Sunteți pe pagina 1din 50

Chestionar privind implementarea

Instrucțiunii managementului
temelor pentru acasă

Prezentat la ședința
Consiliului Profesoral
din 28 martie 2019
Începând cu 1 septembrie 2018 a intrat în vigoare
noul Regulament privind managementul
temelor pentru acasă. Potrivit consultantei
principale a Direcției Învățământ General din
cadrul Ministerului Educaţiei, Culturii şi
Cercetării Natalia Grâu, la care se referă mai
multe portaluri, inițiativa Ministerului se
bazează pe faptul că mulţi părinţi şi elevi se
plâng că volumul temelor preconizate să fie
îndeplinite de elevi acasă este prea mare şi are
scopul de a apropia „tema de acasă” de elevi,
de a o transforma dintr-o sperietoare într-o
modalitate de consolidare a informației primite
în timpul orelor.
Instrucţiunea devine un instrument eficient, din
câteva perspective:
– volumul de timp acordat temelor pentru acasă este
simplificat la maximum, așa încât acestea să nu fie o
povară;
– în timpul liber al elevilor (după lecții, în vacanțe etc.)
părinții nu trebuie să realizeze tema pentru acasă în
locul copiilor, ci doar să monitorizeze acest proces.
Instrucţiunea propune un mecanism clar de timp
pentru fiecare clasă/disciplină/vârstă… Tema pentru
acasă nu trebuie să depășească 1/3 din temele
efectuate în clasă; tema pentru acasă va avea
caracter aplicativ, practic, nu de învățare pe de
rost…
• În Instrucţiune nicăieri nu se recomandă
concret ce note să se acorde elevilor pentru
tema de acasă. Atât doar că în art. 24 se
solicită ca elevii să nu fie notați cu note
insuficiente (1-4) în cazul, când nu au
realizat sau au realizat incorect tema de
acasă. Personal, nu sunt de acord cu această
abordare, de vreme ce tema pentru acasă nu
trebuie să fie o pedeapsă pentru elevi (cel
puțin, așa se pune problema în noul
document), dar elevul, totuși trebuie să
realizeze în limitele posibilității, tema
penttru acasă.
Temele pentru acasă
• Conform unor studii, temele pentru acasă sunt
considerate utile şi necesare pentru îmbunătăţirea
învăţării de cei mai mulţi dintre respondenţi. Cu
toate acestea, se constată o preponderenţă a temelor
repetitive, monotone şi dificile, care întăresc ceea ce
s-a predat la clasă. Profesorii se centrează pe
explicarea sarcinilor şi pe feedback-ul frontal, în
timp ce elevii şi părinţii îşi doresc teme diferenţiate,
provocatoare, pe care să le rezolve creativ şi
eventual în echipă. Mai mult de jumătate dintre
profesori declară că nu dau teme pentru vacanţă
Cadrele didactice și părinții ajută elevii să înțeleagă că
temele pentru acasă favorizează dezvoltarea
elevului,
să aleagă ce vor să facă cu plăcere, pentru a avea
succes. Autoevaluarea și evaluarea reciprocă joacă
un rol important.
Copiii au nevoie să se exprime, dar să audă și alte
puncte de vedere. În p.24 al Regulamentului se
spune că nu se vor acorda note insuficiente, dacă
elevul nu a realizat corect sau integral tema pentru
acasă.
E clar spus, că elevul a făcut ceva, a încercat, a
muncit, deci nu este apreciat cu notă negativă,
dar dacă nu face nimic, nu încearcă, atunci pentru
ce avem sistemul de notare de la 1 la 10?
• Anatol Caraivan, manager școlar, profesor de chimie,
grad didactic superior, or. Rezina: Eu consider că aceste
modificări nu sunt bine gândite, pentru că se încalcă triada
clasică de memorizare: predare – învățare – eva-luare.
Pentru o memorizare de lungă durată, dar noi anume asta
dorim să-i învăţăm pe copii, această modificare este
contraindicată. Predarea şi evaluarea o face profesorul în
clasă. Elevul învață materialul acasă, pentru că în clasă el
nu reuşeşte să memorizeze poezia, teorema, etc. Este ştiut
şi demonstrat: pentru a fi memorizat cu succes, asupra
materialului trebuie de lucrat de trei ori: în clasă când
profesorul îl predă, acasă când elevul îl repetă și apoi în
timpul evaluării. Cei mai buni elevi pot memoriza în clasă
până la 70% din materialul predat de profesor. Dacă lanţul
triadei se rupe, elevul poate pierde şi aceste 70 la sută din
informaţia primită în clasă.
Un semn de întrebare apare la p.5 în
cazul disciplinelor cu un număr
mare de ore. Când elevii au lecții
consecutive, se recomandă a nu se
da teme pentru acasă, dar anume
repetarea zilnică consolidează
conținuturile studiate la lecție,
formează deprinderi de lucru de sine
stătător.
INVĂȚĂMÂNT PRIMAR/
ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL
Pentru a face temele pentru acasă pe parcursul
săptămânii am nevoie de

50
42
33
40 30

30 primar
18 gimnazial
20 10
5 5
10 1
0 0 0 0
0 primar
5h 7h 10 h 12,5 h ›12,5 h ‹5 h
Temele sunt interesante și utile

51
56
60
37
50
40 primar
30 gimnazial
20 0
4 gimnazial
10 0
primar
0
mereu uneori niciodată
În primul semestru, volumul temelor pentru
acasă a fost echilibrat și am avut și timp pentru
alte activități
nr. Părinți

68
70
60
50 42
40 nr. Părinți
30
20
10 0
nr. Părinți
0
mereu uneori niciodată
Profesorii țin cont de opinia elevilor atunci când le
propun temele pentru acasă

56

60
50
36 28
40 primar
30 23 gimnazial
20 4
gimnazial
10 1
primar
0
mereu uneori niciodată
Părinții mă ajută să fac
temele pentru acasă

61
70
60
50 primar
40 34
gimnazial
30 6
16 4
20 10 gimnazial
10
primar
0
mereu uneori niciodată
După probe de evaluare am primit teme pentru
acasă

60

60
46
50
40 primar
30 gimnazial
20 3 13
0
gimnazial
10 1
primar
0
mereu uneori niciodată
În clasă discutăm temele pentru acasă realizate

62
70 60
60
50
40
primar
30
20 gimnazial
0
10 1
0 gimnazial
0 0
primar
mereu
uneori
niciodată
Profesorul mă pedepsește prin notă insuficientă, dacă
fac greșeli în temele pentru acasă

57
60
50
40 41
30 primar
16
20 0 6 gimnazial
10
3 gimnazial
0
primar
mereu
uneori
niciodată
Temele pentru acasă sunt grele și ca să le fac am
nevoie de ajutorul părinților,
fraților sau a unui profesor

38 36
40

30 16
20 11 primar
19
10 gimnazial
3
gimnazial
0
primar
mereu
uneori
niciodată
Temele pentru acasă mă fac să mă simt
nefericit/ă

59
60 57
50
40
30 primar
20 0 4 gimnazial
10 1
2 gimnazial
0
primar
mereu
uneori
niciodată
Concluzii:
CADRELE DIDACTICE
Sunt cadru didactic la
nr. CD

15
13
10
4
5 nr. CD

0
nr. CD
ciclul primar
ciclul gimnazial
Am fost implicat în activități de informare și/sau instruire
referitor la Instrucțiunea metosică privind temele pentru acasă
nr.CD

20
17
15
10
5 nr.CD
0
0
nr.CD
da
nu
Cred că temele pentru acasă sunt utile și necesare
pentru asigurarea calității demersului educațional
nr. CD

15 14

10

5 nr. CD
3

0 0
mereu nr. CD
uneori
niciodată
Țin cont de opinia elevilor atunci când
decid ce teme pentru acasă le voi propune
nr. CD

10 9
8
8
6
4
nr. CD
2
0 0
mereu nr. CD
uneori
niciodată
Am organizat discuții de informare cu părinții
despre managementul temelor pentru acasă.
nr.CD

9
9
8
7 6
6
5 nr.CD
4
3 2
2
1
0
mereu uneori niciodată
Am grijă să estimez și să respect volumul
de timp pe care acesta il solicită elevului
nr.CD

16
16
14
12
10
8 nr.CD

6
4
1
2 0
0
mereu uneori niciodată
Ofer sprijin elevilor prin abordare
individualizată.
nr.CD

10
10
9
8
7 6
6
5 nr.CD
4
3
2 1
1
0
mereu uneori niciodată
Pedepsesc prin notă insuficientă elevii care fac
greșeli în temele pentru acasă.
nr.CD

17
18
16
14
12
10 nr.CD
8
6
4
2 0 0
0
mereu uneori niciodată
Diversific permanent sarcinile temelor pentru
acasă.
nr.CD

10
10
9
8 7
7
6
5 nr.CD
4
3
2
1 0
0
mereu uneori niciodată
Colaborez cu colegii pentru a evita suprasolicitarea
intelectuală și emolională a acestora
nr.CD

9
9
8 7
7
6
5 nr.CD
4
3
2 1
1
0
mereu uneori niciodată
Am grijă să indic în catalogul clasei temele pentru
acasă, iar in proiectarea zilnică la unitalii de invățare
fixez sarcina și timpul estimativ
nr.CD

16
16
14
12
10
8 nr.CD

6
4
1
2 0
0
mereu uneori niciodată
Am observat că, după schimbarea aborddrii pozitive a
temelor pentru acasă, elevii vin cu plăcere la școală
(nu le este frică).
nr.CD

10
10
9
8 7
7
6
5 nr.CD
4
3
2
1 0
0
mereu uneori niciodată
PĂRINȚII
Pentru a face temele pentru acasă pe parcursul
săptămânii copilul meu are nevoie de
nr. Parinți
50
50
45
38
40
35
30
25 nr. Parinți
20
15 10
10
3
5 1 0
0
5h 7h 10 h 12,5 h ›12,5 h ‹5 h
Temele sunt interesante
și utile pentru dezvoltarea copilului meu
nr. Părinți

95
100
80
60
nr. Părinți
40
15
20
0
nr. Părinți
0
mereu uneori niciodată
În primul semestru, volumul temelor pentru acasă a
fost echilibrat și i-a permis copilului meu să aibă timp
pentru alte activități
nr. Părinți

68
70
60
50 42
40 nr. Părinți
30
20
10 0
nr. Părinți
0
mereu uneori niciodată
Profesorii informează părinții despre cerințele
fală de temele pentru acasă.
nr. Părinți
70
70

60

50

40
30 nr. Părinți
30

20
10
10

0
mereu uneori niciodată
Copilul imi solicită să-l ajut să facă temele
pentru acasă
nr. Părinți

56
60

50
36
40

30 nr. Părinți
18
20

10

0
mereu uneori niciodată
Încerc să verific zilnic dacă copilul meu își face
temele
nr. Părinți

80 71
70
60
50
40 nr. Părinți
30
30
20
9
10
0
mereu uneori niciodată
Simt că am suficiente informații și deprinderi pentru a-
mi ajuta copilul în pregătirea temelor pentru acasă
nr. Părinți
60
60

50
36
40

30 nr. Părinți

20 14

10

0
mereu uneori niciodată
Profesorul îmi pedepsește prin notă insuficientă
copilul, dacă face greșeli în temele pentru acasă
nr. Părinți

75
80
70
60
50
40 nr. Părinți

30
18 17
20
10
0
mereu uneori niciodată
În acest an școlar, am simțit o schimbare pozitivă din
partea profesorilor în organizarea temelor pentru
acasă, iar copilul meu merge cu plăcere la școală

nr. Părinți
70
70
60
50 38
40 nr. Părinți
30
20
10 2
0
mereu uneori niciodată
Rolul părinților
parteneriat
• Cadrele didactice/ȘCOALA și părinții
ajută elevii să înțeleagă că temele
pentru acasă sunt unul dintre
mijloacele care favorizează dezvoltarea
elevului.