Sunteți pe pagina 1din 2

Studenta : Curelea (Buricatu ) Carmen Nicoleta

Tema de control 1

Analiza unei lecții de istorie

Titlul manualului : Istorie pentru clasa a IV a

Numele autorilor : Doina Burtea Alina Perțea

Editura : Aramis -2016

Lecția - Activități cotidiene în familie. Sărbătorile și timpul liber al familiei


Lecția prezintă concordanță între conținuturile propuse și obiectivele vizate de
programă.Sunt respectate temele unității de învățare propuse în programă. Conţinutul ştiinţific
este bine selectat , limbajul fiind accesibil şi adaptat eleviilor cărora le este destinat, corect din
punct de vedere gramatical.

Lecţia se realizează pornind de la concret intuitiv la general, de la simplu la complex.


Elevii observă, îşi actualizează vechile cunoştinţe pentru a putea integra noile achiziţii.
Conceptele sunt clar exprimate de la elementar la superior pentru a facilita reţinerea. Sunt
multe informatii, complete si bine structurate.Activitatea de învăţare se continuă apoi cu
exerciţii şi teme variate care implică experimentul, activitatea practică, realizarea
portofoliului.Lecția este însoțită de ilustrații corespunzătoare.Termenii necunoscuți sunt
explicați în cadrul unui vocabular iar termenii importanți sunt îngroșați.

Imaginile sunt selectate având în vedere o mai bună ilustrare și completare a textului (au rol
funcțional și nu decorativ).

- imaginile sunt redate clar, și sunt însoțite de explicații sporind eficiența utilizării lor (se are
în vedere plasarea în pagina, claritate, aspect cromatic etc.).

- formatul este unul accesibil elevilor, dimensiunea textului și a imaginilor permit o lectură
fără dificultăți.

Lecția este împărțită în cinci zone :


AFLĂM este o zonă în care copiii observă imaginile și analizează informațiile dupa care
urmează zona de ÎNȚELEGEM unde este prezentat pe scurt un rezumat al lecției și un
vocabular cu noțiuni noi explicate pe înțelesul copiilor. Zona CE AI REȚINUT propune
exerciții pe care copiii le pot aborda singuri în felul acesta aprofundând și consolidând
cunoștințele dobândite pe parcursul lecției . În zona de CE AI REȚINUT și CE AI ÎNȚELES
sunt propuse exerciții ce pot face obiectul unei teme pentru acasă sau a unei autoevaluări a
cunoștințelor noi acumulate .Consider că elementele grafice (imagini, diagrame, tabele)
sprijină mult înţelegerea conceptelor.

Sarcinile de învățare pot fi înţelese de către elevi fără explicaţii suplimentare din partea
profesorului și pot fi rezolvate cu uşurinţă, ducând la consolidarea competenţelor.

S-ar putea să vă placă și