Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Data: 11.12.2014
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2, Arad
Grupa Mică B „Albinuțele”
Educatoare:
Tema: „Când/cum și de ce se întâmplă?”
Subtema: „Zâna stelelor de gheață/A sosit de dimineață”
Tema zilei: „Anotimpul bucuriei”
Scenariu didactic
Activități de dezvoltare personală (ADP)

Activitatea debutează cu întâlnirea de dimineață prin intermediul salutului. Copiii sunt salutați de către educatoare cu ajutorul versurilor:
„Dimineața a sosit
La grădiniță am venit.
În semicerc ne adunăm
Pe covor ne așezăm,
Cu toții să ne salutăm:
-Bună dimineața, dragi pitici,
Mă bucur că sunteți aici.
A-nceput o nouă zi,
Bună dimineața, copii!”
Copiii răspund salutului.
Fiecare copil spune cum se numește, astfel se face prezența copiilor.
Voi descoperi împreună cu copiii anotimpul, ziua și starea vremii din ziua respectivă pentru acompleta calendarul naturii cu imaginile
corespunzătoare.

Tranziții: Euritmie – Dansul fulgilor de nea

1
Activităti liber alese

ALA 1 : Arii de stimulare

T Sectorul I: Joc de masă


Subiectul activității: ‚‚Din jumătate, întregul – Omul de zăpadă’’
Mijloc de realizare: din jumătăți-întreg
Obiective operaționale: - să reconstituie din jumătate întregul, pentru obținerea unei imagini reprezentând oameni de zăpadă;
Material didactic: imagini reprezentând oameni de zăpadă
Metode și procedee: explicaţia, conversaţia, exerciţiul
Desfășurarea activității: Copiii unesc cele două jumătăți în vederea obținerii unei imagini reprezentând oameni de zăpadă.
Evaluarea activității: Corectitudinea îmbinării pieselor.

T Sectorul II: Artă


Subiectul activității: ‚‚Omul de zăpadă’’
Mijloc de realizare: modelaj
Obiective operaționale: - să modeleze cu ajutorul plastilinei, oameni de zăpadă;
-să lucreze îngrijit, ţinând cont de indicaţiile date;
Material didactic: planşete, plastilină;
Metode și procedee: explicaţia, exerciţiul;
Desfășurarea activității: Copiii modelează cu ajutorul plastilinei, oameni de zăpadă
Evaluarea activității: Corectitudinea realizării temelor.

Activități pe domenii experiențiale I (ADE)


2
Domeniul experiențial: Om și societate
Categoria de activitate: Activitate practică
Subiectul activității: „Tablou de iarnă”
Mijloc de realizare: lipire
Obiective de referință:
-săcunoască și să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activități practice;
Obiective operaționale:
O1-să identifice materialele necesare realizării temei, observându-le;
O2- să execute corect exerciţiile de încălzire a muşchilor mici ai mâinii;
O3- să execute corect tehnicile de lucru învăţate: lipire;
O4- să aşeze corect şi estetic cercurile pe fişa de lucru, obținând un om de zăpadă;

Mijloace de învățământ: fişe de lucru, lipici, foarfeci


Metode și procedee: explicaţia,conversaţia, observaţia, demonstraţia, exerciţiul
Bibliografie:
& MECT, „Curriculum pentru învățământul preșcolar”, Editura Didactica Publishing House, București, 2009

Obiective Activități de Strategii didactice

3
operaționale învățare Conținuturi esențiale Metode și Mijloace de Evaluare
procedee învățământ
Introducerea în activitate se va realiza printr-o ghicitoare:
Stă în curte, lângă pom.
Îi zici om, dar nu e om;
Şi când soarele-ncălzeşte,
Nu-l mai vezi, că se topeşte. (Omul de zăpadă)

-exercitii de Anunţarea temei şi a obiectivelor -explicaţia -însuşirea


receptare a Astăzi vom realiza o lucrare intitulată „Omul de zăpadă” mesajului
mesajului transmis

O1-să identifice -exerciţii de Intuirea materialului -observaţia - carton -denumirea


materialele observare Copiii sunt solicitați să denumească materialele pregătite pe măsuțe : -conversaţia albastru, corectă a
necesare spontană „Ce observați pe măsuțe?” („...carton albastru, lipici, cercuri albe”) lipici, materialelor
realizării temei, cercuri albe de lucru
observându-le;

Prezentarea și analiza modelului se face de către educatoare. -lucrarea


model
-exerciții de Explicarea și demonstrarea procedeului de lucru -explicaţia -însuşirea
însușire a Explic și demonstrez modul de realizare a lucrării : -demonstraţia procedeului
procedeului „Acum vreau sa fiți foarte atenți pentru ca vă explic tehnicile de lucru: luăm de lucru pe
de lucru lipiciul în mână, aplicăm lipici pe cercul care este cel mai mare și îl lipim în baza
partea de jos a cartonului albastru. Cercul mijlociu îl punem deasupra demonstraţiei
cercului mare, iar cercul mic, îl lipim deasupra cercului mijlociu. Cercul mic
este capul omului de zăpadă și îi punem și o căciulă.”

O2- să execute -exerciţii de Exercții pentru încălzirea mușchilor mici ai mâinii -exercitiul -executarea
corect încălzire a „Înainte de a începe lucrul, haideți sa ne încălzim puțin mainile: corectă a

4
exerciţiile de muşchilor „Pentru a realiza cât mai frumos lucrarea, trebuie să ne încălzim mâinile : exerciţiilor de
încălzire a mici ai Mișcă degețelele încălzire a
muşchilor mici mâinilor Bate bine palmele muşchilor
ai mâinii; Învârtim morișca mici ai
Zboară fulgul de nea mâinilor
Și la spate mâinile
Să se facă liniște.

O3- să execute -exerciții de Realizarea lucrării de către copii -exerciţiul - carton -executarea
corect tehnicile realizarea a ”Acum puteți începe să lucrați!” albastru, corectă a
de lucru unei lucrări În timp ce copiii lucrează, le ofer indicații si îi ajut în realizarea lucrărilor. lipici, tehnicilor de
învăţate: lipire; Tot în această etapă, le scriu copiilor numele pe lucrări. cercuri albe lucru
O4- să aşeze
corect şi estetic
cercurile pe fişa
de lucru,
obținând un om
de zăpadă;

-exerciții de Evaluarea activității -exercițiul -lucrările -analiza


analizare a Se face de către educatoare, apreciind fiecare lucrare în parte. -conversația copiilor corectă a
unei lucrări lucrărilor

-exerciții de Încheierea activităţii -explicaţia -receptarea


receptare a În încheiere se vor face aprecieri generale asupra modului de comportare şi -conversaţia mesajului
mesajului participare al copiilor pe parcursul întregii activităţi. oral
oral

ALA 2: Joc distractiv

5
Subiectul activității: „Cursa oamenilor de zăpadă”
Mijloc de realizare: joc distractiv
Mijloace de învățământ: fulgi din pluș
Metode și procedee: explicația, demonstrația, exercițiul
Obiective operaționale: -să parcurgă corect traseul, întorcându-se la echipa sa prin săritură
Desfășurarea activității: Copiii sunt împărțiți în două grupe. Fiecare grupă are în față câteva obstacole (fulgi) pe care le vor ocoli în alergare, după
care se întorc la echipa sa prin săritură. Este câștigătoare echipa care termină prima de parcurs traseul.
Încheiere: Se fac ultimele aprecieri cu privire la modul de comportare al copiilor în timpul activității.