Sunteți pe pagina 1din 4

Director Responsabil comisie metodica

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
2019-2020
Clasa a –V-a
Scoala Gimnaziala ,,Florea Julea”com.Negrilesti Educatie muzicala
Prof:ILISOI JAN

Competenţe Nr.
Unitatea de învăţare Conţinuturi Săptămâna Obs.
specifice ore
Elemente de interpretare 1.1. 1 S1
1.2. Cânt vocal și instrumental 9-13.09
 Respirație, emisie vocală
 Elemente de tehnică instrumentala

Elemente de limbaj 2.1. Portativul.Cheia Sol.Măsuri 1 S2


muzical 16-20.09
Melodia.
Legato de expresie. Semnele de repetiție și voltele 2 S3
23-27.09
S4
30-4.10

Notația înălțimilor de note în cheia sol 1 S5


Profilul melodic.Tonul și semitonul 7-11.10

Sunetele si,la,sol din octava mică 1 S6


14-18.10
1 S7
Sunetele DO,RE,MI,FA,SOL din octava a II a 21-25.10

1
Director Responsabil comisie metodica

Elemente de limbaj 2.2. Șaisprezecimea si pauza corespunzătoare . 1 S8


muzical 28-1-11
Ritmul
Combinaţii ritmice cu duratele învăţate în măsurile de 1 S9
2/4 -Doimea 4-8.11
Legato de durată și punctul de prelungire 1 S10
11-15.11
Masura de ¾-Doimea cu punct 1 S11
18-22.11
Măsura de 4/4-Nota întreagă 1 S12
25-29.11
Elemente de limbaj 2.1. Masuri și Durate - Evaluare 1 S13
muzical 2-6.12
Melodia.
Elemente de cultură 3.2. S14 /9-13.12
muzicală Folclorul obiceiurilor de iarnă: colinde,colinde cu mască 2 S15/16-20.12
animalieră
Vacanta de iarna
Elemente de limbaj 2.1. Gama Do major 2 S16
muzical. 13-17.01
Melodia S17 24 zi
20-23.01 libera
2.1 Gama la minor natural 2 S18
27-31.01
S19
3-7.02

2.1 Recapitulare game. 1 S20


Evaluare 1 10-14.02
S21
17-21.02

2
Director Responsabil comisie metodica

Elemente de expresie 2.3. Termeni de mişcare 1 S22


muzicală Termeni de nuanțe 1 24-28.02
S23
2-6.03
3.2. Elemente de folclor:-Dansuri din diverse regiuni 2 S24
Aspecte culturale geografice 9-13.03
eteronomice și S25
interdisciplinare 16-20.03

3.1. Cântece și dansuri reprezentative pentru alte culturi 1 S26


Aspecte culturale 3.2. 23-27.03
eteronomice și
interdisciplinare
Elemente de limbaj 2.3. Timbrul vocal 1 S27 6-21.04
muzical 30-3.04 VACANTA

Timbrul instrumental 2 S28 1 mai


22-24.04 liber
S29
27-1.05 4-8mai
S30 Scoala
4-8.05 Altfel
Evaluare 3 S31
11-15.05
S32
18-23.05
S33
25-29.05
3
Director Responsabil comisie metodica
Recapitulare finală 2.1.,2.2.,2.3. Melodia.Ritmul.Elemente de miscare și dinamică 2 S34 1 ,5 ,8
muzicală.Timbrul vocal și instrumental 1-5.06 iunie liber
S35
8-12.06