Sunteți pe pagina 1din 3

Prof.înv.

primar Bălăcian Mihaela Școala Gimnazială Cacica

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

MUZICĂ ȘI MIȘCARE

Anul școlar: 2017- 2018


Clasa a III-a

Aria curriculară: Arte

Disciplina: Muzică și mișcare

Manual: Muzică și mișcare. Manual pentru clasa a III-a. Editura: ARAMIS

Autori: Dumitra Radu, Alina Perţea

Număr de ore pe săptămână: 1 oră

Semestrul I : 16 ore (17 x 1 – 1=16)

Semestrul al II-lea: 16 ore (16 x 1 = 16)

Total ore anual: 32 ore

Programa școlară de Muzică și mișcare aprobata prin: OMENCS nr. 5003/02.12.2014


Prof.înv.primar Bălăcian Mihaela Școala Gimnazială Cacica

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ – CLASA A III-A


MUZICĂ ȘI MIȘCARE

SEMESTRUL I

Nr Unitatea Competenţe Nr.


crt tematică specifice Conţinuturi vizate ore Săpt. Obs

1. Cântarea 1.1; 1.2; Cum cântăm: ,,Noul an de şcoală”,,Limba


vocală 2.1; 2.2; românească”
3.1; Cântarea în colectiv: ,,Cântec de toamnă”,,În
clasă”,, Ceata lui Piţigoi”
Cântarea vocală în grupuri mici: ,,Cocoşelul
meu isteţ” ,,Bondarul” ,,Concertul”
Cântarea vocală individual: 6 S1-S6
,,Glasul florilor”,,Glasul instrumentelor”,,Tot
ce e pe lume”
Legătura dintre text şi melodie.
Strofa refrenul: ,,Noi acum suntem şcolari”
,,Mierla” ,,Ca soldaţii”
Recapitulare ,,Căsuţa din pădure”
Evaluare

2. Cântarea 1.1; 1.2; Percuție corporală diversă


instrumen- 2.1; 2.2; Utilizarea de jucării muzicale, până la nivel de
tală 3.1; orchestră de jucării
Cântare cu acompaniament realizat de cadrul
didactic și/sau de copii (jucării, percuție 5 S7-S11
corporală)
Recapitulare
Evaluare

3. Mişcarea pe 1.1; 1.2; Genuri muzicale: folclorul copiilor, colinde


muzică 2.1; 2.2; Dansuri ( populare, moderne)
3.1; 3.2 Mişcări sugerate de ritm 4
Mişcări libere S12-S16
Recapitulare
Evaluare

4. Recapitulare 1.1; 1.2; Evaluare


semestrială 2.1; 2.2; Cântarea vocală cu acompaniament 1 S17
3.1; Dansuri
Prof.înv.primar Bălăcian Mihaela Școala Gimnazială Cacica

SEMESTRUL II

Nr
Unitatea Competenţe Nr.
cr Obs
tematică specifice Conţinuturi vizate ore Săpt.
t

1. Elemente de 1.2; 2.1; Sunete din mediul înconjurător


limbaj 3.1; 3.2 Sunete muzicale vocale /instrumentale
muzical(I) Timbrul 4
S18 – S21
Durata sunetelor( lungi/scurte). Ritmul
Dinamica. Nuanţe( tare, încet, mediu)
Evaluare

Săptămâna 24, ”Să fii mai bun!”


2. Elemente de 1.3; 2.1; Înălţimea sunetelor muzicale
limbaj 2.2; 3.1; Portativul. Cheia SOL
muzical(II) 3.2 Sunetul şi nota SOL
Sunetul şi nota MI
Sunetul şi nota LA
Sunetul şi nota DO 1 11
S22-S33
Sunetul şi nota DO 2
Sunetul şi nota RE
Sunetul şi nota FA
Sunetul şi nota SI
Gama DO

3. Recapitulare 1.1; 1.2; Sunetele muzicale/ Notele muzicale


finală 2.1; 2.2; Mişcare pe muzică
S34
2.3; 3.1; 1
3.2