Sunteți pe pagina 1din 6

Aplicatii verb clasa a V-a

Persoana, numărul și timpul verbului – actualizare. Modul infinitiv


1. Treceţi verbele din textul următor la timpul trecut şi apoi la viitor :
Timpul nu stă pe loc.
După o clipă vine altă clipă.
Pleacă o oră, soseşte alta.
Se sfârşeşte o zi, începe altă zi.
Aleargă zilele una după alta şi, când se adună multe la un loc , se fac ani.
2. Scrieţi substantivele şi adjectivele obţinute prin derivare de la verbe, după model:
-(a) cânta – cântare – cântător ;
(a) căuta; (a) povesti; (a) citi; (a) scrie; (a) lucra; (a) recita.
3. Trece urmatoarele verbe la modul infinitiv: mananca, vorbim, ati vazut, facuseram, vom cobori, au
avut, lucram, putusi.
4. Identificaţi infinitivele de la care s-au format substantivele : trecere, vorbire, plecare, durere, avere,
sosire, întoarcere, părere.
5.Completaţi enunţurile cu verbe la infinitiv :
Bucuria de ................este mare.; Priceperea lui de ....................este lăudabilă; .....................este nedrept;
Recomandarea dirigintelui a fost de.........................; Am venit pentru..............................; Avea bunul obicei
de..............................................
6. Completaţi după model :
înţelege – pe el – a-l înţelege – A-l înţelege este dificil.
Spune –ţie; vede- pe ei; scrie –lui; explică-nouă; întâlneşte –pe voi; mulţumeşte – mie; comunică –ei.
7.Găsiţi forma de infinitiv scurt şi apoi pe cea de inf lung a verbelor date :
Model: cântam- a cânta - cântare;
privisem; veghea; crescuse; plecau; mângâia.

Modul indicativ : a lucra, a vedea, a face, a citi, a cobori


Prezentul
1.Conjugaţi următoarele verbe la timpul prezent : a crea, a agrea, a recrea, a cânta, a putea, a face, a
privi, a doborî.
2. Analizaţi verbele din textele de mai jos, precizând modul, timpul, persoana, numărul şi funcţia
sintactică:
a) „ ...cum aud una ca aceasta, iute mă siu în pod, umflu pupăza, sai cu dânsa pe sub streaşina casei...”
b) „Atunci , ieu lespedea cu îngrijire, bag mâna şi scot pupăza”
c) „ Când doarme plugul pe rotile/ În pacea serilor de toamnă / La voi coboară Cosânzeana, / A visurilor
noastre doamnă. Vin crai cu argintate coifuri / Şi-n aur zânele bălaie, / Atâta strălucire-ncape / În bietul
bordeiaş de paie.”
3. Completează propozițiile , punând verbele la modul indicativ, timpul prezent, la persoana şi
numărul indicate de subiect:
Voi ................................... ( a crea) poveştile.
Copiii ........................... (a agrea ) poezii.
Tu ................................. (a ţine ) o carte.
4. Treceţi verbele dintre paranteze la modul indicativ, timpul prezent :
a) „ Maiorul ............... ( a sări ) de gâtul mamei şi o ............................ ( a săruta )”
b) Îi..................... ( a întreba) pe băieţi,.................... ( a vorbi ) şi el; ...................( a spune) lucruri care şi pe el
îl .......................... ( a mişca) şi-i .................( a ajunge ) la inimă.”

Imperfectul.
1. Conjugaţi următoarele verbe la timpurile imperfect : a cânta, a putea, a face, a privi, a doborî.
2. Treceţi la timpul imperfect pentru persoanele indicate între paranteze, următ vb: a crea ( pers. I, a
III-a, sg şi pl ), a sui ( a II-a, sg şi pl ); a fugi ( ( a II-a sg ); a hotărî ( a II-a pl )
3. Analizaţi verbele la imperfect din textele :
a) Frica ţinea până ce dădeam de desişurile de mure.
b) Spuneaţi asta doar când veneam eu, dar nu şi când apăreau ei.
Perfectul compus.
1. Construiţi 6 prop în care vb a scrie, a izbuti, a agrea, a rămâne, a zări, a vedea să se afle la timpul
perfect compus. Inversaţi formele verbale obţinute. Ce observaţi ?
2. Construiţi perfectul compus al verbului a aduce însoţit de următoarele forme ale pronumelui
personal : mi-; ţi-; i-; v-; ne-; te-;
Ex: Mi-a adus; adusu-mi-a
3. Analizaţi verbele la imperfect din textele :
a) Când l-a găsit, când i-a văzut aripa ruptă, a înţeles...
b) Ai văzut ce-ai făcut ? Nu ţi-am spus să te astâmperi ?
c) Cum ai vrut, venit-ai; dară nu te vei mai duce cum vei voi.

Perfectul simplu. Mai mult ca perfectul.


1. Conjugaţi următoarele verbe la timpurile perfect simplu şi mai mult ca perfect : a cânta, a putea, a
face, a privi, a doborî
2. Alcătuiţi propoziţii în care a crea, a fi, a scrie, a urî, a sosi, să fie la timpul perfect simplu, la pers a
II-a, sg şi pl.
3. Precizaţi la ce timp, persoană şi număr se află verbele a descoperi, a sosi, a dori din textele :
Descoperişi pe loc ce dorii.
Sosi în poartă şi-l descoperii imediat.
4. Scrieţi verbele de mai jos la timpul mai mult ca perfect , la persoanele indicate între paranteze : a
crea; a discuta ; a vedea ; a dori , a spune ( a II-a sg şi pl ) ; a avea ( I,sg şi pl ); a fi ( I sg, a III-a pl ); a părea
( a III-a sg şi pl )
5. Povestiţi o întâmplare imaginară în care să fiţi eroul principal al unei confruntări cu o fiinţă
năzdrăvană , o forţă a răului, folosind verbe la toate timpurile trecutului.
6. Analizaţi verbele la timpul trecut precizând modul, timpul, persoana, numărul și funcția sintactică :
Vezi că el ascultase năzdrăvăniile ce-l învăţase Faurul Pământului.
Împăratul îl crezu, văzându-i paloşul şi începură a pune la cale cele spre cununie.
Sosii acolo şi m-a luat cu el imediat.
Veniră împotriva noastră şi noi le răspundeam pe măsură.
Viitorul
1. Conjugaţi următoarele verbe la timpul viitor : a cânta, a putea, a face, a privi, a doborî. Inversaţi
apoi formele.
2. Analizaţi verbele la viitor :
Căci fără aceasta lanţul ne va strânge / Şi nu vom şti încă nici chiar a ne plânge.
Dar cu toate astea fieru-i va lovi / Ş-albele lui gene încă n-or clipi.
Adormi- vom, troieni-va / Teiul floarea-i peste noi, / Şi prin somn auzi-vom bucium / De la stânele de oi.
3. Încercaţi să vă imaginaţi ce se va întâmpla cu planeta noastră dacă oamenii nu o vor îngriji,
vor tăia pădurile, vor polua apele şi aerul. Scrieţi o scurtă compunere cu titlul „ Ce va fi mâine?” sau
„ S.O.S ! Salvaţi Terra !” în care să folosiţi cât mai multe verbe la timpul viitor.

Verbele auxiliare :
1. Conjugaţi la modul indicativ , toate timpurile învăţate, verbele auxiliare.
2. Alcătuiţi propoziții în care verbele a fi , a avea și a vrea să fie predicative și auxiliare.
3. Precizaţi valorile verbelor a fi, a avea, a vrea în textele :
Ce-am avut şi ce-am pierdut !
A vrut şi el să aibă acces la bibliotecă.
Ei vor ceva ce nu vor găsi niciunde.
Vor fi venit la mine, dar eu nu i-am văzut.

Modurile verbului . Imperativul:


1. Alege răspunsul corect. Verbele subliniate sunt la modul :
a) Pleacă, ai vorbit destul ! indicativ/ imperativ
b) Citiți cu atenție textul! spuse profesorul. indicativ/ imperativ
c) Mergem după ore în parc? indicativ/ imperativ
d) Mâine vom avea antrenament pe terenul de sport. indicativ/ imperativ
2. Precizează modul verbelor:
a) El citește cartea preferată.
Citește cartea preferată!
b) Mâncați tot din farfurie!
Voi mâncați tot din farfurie.
c) Voi nu călcați în acest perimetru.
Nu călcați în acest perimetru!
3. Puneţi vb la modul imperativ la forma negativă, după model :
Aşază-te ! – Nu te aşeza ! – Nu te mai aşeza !
Odihneşte-te !; Dă-mi !; Stinge-l !; Duceţi-l !; Spuneţi-ne !; Luaţi-i !
4.Scrieţi un bilet pt fratele vostru mai mic , care rămâne singur acasă. Folosiţi cel puţin 6 verbe la
modul imperativ .
5. Jucaţi în clasă rolul angajaţilor unui mare restaurant. Bucătarul – şef dă ordine pt prepararea
mâncărurilor, chelnerii vor transmite comenzile, patronul va ordona cumpărarea produselor alimentare şi
supravegherea curăţeniei. Folosiţi verbe la modul imperativ !

Fisa de lucru verb clasa a V-a -1


Persoana, numărul și timpul verbului :
1. Citiţi textele de mai jos şi grupaţi verbele după timpul la care se găsesc ( prezent, trecut, viitor ) :
a) „A cântat şi cântă ciocârlia biruitorul cântec al muncii , va cânta necontenit şi de azi înainte; totuşi, un val mai
rece decât toate, vântul sfârşiturilor, va mătura totul.”
b) „A-nceput de ieri să cadă / Câte-un fulg, acum a stat, / Norii s-au mai răzbunat / Spre apus...”
c) „ Anghelina ieşi în prag, se uită la fată , care rămăsese în soare cu coroana în mână şi, după un timp, o întrebă :
- Ai venit ? (... )
Fata răspunse cam întristată :
- Am venit !
Femeia întrebă blând :
- Ai luat premiu ?
- Am luat !
- Intâi ?
Fetiţa îi răspunse că a luat premiul întâi la fete.”
-prezent:
-trecut:
-viitor:
2. Indicaţi timpul, persoana şi numărul verbelor din textele următoare :
a) „Din izvoare şi din gârle / Apa sună somnoroasă;/ Unde soarele pătrunde / Printre trestii a ei unde / Ea în valuri
sperioase / Se ascunde.”
b) Un basm cu pajuri şi cu zmei / Începe-acum o fată, / Tu taci şi-asculţi povestea ei / Şi stai îngândurată.
c) „Apoi mă dau jos, ieu pupăza, caut o lespede potrivită, mă sui cu dânsa iar în teiu, îmi ieu căciula şi în locul ei
pun lespedea.”
d) La început au fost doi prieteni. Ei au găsit trei nuci. Nu ştiau cum să le împartă. Primul a propus ceva. Al doilea
n-a vrut. Au mai venit trei copii. Unul a luat nucile să le împartă la cinci. Nu a reuşit. Au dus cele trei nuci acasă.

Fisa de lucru verb clasa a V-a -1

Persoana, numărul și timpul verbului :


1. Citiţi textele de mai jos şi grupaţi verbele după timpul la care se găsesc ( prezent, trecut, viitor ) :
a) „A cântat şi cântă ciocârlia biruitorul cântec al muncii , va cânta necontenit şi de azi înainte; totuşi, un val mai
rece decât toate, vântul sfârşiturilor, va mătura totul.”
b) „A-nceput de ieri să cadă / Câte-un fulg, acum a stat, / Norii s-au mai răzbunat / Spre apus...”
c) „ Anghelina ieşi în prag, se uită la fată , care rămăsese în soare cu coroana în mână şi, după un timp, o întrebă :
- Ai venit ? (... )
Fata răspunse cam întristată :
- Am venit !
Femeia întrebă blând :
- Ai luat premiu ?
- Am luat !
- Intâi ?
Fetiţa îi răspunse că a luat premiul întâi la fete.”
-prezent:
-trecut:
-viitor:
2. Indicaţi timpul, persoana şi numărul verbelor din textele următoare :
a) „Din izvoare şi din gârle / Apa sună somnoroasă;/ Unde soarele pătrunde / Printre trestii a ei unde / Ea în valuri
sperioase / Se ascunde.”
b) Un basm cu pajuri şi cu zmei / Începe-acum o fată, / Tu taci şi-asculţi povestea ei / Şi stai îngândurată.
c) „Apoi mă dau jos, ieu pupăza, caut o lespede potrivită, mă sui cu dânsa iar în teiu, îmi ieu căciula şi în locul ei
pun lespedea.”
d) La început au fost doi prieteni. Ei au găsit trei nuci. Nu ştiau cum să le împartă. Primul a propus ceva. Al doilea
n-a vrut. Au mai venit trei copii. Unul a luat nucile să le împartă la cinci. Nu a reuşit. Au dus cele trei nuci acasă.
Fisa de lucru verb -2

1. Scrieţi următoarele forme verbale la imperfect, perfect simplu, perfect compus și mai mult ca perfect
la pers a II-a sg : ascultă, dorim, a rupe, lipseşti, gândim, hotărăsc.
2.Scrieţi verbele din paranteze la timpul perfect simplu , respectând pers indicată de subiect :
Fata de împărat............................. ( a da ) apă lui Prâslea de ..........................( a bea ) şi................................( a
prinde ) mai multă putere. Atunci ........................................( a strânge) pe zmeu în braţe, îl............................. ( a
ridica ) în sus şi când îl ..................... ( a lăsa) jos, îl ...................... ( a băga ) până la genunchi în pământ.
3. Subliniaţi cu o linie verbele la perfect simplu şi cu 2 linii vb la mai mult ca perfect :
„ Iară dacă îngropară pe fraţii cei mai mari , făcură nuntă mare şi Prâslea luă pe fata cea mai
mică. Toată împărăţia se bucurase că le-a adus D-zeu sănătos pe fiul cel mai mic al împăratului şi se
mândrea, fălindu-se de vitejiile ce făcuse el; iară după moartea tătâne-său, se sui el în scaunul împărăţiei şi
împărăţi în pace.”

Fisa de lucru verb -2

1. Scrieţi următoarele forme verbale la imperfect, perfect simplu, perfect compus și mai mult ca perfect
la pers a II-a sg : ascultă, dorim, a rupe, lipseşti, gândim, hotărăsc.
2.Scrieţi verbele din paranteze la timpul perfect simplu , respectând pers indicată de subiect :
Fata de împărat............................. ( a da ) apă lui Prâslea de ..........................( a bea ) şi................................( a
prinde ) mai multă putere. Atunci ........................................( a strânge) pe zmeu în braţe, îl............................. ( a
ridica ) în sus şi când îl ..................... ( a lăsa) jos, îl ...................... ( a băga ) până la genunchi în pământ.
3. Subliniaţi cu o linie verbele la perfect simplu şi cu 2 linii vb la mai mult ca perfect :
„ Iară dacă îngropară pe fraţii cei mai mari , făcură nuntă mare şi Prâslea luă pe fata cea mai
mică. Toată împărăţia se bucurase că le-a adus D-zeu sănătos pe fiul cel mai mic al împăratului şi se
mândrea, fălindu-se de vitejiile ce făcuse el; iară după moartea tătâne-său, se sui el în scaunul împărăţiei şi
împărăţi în pace.”

Fisa de lucru verb -2

1. Scrieţi următoarele forme verbale la imperfect, perfect simplu, perfect compus și mai mult ca perfect
la pers a II-a sg : ascultă, dorim, a rupe, lipseşti, gândim, hotărăsc.
2.Scrieţi verbele din paranteze la timpul perfect simplu , respectând pers indicată de subiect :
Fata de împărat............................. ( a da ) apă lui Prâslea de ..........................( a bea ) şi................................( a
prinde ) mai multă putere. Atunci ........................................( a strânge) pe zmeu în braţe, îl............................. ( a
ridica ) în sus şi când îl ..................... ( a lăsa) jos, îl ...................... ( a băga ) până la genunchi în pământ.
3. Subliniaţi cu o linie verbele la perfect simplu şi cu 2 linii vb la mai mult ca perfect :
„ Iară dacă îngropară pe fraţii cei mai mari , făcură nuntă mare şi Prâslea luă pe fata cea mai
mică. Toată împărăţia se bucurase că le-a adus D-zeu sănătos pe fiul cel mai mic al împăratului şi se
mândrea, fălindu-se de vitejiile ce făcuse el; iară după moartea tătâne-său, se sui el în scaunul împărăţiei şi
împărăţi în pace.”

Fisa de lucru verb -2

1. Scrieţi următoarele forme verbale la imperfect, perfect simplu, perfect compus și mai mult ca perfect
la pers a II-a sg : ascultă, dorim, a rupe, lipseşti, gândim, hotărăsc.
2.Scrieţi verbele din paranteze la timpul perfect simplu , respectând pers indicată de subiect :
Fata de împărat............................. ( a da ) apă lui Prâslea de ..........................( a bea ) şi................................( a
prinde ) mai multă putere. Atunci ........................................( a strânge) pe zmeu în braţe, îl............................. ( a
ridica ) în sus şi când îl ..................... ( a lăsa) jos, îl ...................... ( a băga ) până la genunchi în pământ.
3. Subliniaţi cu o linie verbele la perfect simplu şi cu 2 linii vb la mai mult ca perfect :
„ Iară dacă îngropară pe fraţii cei mai mari , făcură nuntă mare şi Prâslea luă pe fata cea mai
mică. Toată împărăţia se bucurase că le-a adus D-zeu sănătos pe fiul cel mai mic al împăratului şi se
mândrea, fălindu-se de vitejiile ce făcuse el; iară după moartea tătâne-său, se sui el în scaunul împărăţiei şi
împărăţi în pace.”
Fisa de lucru recapitulare verb- 3
1. Subliniaţi cu verde predicatele verbale :
a) Baba vrea să-i dea unul din cai şi apoi să-l lase să plece cu D-zeu.
b) Cafeaua nu pătează ! iese cu niţică apă rece.
c) Când ne învăţa cum să spunem poeziile eroice, vorbea tare şi înălţa în sus braţul drept.
2. Treceţi verbele dintre paranteze la modul indicativ, timpul menţionat, realizând acordurile necesare :
Ionel ........................ ( a afla – pf s ) ce................................ ( a spune – pf c) prietenul său şi ............................( a
hotărî – pf s ) să discute cu el.
Auzind că ...............................................( a fi –m m ca pf ) mare tărăboi, flăcăul .................................( a pleca – pf
c ) repede. El ....................... ( a rezolva – viitor ) totul şi lumea îi .................................. ( a mulţumi – viitor ).
3.Asociaza verbele din coloana stanga cu modurile si timpurile din coloana din dreapta:
aţi văzut indicativ prezent
făcuserăm imperativ
erau indicativ perfect-simplu
mănâncă indicativ mai mult ca perfect
vei scrie indicativ perfect compus
coborâi indicativ viitor
citeşte! indicativ imperfect
4. Analizaţi verbele la modurile indicativ si imperativ din textele de mai jos precizand functia sintactica, felul,
modul, timpul, persoana, nr:
-Taci, leliţă, că te-am căptuşit eu ! îi mai pupa tu şi pe dracul de acum !
Vedeam în depărtare o campie intinsa .
Îţi spusesem că s-a stricat fierul de călcat.
Invaţă, altfel vei avea note mici !
Noi vazuram incidentul.
Nu ştiam ce s-a întâmplat cu el.
- Dănuţ, nu sorbi supa !

Fisa de lucru recapitulare verb- 3

1. Subliniaţi cu verde predicatele verbale :


a) Baba vrea să-i dea unul din cai şi apoi să-l lase să plece cu D-zeu.
b) Cafeaua nu pătează ! iese cu niţică apă rece.
c) Când ne învăţa cum să spunem poeziile eroice, vorbea tare şi înălţa în sus braţul drept.
2. Treceţi verbele dintre paranteze la modul indicativ, timpul menţionat, realizând acordurile necesare :
Ionel ........................ ( a afla – pf s ) ce................................ ( a spune – pf c) prietenul său şi ............................( a
hotărî – pf s ) să discute cu el.
Auzind că ...............................................( a fi –m m ca pf ) mare tărăboi, flăcăul .................................( a pleca – pf
c ) repede. El ....................... ( a rezolva – viitor ) totul şi lumea îi .................................. ( a mulţumi – viitor ).
3.Asociaza verbele din coloana stanga cu modurile si timpurile din coloana din dreapta:
aţi văzut indicativ prezent
făcuserăm imperativ
erau indicativ perfect-simplu
mănâncă indicativ mai mult ca perfect
vei scrie indicativ perfect compus
coborâi indicativ viitor
citeşte! indicativ imperfect
4. Analizaţi verbele la modurile indicativ si imperativ din textele de mai jos precizand functia sintactica, felul,
modul, timpul, persoana, nr:
-Taci, leliţă, că te-am căptuşit eu ! îi mai pupa tu şi pe dracul de acum !
Vedeam în depărtare o campie intinsa .
Îţi spusesem că s-a stricat fierul de călcat.
Invaţă, altfel vei avea note mici !
Noi vazuram incidentul.
Nu ştiam ce s-a întâmplat cu el.
- Dănuţ, nu sorbi supa !

S-ar putea să vă placă și