Sunteți pe pagina 1din 7

Școala Gimnazială Nr.1 21.11.

2018
An școlar 2018/2019
Profesor:
Nume, prenume elev:
Clasa: a VI-a

Test de evaluare

Pentru rezolvarea corectă a cerințelor din Partea I și din Partea a II-a se acordă 78 de puncte.
Pentru redactarea întregii lucrări se acordă 12 puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte.
Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute.
Partea I 58 de puncte

1. Notează, în spațiile libere, A (în cazul în care consideri că afirmația este adevărată) sau F (în cazul în
care consideri că afirmația este falsă): 8 puncte (2p×4)
a. Diftongul este grupul de sunete alcătuit dintr-o vocală și o semivocală pronunțate în aceeași silabă.___
b. Cuvintele poem, aurifer, croitor conțin triftongi. ____
c. Sunt despărțite corect următoarele cuvinte: ur-â-țe-nie, o-ră-ta-nie, tă-ia-t-e.____
d. În propoziția Soarele răsare. cuvintele sunt plurisilabice. ____

2. Realizează corespondența: 9 puncte (3p×3)


A B
a. diftong ___ 1. maiou
b. triftong ___ 2. săpunieră
c. hiat ____ 3. ploaie
4.ceas

3. Grupează cuvintele date, conform tabelului de mai jos: rău, tablou, inimioară, garoafă, șleau, pian,
moară, poem, toamnă, leoarcă. 16 puncte (1.6p×10)

Cuvinte care conțin diftongi Cuvinte care conțin triftongi Cuvinte care conțin vocale în hiat

4. Precizează câte litere și câte sunete au cuvintele de mai jos: 15 puncte (3p×5)
a. scară-
b. muget-
c. ghem-
d. ceapă-
e. export-

5. Desparte în silabe cuvintele de mai jos: 10 puncte (2p×5)


a. caisă-
b. export-
c. artă-
d. cablu-
e. arctic-
Partea a II-a 20 de puncte

Redactează o compunere, de 5-10 rânduri, în care să povestești o întâmplare amuzantă din timpul orei de
limba și literatura română. În compunerea ta, trebuie:
- să utilizezi două cuvinte care conțin diftongi, două cuvinte care conțin triftongi, două cuvinte care conțin
vocale în hiat; 12p
- să folosești câte cinci cuvinte care conțin grupurile de sunete învățate (ce,ci/ge,gi; che,chi/ghe,ghi) 5p
- să ai un conținut adecvat cerinței; 2p
- să respecți limitele de spațiu indicate. 1p

____________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Notă: vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări: unitatea compoziției- 1p; coerența textului- 2p;
registrul de comunicare, stilul și vocabularul adecvate conținutului- 2p; ortografie- 3p;
punctuație- 2p; așezarea corectă în pagină- 1p; lizibilitate- 1p.

Mult, mult, mult succes!

Test de evaluare
An școlar 2018/2019
Clasa a VI-a
Barem de evaluare și de notare

Se punctează oricare alte formulări/modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.


Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.
Se acordă 10 puncte din oficiu.
Partea I

1. Se acordă câte 2 punct pentru fiecare răspuns corect după cum urmează: 8 puncte (2p×4)
a. A- p
b. F- p
c. F- p
d. A- p

2. Se acordă câte 3 puncte pentru fiecare răspuns după cum urmează: 9 puncte (3p×3)
a. 3- p
b. 1- p
c. 2- p

3. Se acordă câte 1.6 puncte după cum urmează: 16 puncte (1.6p×10)


Cuvinte care conțin diftongi Cuvinte care conțin triftongi Cuvinte care conțin vocale în hiat
rău, tablou, garoafe, moară, inimioară, șleau, leoarcă pian, poem
toamnă

4. Se acordă câte 3 puncte după cum urmează: 15 puncte (3p×5)


a. scară- 5l/ 5s
b. muget- 5l/ 5s
c. ghem- 4l/ 3s
d. ceapă- 5l/ 4s
e. export- 6l/ 7s

5. Se acordă câte 2 puncte după cum urmează: 10 puncte (2p×5)


a. caisă- ca-i-să
b. export- ex-port
c. artă- ar-tă
d. cablu- ca-blu
e. arctic- arc-tic

Partea a II-a 20 de puncte

- utilizarea a două cuvinte care conțin diftongi, două cuvinte care conțin triftongi, două cuvinte care
conțin vocale în hiat 12p; utilizarea unui diftong, unui triftong sau unui hiat- 6p; utilizarea parțială- 4p
12 puncte
- utilizarea cuvintelor ce conțin grupurile de sunete-5p; utilizarea parțială-3p 5 puncte
- adecvarea conținutului la cerință- 2p; conținut adecvat parțial- 1p 2 puncte
- respectarea precizării privind numărul de rânduri 1 punct

Notă: 12 puncte se acordă pentru redactare, astfel:


- unitatea compoziției- 1 punct
- coerența textului- 2 puncte
- registrul de comunicare, stilul și vocabularul adecvate conținutului- 2p; parțial- 1p; 2 puncte
- ortografie (0-1 erori- 3 p; 2-3 erori- 2p; 4 erori- 1p; 5 sau mai multe erori- 0 p)- 3 puncte
- punctuație (0-1 erori- 2p; 2-3 erori- 1p; 4 erori- 0.5p; 5 sau mai multe erori- 0 p)- 2 puncte
- așezarea corectă în pagină 1 punct
- lizibilitate 1 punct

Test de evaluare
An școlar 2018/2019
Clasa a VI-a
Matricea de specificații

Competenţe 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

Conţinuturi
Relația sunet-literă X
Diftong, triftong, X X
hiat
Despărțirea X X
cuvintelor în
silabe
Scriere X X X
imaginativă

Test de evaluare
An școlar 2018/2019
Clasa a VI-a
Rezultate test
Nr. Nume, prenume Nota
crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Clasa a VI-a

Graficul Media
1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-10
notelor clasei
Notele
obţinute

Au participat la test: elevi din înscrişi.

Testul cuprinde atât itemi obiectivi, itemi semiobiectivi, cât și itemi subiectivi, aceştia find: itemi cu
alegere duală, itemi de tip pereche, itemi de completare, itemi subiectivi.
Probleme identificate în urma rezultatelor:

Item 1 2 3 4 5 II

Numărul de elevi în totalitate


care l-au realizat
parţial

deloc

Măsuri pentru recuperare: