Sunteți pe pagina 1din 2

Numele, prenumele__________________________

Data________________________________
Evaluare sumativă
la limba și literatura română (unitatea II)
___________________________________________________________

Lui Onache îi place mult povestea „Cheița fermecată”.


Cine n-ar dori să aibă o cheiță fermecată? Să descuie cu ea orice taină, să pătrundă în
lumi neștiute?
-Mamă, unde se află cheița de aur? întreabă Onache.
-Această cheiță fără pereche e ascunsă în cărți. Poți să dai de ea numai citind cât mai
mult.
Numai cunoscând cât mai multe lucruri.
Arcadie Suceveanu
1. Intitulează textul. 2 p.
2. Formulează trei întrebări la text. 3 p.
Cui __________________________________________________________________________________?
Ce __________________________________________________________________________________ ?
Unde ________________________________________________________________________________ ?

3.Descoperă în text sinonime. 3 p.


basmul - _______________________________
secret - ________________________________
se găsește - _____________________________

4.Colorează cartonașele cu calitățile ce i se potrivesc lui Onache. 2 p.


străduitor fudul insistent

Onache
onest isteț

curios

5.Subliniază enunțul care conține una din ideile principale ale textului. 2 p.
 Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face.
 Cu muncă și chibzuință vei ajunge la dorință.
 Lauda de sine nu miroase a bine.

6.Extrage din text. 4 p.


substantive verbe
___________________________________ ______________________________________
___________________________________ ______________________________________
___________________________________ ______________________________________
___________________________________ ______________________________________

7.Completează propozițiile cu ortogramele sa/s-a. 4 p.

Mama _________ l-a ascultat pe Onache. Băiatul ___________ gândit că n-ar fi rău să aibă o cheiță
fermecată. Cu cheița _________ el ar putea descuia orice taină. Onache ___________ mirat când a aflat că
cheița fermecată e ascunsă în cărți.
8.Adevărat sau fals ? 4 p.
 Lui Onache îi plac poveștile. A F
 Băiatul își dorea o cheiță fermecată. A F
 Cu cheița dorea să deschidă dulapul. A F
 Cheița era ascunsă în cărți. A F

9.Explică cum înțelegi expresiile propuse. 6 p.

a îmbăta cu apă rece - ___________________________________________________________________


a lega ochii cuiva - _____________________________________________________________________
a-l duce de nas - _______________________________________________________________________

10. Realizează o minicompunere cu titlul dat. 10 p.


Cartea mi-i prieten drag
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Punctaj acumulat ____________ din 40.

Calificativ Foarte bine Bine Suficient


Punctaj 100% - 90% 89% - 65% 64% - 34%
40 puncte 40-36 35-26 25-14