Sunteți pe pagina 1din 2

Numele prenumele___________________ Data_____________

Evaluare formativă
La limba şi literatura română
_____________________________________________________________

Soarele s-a ascuns după un nor. Un vânt adie uşor, desprinzând de pe ramuri frunzele
ruginii.
-Cine a pictat frunzele? se întrebă ariciul Ţep. În vară erau verzi, iar acum sunt galbene şi
arămii.
-Cra! Cra! Intră în vorbă o coţofană. Numai toamna poate să picteze atât de frumos!
Marcela Peneş

1. Scrie pe linia de sus un titlu potrivit. 3p.


2. Transcrie din text o propoziţie exclamativă. 4p.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
3. Completează propoziţiile cu semnele de punctuaţie care lipsesc. 4p.
Unde s-a ascuns soarele
Ce frumoasă este toamna
Frunzele copacilor s-au îngălbenit
De ce se desprind frunzele de pe ramuri
4. Continuă gândul din ultimul alineat cu o propoziţie. 6p
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
5. Alcătuieşte o familie de cuvinte de la cuvântul frunză. 4p
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

6. Explică ce exprimă semnul exclamării în propoziţiile următoare. 6p


(admiraţie, bucurie, sfat, poruncă, satisfacţie, încântare)
-A venit toamna! (________________________________________________)
-Ce buburuză frumoasă! (___________________________________________)
-Închide, te rog, uşa! (______________________________________________)
-Să fii ascultător! (_________________________________________________)
-Nu vei privi televizorul toată ziua! (___________________________________)
-Ajută-mă, te rog! (_________________________________________________)

7. Atribuiţi însuşiri omeneşti, după model: 6p


 Frunză gânditoare, ___________________,______________________,____________________
 Toamnă îndurerată,___________________,_____________________,_____________________
 Vânt nemilos, ______________________,______________________,_____________________
 Pasăre veselă,______________________,_______________________,_____________________
8. Descrie pe spaţiul rezervat schimbările din natură, caracteristice toamnei, 7p
utilizând expresii plastice.
(soarele mângâie pământul amorţit,copaci roşiatici,frunze aurii, arămii, ruginii, zâna cu rochie din frunze
ruginii,soarele se ascunde după norii cenuşii, frunzele strălucesc ca nişte monezi de aur, pădurile s-au
îmbrăcat într-o platoşă de aramă, mere aurii cu miros parfumat şi miez dulce, picăturile de argint stropesc
pământul, toamna picură pete ruginii peste pământ, bruma argintie a împodobit grădina, zâna belşugului şi
bogăţiei, covor foşnitor,f runzele plutesc ca nişte bărcuţe, razele palide ale soarelui, frunzele cad
legănându-se ca o aripă de fluture, toamna mână păsările călătoare spre ţările calde, stoluri dese, ploaia
rece şi subţire, ceaţa lăptoasă)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Punctaj acumulat _______din totalul de 40 de puncte.