Sunteți pe pagina 1din 6

PARTENERIAT EDUCAŢIONAL

Grădiniţa- Familia
“Împreună pentru copiii noştrii”
Grupa mijlocie

Educatoare iniţiatoare: Vasile Angelica Georgiana

Parteneri: Părinţii preşcolarilor din grupă


ARGUMENT

Parteneriatul dintre Grădiniță și Familie, oferă posibilitatea celor


implicaţi de a ne cunoaște mai bine, de a comunica deschis, sincer și
eficient, având un interes comun: a oferi preșcolarilor un ambient liniștit,
sigur și plin de afecțiune unde prin joc , copiii își însușesc cunoștințe.
Scopul proiectului educaţional ,,Împreună pentru copiii noştrii” îl
constituie implicarea părinţilor în activităţile grădiniţei şi consilierea
părinţilor privind cunoaşterea propriilor copii şi aplicarea unor strategii
educaţionale corecte, atât în cadrul familiei, cât şi în instituţia preşcolară.

Activitățile propuse de comun, și finalizate pe parcursul anului


școlar, sunt variate, interesante, bogate și accesibile. Considerăm, că cel
mai important partener și parteneriat la vârsta preșcolară este cel cu
părinții.
Atât în crearea atmosferei educaționale, cât și în dezvoltarea
cognitivă, emoțional- afectivă, părinții și educatoarele colaborează optim
și deschis, oferind posibilitatea fiecărui preșcolar de a-și etala
creativitatea, personalitatea, cunoștințele cognitive.
Dezvoltarea personală ocupă un loc primordial în activitățile
educaționale oferite de grădiniță, respectiv de educatoarele grupei.
Mijloacele de realizare, metodele folosite sunt construite prin joc.
Descrierea proiectului

Denumirea proiectului: “Împreună pentru copiii noştrii”


Domeniul experiențial: Domeniul Om și Societate (DOS)

Categoria de activitate: Educație pentru societate - Educație moral-


civică

Tipul proiectului: Parteneriat cu comunitatea (Grădiniță - Familie)

Durata proiectului: Anul școlar 2020-2021

Inițiatori: Vasile Angelica Geogiana

Resurse umane: preşcolari, cadre didactice, părinţi

Resurse materiale: spaţiile de învăţământ din unitate, CD-uri cu filme


documentare, aparate foto digital, coli de scris,
fotografii şi lucrări realizate de copii

Puncte tari: părinţii vor disemina informaţia şi copiii vor da mai multă
importanţă manifestărilor pe care le desfăşurăm

Puncte slabe: posibil ca unii copii să se manifeste în mod nedorit în


timpul desfăşurării activităţilor demonstrative

Scopul:
- îmbogăţirea legăturii dintre grădiniță şi părinții preșcolarilor;
- cunoașterea părinților și a problemelor cu care se confruntă
aceștia în educarea copiilor;
- schimbul de experiență, prin diseminarea informațiilor;
- prezentarea unor programe artistice cu diferite ocazii.

Obiective:
- strânsa legătură dintre părinţi, copii și educatoare;
- desfăşurarea unor acţiuni care să marcheze marile evenimente de
peste an;
- schimbul de idei, din experiența proprie, prin diseminarea
informației;
- implicarea părinților în activitățile grădiniței;
- participarea părinților la activitățile demonstrative susținute de
educatoare.

Grup țintă: preşcolari, cadre didactice, părinţi

Implementarea proiectului: Prin activitatea proiectului, grădiniţa


recunoaşte şi accentuează rolul familiei în activitatea grădiniţei, pentru
crearea unui mediu sigur şi sănătos.

Monitorizarea proiectului: înregistrarea video, fotografii, albume,


postere, colaje

Evaluarea proiectului:chestionare, fişe de lucru, program tematic

Diseminarea rezultatelor: album cu fotografii din activitățile copiilor


Finalizarea proiectului: albume cu poze din activitatea copiilor,
expoziţia cu lucrările copiilor, prezentarea unui program artistic de către
copii

Calendarul activităților

Perioada Conținuturi Modalități de Locul Participanți


realizare desfășură
rii
Septembrie -Alegerea comitetului de Ședință cu Sala de Părinți,
2020 părinți părinții grupă Educatoare
-Prezentarea
programului zilnic
și a listei de rechizite
Octombrie „Magia toamnei” Realizarea Sala de Părinți, 
2020 unor lucrări grupă Educatoare
specifice
toamnei, din
diferite
materiale

Noiembrie „Meserii haioase”- Demonstraţia Sala de Preşcolari


2020 Magicianul vesel grupă Educatoare

Decembrie „Îngeraş, bine-ai venit!” Program Sala de Copii,


2020   artistic grupă Părinți,
Educatoare
Ianuarie „Cum au trecut Discuţii, masă Sala de Părinți,
2021 sărbătorile?” rotundă grupă Educatoare
  copii
Februarie „Împreună la săniuş” Program Sala de Părinți,
2021 distractiv grupă Educatoare,
Consilier
școlar
Martie „Cele zece porunci ale Exemple de Sala de Copii,
2021 părinţilor!” bună practică grupă Părinți,
  Educatoare
Aprilie „Încondeiem ouă de Activitate Sala de Copii,
2021 Paște” prezentată de grupă Părinți,
părinți Educatoare
Mai “Te iubesc, mămică Excursie - Corneşti Părinți,
2021 dragă!” sărbătorim Educatoare,
ziua Părinţi
mămicilor
Iunie „1 iunie-Ziua Jocuri Sala de Copii,
2021 Internațională a distractive în grupă Părinți,
Copilului” curtea Educatoare
grădiniţei

S-ar putea să vă placă și