Sunteți pe pagina 1din 2

Test de evaluare la unitatea de învățare : Balada..Verbul.Locuțiunile verbale.Diateza verbului.

Interjecția.Scrierea reflexivă cl VII-a

Nd/o Item Scor


1. Scrie, în spațiul rezervat, noțiunile potrivite din partea dreaptă
a paginii pentru a forma enunțuri complete și logice. L
a.________________________este unul dintre cele trei genuri 0
literare, care cuprinde diverse specii de narațiuni în versuri și în 1
proză, dezvăluind, cu o relativă obiectivitate, portretul fizic și Hiperbola, narațiune 2
moral al personajelor, faptele lor, relațiile lor cu mediul genul epic, 3
înconjurător balada
b. Figura de stil care constă în exagerarea dimensiunilor,
efectului unui fapt, importanței unui personaj se
numește _____________________________.
c. ________________ este o povestire în versuri care
relatează o acțiune eroică, o legendă, o întâmplare
istorică.
2. Dacă apreciezi că afirmația este adevărată, încercuiește litera A. Dacă tu crezi că L
informația este falsă, încercuiește litera F 0
a) Narațiunea înlănțuire gradat întâmplări momente ale firului epic în basm, A F 1
schiță, baladă. 2
b) Toate textele epice au rimă, picior metric, structură strofică. A F 3
c) Interjecția este parte de vorbire flexibilă de tip special, care exprimă 4
sentimente și manifestări de voință sau care imită sunete și zgomote . A F
d) Verbele la modurile nepersonale au funcția sintactică de predicat. A F
3. Incercuiește seria care conține caracteristicile baladei culte. L
a) autor cunoscut, eroii sunt figuri reprezentative, elemente deosebite realizate prin 0
hiperbolă. 1
b) autor cunoscut, acțiune complicată,personaje prezentate în antiteză.
c) autor necunoscut, operă epică în versuri, eroii sunt figuri reprezentative.

4. Descoperă în acest text informativ elementele definitorii ale baladei. L


Baladei i se mai spune cântec bătrânesc, ea aparține literaturii populare, dar și literaturii 0
populare, dar și literaturii culte. Narațiunea se caracterizează printr-o amplă desfășurare epică 1
In baladă dragostea se manifestă ca o forță ce are puterea de a învinge moartea, ea fiind 2
singura care poate reuși această victorie asupra morții. Personajele întruchipează un anumit 3
ideal uman.Eroii au caractere puternice.Ei sunt oamenii cu toate păcatele și cu toate calitătile
tipice care duc lupta între bine și rău cu accesorii ale vitejiei: paloșul, arcul, sabia sau
buzguganul, arme de foc sau trântă voinicească. Trădătorii sunt întotdeauna pedepciți.

5. Răspunde, în enunțuri complete, la întrebările despre text. L


- Cărei literaturi aparține balada? 0
__________________________________________________________________________ 1
- Ce specific are narațiunea în baladă? 2
__________________________________________________________________________ 3
- Cum este prezentată dragostea în acest tip de text?
__________________________________________________________________________

6. Scrie căte un verb derivat de la interjecțiile date: L/0


Of!______________________ Mâr!_________________________________ 1
Cirip!____________________ Poc!_________________________________ 2
3
7. Rescrie din text , câte un verb la diateze diferite, completând tabelul. L
0
Diateza activă Diateza pasivă Diateza reflecsivă 1
2
3
8. Conjugă in scris , verbul a-si aminti la diateza reflecsivă, timpul perfectul compus. L/0
__________________________________________________________________________ 1
__________________________________________________________________________ 2
__________________________________________________________________________ 3
4
9. Propune un titlu potrivit imaginilor alăturate,compunând un eseu în care să folosești L
verbe ce arată acțiunea, starea și existența și locuțiuni verbale la diferite moduri și timpuri 0
1
2
3
4
5
6
7
8

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Scor total: 32 puncte

CONVERTIREA PUNCTELOR ÎN NOTE


Nota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Punctaj 0-1 2-8 9- 11 12-16 17-19 20-23 24-27 28-29 30-31 32

Punctaj total acumulat__________________ Nota