Sunteți pe pagina 1din 4

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ,,AUREL MARINESCU” COBADIN

NR. ..................... / .....................................

DIRECTOR,
PROF. GRASU MARIANA

PROIECT EDUCAŢIONAL
GRĂDINIȚĂ-FAMILIE

„Unde-s doi, puterea crește”


Grupa MICA B
Anul școlar 2017-2018

Educatoare inițiatoare:
SIMION ELENA ALINA
Comitetul de părinți al grupei:
Președinte – CANDET VALENTINA
Membru- MOLDOVEANU ANA MARIA
Membru – VLAD CRISTINA
Argument

Implicarea grădiniţei în derularea unui program de educaţie cu comunitatea


locală duce la îmbunătăţirea relatiei acestora.
Prin proiect trebuie să înţelegem demersurile de stabilire a misiunilor şi a
unor scopuri generale de schimbare a modului în care grădiniţa colaborează cu
societatea, fie ea gradinita, familie sau reprezentanţi ai comunităţii, pentru
îmbunătăţirea educaţiei preşcolare.
Aceste parteneriate sunt benefice pentru toti cei implicati in proiect:
gradinita-familie-comunitate. Prin colaborarea acestora se poate îmbogăţi baza
materială a grădinitei.
Activitatea în parteneriat are nenumărate avantaje, deoarece creează relaţii
de colaborare, clarifică diverse probleme educative, oferă un cadru nou de
dezvoltare a personalităţii copilului.
Colaborarea grădiniţei cu familia se realizează prin: corespondenţa cu
părinţii prin şedinţe semestriale, vizite la domiciliu, activităţi demonstrative etc.
Mediul în care trăiesc părinţii poate sprijini sau devia vieţile copiilor, poate
determina unele dintre valorile lor.
Familia trebuie sprijinită si nu înlocuită în educaţia tinerei generaţi, deoarece
ea rămâne mediul afectiv cel mai viabil de securitate şi stimulare.
Legătura strânsă între şcoală şi grădiniţă prin activităţi (schimbul de
experienţă, organizarea de minispectacole cu ocazia anumitor evenimente locale,
naţionale, susţinerea unor activităţi instructive-educative într-un dialog şcolari-
preşcolari, în prezenţa părinţilor şi a altor cadre didactice etc.) şi preocupare
permanentă a cadrelor didactice, conduce la creşterea capacităţii de adaptare a
preşcolarului la cerinţele şcolii, evitând riscul producerii eşecului şcolar.
Grădiniţa eficientă realizează un parteneriat educaţional cu copiii, prin
valorizarea şi respectarea identităţii sale, cu comunitatea, prin cunoaşterea
importanţei acesteia şi atragerea în procesul didactic cu toate resursele educative
ale societăţii, pe care le identifică, le implică şi le foloseşte activ.
Descrierea proiectului

Denumirea proiectului: „Unde-s doi, puterea crește”

Domeniul experiențial: Domeniul Om și Societate (DOS)

Categoria de activitate: Educație pentru societate - Educția moral-civică

Tipul proiectului: Parteneriat cu comunitatea (Grădiniță - Familie)

Durata proiectului: Anul școlar 2017-2018

Educatoare inițiatoare: - Prof. Simion Elena Alina

Resurse umane: prescolari, cadre didactice, părinţi

Resurse materiale: spaţiile de învăţământ din unitate, CD-uri cu filme


documentare, aparate foto digital, coli de scris, fotografii şi
lucrări realizate de copii

Puncte tari: părinţii vor disemina informaţia şi copii vor da mai multă importanţă
manifestărilor pe care le desfăşurăm

Puncte slabe: posibil ca unii copii să se manifeste în mod nedorit în timpul


desfăşurării activităţilor

Scopul:
- îmbogătăţirea legăturii dintre G.P.N. ,,Aurel Marinescu” Cobadin (grupa
mica B) şi părinții preșcolarilor;
- prezentarea unor programe artistice cu diferite ocazii.

Obiective:
- strânsa legătură dintre părinţi, copii și educatoare;
- desfăşurarea unor acţiuni care să marcheze marile evenimente de peste an.

Grup țintă: preşcolari, cadre didactice, părinţi

Implementarea proiectului: Prin activitatea proiectului, grădiniţa recunoaşte şi


accentuează rolul primariei în activitatea grădiniţei pentru crearea
unui mediu sigur şi sănătos.

Monitorizarea proiectului: înregistrarea video, foto

Evaluarea proiectului:chestionare, fişe de lucru, program tematic

Diseminarea rezultatelor: album cu fotografii din activitatile copiilor

Finalizarea proiectului: albume cu poze din activitatea copiilor, expoziţia cu


lucrările copiilor, prezenterea unui program artistic de către copii

Calendarul activităților

Perioada Conținuturi Modalități de Locul Participanți


realizare desfășurării
Septembrie -Alegerea comitetului de parinti ședință cu părinții sala de grupa parinti
2017 -Prezentarea programului zilnic educatoare
și a listei de rechizite
Octombrie „Fisa de prezentare a copilului” consiliere sala de grupa parinti
2017 chestionare educatoare
Noiembrie „Calculatorul - prieten sau referat sala de grupa parinti
2017 dusman?” dezbatere educatoare
Decembrie „Vine, vine Mos Crăciun!” program artistic sala de grupa copii, parinti
2017 educatoare
Ianuarie „Ce știm despre ADHD?” referat sala de grupa parinti
2018 dezbatere educatoare
Februarie „Arata-mi ce simti!” lectorat sala grupei parinti
2018 educatoare
Martie „La mulți ani, mămica mea!” activitate sala de grupa copii, părinți
2018 demonstrativa educatoare
Aprilie „Sarbatoarea Pastelui” activitate sala de grupa copii, părinți
2018 demonstrativa educatoare
Mai „Dinti sanatosi, copii frumosi” masa rotunda sala de grupa parinti, educatoare
2018 asistenta medicala
Iunie „1 iunie-Ziua Internațională a program artistic sala de grupa copii, parinti
2018 Copilului” educatoare

S-ar putea să vă placă și