Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educației Naționale

Școala Gimnazială Iedera, jud. Dâmbovița


An școlar:2017-2018
Clasa Pregătitoare
Prof. înv. primar: Elena Dragomir

TEMATICA ACTIVITĂŢILOR DE EDUCAŢIE RUTIERĂ

Clasa Pregătitoare
Nr. TEME Activitatea Obiective Perioada
crt.
Semestrul I

1 Reguli de Să învăţăm corect -să cunoască şi să aplice regulile Septembrie


circulaţie regulile de circulaţie! de circulaţie în calitate de pieton în
ascociate Postere cu semne şi mediul rural şi în mediul urban;
diferitelor reguli de circulaţie -să externalizeze un comportament
semne de Drumul la și de la sigur în situaţii de trafic rutier în
circulaţie școală calitate de pieton, biciclist.

2. Concurs “Micul Octombrie


Pietonul pieton” -să-şi formeze abilităţi rutiere
Întrebări cu reguli de sigure în calitate de pieton,
circulaţie biciclist şi skateroller;
Strada nu este loc de -să cunoască semnele de circulaţie.
joacă - activitate comună: clasa P-clasa I
Așa da, așa nu!
Texte cu conținut
specific
3. Reguli de circulaţie Noiembrie
Descrierea pe drumurile publice
traficului rutier -postere cu semne şi -să conştientizeze existenţa
reguli de circulaţie traficului rutier;
Reguli în deplasarea -să cunoască semnele de circulaţie.
cu mașina școlii
Unde ne jucăm în
siguranță?
4. În stație : regui de Decembrie
Tipuri de circulație -să cunoască şi să aplice corect
comportamente Cum traversăm regulile de circulaţie specifice
în calitate de Semaforul deplasării cu bicicleta;
pieton ,biciclist Prezentare animată a -să cunoască şi să aplice normele
şi în transportul unor reguli de de călătorie în mijloacele de
în comun circulaţie transport în comun.
-PPS
5. Strada, aleea, “Strada nu e loc de Ianuarie
poteca joaca!” -să discrimineze spaţiul rutier de
-discuţii alte tipuri de spaţii pe baza
Iarna și pietonii descrierii elementelor definitorii
Unde ne jucăm iarna ale fiecărui tip de spaţiu;
-să cunoască riscul asociat spaţiilor
din vecinătatea traficului rutier.
Activitatea comună: clasele I, II,
III
Semestrul al II-lea
6. Contexte şi „De vorbă cu agentul -să cunoască necesitatea şi să Februarie
spaţii rutiere de circulaţie” utilizeze echipamentele de
nesigure -discuţii siguranţă cu care sunt dotate
Mașinile parcate și autovehiculele, bicicletele, rolele;
copiii -să cunoască semnele de circulaţie.
Deplasarea la și de la Activitate comună clasele P-IV
școală
7. Circulația rutieră la -să cunoască şi să aplice corect Martie
Oraşul, comuna, oraș și la țară regulile de circulaţie specifice
satul Semaforul deplasării cu bicicleta;
-crearea de postere cu -să cunoască semnele de
semaforul circulaţie.
Zebra
8. Unde ne jucăm? -să conştientizeze existenţa Aprilie
Spaţii de joacă traficului rutier;
-activitate în spaţiu -să cunoască riscul asociat spaţiilor
deschis din vecinătatea traficului rutier.
Confecționarea unor
semne de circulație
Expoziție cu semnele
de circulație
9. « Aşa da,aşa -să cunoască şi să aplice regulile Mai
Evaluarea nu!”reguli rutiere de circulaţie în calitate de pieton în
contextului -convorbire mediul rural şi în mediul urban;
rutier Texte cu conținut -să-şi formeze abilităţi decizionale.
specific Activitate comună: clasele a II-a-
Imagini cu conținut aIVa
specific
10. Biciclistul- Prevenirea -să-şi formeze abilităţi de Iunie
echipamentul de accidentelor de rezolvare de probleme;
protecţie, spaţii circulaţie -să-şi formeze abilităţi sigure în
şi reguli de Comentarea unor calitate de pieton, biciclist şi
circulaţie situații contrete skateroller.
specifice Realizarea unor afișe
11 Teme Orice alte teme Permanent
suplimentare considerat necesare

Profesor înv. primar, Director,

Elena Dragomir