Sunteți pe pagina 1din 2

NUME ȘI PRENUME: DATA:

PRONUMELE-EVALUARE
Citește textul următor:
Am apucat colțul plapumei și mi-am acoperit capul cu el, dar mama l-a tras înapoi. Apoi mi-a luat
capul între mâini și l-a rotit ca să mă vadă și din profil. Prea tare, parcă eu nici nu eram înăuntru.
- Ți-ai tăiat tot părul! a spus. Ți-ai ciopârțit părul acela frumos! De ce ai făcut una ca asta,
Clementina?
- M-am gândit că o s-o fac pe Margaret să se simtă bine, i-am explicat. Nu voiam să fie ea
singura tunsă scurt. ( Sara Pennypacker, Eroina Clementina)

1. Completează enunțurile: 22 puncte

a. Mi din propoziția mi-am acoperit capul este pronume……………………în cazul…………….. .


b. L- din propoziția mama l-a tras înapoi este pronume……………………în cazul…………….. .
c. Pronumele din propoziția să mă vadă și din profil este în cazul………………………… cu funcția
sintactică de .......…………………………………. .
d. În enunțul M-am gândit că o s-o fac pe Margaret să se simtă bine, există următoarele pronume
reflexive………………………………………………….. și următoarele pronume personale .
……………………………………… .
e. Pronumele subliniat din propoziția mi-am acoperit capul cu el este în cazul ………………….. și
determină un …………………………. .

2. Scrie, în spațiul punctat din dreptul fiecărei cifre, litera corespunzătoare cazului și funcției sintactice
a pronumelor personale și de politețe subliniate. 18 puncte
1. …… Sora lui este mică. A. vocativ
2. …… Îmi place sportul. B. acuzativ, pronume personal, formă neaccentuată
3. …… Tu, vino aici! C. acuzativ, pronume personal, formă accentuată
4. …… O laudă. D. nominativ, pronume personal
5. ……Voi munciți mult. E. genitiv, pronume de politețe
6. ….. Cartea de la tine este interesantă. F. dativ, pronume personal, formă neaccentuată
7. ……Cuvântarea Măriei Sale a impresionat. G. genitiv, pronume personal
8. ……Florile pentru dumneavoastră sunt frumoase. H. acuzativ, pronume de politețe
9. …… Dumnealui îi place tabloul. I. genitiv, formă neaccentuată
J. dativ, pronume de politețe
3. Transformă următoarele enunțuri, înlocuind pronumele personal cu pronume reflexiv: 9 puncte

a. Te plimbă cu mașina. ……………………………………………………………

b. Ți-a luat o carte. ……………………………………………………………..

c. Se vede pe el în oglindă. ………………………………………………………………

4. Alcătuiește enunțuri, respectând cerințele: 12 puncte

a. un pronume personal, persoana a III-a, plural, să fie în cazul genitiv.


b. un pronume de reverență să fie în cazul nominativ.

5. Completează enunțurile, alegând dintre paranteze, cuvântul sau structura corectă: 14 puncte

a. A plecat cu prietenii ……. scăldat. (la/ l-a)


b. Părinții ……… au plecat la muncă. (să-i/săi)
c. Colegii mei ….. jucat în curte. (s-au/ sau)
d. …… și tu puțină pâine! (ia/i-a)
e. Mă întreb ………. deranjează în acest moment. (cel/ ce-l)
f. M-am dus la el pentru ……. da o mână de ajutor. (ai/a-i)
g………………….. te uită! Ce mașină grozavă! (ia/i-a)

6. Precizează ce parte de vorbire este cuvântul subliniat din fiecare enunț: 15 puncte
a. Mi-am cumpărat o carte interesantă. ………………………….

b. Mi-am cumpărat o carte și două reviste. ……………………….

c. Cartea Amuleta și-a cumpărat-o din librărie. …………………………..

d. Nu-i acasă la ora acesta. ……………………….

e. I-am spus că l-a căutat un prieten. ……………………………

S-ar putea să vă placă și