Sunteți pe pagina 1din 8

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ Director,

prof. Honea Relu

Nr. / .2020
Clasa a V-a, An școlar 2021-2022
Conform Ordinului MEN Nr. 3125 din 29.01.2020, structura anului şcolar 2020 – 2021 pentru elevii clasei a VII-a are 34 de săptămâni de
cursuri.
Semestrul I: 17 săptămâni (cursuri: 14.09.2020 – 29.01.2021, cu vacanță intrasemestrială în perioada 23.12.2021 – 10.01.2021) x 1
oră/săptămână = 17 de ore
Vacanță intersemestrială: 30.01.2021 – 7.02.2021
Semestrul al II-lea: 17 săptămâni (cursuri: 8.02.2021 – 18.06. 2021 cu vacanțe intersemestriale în perioadele 2.04.2021 – 11.04.2021 și
30.04.2021 – 9.05.2021) x 1oră / săptămână = 17 de ore
Programul Școala altfel a fost planificat în semestrul I, în perioada 12.10.2020 – 16.10.2020.

SEMESTRUL I

Unitatea de învăţare Competenţe Conţinuturi Nr. Săptămâna Obser


specifice Ore vaţii
1 2 3 4 5 6
Cânt vocal şi 1.1 Recapitularea cunoştinţelor din clasa a IV-a 2 S. 10.09.-14.09.2020 S1
instrumental 1.2 Respiraţie, emisie vocală
S. 17.09.-21.09.2020
Cântarea în colectiv 3.1 Gesturi dirijorale (tactarea măsurilor, pregătirea S2
3.2 intrării)
Elemente de tehnică instrumentală - emisie, intonaţie
Elemente de limbaj 1.1 Duratele de pătrime și optime 1 S. 24.09.-28.09.2020 S3
muzical 1.2 Pauzele de pătrime și optime S. 01.10.-05.10.2020
Ritmul 2.2
Melodia 3.1 Măsura de 2/4 1 S. 08.10.-12.10.2020 S4
3.2
Durata de doime și pauza de doime 1 S. 15.10.-19.10.2020 S5

ȘCOALA ALTFEL S. 12.10.-16.10.2020 S6

Elemente de limbaj 1.1 Măsura de 4/4 1 S. 29.10.-02.11.2020 S7


muzical 1.2
S. 05.11.-09.11.2020
Ritmul 2.2 Notă întreagă, şaisprezecime şi pauzele 2 S. 12.11.-16.11.2020
S8
Melodia 3.1 corespunzătoare fiecărei durate; S9
3.2
Legato de prelungire şi legato de expresie 1 S. 19.11.-23.11.2020 S10
S. 26.11.-30.12.2020 S11
Punctul de prelungire 1 S.03.12.-07.12.2020
S12
Măsura de 3/4 1 S. 14.01.-18.01.2020
S13

Aspecte culturale 1.1 Elemente de folclor (tradiţii, obiceiuri, dansuri din 1 S. 10.12.-14.12.2020 S14
eteronomice şi 1.2 diferite regiuni geografice) S. 17.12.-21.12.2020
interdisciplinare 2.1 S15
2.2
3.1
3.2

V A C A N Ţ A DE IARNĂ
Aspecte culturale 1.1 Profilul melodic (repetare, direcţie, mers treptat, 1 S16
eteronomice şi 1.2 salturi) S. 21.01.-25.01.2021
interdisciplinare 2.1 Elemente de relaţionare a muzicii cu contextul
2.2 cultural în care a fost creată
3.1 Audiţii muzicale
3.2
Recapitulare semestrială 1 S. 28.01.-01.02.2021 S17

VACANŢA INTERSEMESTRIALĂ

SEMESTRUL AL II-LEA

Unitatea de învăţare Competenţe Conţinuturi Nr. Săptămâna Obser


specifice Ore vaţii
1 2 3 4 5 6
Elemente de limbaj 1.1 Notaţia înălțimilor de note în cheia sol 2 S. 8.02.-12.02.2021 S1
muzical 1.2 S. 15.02.-19.02.2021 S2
2.1 Profilul melodic 1 S. 22.02.-26.02.2021
2.2 S3
3.1 Tonul şi semitonul 1 S. 04.03.-08.03.2021
S4
3.2
Gamele Do Major şi la minor natural 2 S5
S. 11.03.-15.03.20121
S. 18.03.-22.03.20121 S6

Termeni de mişcare 1 25.03. – 29.03.2021 S7

01.04. – 05.04. 2021 S8


Termeni de nuanţă (piano, forte, accent, crescendo, 1
descrescendo)
1 S9
08.04. – 12.04.2021
Notația semnelor de repetiție și a voltelor
15.04. – 19.04.2021 S10
Elemente de folclor (tradiţii, obiceiuri, dansuri din 1
diferite regiuni geografice)

Elemente de limbaj 1.1 Elemente de de relaţionare a muzicii cu contextul cultural 4 S. 06.05.- S11
muzical 1.2 în care a fost creată 10.05.2021
Timbrul vocal şi 2.1 S. 13.05.-
S12
instrumental 2.2 17.05.2021
3.1
3.2 Elemente de timbralitate: instrumente muzicale ale S. 20.05.- S13
orchestrei simfonice, ansambluri instrumentale. 24.05.2021
Diferenţierea tipurilor de voce umană S. 27.05.-
S14
31.05.2021

Recapitulare finală 2 S. 03.06.- S15


07.06.2019

S. 10.06.-
S16
14.06.2019

PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE


SEMESTRUL I

Domenii de Conţinuturi Competenţe Activităţi de Resurse Nr. Data Evaluare


conţinut specifice învăţare ore
Cânt vocal şi Recapitularea 1.1 - interpretare vocală în grup şi Cântece însuşite în 1 Probe
instrumental cunoştinţelor din 1.2 individual; clasele primare (la practice
Cântarea în clasa a IV-a 3.1 alegere)
colectiv Respiraţie, emisie 3.2 - exerciţii ritmice;
- transpunerea pe diferite tonici; Probe
vocală
- însoţirea melodiei cu bătăi practice,
Gesturi dirijorale ritmice; orale,
(tactarea măsurilor, -intonare și scriere a unor -fişe, instrumente 1 scrise
pregătirea intrării) sunete, note
Elemente de tehnică - interpretare vocală în grup şi
instrumentală - individual;
emisie, intonaţie
Elemente de Duratele de pătrime și 1.1 - interpretare vocală la unison; Cântece – Toba , 1
limbaj optime 1.2 - asocierea unui cântec cunoscut din folclorul
muzical 2.2 cu reprezentarea sa grafică copiilor Observare
Ritmul Pauzele de pătrime și 3.1 - exerciţii de intonaţie; 1 sistematică
- interpretare vocală la unison; - Ariciul – din Probe
Melodia optime 3.2
- intonarea gamei folclorul copiilor practice,
-exerciții de citire a unui text 1 orale
Măsura de 2/4 muzical - Ploiță, ploiță– din
- obervarea diferențelor de folclorul copiilor
Durata de doime și expresie a unor piese în
pauza de doime tonalitatea majoră - La operă– 1
Florentina Chifu
ȘCOALA ALTFEL 1 Săptămâna 12.10
16.10.2020
Elemente de Măsura de 4/4 1.1 - exerciţii de intonaţie;
limbaj 1.2 - interpretare vocală la unison; Cântece – Odă 1 Probe
muzical 2.2 - intonarea gamei bucuriei, Ludwing practice,
Ritmul 3.1 -exerciții de citire a unui text van Beethoven orale,
muzical scrise.
Melodia Notă întreagă, 3.2
- obervarea diferențelor de Observare
şaisprezecime şi expresie a unor piese în Cântecul țării, 1 sistematică
pauzele tonalitatea majoră Liviu Comes 1
corespunzătoare - asocierea unui cântec cunoscut Ceasul, Melodie
fiecărei durate; cu reprezentarea sa grafică germană
- jocuri de recunoaștere, 1
Legato de prelungire intonare și scriere a unor note
M-a făcut mama
şi legato de expresie - jocuri de compunere a unor oltean, Melodie
ritmuri (prin diverse combinații populară
ale unor formule ritmice date)
Câte țări sunt pe 1
pământ, după
Punctul de prelungire
George Enescu
Aspecte Elemente de folclor 1.1 - exerciţii de intonaţie; Probe
culturale (tradiţii, obiceiuri, 1.2 - interpretare vocală la unison; Cântece – Sus , la 2 practice,
eteronomice dansuri din diferite 2.1 - discuții libere asupra poarta raiului orale,
şi regiuni geografice) 2.2 conținutului afectiv și ideatic al scrise.
unor lucrări La poartă la Ștefan Observare
interdiscipli- 3.1
- jocuri de modificare a Vodă sistematică
nare 3.2 nuanțelor într-un fragment
muzical si observarea
diferențelor expresive rezultate
Elemente de Măsura de 3/4 1.1 - asocierea unui cântec cunoscut Hora mare, cântec 1 Probe
limbaj 1.2 cu reprezentarea sa grafică popular practice,
muzical 2.1 exerciții de notare proporțională orale
Ritmul 2.2 a duratelor în măsura de 4 timpi Observare
sistematică
Melodia 3.2
Aspecte Profilul melodic 1.1 - exerciţii de intonaţie; Cântece – Hora 1
culturale (repetare, direcţie, 1.2 - interpretare vocală la unison; Unirii
eteronomice mers treptat, salturi) 2.1 - discuții libere asupra Brâul, Cântec
şi Elemente de 2.2 conținutului afectiv și ideatic al popular
unor lucrări
interdiscipli- relaţionare a muzicii 3.1
- jocuri de modificare a
nare cu contextul cultural 3.2 nuanțelor într-un fragment
în care a fost creată muzical si observarea
Audiţii muzicale diferențelor expresive rezultate
Recapitulare Audiții - Cântece 1
semestrială patriotice
- fişe, instrumente

PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE


SEMESTRUL al II-lea
Domenii de Conţinuturi Competenţe Activităţi de Resurse Nr. Data Evaluare
conţinut specifice învăţare ore
Elemente de Probe
limbaj muzical Notaţia înălțimilor Cântece – La practice,
de note în cheia sol - citire ritmică; Ateneu, Florentina 2 12 II / 19 II orale,
-exerciţii de recunoaştere, Chifu scrise.
reproducere a duratelor; Sur le pont Observare
- exerciţii de reprezentare d’Avignon sistematică
Profilul melodic grafică a duratelor şi pauzelor; Audiție- Bolero,
- solfegiere; Maurice Ravel
1
Tonul şi semitonul - jocuri muzicale;
- audiţii muzicale; S.O.S.natura, Petre 1
1.1 Ștefănescu
Gamele Do Major şi 1.2
la minor natural 2.1 Menuet , J.S.Bach 2 Probe
2.2 - jocuri de modificare a Cântec pentru mama, practice,
3.1 nuanțelor într-un fragment Florentina Chifu orale,
3.2 muzical si observarea S-a dus cucul de pe- scrise.
diferențelor expresive rezultate aici, cântec popular Observare
sistematică

De-a trenul, Al.


Pașcanu
Termeni de mişcare - exerciţii de intonaţie; 1
- interpretare vocală la unison;
- discuții libere asupra Aidi, nani,puiul
Termeni de nuanţă conținutului afectiv și ideatic al mamii
(piano, forte, accent, unor lucrări Polca fierarului 1
crescendo, - audiţii muzicale;
descrescendo)
Bâr , oiță
Notația semnelor de 1
Tradiții și obiceiuri
repetiție și a voltelor de Florii
Elemente de folclor Tradiții și obiceiuri
(tradiţii, obiceiuri, de Paște 1
dansuri din diferite
regiuni geografice)
Elemente de Elemente de de 1.1 - citire ritmică; 4
limbaj muzical relaţionare a muzicii 1.2 -exerciţii de recunoaştere, Audiție - Instrumente
Timbrul vocal cu contextul cultural 2.1 reproducere a duratelor; muzicale ale Probe
şi instrumental în care a fost creată 2.2 - exerciţii de reprezentare orchestrei simfonice practice,
3.1 grafică a duratelor şi pauzelor; orale,
- solfegiere; scrise.
Elemente de 3.2
- jocuri muzicale; Preludiu din Te Observare
timbralitate: - audiţii muzicale; deum , M. A. sistematică
instrumente Charpentier
muzicale ale
orchestrei simfonice, Cor din opera
ansambluri Flautul fermecat, W.
instrumentale. A. Mozart
Diferenţierea
tipurilor de voce Joc”Clovnul
umană muzical”
Recapitulare 1.1 -exerciţii de intonaţie; 2 Probe
1.2 - interpretare vocală la unison; practice,
2.1 - discuții libere asupra orale,
2.2 conținutului afectiv și ideatic al scrise.
unor lucrări
3.1
- audiţii muzicale;
3.2

S-ar putea să vă placă și