Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect de lecție

CLASA: a V-a
SUBIECTUL: Textul narativ literar – textul suport: Secretul anticarului, de Ioana Pârvulescu
TIPUL LECŢIEI: mixtă
COMPETENŢE GENERALE:
1.Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare, prin receptarea şi producerea textului oral;
2. Receptarea textului scris de diverse tipuri;
COMPETENŢE SPECIFICE:
1.1 Identificarea temei, a unor informații esențiale și de detaliu, a intențiilor de comunicare explicite și/sau a comportamentelor care exprimă
emoții din texte narative, monologate sau dialogate;
2.2. Identificarea temei și a ideilor principale și secundare din texte diverse;
2.4. Manifestarea interesului și focalizarea atenţiei în timpul lecturii unor texte pe teme familiare
2.5. Observarea comportamentelor şi a atitudinilor de lectură, identificând aspectele care necesită îmbunătățire

STRATEGIA DIDACTICĂ:
a) Metode şi procedee: conversaţia, lectura expresivă, explicaţia, problematizarea, învăţarea prin descoperire;
b) Mijloace de învăţământ: manual, caietul elevului, schema lecţiei;
c) Forme de organizare a activităţii: activitate frontală, individuală ;

d) Resurse şi managementul timpului:

- spaţiu de lucru: sala de clasǎ -Classroom


- capacităţi normale de învăţare ale elevilor, cunoştinţele lor anterioare
- timpul de învăţare: 50 minute.
Conținuturi: Tipare textuale de structurare a ideilor: textul narativ literar, spațiu, timp, personaje, cuvânt-cheie, idee principală, temă
Modalităţi de evaluare: evaluare frontalǎ, evaluare scrisă, evaluare oralǎ/autoevaluare

Bibliografie:

1
- Programe şcolare pentru clasele V-VIII. Aria curriculara: limbă şi comunicare, Bucureşti, 2017;
- Anca Șerban, Ana-Maria Barău, Roxana Ciobanu, Iuliana Băiașu, Limba română. Manual pentru clasa a V-a, Editura CD Press,
Bucureşti, 2017;
- Pavelescu, Marilena, Metodica predării limbii şi literaturii române, Ghid pentru susținerea examenelor de definitivare și de acordare
a gradelor didactice, Ed. Corint, București, 2010
-
Scenariu didactic

Evocare (10 min.):

Ciorchine (Anexa nr.1)

 Pe tablă vor apărea răspunsurile succinte din întrebările pe care le-au avut ca temă.

Realizarea sensului (20 min.):

Elevii vor lectura textul și vor identifica spațiul și timpul acțiunii, vor afla ce înseamnă cuvânt-cheie și-l vor identifica, apoi vom întocmi planul
simplu de idei.

2
Se scrie titlul lecției la tablă, iar elevii îl transcriu în caiete.
Se pun întrebări despre noțiunile studiate în clasa a IV-a. (Anexa nr. 2)
Cine este autorul unui text? (Cel care redactează/scrie textul.) Cine a scris textul Secretul anticarului? (Textul a fost scris de Ioana Pârvulescu.)
Cum numim persoana care relatează/povestește/ narează în text? (Persoana care relatează întâmplările este povestitorul/naratorul.)
Despre ce relatează acesta?( Naratorul relatează întâmplările imaginate de autor.)
Cine săvârșește aceste întâmplări? ( Întâmplările sunt săvârșite de către personaje.)
Pornind de la exercițiile 32-35 profesorul conduce discuția în așa fel încât să definească, împreună cu elevii, conceptele de cuvânt-cheie și de
temă . Se rezolvă Quiz-ul din manualul digital
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20V-a/Limba%20si%20literatura%20romana/CD%20PRESS/book.html?book#29

Despre ce se vorbește în textul Secretul anticarului? (În textul suport se povestesc niște întâmplări din copilărie.)

Se face precizarea și se notează:


Tema unui text este aspectul general de viață înfățișat, care se desprinde din întâmplări și din semnificațiile acestora.
Tema textului Secretele anticarului este copilăria.
În text, există mai multe cuvinte care ne-au ajutat să înțelegem acest lucru și de aceea le numim cuvinte-cheie.
Cuvânt-cheie este cuvântul care cuprinde esența unui text sau a unui fragment.
Vom descoperi care sunt cuvintele-cheie din textul studiat și vom întocmi planul de idei cu ajutorul acestora, într-un organizator grafic.
Pentru a formula ideea principală a unui fragment, se identifică mai întâi cuvântul-cheie, se adaugă acestuia un predicat, apoi alte cuvinte care să
răspundă întrebării: Despre cine sau ce este vorba în fragmentul citit? Discuțiile vor fi conduse de profesor în așa fel încât să se poată formula
definiția ideii principale și a planului simplu, insistând pe rolul pe care acestea îl au în înțelegerea textului.

Anexa nr.3 Schema tablei

Elevii vor răspunde la întrebarea: De ce nu le-a spus anticarul care e ziua lui de naștere?

Reflecție (10 min)

Activități de postlectură Scriu despre text! Se rezolvă Exercițiul 41.


Elevii vor fi încurajați să realizeze conexiuni între textul din manual și alte texte/cărți pe care le-au citit, să prezinte în fața clasei o experiență
personală și să dezvăluie experiențele de lectură.
TEMĂ Redactează un text de 10 – 15 rânduri în care să prezinți un alt text/o altă carte pe care ai citit-o și în care este vorba despre copii de 3
vârsta ta și prietenii lor. Poți să te referi la conținutul textului/cărții sau la impresia ta despre acest text/această carte.
Anexa nr.1

Secretul de Ioana Pârvulescu


anticarului

Povestitorul/Naratorul

Întâmplari/Acțiune

CINE? UNDE? CÂND? CE FAC? DE CE îi oferă un


Dina , Doru , -Oraș de munte cadou?
-Pe strada -În vacanță Îl vizitează
Matei, Ioana și
Maiakovski -Zi de august pe anticar. Copiii îl îndrăgesc.
bătrânul anticar

4
Anexa nr. 2

TEXTUL NARATIV LITERAR

AUTORUL (CEL CARE ÎȘI IMAGINEAZĂ


ȘI SCRIE O OPERĂ)

NARATORUL ( CEL ACȚIUNEA (ORDINEA PERSONAJE


CARE POVESTEȘTE ÎNTÂMPLĂRILOR) ( CARE PARTICIPĂ
ÎNTÂMPLĂRILE) LA ACȚIUNE)

TIMP SPAȚIU

5
Anexa nr.3 :SCHEMA TABLEI

Textul narativ literar

Tema unui text este aspectul general de viață înfățișat, care se desprinde din întâmplări și din semnificațiile acestora.
Tema textului Secretele anticarului este copilăria.
Cuvint-cheie este cuvântul care cuprinde esența unui text sau a unui fragment.

Delimitarea textului Cuvânt-cheie Idee principală


„Trecuseră...scriitoare.” căldură Căldura îi obosea pe copiii care nu aveau ce face în
vacanță.
„După ce ne-am tot gândit...să-l cunosc și anticar Se decid să-l viziteze pentru a-l cunoaște pe bătrânul
eu” anticar.
„Și cum nicăieri...om dintr-o carte.” om Omul care era anticar le devine prieten.
„Și-ntr-o zi, .. pentru tine.” cadou Copiii se hotârăsc să-i facă și ei un cadou.
„Doru n-a zis nimic...titlul unei cărți” secret Anticarul ține secretă ziua sa de naștere.

S-ar putea să vă placă și