Sunteți pe pagina 1din 2

Numele, prenumele___________________________ Data_______

Evaluare sumativă nr.2, modulul Patriotism

N Item Sc
d/o or
1. Răspunde în scris la întrebările: L
1) Care este personajul principal din textul Culoarea, mirozna și foșnetul 0
acelei cărțulii? 1
_______________________________________________________________ 2
_______________________________________________________________ 3
2) Ce mesaj ne transmite poezia Cuvintele de Ștefan Tudor?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
3) Care este rostul omului pe pământ?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

2. Înlocuiește fiecare expresie cu câte un cuvânt: L


0
Am rămas cu amintirea - __________________________________________ 1
Am căzut în amintiri - ____________________________________________ 2

3. Găsește sinonime pentru cuvintele date: L


0
Adevăr - _______________________ clipă - __________________________ 1
Scade -________________________ omenească - ____________________ 2
3
4
4. Clasificâ in trei coloane cuvintele: L
0
Frunză, jucăuș, (se) așterne, cade, silitoare, literă 1
____________________ _____________________ ___________________ 2
____________________ _____________________ ___________________ 3
____________________ _____________________ ___________________ 4
____________________ _____________________ ___________________ 5
6
5. Scrie corect două titluri de carte și două nume de autori:
_______________________________________________________________ L
_______________________________________________________________ 0
_______________________________________________________________ 1
_______________________________________________________________ 2
6. Alcătuiește două enunțuri utilizând sensurile diferite ale cuvântului minte. L
_______________________________________________________________ 0
_______________________________________________________________ 1
_______________________________________________________________ 2
________________________________________________________________ 3
4
7. Scrie o compunere din patru- cinci enunțuri pe baza imaginilor cu titlul: L
Școala – casă cu minuni. 0
_______________________________________________________________ 1
________________________________________________________________ 2
________________________________________________________________ 3
________________________________________________________________ 4
________________________________________________________________ 5
________________________________________________________________ 6
________________________________________________________________ 7
_______________________________________________________________ 8
________________________________________________________________ 9
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Total: 30 puncte

Apreciază-te!

Foarte bine Bine Suficient Insuficient

27- 29 23- 26 16- 20 1 - 15