Sunteți pe pagina 1din 4

Nr………din…………..

Planificarea activităţilor de educaţie rutieră


Școala Gimnazială Drăgănești
An şcolar 2020-2021
Clasa a IV-a

Nr Tema Mijloace de realizare Obiective Perioada


crt.
Prezentarea si explicarea
anumitor termeni rutieri: - Să explice termeni precum : stradă,carosabil,trotuar,
stradă,carosabil, trotuar, zebră,pieton, vehicul etc.
1. ,, A.B.C. – ul circulaţiei” pieton,zebra, - Să recunoască şi să denumească imaginile prezentate în Septembrie
semafor,vehicul etc. prin filmuleţe;
intermediul unui PPT si a -Să formuleze răspunsuri la întrebările adresate;
unor imagini. -Să interpreteze cântecelul ,,Frumoasă-i strada noastră”.
Deplasare în împrejurimile
şcolii şi înregistrarea - Să identifice semnele de circulaţie întâlnite pe drumul spre
semnelor de circulaţie şcoală;
întâlnite -Să-și reamintească regulile de circulaţie pe stradă;
2. „Pe stradă, spre şcoală” Discuţii privind condiţiile - Să identifice trasee de deplasare în siguranţă spre şcoală şi Octombrie
de trafic, pericolele care pot înapoi spre casă;
să apară, identificarea - Să aplice regulile jocului didactic ,,Traversarea pe zebră”.
traseelor de deplasare în
siguranţă

Prezentarea şi discutarea -Să explice semnificaţia celor mai des întâlnite indicatoare
„Semnele de circulație- indicatoarelor şi semnelor rutiere;
semaforul,trecerea pentru de circulaţie -Să explice rolul și importanța semaforului și a trecerii de
3. pietoni și indicatoarele Vizionarea filmului pietoni; Noiembrie
rutiere” „Drumul colorat şi -Să precizeze diferența dintre semaforul pentru pietoni și
discutarea lui – fapte semaforul pentru șoferi
observate, abateri de la -Să formuleze răspunsuri și întrebări pe baza filmului;
regulile de circulaţie, reguli -Să participe cu interes la jocul didactic ,,Semaforul defect”.
respectate, sfaturi primite
-Să înțeleagă necesitatea respectării regulilor de circulaţie ;
Film postare youtube, - Să precizeze regulile de circulație a pietonilor,traversarea
„Regulile de circulaţie- fişe,prezentare Power Point când nu există trecere pentru pietoni, etapele unei traversări
4. obligaţie sau necesitate?” Discuţie-dezbatere în urma pe zebră, traversarea pe la semafor,semnalizată de indicator, Decembrie
vizionării materialului traversarea în grup și în intersecție;
Joc-concurs ,,Câte unul pe -Să răspundă la întrebări în urma vizionării materialului;
cărare!” -Să participle cu interes la desfășurarea concursului.

Invitat în şcoală un agent de


circulaţie -Să identifice rolul agentului de circulaţie;
Precizarea următoarelor - Să identifice semnificaţia semnelor folosite de agentul de
aspecte: rolul agentului de circulaţie pentru dirijarea traficului ;
„Agentul de circulaţie, circulaţie,ce instituție -Să conștientizeze modul în care agentul de circulaţie poate
5. prietenul participanţilor reprezintă,modul în care își oferi ajutor copiilor/participanţilor la trafic aflaţi în Ianuarie
la trafic” exercită rolul,cum poate fi dificultate;
recunoscut,folosind ca -Să precizeze cazuri reale în care copiii-pietoni au fost în
metode pericol, nerespectând regulile de circulaţie.
dialogul,exemplificarea.
Exersarea semnalelor
împreună cu elevii: atenţie,
liber, oprire
-Să recunoască indicatoarele și marcajele pentru bicicliști
Prezentarea regulilor de -Să recunoască și să folosească corect semnalele biciclistului
circulaţie în diferite situaţii -Să identifice regulile de circulație pentru bicicliștiși pentru
,,Reguli pentru bicicliști și mersul pe role
6. reguli pentru mersul pe Discuții-importanța folosirii -Să recunoască în imagini greșelile săvârșite de bicicliști
role„ echipamentului de protecție -Să-și exprime părerea în legătură cu o situație-problemă și Februarie
PPT-imagini indicatoare să motiveve alegerea făcută
Prezentarea unei situații și
dezbaterea problemei
- Să recunoască mijloace de transport în comun;
Discuţii cu privire la - Să respecte regulile de circulație și de comportament
mijloacele de transport în civilizat când călătorește cu mijloacele de transport în comun Martie
7. „Mijloace de transport” comun și comportamentul și cu autoturismul
civilizat din timpul -Să înțeleagă rolul şi importanţ purtării centurii de siguranţă
călătoriei -Să descrie în câteva cuvinte cum are loc aşteptarea, urcarea,
Povestea lui Cupy călătoria propriu- zisă şi coborârea în mijloacele de
Filme/ postări despre transport.
purtarea centurii de
siguranţă

-Să-și însușească termeni precum:vamă,graniță


Prezentare filmuleț youtube (frontieră),pașaport,semne convenționale;
- Să identifice indicatoare şi marcaje rutiere
8. ,,Călătorie în Europa’’ Discuții pe baza imaginilor învățate,existente și în alte țări europene Aprilie
(Ungaria,Austria,Germania,Franța);
Poster - Să respecte regulile de circulație și de comportament pe
drumurile publice;
-Să identifice simbolurile auto specifice unor țări.

,,Micul pieton” Ghicitori cu tematică rutieră - Să precizeze reguli de circulaţie, ca pieton în mediul rural
(concurs pe teme de Verificarea cunoşinţelor şi în mediul urban; Mai
9. educație rutieră) Concurs -Să recunoască şi să numească indicatoarele rutiere din fişă;
Activitate practică - Să răspundă corect şi complet ghicitorilor adresate.
-Să formuleze răspunsuri la întrebările despre educație
rutieră.

Analiza şi discutarea - Să înțeleagă importanţa respectării regulilor de circulaţie şi


,, Unde ne jucăm în imaginilor propuse ori altele în timpul activităţilor recreative ;
10. siguranță în vacanța de asemănătoare- identificarea - Să-și însușească un set de reguli prin care să-și asigure
vară?” unor potenţiale pericole, dar propria siguranţă în timpul activităţilor recreative; Iunie
şi a modului în care copiii se - Să arate modul în care poate fi acordat primul ajutor în
protejează cazul unui accident în timpul activităţilor recreative .
Realizarea unui set de reguli
de respectat în timpul de
joacă în parc
Afişarea listelor de reguli
realizate de elevi
Joc de rol; Ce faci dacă...

Responsabil comisie metodică


Prof.înv.primar.Petruc Mădălina Prof.înv.primar: Mărăşescu Alina- Florina

S-ar putea să vă placă și