Sunteți pe pagina 1din 15

,,Î N V Ă Ţ Ă M S Ă C I R C U L Ă M !

Opţional transdisciplinar

Nivelul II (5 -7 ani)

,,Stop accidentelor rutiere. Viaţa are prioritate!”

An şcolar

1
,,Î N V Ă Ţ Ă M SĂ CIRCULĂM !”
Opţional transdisciplinar

Nivelul II
Durata: 1 an şcolar
Tipul : Activitate opţională la nivelul mai multor domenii experienţiale:
Om şi societate Estetic şi creativ
Limbă şi comunicare Psihomotric

Argument
Educaţia rutieră a fost inclusă între ,,noile educaţii’’ la începutul anilor 1980.
Componentă a educaţiei pentru societate, educaţia rutieră reprezintă educaţia pentru
viaţă. Aflăm din mass-media că zilnic se petrec accidente de circulaţie dramatice, cu
urmări foarte grave, în care sunt implicaţi adulţi dar şi numeroşi copii.
În contextul societăţii actuale, când familiile sunt tot mai preocupate de
problemele cotidiene iar copiii sunt puşi în situaţia de a veni singuri la grădiniţă, când a
crescut rapid numărul de vehicule, dar mai ales de autovehicule, se impune ca încă de la
cele mai fragede vârste, copiii să cunoască cele mai elementare reguli de circulaţie pe
drumurile publice.
Copiii preşcolari sunt cei mai expuşi accidentelor, datorită vârstei fragede, a unei
insuficiente supravegheri sau a incapacităţii de a lua decizii legate de actul circulaţiei.
Actul decizional în anumite situaţii legate de circulaţie este afectat de procese
complexe, cum ar fi :
 incapacitatea sau capacitatea redusă de a estima corect distanţa care îl desparte pe
acesta de un autovehicul aflat în mişcare ;
 anticiparea inadecvată a posibilelor acţiuni ale celorlalţi participanţi la trafic ;
 perceperea inadecvată a cauzelor care au dus la producerea accidentelor ;
 conduita neastâmpărată a preşcolarilor, care uneori generează impulsivitate ;
 ritmul propriu fiecărui copil de asimilare a informaţiilor legate de pericolele la
care se expun atunci când circulă singuri pe stradă.
Cunoaşterea şi respectarea regulilor de circulaţie, încă de la vârsta preşcolară, se
impune acum mai mult ca oricând ca urmare a propulsării în acest secol, la cote
gigantice a ,,zeului’’ sub atotputernicia căruia se află astăzi întregul mapamond:
automobilul. Ştim că bunul cel mai de preţ este viaţa şi mai ştim că viaţa este altfel
decât întâmplările fantastice din poveştile copilăriei.
Prin desfăşurarea activităţii opţionale de educaţie rutieră, copiii vor cunoaşte
semnele de circulaţie,vor învăţa să respecte regulile de circulaţie, să cunoască drepturile
şi îndatoririle pe care le au pietonii şi conducătorii de autovehicule, în concluzie vor
învăţa să-şi apere viaţa.

2
Copiilor nu trebuie să le fie frică de stradă. Ei trebuie să conştientizeze că numai
adoptând o conduită preventivă, viaţa şi sănătatea nu le vor fi puse în pericol, să
înţeleagă că vor fi în siguranţă numai dacă vor cunoaşte şi respecta regulile de
circulaţie, dacă vor şti să se ferească de pericole, să se orienteze în zonele cu circulaţie
intensă cât şi în cele aparent fără pericole, dacă vor şti să-şi aleagă locurile de joacă.
De asemenea,copiii trebuie să găsească în agentul de circulaţie un prieten care este gata
oricând să-i ajute, să le dea sfaturi.
Abordarea problemelor propuse va fi realizată prin dirijarea învăţării în trei
direcţii:
 învăţarea perceptivă (prin utilizarea a numeroase imagini, semne convenţionale,
punerea copiilor în situaţii concrete de învăţare);
 învăţarea verbală (prin însuşirea unor termeni din vocabularul specific educaţiei
rutiere şi utilizarea acestora în rezolvarea unor cerinţe, situaţii concrete,
probleme, etc.);
 învăţarea conceptuală (prin însuşirea unor tehnici de lucru adecvate unor situaţii
date sau create artificial).
Activitatea care va sta la baza învăţării va fi jocul, sub diferitele sale forme (de
rol, didactic, intelectual, recreativ, etc.), textele literare, cântecele, observări directe.
Materialele utilizate vor fi variate, atractive, accesibile copiilor de 5/6-7 ani,
permiţând abordarea integrată a conţinuturilor învăţării şi în felul acesta copilul va fi
antrenat în exersarea unor deprinderi, în formarea unor capacităţi ce au ca finalitate
certă învăţarea graduală dar temeinică a regulilor de circulaţie.
Ca mijloace de realizare, se vor folosi:
 Lecturi după imagini;
 Observări, memorizări, povestiri, convorbiri;
 Activităţi artistico-plastice, muzicale, practice;
 Jocuri şi activităţi liber-creative;
 Jocuri didactice, jocuri inter şi transdisciplinare;
 Plimbări, vizite, excursii.
Obiective cadru:
O.C.1. Cunoaşterea şi respectarea normelor necesare integrării în viaţa socială, precum
şi reguli de securitate personală;
O.C.2. Dezvoltarea capacităţii de explorare şi investigare a realităţii;
O.C.3. Dezvoltarea capacităţii de orientare în micro şi macrospaţiu;
O.C.4. Însuşirea unor cunoştinţe de educaţie rutieră, a unor reguli şi norme corecte de
deplasare pe drumurile publice prin intermediul textelor literare, a cântecelor/ jocurilor
muzicale, artelor plastice(desen, pictură);
O.C.5. Cultivarea interesului şi curiozităţii copiilor pentru cunoaşterea şi respectarea
permanentă a unor indicatoare, semne de circulaţie, reguli şi norme de securitate
personală unanim acceptate;
O.C.6. Dezvoltarea comportamentelor favorabile ameliorării relaţiilor interpersonale.
Dorim ca prin cunoştinţele transmise copiilor preşcolari să contribuim la
realizarea unuia din principalele obiective ale Uniunii Europene asumat de România şi
anume acela care prevede ca în perioada 2001- 2010, numărul accidentelor de circulaţie
care au drept consecinţă moartea sau rănirea gravă a persoanelor să scadă cu 50%.

3
SEMESTRUL I

Septembrie

Tema: ,,Ştiţi să circulaţi corect?’’


(evaluare iniţială)
Obiective de referinţă:
 Verificarea cunoştinţelor copiilor referitoare la educaţia rutieră;
 Evaluarea aplicării regulilor şi normelor de educaţie rutieră în deplasările pe care copiii
le fac de acasă la grădiniţă.

Săptăm Obiective operaţionale Mijloace de realizare. Teme Resurse materiale


âna
- evaluarea cunoştinţelor Convorbire:
1 copiilor referitoare la educaţia ,,De acasă la grădiniţă’’
rutieră, la reguli şi norme de
circulaţie;
- evaluarea cunoştinţelor - Observare:,,Strada’’ - planşe;
2 copiilor referitoare la stradă: - Cântece(învăţate în anul şcolar - cărţi de circulaţie;
marcaje, indicatoare, precedent): - culegeri de cântece.
semafoare; ,,Hai, copii, în pas vioi’’
,,Stopul’’

Să reţinem:
 Educaţia rutieră ne ajută să cunoaştem regulile şi semnele de circulaţie şi cum trebuie să ne
comportăm pe stradă şi în mijloacele de transport în comun.
 Astfel, nu ne vom pune niciodată viaţa în pericol!

Octombrie
Tema 1: ,,Pieton mă cheamă acum
Şi-am pornit pe jos la drum!’’
Obiective de referinţă:
 Copiii să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială, precum şi reguli
de securitate personală.
Săptăm Obiective operaţionale Mijloace de realizare/ teme Resurse materiale
âna propuse
3 - să-şi însuşească noţiunea de - Observare: - planşe;
pieton; ,,Circulaţia pe stradă’’ - pliante;
- Memorizare: - jetoane;
,,Suntem pietoni’’de M - - antologii de cântece
Cântec:,,Strada mea’’ şi texte literare;
- Povestire:
4
,,De acasă la grădiniţă’’
- să poată spune, utilizând un - Lectură după imagini: - planşe;
limbaj adecvat, pe unde ,,Aşa Da,Aşa Nu!’’ - pliante;
4 circulă ca pieton(pe trotuar, - Convorbire: - bloc desen;
nu pe stradă), cum şi prin ce ,,Ce este circulaţia rutieră?’’ - creioane colorate;
locuri(se) traversează strada; ,,Cum şi pe unde circulă pietonii?’’ - carioca;
- Desen:
,,Pietoni pe stradă’’
- să cunoască importanţa - Povestire: - planşe;
alegerii unor locuri de joacă ,,Fetiţa cu balonul’’ - culegere de texte de
5 adecvate, care să nu le pună - Convorbire: educaţie rutieră;
viaţa în pericol; ,,Cum şi unde au voie să se joace - jetoane;
copiii pentru a fi feriţi de
accidente?’
,,Şoseaua nu e loc de joacă’’
- Memorizare:
,,Şoseaua nu e loc de joacă’’
- să-şi însuşească şi să - Lectură după imagini: - imagini;
utilizeze un limbaj adecvat ,,Locul de joacă al copiilor’’ - jetoane;
care să le permită prezentarea - Povestire: - puzzle;
6 unor situaţii, întâmplări care ,,Cum ne comportăm pe stradă?’’ de - carioca;
reliefează respectarea sau M. Tomescu - fişe individuale;
încălcarea regulilor de - Joc de perspicacitate:
circulaţie; ,,Găseşte greşeala’’
- să înveţe să se ferească de ,,Să cunoaştem regulile de
pericolele străzii. circulaţie’’
- Concurs:
,,Cel mai bun pieton, câştigă!’’

Să reţinem:
 Pietonii sunt persoanele care circulă pe jos.
 Strada este un drum(de piatră sau asfalt) în interiorul unei localităţi, de-a lungul căruia se înşiră, de o
parte şi de alta, trotuarele şi casele.
 Trotuarul este porţiunea situată pe marginea străzii, mai ridicat decât aceasta, rezervată circulaţiei
celor ce merg pe jos.
 Partea carosabilă este acea porţiune de drum destinată circulaţiei vehiculelor.
 Intersecţia este locul unde se încrucişează două drumuri.
 Circulaţia pietonilor se desfăşoară numai pe trotuar.
 Copiii nu merg pe partea dinspre exterior a trotuarului, numai părinţii sau fraţii mai mari.
 Copiii trebuie să se joace în locuri special amenajate, feriţi de accidente.

5
Noiembrie

Tema 2: ,,Dacă vrei s-ajungi om mare,


Fii atent la traversare!’’
Obiective de referinţă:
 Formarea deprinderilor şi însuşirea cunoştinţelor necesare traversării străzii prin locuri
marcate;
 Evitarea implicării copiilor în accidente de circulaţie.
Săptă Obiective operaţionale Mijloace de realizare/ teme Resurse materiale
mâna propuse
- evaluarea cunoştinţelor copiilor - Concurs: - imagini;
referitoare la alegerea locurilor de ,,Este bine, nu este bine?’’ - fişe individuale;
7 joacă - creioane colorate;
- să cunoască semnificaţia unor - Observare: - semne de
indicatoare de informare (,,Trecere ,,Marcajul (zebra)’’ circulaţie;
pentru pietoni’’), de avertizare ,,Trecere pentru pietoni (semn de - planşe;
8 (,,Presemnalizare trecere pietoni’’,, circulaţie’’ - jetoane;
Copii’’), de obligare (,,Drum - Memorizare: - machetă;
pentru pietoni’’); ,,Zebra’’ - coli desen;
- Desen: - creioane colorate;
,,Semne de circulaţie’’
- să cunoască semaforul şi - Observare:,,Semaforul’’ - semafor;
semnificaţia culorilor acestuia; - Memorizare: - planşe;
,,Ghici, ghicitoarea mea’’ de - coli albe;
M.Tomescu - hârtie glasată;
,,Lecţia’’ de M.A.Cuibuş - lipici;
- Cântec:,,Stopul’’ - foarfece;
9 - Activităţi artistico-plastice şi - carton;
practic aplicative: - creioane colorate;
,,Stopul’’ - imagini cu
,,Ochii semaforului’’ semaforul şi alte
- Jocuri de mişcare: aspecte stradale;
,,Roşu foc, stai pe loc!
Verde apare, ne punem în
mişcare’’
- Plimbare prin oraş pentru
cunoaşterea indicatoarelor
rutiere, a semnelor de circulaţie,
exersarea practică a
cunoştinţelor de educaţie rutieră;
- să descrie cu cuvinte - Povestiri create de copii: - baterie de
proprii,adecvate educaţiei rutiere, ,,O întâmplare pe stradă’’ întrebări;
10 imagini, precizând dacă au fost - Joc didactic: - fişe individuale de
respectate regulile de circulaţie şi ,,Ce ştim despre stradă?’’ lucru;
să desprindă mesajul educativ; - Joc de creaţie: - stimulente;
,,La plimbare prin oraş’’ - planşe;
- Concurs: - carioca;
,,Cine ştie, răspunde!

6
Să reţinem:
 Strada nu se traversează oricum!
 Semaforul este un indicator cu lumini colorate care ajută la o mai bună desfăşurarea circulaţiei.
 Acolo unde există semafor, traversăm la culoarea verde şi numai după ce ne-am asigurat că nu
vine nici o maşină.
 Nu traversaţi NICIODATĂ pe culoarea roşie a semaforului, chiar dacă nu vedeţi nici o maşină.
 Dacă nu există semafor, traversăm pe trecerea pentru pietoni marcată cu ,,zebră’’ sau cu
indicatorul ,,Trecere pentru pietoni’’.
 Acest indicator poate sau nu să fie însoţit de ,,zebră’’.
 Traversarea drumului public se face în pas vioi, fără a alerga, doar după ce ne-am asigurat că s-
au oprit ori s-au îndepărtat suficient toate maşinile şi nu mai sunt alte pericole de accident.

Decembrie

Tema 3: ,,Circulă prudent


Şi eşti ferit de accident!’’
Obiectiv de referinţă:
 Să cunoască, să recunoască şi să respecte indicatoarele rutiere pentru pietoni, în vederea
evitării implicării în accidente rutiere.
Săptăm Obiective operaţionale Mijloace de realizare/teme Resurse materiale
âna propuse
- să conştientizeze faptul că - Memorizare:,,Treceţi - planşe;
nerespectarea indicatoarelor strada’’ ; ,,La drum’’ - jetoane ce reprezintă
11 rutiere şi a regulilor de circulaţie ,,Sfatul bun’’ indicatoare rutiere;
conduc la accidentarea - Povestire:,,O întâmplare pe - pliante; stimulente;
pietonilor; stradă’’
- Concurs:
,,Eşti un pieton prudent?’’
- să descrie imaginile prezentate - Lectură după imagini: - imagini;
şi să precizeze care sunt cauzele ,,Este corect sau nu este corect?’’ baterie de întrebări;
12 care au condus la producerea - Memorizare: set planşe pentru
accidentelor din imagini; ,,Sunt o fată cuminţică’’ concurs; fişe de lucru
individuale;
carioca;
jetoane cu semne de
circulaţie; stimulente
- să spună cum era corect pentru - Concurs:,, Cine ştie regulile de - imagini; baterie de
a se preveni producerea acestor circulaţie, răspunde!’’ întrebări; set planşe
accidente; pentru concurs; fişe de
13 lucru individuale
carioca; jetoane cu
semne de circulaţie;
stimulente;

7
Să reţinem:
 În locurile fără indicatoare, marcaje pietonale, semafor sau agent de circulaţie, traversarea
drumului public se face pe la colţul străzii, după ce am privit în ambele părţi şi după ce am
ascultat cu atenţie să nu mai fie alte pericole, lăsând să treacă şi să se îndepărteze suficient toate
autovehiculele.
 În aceste locuri pietonii nu au prioritate de trecere!

Ianuarie:

Tema 3: ,,Semaforul s-a stricat!


Cum treci strada? Spune’ndat!’’

Obiectiv de referinţă:
 Însuşirea de către copii a deprinderii de a traversa strada prin locuri nemarcate.
Săptăm Obiective operaţionale Mijloace de realizare/ teme Resurse materiale
âna propuse
- să ştie, să descrie, cum se - Lectură după imagini: - planşe;
procedează la traversarea unei ,,În vacanţă la bunici’’ - jetoane;
străzi(a unui drum) nemarcată - Memorizare: - pliante;
cu zebră, nesemaforizată şi ,,Bunicuţa de la ţară’’ - culegeri de texte,
14 neprevăzută cu semne de - Memorizare: jocuri;
circulaţie; ,,Uită-te!’’ de Ileana Bumbac
- Joc de atenţie:
,,Dacă-i bine, fă ca mine!’’
- să recunoască semnul de - Observare: - semne de circulaţie;
circulaţie ,,Interzis accesul Semnul de circulaţie - imagini;
15 pietonilor’’ ,,Interzis accesul pietonilor’’ - cărţi de circulaţie;
- Memorizare:
,,Atenţie la traversare’’ de Şt.Răuţ
- să se orienteze în - Povestire:,,Balonul galben’’ de V. - planşe;
microspaţiul străzii, al Mănunceanu - culegere de
16 cartierului, oraşului ,,citind’’ ,,Săndel a devenit băiat mare’’ de ghicitori, de texte
semnele de circulaţie şi Lidia Novac literare;
aplicând regulile învăţate; - Joc didactic:,,Cum traversăm - baterie de întrebări;
- să identifice indicatoare strada?’’ - fişe individuale de
rutiere şi marcaje şi să explice - Ghicitori despre reguli de lucru;
semnificaţia lor; circulaţie. - semne de circulaţie
- Concurs evaluativ: cunoscute;
,,Cine regulile învaţă, va avea noroc
în viaţă’’

Să reţinem:
 În locurile fără indicatoare, marcaje pietonale, semafor sau agent de circulaţie, traversarea drumului public
se face pe la colţul străzii, după ce am privit în ambele părţi şi după ce am ascultat cu atenţie să nu mai fie
alte pericole, lăsând să treacă şi să se îndepărteze suficient toate auto vehiculele.În aceste locuri pietonii NU
au prioritate de trecere!
 De aceea, pietonii trebuie să-şi aleagă momentul pentru traversare când nu mai circulă nici o maşină.

SEMESTRUL II
Februarie

8
Tema 4: ,,Agentul e mereu prezent,
In intersecţie atent
Strada o supraveghează,
Traficul îl dirijează!’’!
Obiectiv de referinţă:
 Să cunoască rolul agentului de circulaţie, uniforma şi modul său de semnalizare.
Săptăm Obiective operaţionale Mijloace de realizare/teme Resurse materiale
âna propuse
- să cunoască aspecte legate de - Convorbire:,,Întâlnire cu agentul imagini; pliante;
activitatea agentului de de circulaţie’’ cărţi; fişe de lucru
circulaţie; - Observare:,,Activitatea agentului individuale;uniformă
17 - să se familiarizeze cu de circulaţie’’ agent de circulaţie;
uniforma acestuia; - Memorizare: accesorii necesare
,,Paza bună trece primejdia rea’’ de dirijării circulaţiei;
A.Manolache
- să se familiarizeze cu - Observare:,,Uniforma agentului - planşe ce reprezintă o
uniforma agentului de de circulaţie’’ uniformă a unui agent de
18 circulaţie şi să o deosebească - Povestire: circulaţie;
de alte uniforme militare; ,,Bomboane de la agentul de - coli desen;
circulaţie’’ de Iuliu Raţiu - creioane colorate;
- Desen: ,,Agentul de circulaţie’’
- Să cunoască, să identifice şi - Observare:,,Activitatea agentului -culegere de texte
să respecte semnalele agentului de circulaţie’’ literare;
de circulaţie; -Povestire:,,De ce dă poliţistul din
mâini?’’ de M.Tomescu
- să dovedească respect faţă de - În vizită la Inspectoratul de - trusa de creaţie;
agentul de circulaţie şi să Poliţie, Serviciul Circulaţiei - accesorii necesare
19 apeleze la el ori de câte ori este rutiere; ,,La plimbare cu maşina jocului de creaţie;
nevoie; Poliţiei’’
- Joc de rol:
,,De-a agentul de circulaţie’’

Să reţinem:
 Agentul de circulaţie este un ofiţer sa subofiţer de poliţie, însărcinat cu îndrumarea,
supravegherea şi controlul circulaţiei pe drumurile publice.El este uşor de recunoscut fiindcă
este îmbrăcat în uniformă. Semnalele agentului de circulaţie se vor respecta înaintea oricărui
semn de circulaţie, a oricărui semafor, ca şi înaintea oricărei reguli de circulaţie.
 Poliţiştii(şi agenţii de circulaţie) sunt prietenii noştri.Să-i ajutăm şi să-i respectăm!

Martie:

9
Tema 5: ,,Joaca-i pentru parc sau curte,
Toţi copiii să m-asculte!
Obiective de referinţă:
 Cunoaşterea regulilor privitoare la alegerea locurilor de joacă, departe de stradă, în locuri
special amenajate;
 Cunoaşterea consecinţelor nerespectării regulilor privitoare la alegerea locurilor de joacă
Săptăm Obiective operaţionale Mijloace de realizare/teme. Resurse materiale
âna propuse
- să cunoască locurile accesibile - Convorbire: - planşe;
copiilor pentru joacă; ,,Cum şi unde ne putem juca - pliante;
20 pentru a fi feriţi de - culegere de texte
accidente?’’ literare;
- Memorizare:,,Unde ne
jucăm?’’
- Povestire:
,,O pierdere…cu câştig!’’ de
Ilie Traian
- Plimbare prin cartierul
grădiniţei pentru a observa
locuri de joacă special
amenajate pentru copii.
21 - să ştie că pot fi accidentaţi dacă - Povestirea educatoarei: - imagini;
se joacă în alte locuri decât cele ,,Păţania lui Viorel - pliante ilustrate;
special amenajate; Năzdrăvănel’’ de M.Grozavu - culegere de cântece
- Povestire după ilustraţii: şi poezii;
,,Strada nu e loc de joacă’’
- Memorizare:,,Prietenii’’
- Cântec:,,Strada nu e loc de
joacă’’ versuri
N.Constantinescu, muzica
Cornel Arion
- să cunoască regulile privitoare la - Observare: - planşe;
circulaţia copiilor cu bicicleta sau ,,Cu bicicleta prin oraş’’ - pliante;
tricicleta; - Convorbire: - jetoane;
,,Este bine sau nu este bine?’’ - culegere de texte
- Povestire: ,,Greşeala’’, de M. literare;
22 - să observe greşelile tipice Tomescu
săvârşite de pietoni, dar şi de - Memorizare:
biciclişti şi să le analizeze; ,,Şotronul’’
- Plimbare cu
bicicleta(tricicleta) pe aleile
parcului
- Joc de rol:,,De- a bicicliştii’’
- să identifice,dintr-o multitudine -Convorbire după ilustraţii: - imagini;
de cazuri prezentate, cauze care au ,,Nu faceţi ca ei!’’ - pliante ilustrate;
condus la producerea unor - Povestiri ale copiilor: - cărţi de circulaţie;
accidente de circulaţie; ,,O întâmplare din viaţa - culegere de poezii;
- să povestească experienţe din mea’’,,De- a bicicliştii’’ - biciclete, triciclete;
23 viaţa personală, întâmplări, care - Concurs (evaluare) : - fişe individuale;
au fost influienţate de ,,Cine ştie regulile de - creioane colorate,
nerespectarea regulilor de circulaţie, câştigă!’’ carioca;
circulaţie, de alegerea incorectă a
10
locului de joacă;

Să reţinem:
 Copiii trebuie să se joace în locuri special amenajate, feriţi de accidente.
 Pe timpul iernii, copiii vor folosi săniuţele doar în locurile unde nu există pericolul producerii de
accidente. În nici un caz nu folosim şoseaua ca derdeluş şi nici locurile din apropierea ei.
 Plimbările cu bicicleta sau tricicleta sunt permise doar pe trotuar, pe aleile din parc sau pe pistele
special amenajate.

Aprilie

Tema 6 : ,,Şi acum să învăţăm


Cum trebuie să ne purtăm
În autobuz când circulăm!’’
Obiectiv de referinţă:
 Însuşirea corectă a regulilor ce se impun atunci când se deplasează în mijloace de transport
în comun sau particulare(autobuze, microbuze, autoturisme, etc.);
Săptăm Obiective operaţionale Mijloace de realizare/ teme Resurse materiale
âna propuse
- să înveţe că într- un mijloc de - Observare: - jetoane;
24 transport în comun trebuie ,,Mijloace de transport în - planşe;
respectate anumite reguli, unanim comun’’ - ilustraţii;
acceptate: urcarea se face pe uşa din - Lectură după imagini:
spate, iar coborârea pe uşa din faţă; ,,Cu autobuzul prin oraş’’
la urcare au prioritate bătrânii, - Povestire:
copiii, femeile cu copii în braţe; ,,Iepuraşul Coconaş’’, de
Irimie Străuţ

25 - să înveţe să respecte regulile de - Povestire: - ilustraţii;


comportare civilizată în mijloacele ,,Îndemnul Florentinei’’, de - culegere de texte
de transport în comun; Petre Cristea literare;
- Plimbare prin oraş cu
autobuzul şi fixarea regulilor
de comportare in mijloacele
de transport în comun;
26 - să cunoască şi să respecte regulile - Povestire: ,,Cucuiele lui - planşe;
de comportare civilizată în Bursucel’’, de Irimie Străuţ - ilustraţii;
autovehicule particulare; - Convorbire după - pliante;
ilustraţii:,,Aşa Da! Aşa Nu!’’ -culegeri de texte
- Joc de rol: ,,De-a şoferii’’ literare;
- truse de creaţie
pentru jocul de rol;
27 - să înveţe să ajute persoanele care - Joc didactic: - imagini;
întâmpină greutăţi în diferite ,,Pot să ajut şi eu?’’ - pliante;
situaţii: la urcare sau coborâre din - Plimbare cu mijloace de - cărţi;
autobuz, în timpul mersului(bătrâni, locomoţie, exerciţii - fişe individuale;

11
nevăzători, persoane cu handicap practice:,,Îmi permiteţi să vă
locomotor); ajut?’’

Să reţinem:
 Suntem pasageri(sau călători) atunci când călătorim cu mijloacele de transport în comun sau cu
cele particulare.
 Când aşteptăm autobuzul, tramvaiul, troleibuzul vom sta pe trotuar iar la oprirea completă a
acestora în staţie putem urca folosind uşile din spate iar la coborâre vom folosi uşile din faţă,
 La urcare şi coborârea din mijloacele de transport în comun, trebuie să păstrăm ordinea, fără a
împinge sau deranja pe ceilalţi pasageri.
 Este total interzis să discutăm cu conducătorii mijloacelor de transport în comun în timp ce
aceştia conduc.
 Când întâlnim pe stradă sau în mijloacele de transport în comun persoane care au anumite
probleme, trebuie să-i ajutăm să traverseze strada, să urce în mijloacele de transport şi să le
oferim locurile.

Mai

Tema 7: ,, Regulile de circulaţie de vei respecta


De viaţă cât mai mult tu te vei bucura!’’
Obiective de referinţă:
 Aplicarea cunoştinţele dobândite precum şi învăţarea altor copii(sau grupuri) ;
 Aplicarea teoretică şi practică a cunoştinţelor pe teme de educaţie rutieră însuşite în toate
împrejurările( deplasare pe drumuri publice, mijloc de integrare în micro şi macrospaţiu).

Săptăm Obiective operaţionale Mijloace de realizare/ teme Resurse materiale


âna propuse
28 - să ştie la ce pericole se expun - Discuţii libere: - carte de povestiri pe
dacă nu respectă regulile de ,,Ce faci şi de ce?’’ teme de educaţie
circulaţie; - Povestire: rutieră;
,,Mulţumesc,tăticule!’’,de - planşe;
Constanţa Stoica - pliante;
29 - să identifice situaţii în care - Plimbări prin oraş, observarea
oamenii pot intra în relaţii în unor cazuri concrete,
cadrul circulaţiei pe drumurile înregistrarea şi comentarea lor;
publice;
30 - să transmită altor copii(prieteni, - Jocuri de rol; ,,De-a agentul de - toate materialele de
colegi de grădiniţă) cunoştinţe de circulaţie’’ care dispune
educaţie rutieră; - Jocuri de mişcare pe teme de educatoarea şi care
circulaţie; fac referire la educaţia
- Exerciţii de orientare în spaţiu rutieră a copiilor;
cu ajutorul indicatoarelor
rutiere;
- Convorbiri despre jocurile
copiilor în apropierea străzilor,

12
în diferite momente ale zilei;
- Studii de caz;
31 - să participe la activităţi iniţiate - Concurs de ghicitori; - culegere de
de copii, educatoare, agenţi de - Cântec: ghicitori;
circulaţie şi care au ca obiectiv ,,Hai copii în pas vioi’’, versuri - culegere de cântece;
prioritar consolidarea Irimie Străuţ, muzica Victorian - planşe;
cunoştinţelor de educaţie rutieră; Stoica; - pliante;
- Joc didactic:
,,Poveste cu greşeli de
circulaţie’’

Să reţinem:
 Respectând regulile şi normele de educaţie rutieră, vă protejaţi viaţa!
 Fiţi un exemplu pentru cei mai mici ca voi!
 Nu vă sfiiţi să-i atenţionaţi pe fraţii mai mari, pe părinţi, atunci când aceştia încalcă regulile de
circulaţie.
 Un moment de neatenţie vă poate schimba viaţa.
 Dar cel mai grav este faptul că un moment de neatenţie vă poate costa viaţa.

Iunie

Tema 8: ,,Să circulăm corect.


Educaţie rutieră, educaţie pentru viaţă’’
(evaluare finală)
Obiective de referinţă:
 Evaluarea însuşirii regulilor şi normelor de circulaţie pe drumurile publice;
 Educarea în spiritul conduitei preventive.
Săptăm Obiective operaţionale Mijloace de realizare/ teme Resurse materiale
âna propuse
32 - să respecte şi să aplice regulile - Convorbire:,,De acasă la - planşe;
şi normele de educaţie rutieră grădiniţă’’; ,,Atenţie, mici - culegeri de cântece;
învăţate în deplasările pe care le pietoni!’’ - cărţi de circulaţie;
fac; - Cântece: - cărţi de colorat de
- să conştientizeze importanţa pe ,,Hai, copii, în pas vioi’’ educaţie rutieră;
care o are respectarea acestor ,,Strada mea’’ - carioca, creioane
reguli şi norme şi conduita - Povestiri create de copii: colorate, acuarele;
preventivă pentru securitatea ,,Ce-ar fi dacă…’’
propriei vieţi dar şi pentru vieţile - Artă:
altora; ,,Colorăm, desenăm, circulaţie
învăţăm!’’
33 - să-şi exprime în cuvinte Dramatizare:,,Semaforul’’ cărţi; pliante; panou;
proprii, în versuri, cântece, ,,Micii pietoni’’ plicuri;jetoane;
gânduri, idei, sentimente despre - Concurs: bilete cu
cunoştinţele acumulate în cadrul ,,Cine ştie, câştigă’’ întrebări;ecusoane;
acestei activităţi opţionale. (evaluare finală) carioca; aparat foto;

13
calculator;

Nu uitaţi!
Cu noi aţi descifrat ABC-ul circulaţiei!
Numai respectând cele învăţate, veţi fi feriţi de accidente!
Viaţa nu este ca în poveste!
Învăţaţi încă de mici să o preţuiţi!
,,Stop accidentelor rutiere. Viaţa are prioritate!”

BIBLIOGRAFIE:

1. Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii, (2006), EdituraV&Integral,


Bucureşti
2. Manolache, A., Dragomir, C., (2002) ; Şi noi suntem pietoni, Editura Aramis, Bucureşti
3. Tomescu, M.B., Tomescu,C., (2006), Să circulăm corect.Educaţie rutieră-educaţie pentru viaţă,
Editura Coresi, Bucureşti
4. C.Stoica, C., (2006), Cântăm, desenăm, învăţăm cum să circulăm!, Editura Aramis, Bucureşti
5. Gheorghe, I., (2006), Strada, prieten sau duşman?, Bucureşti, Editura Aramis
6. Abecedarul micului pieton, (2007 ), I.S.J.Vrancea, Serviciul Poliţiei Rutiere Vrancea
7. Berescu, A., Pribeagă, A.,(2002), Carte de educaţie rutieră pentru cei mici, Editura Naţional,
Bucureşti
8. Revista Învăţământul preşcolar, 1-2/ 2007
9. Noul curriculum pentru învăţământul preşcolar

EVALUAREA CUNOŞTINŢELOR
14
Matrice de evaluare privind cunoaşterea şi respectarea regulilor de circulaţie, a
normelor necesare integrării în viaţa socială, precum şi reguli de securitate
personală

Instrumente de evaluare
Probă scrisă Observarea
Probă (fişe de Probă practică sistematică a Porto
Obiective de evaluare orală evaluare) comportamentului foliu
copilului
* să facă dovada cunoaşterii,
respectării şi aplicării
regulilor de circulaţie, prin
participarea la discuţii,    
investigaţii, explorări ale
realităţii înconjurătoare,
activităţi practice;
* să urmărească linia unui
text literar(în versuri sau
proză) şi să demonstreze că   
a înţeles mesajul transmis de
acesta;
*să realizeze mini-
dramatizări sau jocuri de rol
pe teme de educaţie rutieră   
pornind de la textul unei
povestiri sau poezii;
*să demonstreze în toate
împrejurările cunoaşterea şi
respectarea regulilor de    
circulaţie;
*să îşi evalueze propriu
comportament în raport cu
normele stabilite, cu  
persoane şi situaţii;
*să intoneze cântece pentru
copii, care au ca tematică
educaţia rutieră;  
*să realizeze compoziţii
plastice, cu teme date sau la  *
liberă alegere care vizează
educaţia rutieră;
*să joace jocuri de mişcare,
sportive şi să parcurgă
distanţe din ce în ce mai
lungi(în cadrul plimbărilor
organizate pentru aplicarea  
cunoştinţelor legate de
respectarea regulilor de
circulaţie);

15

S-ar putea să vă placă și