Sunteți pe pagina 1din 12

Activități pentru ora de educație rutieră

ACTIVITATEA 1

Numele/titlul activității: Regulile de circulaţie-obligaţie sau necesitate?


Obiective:
-Inţelegerea necesităţii respectării regulilor de circulaţie
- învățarea regulilor şi noţiunilor de circulaţie
- Imbogăţirea cunoştinţelor din domeniul siguranţei în circulaţie
Resurse (materiale, de timp)- film postare youtube, fişe/ prezentare Power Point; cartonaşe cu
întrebări
- 1 oră de curs

Metode: conversaţia euristică, dezbaterea, jocul concurs


Desfăşurare:
Elevilor li se va prezenta datele din Anexa 1
Discuţie-dezbatere în urma vizionării materialului:
Câţi dintre voi aţi văzut oameni procedând asemeni băiatului din simularea poliţiei? Ce urmări au
avut/ ar fi putut avea o astfel de situaţie?
Care a fost scopul acestei acţiuni?
Este necesară respectarea regulilor de circulaţie?
Care credeţi că sunt cele mai frecvente cauze ale accidentelor de circulaţie?
Cam câte accidente din cauza copiilor de 11-14 ani credeţi că au loc într-un an? Care credeţi că
sunt consecinţele acestor accidente?
Prezentarea şi discutarea statisticilor din Anexa 1-Activitatea:Regulile de circulaţie-obligaţie
sau necesitate?
Joc-concurs
Elevii se împart în trei grupe. Fiecărui elev i se distribuie câte un cartonaş pe care se află o
întrebare (Anexa 2- Activitatea: Regulile de circulaţie-obligaţie sau necesitate?)
Fiecare elev încearcă să răspundă cât mai repede la întrebarea lui. Colegii din grupă pot completa
sau corecta răspunsurile. Răspunsurile pot fi formulate şi în perechi.
Se numără răspunsurile corecte date de fiecare grupă.
Activitate în completare:

I. TEMA : CÂTE UNUL PE CĂRARE!

OBIECTUL : Educaţie rutieră


SUBIECTUL: Elevul- pieton. Circulaţia grupurilor organizate
OBIECTIVE :
1. să se deplaseze în formaţia corectă, în funcţie de locul pe unde se circulă.

CONŢINUTUL JOCULUI :
1. alegerea corectă a formaţiilor de deplasare, în funcţie de locul pe unde se circulă.
SARCINILE DIDACTICE :
1. Deplasaţi- vă conform comenzilor primite: câte unul, câte doi, câte trei!...
REGULILE JOCULUI :
startul va fi dat de către conducătorul jocului;
elevii trebuie să se deplaseze conform indicaţiilor primite: câte unul, câte doi, câte trei...

ELEMENTE DE JOC : recompensa (aplauze).


MATERIALE DE JOC: teren de joc, fluier.

DESFĂŞURAREA JOCULUI:
Se anunţă tema jocului şi obiectivele.
Se explică regulile jocului.
Se va realiza un joc de probă.
Copiii se adună de voie în faţa organizatorului jocului. Acesta îi anunţă că va da comenzi,
ca şi la orele de educaţie fizică, însă, adaptate la condiţiile circulaţiei pietonale.
Exemple de comenzi:
Câte unul pe cărare! ( mers în coloană, câte unul)
Câte doi pe trotuare! ( mers în coloană câte doi )
Câte trei pe alei! ( mers în coloană câte trei )
..........................................................................................
Câte unul pe cărare!
Câte doi la traversare!
Patru ca la defilare!
..........................................................................................
Mers vioi câte doi!...
După ce copiii se încadrează bine în formaţii, li se explică de ce este necesar să respecte
anumite reguli de deplasare ( pe cărare nu pot încăpea mai mult decât unul în şir indian,
pe şosea, unde nu există poteci laterale sau trotuare, la fel, pentru a nu stânjeni circulaţia
autovehiculelor ce ar putea să- i accidenteze; pe stradă trebuie să meargă câte doi şi nu mai
mulţi, pentru a nu împiedica circulaţia celorlalţi pietoni, la fel şi la traversare ). În grupuri
nu au voie să se deplaseze decât în parcuri cu alei iar în coloană mare pe şosea, doar atunci
când fac demonstraţii sportive şi circulaţia este închisă.
TIMP DE DESFĂŞURARE :7 minute.

Anexa 1-Activitatea:Regulile de circulaţie-obligaţie sau necesitate?


Te-ai gândit vreodată câte accidente de circulaţie grave, în care sunt victime copii de vârsta ta, au
loc într-un an? Dar care sunt cele mai dese cauze ale accidentelor de circulaţie?
Accidentul rutier este urmarea unui comportament greşit al unor persoane care nu respectă
regulile de circulaţie.
Anexa 2-Activitatea:Regulile de circulaţie-obligaţie sau necesitate?

Pe unde se traversează strada? Pe ce parte a carosabilului se conduc vehiculele cu tracţiune


manuală? Pe unde pot circula bicicliştii? De la ce vârstă poţi conduce bicicleta pe un drum
public? Ce semne ale poliţistului sunt adresate pietonilor? Ce reguli de aşteptare în staţiile de
transport în comun cunoşti? In ce condiţii se dialoghează cu conducătorul unui autovehicul? Pe
unde pot circula pietonii? In ce condiţii pot călători copiii pe scaunul din dreapta şoferului unui
automobil? Ce presupune respectul între participanţii la trafic? Cine poartă răspunderea unui
accident provocat de un pieton care a traversat neregulamentar? Ce reguli trebuie să respecte
copilul- pasager într-un autoturism ?
ACTIVITATEA 2

Numele/titlul activității: Reguli de circulaţie şi indicatoare rutiere


Obiective
- Reamintirea regulilor de circulaţie învăţate în anii anteriori
- Inţelegerea necesităţii cunoaşterii şi respectării regulilor de circulaţie
- Cunoaşterea semnificaţiei celor mai des întâlnite indicatoare rutiere
Resurse (materiale, de tip)-
film „Drumul colorat” pt. clasele II- IV https://www.youtube.com/watch?v=lBv0mnWpZ5k
sau „Ai grijă de tine. Eşti singurul care poate!”
https://www.youtube.com/watch?v=nL02RKhPnt8&t=11s,
sau https://www.youtube.com/watch?v=k9Mvk7o5bGo -Lecţie interactivă de circulaţie rutieră
imagini cu indicatoarele rutiere, fişe de lucru
- 1 oră de curs
Metode: conversaţia euristică, dezbaterea, observaţia
Desfăşurare
Vizionarea filmului „Drumul colorat” (23 min- se poate fragmenta pe reguli de circulație) sau
„Ai grijă de tine. Eşti singurul care poate!” (9 min) şi discutarea lui – fapte observate, abateri de
la regulile de circulaţie, reguli respectate, sfaturi primite
Discutarea fișelor din Anexa 1
Reamintirea principalelor reguli de circulaţie şi identificarea semnificaţiei semnelor rutiere
prezentate
Completarea fişelor de lucru şi discutarea lor
Sesiune de întrebări şi răspunsuri
Elevii vor adresa colegilor întrebări referitoare la regulile de circulaţie (Pe unde se traversează
strada? Care este semnul care îmi atrage atenţia că în apropiere se află o trecere de pietoni? Cum
procedez când vreau să trec strada printr-un loc nesemnalizat/prin colţul străzii? etc). Cel care
pune întrebarea evaluează şi apreciază
Anexa 2- Activitatea: Reguli de circulaţie şi indicatoare rutiere
Fişă de lucru
1. a. Citeşte cu atenţie următoarele articole din codul rutier:

(1) Pietonii sunt obligaţi să se deplaseze numai pe trotuar, iar în lipsa acestuia, pe
acostamentul din partea stângă a drumului, în direcţia lor de mers. Când şi acostamentul
lipseşte, pietonii sunt obligaţi să circule cât mai aproape de marginea din partea stângă a părţii
carosabile, în direcţia lor de mers.
(2) Pietonii au prioritate de trecere faţă de conducătorii de vehicule numai atunci când sunt
angajaţi în traversarea drumurilor publice prin locuri special amenajate, marcate şi semnalizate
corespunzător, ori la culoarea verde a semaforului destinat pietonilor.
(3) Traversarea drumului public de către pietoni se face perpendicular pe axa acestuia, numai
prin locurile special amenajate şi semnalizate corespunzător, iar în lipsa acestora, în localităţi,
pe la coltul străzii, numai după ce s-au asigurat că o pot face fără pericol pentru ei şi pentru
ceilalţi participanţi la trafic.”
„(1) Se interzice pietonilor:
a) să se angajeze în traversarea drumului public atunci când se apropie un autovehicul cu regim
de circulaţie prioritară care are în funcţiune semnalele speciale de avertizare luminoase şi
sonore; b) să traverseze partea carosabilă prin faţă sau prin spatele vehiculului oprit în staţiile
mijloacelor de transport public de persoane, cu excepţia cazurilor în care există treceri pentru
pietoni, semnalizate corespunzător; c) să prelungească timpul de traversare a drumului public,
să se oprească ori să se întoarcă pe trecerile pentru pietoni care nu sunt prevăzute cu
semafoare; d) să traverseze drumul public prin alte locuri decât cele permise; e) să ocupe partea
carosabilă în scopul împiedicării circulaţiei; f) să traverseze calea ferată atunci când barierele
sau semibarierele sunt coborâte ori când semnalul luminos sau acustic interzice trecerea; g) să
circule pe pistele pentru biciclete, amenajate şi semnalizate corespunzător.”
b. Scrie trei informaţii din textele citite care îţi sunt folositoare în drumul spre şcoală sau
spre casă:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

ACTIVITATEA 3
Numele/titlul activității: Pe stradă, spre şcoală Obiective - Reamintirea regulilor de circulaţie -
Identificarea semnelor de circulaţie întâlnite pe drumul spre şcoală - Identificarea traseelor de
deplasare în siguranţă spre şcoală şi înapoi spre casă Resurse (materiale, de tip)- carneţele/foi de
observaţie, creioane; coli de hârtie format A1 ( 594 x 840 mm) sau A2 (420 x 594 mm), creioane
colorate, carioci, riglă, semne de circulaţie imprimate/ decupate -2 ore de curs Metode:
activitatea practică; conversaţia euristică; observaţia
Desfăşurare
Activitate practică - Deplasare în împrejurimile şcolii şi înregistrarea semnelor de circulaţie
întâlnite (1 oră)
- Discuţii privind condiţiile de trafic, pericolele care pot să apară, identificarea traseelor de
deplasare în siguranţă
Realizarea unui plan al împrejurimilor şcolii pe care sunt indicate semnele de circulaţie
întâlnite, locurile de traversare şi de deplasare în siguranţă, locurile potenţial periculoase pentru
pietoni (1 oră)
Afişarea planurilor realizate în diverse puncte din şcoală

Traversarea pe zebră - Educaţie rutieră


Joc didactic
OBIECTUL : Educaţie rutieră
SUBIECTUL: Traversarea pe zebră
OBIECTIVE :
1. să traverseze doar pe culoarea verde;
2. să traverseze doar pe trecerea de pietoni ( zebră );
3. să meargă pe trecerea de pietoni în pas vioi, perpendicular pe axul drumului şi pe partea
dreaptă a acesteia.

CONŢINUTUL JOCULUI :
1. Însuşirea şi respectarea regulilor de traversare corectă a drumurilor publice pe marcajul
pietonal.
SARCINILE DIDACTICE :
1. Traversaţi doar la vederea culorii verde!
2. Traversaţi doar pe trecerea de pietoni!
3. Pe zebră mergeţi drept, în pas vioi şi pe partea dreaptă a acesteia!

REGULILE JOCULUI :
1. Startul se dă de către un ,,agent de circulaţie’’ ( învăţătorul ), care are în mână 3
steguleţe. Atunci când ridică steguleţul roşu (sau spune ,,Roşu!’’), copiii stau nemişcaţi în
cerc; atunci când ridică steguleţul galben se pregătesc de plecare iar când ridică steguleţul
verde , pleacă în concurs.
2. Copiii execută pas de marş până la ,,bordură’’ ( primul baston ), se opresc, privesc mai
întâi spre stânga, apoi spre dreapta şi continuă deplasarea cu mers vioi, privind în ambele
părţi.
3. În momentul în care au trecut de ,,bordură’’ ( primul baston ) continuă deplasarea cu
mers vioi, perpendicular pe axul drumului.
4. Circulaţia se face pe partea dreaptă a sensului de mers.
5. Este declarat câştigător ,,pietonul’’ care a sosit primul în celălalt cerc, cu respectarea
regulilor prezentate mai sus.
6. Fiecare ,,pieton’’ câştigător primeşte un punct.
7. Câştigă echipa care adună mai multe puncte.
ELEMENTE DE JOC : întrecerea între echipe, recompense ( câte 1 punct şi aplauze), pedeapsa
( depunctarea ), alegerea numelui pentru echipă.
MATERIALE DE JOC : 8 bastoane de gimnastică, 2 cercuri ( se pot desena ), un steguleţ roşu,
un steguleţ galben şi unul verde.
DESFĂŞURAREA JOCULUI :
Pe terenul de joc se realizează cu copiii o ,,trecere pentru pietoni’’, din 8 bastoane dispuse la 0,5
m distanţă unul de celălalt. De o parte şi de alta, la distanţe egale, cât permite terenul de joc, se
amplasează câte un cerc de gimnastică, în interiorul fiecăruia aflându-se câte un concurent din
cele două echipe, pregătit pentru a traversa regulamentar pe ,,zebră’’.
TIMP DE DESFĂŞURARE :10 minute.
Anexa 1- Activitatea: Pe stradă, spre şcoală

ACTIVITATEA 4

Numele/titlul activității: Circul pe stradă în siguranţă


Obiective:
- Cunoaşterea regulilor de traversare în siguranţă a străzii şi a circulaţiei pe drumurile fără
trotuare
- Formarea deprinderii de a traversa drumuri marcate şi nemarcate
- Conştientizarea faptului că circulaţia în siguranţă presupune o atenţie sporită din partea fiecărui
pieton indiferent de comportamentul celorlalţi
Resurse (materiale, de tip)- corzi sau bastoane pentru marcarea trotuarelor, cartonaşe cu semnele
de circulaţie; film „Cum să traversezi strada” https://www.youtube.com/watch?v=5rPF6a5UUN4
- 1 oră de curs
Metode: conversaţia euristică, problematizarea, exerciţiul
Conţinut de idei/reguli:
1. Circulaţia pe trotuare – pe partea dreaptă a trotuarului, câte doi cel mult, cu grijă să nu
lovească ceilalţi pietoni, în pas normal
2. Traversarea unei străzi nemarcate – pe la colţul străzii, perpendicular pe axul drumului
- Asigurarea: priveşti în stânga, apoi în dreapta, te asiguri că nu vine nicio maşină, traversezi
privind spre stânga
- La jumătatea drumului te asiguri că nu vine nicio maşină din partea dreaptă
3. Circulaţia pe drumurile fără trotuare – pe partea stângă a drumului pentru a vedea maşinile
care vin din faţă
- Pe margine, în şir indian
4. Nu se traversează prin faţa sau prin spatele unei maşini parcate
5. Stabilesc contactul vizual cu şoferul maşinii care se apropie şi mă asigur că m-a văzut şi
încetineşte/ opreşte. Sunt atent la manevrele pe care le face şoferul.
6. Într-o intersecţie cu marcaj, indicator, semafor, agent de circulaţie, prioritatea respectării
indicaţiilor este: agent - semafor- indicator şi marcaj

Desfăşurare
Conversaţie despre circulaţia corectă a pietonilor pe drumurile publice, cu precizarea ideilor
menţionate în conţinut.
Se va insista pe explicarea logicii acestor reguli, felul în care acestea ne feresc de pericole.
Vizionarea filmului „Cum să traversezi strada” (2 min)
Discutarea semnificaţiei indicatoarelor rutiere care trebuie respectate în traversarea străzii
Exerciţiu în curtea şcolii sau pe culoar
Cu ajutorul corzilor/ bastoanelor se vor marca trotuarele, apoi marginea unui drum fără trotuare.
Unii elevi vor fi pietoni, alţii „autovehicule” (după câteva exersări, rolurile se schimbă). Se vor
exersa traversarea şi deplasarea în siguranţă.

ACTIVITATEA 5

Numele/titlul activității: Agentul de circulaţie, prietenul participanţilor la trafic


Obiective :
- Cunoaşterea rolului agentului de circulaţie
- Inţelegerea semnificaţiei semnelor folosite de agentul de circulaţie pentru dirijarea traficului
- Conştientizarea modului în care agentul de circulaţie poate oferi ajutor copiilor/participanţilor
la trafic aflaţi în dificultate
Resurse (materiale, de tip) – planşă „Semnalele poliţistului” (Anexa 1)
- 1 oră de curs
- Invitat –un ofiţer al Ministerului de Interne/ agent de circulaţie cu echipament specific

Metode: dialogul, exemplificarea


Desfăşurare :
Prezentarea invitatului
Precizarea următoarelor aspecte: - care este rolul agentului de circulaţie
- Al cui reprezentant oficial este
- Cum îşi exercită rolul
- Cum poate fi recunoscut
- Care sunt semnalele pe care le utilizează şi ce semnificaţie au acestea
Exersarea semnalelor împreună cu elevii: atenţie, liber, oprire
Discutarea unor cazuri reale în care copiii-pietoni au fost în pericol, nerespectând regulile de
circulaţie
Dirijarea circulaţiei cu ajutorul semaforului electric
Joc didactic
TEMA : COMANDA LA MINE!
OBIECTUL : Educaţie rutieră ( disciplină opţională )
SUBIECTUL: Dirijarea circulaţiei cu ajutorul semaforului electric
OBIECTIVE :
1. să respecte semnificaţia culorilor semaforului electric;
2. să- şi dezvolte atenţia.
CONŢINUTUL JOCULUI :
1. obişnuirea respectării semnificaţiei culorilor semaforului electric;
2. dezvoltarea atenţiei.

SARCINILE DIDACTICE :
1. La comanda ,,Roşu!’’ vă opriţi, la comanda ,,Galben!’’ aşteptaţi iar la comanda ,,Verde!’’
mergeţi!
2. Fiţi atenţi la indicaţiile primite!

REGULILE JOCULUI :
copiii se află în coloană câte unul;
comanda ,,Stai!’’ va fi înlocuită cu comanda ,,Roşu!’’;
comanda ,,Înainte, marş!’’ va fi înlocuită cu comanda ,,Verde!’’;
comanda ,,Atenţie!’’ va fi înlocuită cu comanda ,,Galben!’’;
comanda va fi dată de către conducătorul jocului- învăţătorul;
se vor face şase repetări ale jocului; sunt eliminaţi copiii care nu execută corect comanda dată de
învăţător (dar devin arbitri); sunt declaraţi câştigători copiii care execută întotdeauna comanda
dată.

ELEMENTE DE JOC : întrecerea între copii, recompense ( aplauze), pedeapsa ( eliminarea ).


MATERIALE DE JOC : semafor cartonat.
DESFĂŞURAREA JOCULUI:
Copiii se află în coloană câte unul. Li se face cunoscut că în acest joc, comanda ,,Stai!’’va fi
înlocuită cu comanda ,,Roşu!’’, comanda ,,Înainte, marş!’’, cu comanda ,,Verde!’’ iar
comanda ,,Atenţie!’’, cu comanda ,,Galben!’’. La început, copiii vor greşi, însă, după un
număr redus de repetări, vor executa corect. La sfârşitul jocului, organizatorul va veni cu
explicaţii suplimentare privind semnificaţia culorilor semaforului electric şi a necesităţii
respectării lor.
TIMP DE DESFĂŞURARE :10 minute. Anexa 1- Activitatea: Agentul de circulaţie, prietenul
participanţilor la trafic

ACTIVITATEA 6

Numele/titlul activității: Mă joc în siguranţă


Obiective:
- Conştientizarea importanţei respectării regulilor de circulaţie şi în timpul activităţilor recreative
- Insuşirea unui set de reguli prin care se asigură propria siguranţă în timpul activităţilor
recreative
- Cunoaşterea modului în care poate fi acordat primul ajutor în cazul unui accident în timpul
activităţilor recreative
Resurse (materiale, de tip)- imagini cu copii în timpul unor activităţi recreative în parc sau pe
stradă; foi A4 şi creioane colorate
- 1oră de curs

Metode: conversaţia euristică; problematizarea; jocul de rol


Desfăşurare
Analiza şi discutarea imaginilor propuse ori altele asemănătoare- identificarea unor
potenţiale pericole, dar şi a modului în care copiii se protejează
Lucru în perechi/în grup
Realizarea unui set de reguli de respectat în timpul de joacă în parc
Discutarea seturilor de reguli enunţate de fiecare pereche/grup şi evidenţierea regulilor care se
regăsesc în cele mai multe cazuri
Afişarea listelor de reguli realizate de elevi
Ce faci dacă...
(Elevii sunt solicitaţi să precizeze modul în care acţionează în diverse situaţii / joc de rol)
...unul dintre prietenii tăi a căzut în timp ce mergea cu rolele/skateboard-ul şi s-a rănit?
...prietenul tău a căzut de pe skateboard şi şi-a rupt piciorul (nu mai poate călca pe un picior)?
... pe stradă, apare un câine fără stăpân şi nu eşti sigur de modul în care va reacţiona?
...un grup de copii circulă cu bicicletele în mare viteză prin parc, printre copiii mai mici?
...observi un copil mai mic care se îndreaptă alergând spre ieşirea din parc care este foarte
aproape de şosea?
[Idei de subliniat: solicitarea ajutorului unui adult – părinte, agent de pază, poliţist; solicitarea
ajutorului de specialitate la 112; păstrarea poziţiei şi evitarea mişcării victimei după o căzătură cu
pierderea conştienţei sau suspectarea unei fracturi de coloană; evitarea mişcării piciorului în
cazul suspectării unei fracturi închise de genunchi; presarea unei răni în cazul sângerării
abundente până la sosirea echipajului medical]

ACTIVITATEA : Centura de siguranţă şi poveştile ei

Obiective:
- Înţelegerea rolului şi importanţei purtării centurii de siguranţă
- Conştientizarea responsabilităţii pasagerului pentru purtarea centurii de siguranţă

Resurse:
- Povestea lui Cupy
- imagini cu autoturisme dotate cu sisteme de siguranţă;
- filme/ postări despre purtarea centurii de siguranţă:
https://www.youtube.com/watch?v=eR3EZzmFfg0
https://www.youtube.com/watch?v=jhR-VNglt3k
https://www.youtube.com/watch?v=Cg-KWiBqo68
- videoproiector

Metode: brainstorming, conversaţia euristică; studiul de caz; observaţia


Durata: 50 min
Desfăşurare
1. Centura de siguranță – ce este, cum se folosește, la ce folosește? (15 min)

Scrieți pe tablă întrebările de mai sus și, folosind metoda braistormingului, găsiți răspunsurile
împreună cu elevii. Dacă este posibil, proiectați imagini cu diverse sisteme de siguranță auto
pentru copii (Anexa 2) și discutați cu elevii despre fiecare. Ascultați câteva povești ale elevilor,
referitoare la obiceiurile părinților lor, atunci când circulă cu mașina.
Folosiți întrebări de genul:
- Părinții tăi poartă centura de siguranță când călătoresc cu mașina prin București? Dar în afara
Bucureștiului?
- Tu porți centura de siguranță când mergi cu mașina? Dacă da, de ce? (urmăriți motivația
intrinsecă - ca să fiu în siguranță - sau extrinsecă – mă obligă mama)
- Mașina părinților tăi are sistem de avertizare sonoră dacă centura nu este cuplată?
- Când erați mici ați mers în scaune auto speciale pentru copii sau direct pe banchetă? Care
credeți că este rolul scaunelor pentru copii? Etc.
2. Studiu de caz –Povestea lui Cupy (15 min)
2.1. Citiți împreună cu elevii Povestea lui Cupy. Precizați faptul că acest personaj a făcut parte
din expoziția „Supraviețuitorii” a Poliției Române, care cuprinde poveștile scaunelor auto care
au supraviețuit accidentelor rutiere, deoarece șoferii/pasagerii le-au „protejat” cu centurile de
siguranță.

Semnalul sonor al centurii – enervant, dar salvator


”Salut, eu sunt Cupy. Mă rog, acum mi se spune Micul Supravieţuitor. Dar pentru Sorana, fosta
mea proprietară, eu voi fi mereu Cupy. Ea dădea mereu nume la orice. De exemplu, pe maşină o
botezase Bubu. Mi-a fost drag de amândouă. Din păcate, nu le-am văzut de anul trecut. Era
septembrie, seara. Sorana plecase de la birou, ca de obicei. Era atât de obosită şi de agitată! A
deschis uşa lui Bubu, s-a trântit peste mine, vorbind la telefon, şi a pornit motorul. Când
semnalul sonor a început, Sorana a devenit aşa de nervoasă încât îi vedeam tâmplele cum
pulsează. A închis telefonul şi încerca să tragă. M-am bucurat, îţi dai seama! Ajunsesem la
semafor, iar Sorana a profitat de ocazie ca să scape de semnalul sonor. A tras centura peste mine
şi a dat drumul la muzică. Apoi a răsuflat uşurată şi, la verde, am pornit din nou. Trei metri. Atât
a mers. Ceva ne-a lovit puternic din spate. Ne-am dat peste cap de două ori şi ne-am oprit într-o
altă maşină, parcată pe marginea drumului. Bubu amuţise. Toată nebunia din ea se mutase în
exterior. La fel şi Sorana. După o vreme, eu şi Bubu am fost duse într-un cimitir de maşini. Pe
mine m-au dezmembrat nişte străini şi m-au ţinut acolo. A fost trist. Dar, apoi, m-au adus aici,
din nou printre oameni. Cum îmi place mie. Şi… cum îi plăcea Soranei. Mi-e dor de ea..”
2.2. Discuţii pe urma poveștii lui Cupy. Care au fost faptele? Ce urmări au avut? Care credeți că
ar fi fost soarta Soranei dacă ar fi purtat centura de siguranță? Soarta lui Bucu s-ar fi schimbat?
2.3. Exprimarea opiniei personale despre sloganul „Trişezi centura, păcăleşti viaţa”.
3. Discutarea prevederilor legislaţiei privind purtarea centurii de siguranţă - Anexa 1 (15
min)
3.1. Vizionați filmul cu simularea unui accident ușor și rolul purtării centurii de siguranță:
https://www.youtube.com/watch?v=eR3EZzmFfg0
3.2. Proiectați Anexa 2 și discutați cu elevii pe baza acesteia, despre prevederile legislației
referitoare la centura de siguranță.

* Temă pentru acasă- Observarea frecvenţei utilizării centurii de siguranţă în cazul şoferilor şi a
pasagerilor din autovehicul (monitorizare)
Anexa 1- Activitatea: Centura de siguranţă şi poveştile ei
Reguli generale de circulație – purtatul centurii de siguranță/sisteme de retenție
- Copiii cu o înălţime de până la 135 cm pot fi transportaţi în autovehicule echipate cu sisteme
de siguranţă pentru conducător şi pasageri, denumite în continuare sisteme de siguranţă, doar
dacă sunt fixaţi sau prinşi cu ajutorul unui dispozitiv de fixare în scaun pentru copii instalat în
autovehicul.
- Dispoziţiile de mai sus nu se aplică în cazul transportului în autovehicule destinate
transportului public de persoane, precum şi în taxi, dacă în acesta din urmă copilul ocupă orice
alt loc decât cel de pe scaunul din faţă. Transportul copilului în vârstă de până la 3 ani, în acest
caz, se realizează sub supravegherea unei persoane, alta decât conducătorul de autovehicul.
- Copiii cu o înălţime de peste 135 cm pot fi transportaţi în autovehicule echipate cu sisteme de
siguranţă doar dacă poartă centuri de siguranţă pentru adulţi, reglate astfel încât să nu treacă
peste zona gâtului sau feţei, ori dacă sunt fixaţi sau prinşi cu ajutorul unui dispozitiv de fixare în
scaun pentru copii instalat în autovehicul.
- Se exceptează de la obligaţia de a fi fixat sau prins cu ajutorul unui dispozitiv de fixare în
scaun pentru copii ori de a purta centura de siguranţă pe timpul transportului copilul pentru
care este eliberat un certificat medical de scutire pe motiv medical grav în care să fie menţionată
afecţiunea care contraindică purtarea acestor sisteme de siguranţă.
- Copiii în vârstă de până la 3 ani nu pot fi transportaţi în autovehicule care nu sunt echipate cu
sisteme de siguranţă.
- Conducătorilor de autovehicule le este interzis să transporte copii cu vârsta de până la 12 ani
pe scaunul din faţă sau cu înălţime mai mică de 150 cm, chiar dacă sunt ţinuţi în braţe de
persoane majore, în timpul deplasării pe drumurile publice. - Se interzice conducătorilor de
autovehicule, precum şi persoanelor care ocupă scaunul din faţă să ţină în braţe animale, în
timpul deplasării pe drumurile publice.
Anexa 2- Activitatea: Centura de siguranţă şi poveştile ei

ACTIVITATEA 8: Copilul pasager decide!

Obiective:
- Înţelegerea regulilor de circulație care se aplică copilului pasager în mijloace de transport în
comun și autoturisme personale
- Conştientizarea drepturilor și responsabilităților copilului pasager

Resurse:
- imagini cu mijloace de transport în comun și refugii (Anexa 1)
- descrierea aplicației „Plimbă ursul” (Anexa 2)
- scenariul pentru jocul de rol
- https://www.youtube.com/watch?v=K7RVqzUwCTM
- https://www.youtube.com/watch?v=j2GGnZAXqAw
- https://www.youtube.com/watch?v=yEdSic4M2rw

Metode: brainstorming; conversaţia dirijată; jocul de rol; observaţia


Durata: 50 min
Desfăşurare
4. Principalele mijloace de transport în comun în București? (10 min)

Purtați discuții cu elevii, referitoare la mijloacele de transport pe care le folosesc frecvent sau
uneori. După ce identificați toate mijloacele de transport din București, puneți întrebări pentru
identificarea unor posibile reguli de transport în comun, așa cum le cunosc copiii.
Folosiți întrebări de genul:
- Cum trebuie să te comporți în mijloacele de transport în comun?
- Există vreo diferență între comportamentul în metrou și cel din autobuz?
- Unde așteptăm tramvaiul?
- Ați alergat vreodată după un autobuz? etc.

Pentru exemplificarea mijloacelor de transport folosiți Anexa 1.


5. Regulile de circulație în mijloacele de transport în comun (10 min)

2.1. Discutaţi cu elevii şi explicaţi regulile de mai jos:


1. Sosirea mijloacelor de transport în comun se aşteaptă pe trotuar sau pe refugiul special
amenajat, în locul marcat de indicator (Anexa 1)
2. Dacă alergi pe carosabil pentru a prinde un mijloc de transport, nu poţi fi atent la celelalte
autovehicule.
3. Nu te urca într-un mijloc de transport înainte de a opri şi nici nu coborî în timpul mersului.
4. Nu traversa strada prin faţă ori prin spatele mijlocului de transport din care ai coborât, ci
prin locurile rezervate trecerii pietonilor, după plecarea acestuia din staţie
2.2. Comentaţi imaginea reprezentând refugiul de pietoni (Anexa 1), arătând scopul acestuia,
indicatoarele rutiere care îl marchează.
6. Joc de rol: Cu părinții în excursie (30 min)

Împărțiți clasa în echipe de 5. Fiecare echipă are la dispozitie 10 minute în care să imagineze o
scenetă de maximum 2 minute în baza textului de mai jos. Regula este ca toţi membrii echipei să
aibă câte un rol de interpretat.
Scenariu:
Este o frumosă zi de sâmbătă din luna mai. Părinții voștri v-au spus de seara că veți merge în
excursie la munte, la casa bunicilor din judeșul Argeș. Dis de dimineață vă treziți, vă pregătiți și
urcați cu toții în mașina părinților. În București traficul e lejer, dar drumul e destul de lung, așa
că tati calcă cam tare pedala de accelerație. Uneori mai merge și pe linia de tramvai, iar la
semafor a trecut de câteva ori pe galben. Mami încearcă să îi atragă atenția, dar el o liniștește
râzând, spunând că poliția nu are program sâmbătă de dimineață. Cum reacționezi?
La sfârșitul fiecărei reprezentații se poartă o scurtă discuție cu clasa în care se vor discuta
punctual fiecare situație și metode de remediere a situațiilor în care nu au fost respectate regulile
de circulație. Care este rolul regulilor de circulație? (insistați de elementul de siguranță, de
securitate și integritate fizică) Ele trebuie respectate doar de frica poliției? Dacă nu ar mai exista
poliție, credeți că adulții ar mai respecta regulile? Dar copiii responsabili? Ai atras vreodată
atenția șoferului că mașina în care sunteți merge prea repede?
La sfârșitul activității, copiii vor primi câte o insignă/bulină cu „pasager responsabil”.
7. Temă pentru acasă (opțional)
Instalați pe telefon jocul „Plimbă ursul” (descris în Anexa 2) și discutați-l cu părinții voștri, în
special cei care au permis de conducere.

Anexa 2 „Plimbă Ursul“, jocul prin care copiii învaţă că depăşirea vitezei legale e costisitoare
„Plimbă Ursul” este primul joc de prevenire a vitezei excesive. Cum adulţii n-ar avea
posibilitatea să îl joace cât conduc, sunt implicaţi copiii şi un dispozitiv mobil. Automobil Clubul
Român a lansat aplicaţia „Plimbă Ursul“, primul joc prin care copiii învaţă reguli de circulaţie şi
sunt implicaţi activ în siguranţa rutieră – adică jocul le transmite că maşina merge cu viteză prea
mare şi ar trebui să ceară încetinirea, respectarea limitei legale. Jocul este disponibil atât în Play
Store pentru Android şi în App Store pentru iOS. Acest joc a fost implementat de o agenţie de
publicitate din România şi este un proiect al Automobil Clubul Român în colaborare cu FIA
(Federation Internationale de l’Automobile) pentru programul „Junior Copilot 2016“. Ideea de la
care a pornit este aceea că, de multe ori, copiii influenţează comportamentul părinţilor la volan,
devenind veritabili copiloţi la drum lung. Totodată, ei învaţă „în mers“ că viteza excesivă nu este
bună. Jocul devine astfel un important instrument de educaţie rutieră. Jocul foloseşte hardware-ul
telefonului pentru a detecta mişcarea pe care o transpune în mesajele audio. Când viteza legală
este depăşită, copilul este anunţat în timp real de către personajul principal din joc – un urs,
evident - şi este rugat să-l atenţioneze pe şofer pentru a încetini. Dacă şoferul nu reduce viteza în
timp util, copilul pierde puncte în joc sau jocul chiar se termină. Din fericire, nu îşi pierde şi
viaţa.