Sunteți pe pagina 1din 6

Raport despre realizarea

Planului de activitate
pentru anul de studii 2020-2021

1. Numele , prenumele : Cotorobai Lilia


2. Stagiu de muncă: 11 ani
Grupa de vârstă la care activez: 6- 7 ani.
nr.grupei:VIII
3. Capacitatea grupei : 23 locuri proiect,
4. Obiectivele propuse pentru anul de studii 2020-2021(vizavi de procesul
educaţional , dezvoltarea profesională , crearea mediului ,parteneriate etc.) şi
realizarea lor
( paşii concreţi ce au dus la realizarea obiectivelor date –pentru fiecare obiectiv
aparte ).
- Implicarea mai activă a părinților în cadrul procesului instructiv- educativ prin
diverse forme.
La realizarea acestui obiectiv mi-am propus :
-Să invit părinții să participe zilnic la activitățile desfășurate cu copiii acestora în
regim online.
-Implicarea părinților în cadrul expozițiilor tematice din grădiniță și a altor
evenimente speciale sau a unor sărbători.
-Oferirea diverselor resurse de informație privind dezvoltarea și educația copilului,
pentru a face schimb de opinii și a avea o colaborarea fructuasă în relația educator –
părinte.
- Dezvoltarea limbajului și a comunicării la preșcolari prin intermediul jocurilor
didactice .
La realizarea acestui obiectiv mi-am propus :
-În cadrul activităților zilnice am organizat jocuri și metode , cu ajutorul cărora
permiteam copiilor să se expune oral , asupra unor imagini ( ex. descrie imagine , ce
vezi în imagine ) ;
- Să-și expună părerea asupra unor situații problemă( cum crezi ,cum ai proceda tu ,
ce se va intîmpla dacă .., continuă povestea ...)
- Dezvoltarea creativității în cadrul activităților artistice.
Prin intermediul desfășurării matineelor :De ziua ta mărite educator, ,,Sacul lui moș
Crăciun cât și prin jocurilor de rol desfășurate în cadrul activităților artistice , mi-am
propus să dezvolt la copii creativitate , ei la rândul lor fiind în postura diferitor
personaje .
-Crearea unor condiții optime întru sporirea calității procesului educațional în
contextul noii viziuni pedagogice asupra copilului aplicând tehnologiile
informaționale moderne.
Mi-am propus ca în cadrul activităților integrate să utilizez ca resurse materiale TIC,
( activitatea publică ).
Am continuat procesul educațional la distanță anume prin intermediul utilizării
tehnologiilor și platformelor informaționale moderne.

5. Date din Raportul evaluării cunoştinţelor copiilor în baza SÎDC (Diagramele –


evaluarea iniţială şi finală, concluziile şi propunerile. )
Analizând tabelul al evaluării inițiale și sumative la grupa pregătitoare se detestă o
creștere a rezultatelor copiilor și anume:
Cel mai performant domeniul conform evaluării sumative la grupa pregătitoare
Căpșunica este domeniul A și B. Adică din 23 copii evaluați realizați s-au plasat 20
copii sau 92% dom .A și dom B tot 20 copii.
Rezultatele scăzute la această grupă au fost la domeniul C. Din cei 22 copii evaluați
în curs de realizare sau plasat 7 copii adică 32%.
În concluzie putem menționa că majoritatea preșcolarilor sunt pregătiți de școală la
un nivel înalt.

6. Analiza morbidităţii copiilor pe parcursul anului şcolar.


Din numărul total de 22 copii al grupei Căpșunica, pe tot parcursul anului sau
constatat bolnavi:IRVA-1

7. Participări instituţionale /raionale


Conferinţe
Concursuri
- Cea mai originală felicitare dedicată zilei pedagogului( 10.2020)
-Legenda Ghiocelului ( 03.2021)
Reuniuni metodice
 Consiliu pedagogic Nr.1,,Asigurarea implimentării Curriculumului de
educație și a SÎDC.Aprobarea obiectivelor educaționale și a planului complex de
activitate pentru anii de studii 2020-2021”
 Consultație ,,Proiectarea didactică –activitate de anticipare și organizare
a activității instructiv – educative”.(09.2020)
 Seminar : ,, Utilizarea platformelor educaționale online”( 09.2020)
 Oră metodică –Repere metodologice privind organizarea procesului
educațional în IET anul de studii 2020-2021 (09.2020);
 Consiliu pedagogic Nr.2 – Dezvoltarea competențelor digitale prin
elaborarea și aplicarea conținuturilor educaționale digitale în procesul
educațional .Metodologii de utilizare a platformelor de învățare /predare la distanță.(
11.2020)
 Ora metodică- Integrarea instrumentelor digitale în educația preșcolară.
( 10.2020).
 Consultație- Utilizarea softurilor educaționale în cadrul
activităților integrate 6-7 ani (10.20202).
 Seminar teoretico – practic ,, Simularea unei activități cu copiii online prin
platformele MEET. ZOOM, BLABBERIZE, VOKI. ( 11. 2020).
 Masa rotundă ,, Siguranța copiilor în spațiu online( 11. 2020).
 Consiliu pedagogic Nr. 3 – Implimentarea SÎDC și a indicatorilor de
performanță pentru evașluarea și asigurarea calității în educație la
Dezvoltarea fizică, a sănătății și igienei personale
 Ora metodică –Forme de oirganizare a activității educative în instituția
preșcolară( 12.20
 Consultație ,,Impactul jocului didactic –progresul educațional în menținerea
sănătății.( 01.2021)
Seminar- Managementul implimentării metodologiei la,, Formarea
deprinderilor de viață în instituția preșcolară”( 01.2021)
Consulștație- Interrealaționarea în familie(12.2020)
 Consiliu pedagogic Nr.4 -
Ora metodică –;( 03.2020)
 Consultație –;( 03.2020)
 Ora metodică – Metodologia predării la distanță în condiții de carantină.
Platforma Zoom;( 03.2020)
 Seminar teoretic – Metodele utilizate întru dezvoltare aspectului fonematic
( 04.2020); Platforma Zoom
 Consilui pedagogic Nr.5 – Totalurile activității colectivului pedagogic întru
realizarea obiectivelor educaționale. Finalități și perspective.9 05.2020);
 Consultație – Planificarea activității în perioada de vară.
 Ora metodică- Elaborarea raportului de realizare a sarcinilor pe anul de studii
de către cadrele didactice.

 Expoziţii etc.

-,, Toammnă dulce de alviță”(10.2020)


- ,, Valsul fulgilor de nea”(12.2020)
- ,, Mărțișor ”(03.2021)
-,,Expoție de Sfintele Paști”(04.2021)

7.Prezentări de comunicări (în cadrul consiliilor profesorale , orelor


metodice,consultaţii, seminare etc. )
În cadrul consiilor profesorale am prezentat colegelor comunicarea cu tema:
,, Activitatea cu părinții în educarea unui mod de viață sănătos la copiii cu vârsta de
6-7 ani”–Comunicare din experiență de muncă .( aprilie)

8. Prezentări a activităţilor publice/extracurriculare


Activitate publică Noiembrie - Tema:,,Folosul animalelor domestice”.
Activitate extracuriccculară Octombrie – Tema: ,, De ziua ta mărite educator ”.
Activitate extracuriculară: ,,Adio grădiniță!”,,În călătorie spre țara cunoștințelor”

9. Partineriate educaţionale :
grădiniţă – familie:
 Conferinţe
---------
 Şedinţe
Pe parcursul anului de studii am organizat trei întâlniri cu părinții.
Septembrie ,, Ședință organizatorică.
Decembrie ,, Securitatea copiilor în locuințe și în afara ei.”
Mai ,, Anii mei de grădiniță – către școală o portiță.”
 Conflicte
-------
 Activitatea comitetului de părinţi
- Asigurarea grupei cu materiale didactice necesare pentru desfășurarea procesului
educațional.
-Organizarea și dotarea copiilor cu costume,vestimentașie pentru copii,pentru
desfășurarea diverselor serbări din cadrul instituției propuse de cadrul didactic.

10. Participări la :
Seminar raional – Organizarea procesului educațional( 08. 2020)
Master Class-Utilizarea platformelor educaționale online 30.10.2020
Masă rotundă -Crearea conținuturilor educaționale cu ajutorul platformelor online
Blabberize și Voki( 30.10.2020)
Webinar zonal :Crearea conținuturilor educațională prin intermediul platformei
Learning APPS(23.10.2020)
Masă rotundă –Nomenclatorul și tipurile de documentație și rapoarte în educația
timpurie 30.10.2020
Masă rotundă- Crearea conținuturilor educaționale cu ajutorul aplicației Learning
APP ( 11.2020)
Webinar- Crearea cărților digitale cu ajutorul platformei BOOK CREATOR
( 10 .2020)
Educația parentală- Cartografierea programelor de educație parentală.Program
lingvistic macaton Mellow Parenting.
Master – class- Crearea conținuturilor educaționale EDD puzzle(19.01.2021)
Seminar teoretic;,Instrumente digitale în procesul de predare-învățare – evaluare
( 03.2021)
Masă rotundă- Sugestii metodologice privind implimentarea metodologiei de evaluare
a copiilor la finele anului de studii( 04.2021)
Seminar raional-Proiectarea unei activități integrate( 14.04.2021)
Seminar teoretic- Repere metodologice privind elaborarea proiectului didactic a unei
activități integrate.( 04.2021)

11. Activităţi în diverse tipuri de comisii ,comitete,grupuri de lucru,consilii


etc.,certificate prin ordine şi dispoziţii.

-Membrul al comisiei multidisciplinare din cadrul instituției IET,,Ghiocel”


12. Pregătirea şi publicarea materialelor din domeniul profesional în ziarele de
specialitate .

13. Concluzii
În activitatea mea de educator în IET GHIOCEL aș adăuga că sunt mereu în căutarea
noilor informații și studierea literaturii metodice de specialitate în scopul de a-mi
îmbunătăți competențele mele profesionale.Colaborarea în permanență cu colegii și cu
alți specialiști într-u îmbunătățirea propriilor practici educaționale.
,, Niciodată nu poți crede că știi totul , iar fiecare zi este o provocare , este o întrebare
la care trebuie să-i găsesc răspunsul..”

15. Propuneri şi sugestii pentru noul an de studii vizavi de activitatea Dvstră.


- Crearea unui mediu bine organizat pentru a promova învățarea activă și
independentă a copiilor.
- Implicarea mai activă a părinților în procesul instructiv – educativ.
- Dotarea grupei cu diverse materiale didactice
-Îmi propun ca în cadrul activităților integrate să utilizez mai des diverse metode ce
ar contribui la dezvoltarea gândirii critice .
- Organizarea excursiilor in afara instituției pentru a familiariza copiii cu diverse
specii de plante , insecte , pentru a trezi curiozitatea copiilor pentru mediu, pentru a le
cultiva dragostea față de natură, de mediu pentru pastrarea si protecția unui mediu
curat și frumos.
- Participarea mea personală periodică la cursuri de formare- continuă.
-Participarea, implicarea în diverse seminare raionale și zonale pentru o mai bună
dezvoltara competențelor profesionale.

16. Propuneri vizavi de temele ce aţi dori să fie abordate în noul an de studii .
Îmi propun pe viitor să mă bazez mai mult pe activitatea practică decât pe cea
teoretică, utilizând diferite exprerimente, lucru practic , să demonstram practic
anumite acțiuni care trebuie să le intreprindă anume copilul ex plantarea unei flori ,
ingrijirea unei plante, prepararea unei salate.
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova
Direcția Generală Educație Ialoveni
Instituția de Educație timpurie ,, Ghiocel” s.Țipala

RAPORT
DESPRE REALIZAREA SARCINILOR PE
ANUL DE STUDII 2020-2021

Educator:Cotorobai Lilia

2020-2021

S-ar putea să vă placă și