Sunteți pe pagina 1din 20

PROIECT TEMATIC

2.„În familie, se
știe,/ Viața e o
bucurie”

1.„Dragi copii, vă
dăm de veste, /
Grădinița-i o
poveste”-

3.„În oglindă când 4.Faptele, oglinda


privesc, / Eu pe oamenilor, / Sunt
mine mă zăresc” în orice loc, pe
pământ”

3
TEMA ANUALĂ: CINE SUNT⁄ SUNTEM?
PROIECT TEMATIC: ,, POVESTE DE ÎNCEPUT“
SUBTEME: 1. „Dragi copii, vă dăm de veste, / Grădinița-i o poveste”-
2. „În familie, se știe,/ Viața e o bucurie” -
3. „În oglindă când privesc, / Eu pe mine mă zăresc
4. „Faptele, oglinda oamenilor, / Sunt în orice loc, pe pământ” –
PERIOADA DE DESFASURARE A PROIECTULUI: (4 săptămâni)
NIVELUL: II
GRUPUL TINTĂ: preșcolarii grupei mijlocii A
RESURSE UMANE: educatoare, copii, părinți
RESURSE DE TIMP: 4 săptămâni
RESURSE MATERIALE: - enciclopedie generală pentru copii ,atlas de anatomie, planşe
tematice , cărţi, reviste, imagini ppt , calculator, imprimantă, aparat foto, CD-player , puzzle-
uri, cărti de colorat şi de poveşti, jetoane, planşe, instrumente de scris şi de colorat, pensule,
acuarele, plastilină, planşete; diferite materiale naturale şi sintetice, aracet, carton colorat şi
lipici, foarfece, figurine, fişe de evaluare, set bucătărie, păpuşi, hăinuţe pentru copii, cuburi
de lemn, leggo;
METODE: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, expunerea, povestirea, jocul
didactic, observaţia, învăţarea prin descoperire, învăţarea prin cooperare , munca pe grupe,
problematizarea.
SCOPUL PROIECTULUI: dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului
înconjurător, precum şi stimularea curiozităţii pentru investigarea acestuia; explorarea directă
şi descrierea verbală a celor observate.
CENTRU TEMATIC: pe timpul desfăşurării proiectului, centrul tematic este dotat cu
planşe, cărţi, albume, imagini, alte materiale aduse de copii.
BIBLIOGRAFIE:
o Curriculum pentru învăţământul preşcolar 3-6/7 ani
o Silvia Dan, Daniela Lazăr, Angela Dumitrescu, Manuela Ploscar,Floare Grijincu,
“Metoda proiectelor la vârstele timpurii”.
o Laurenţia Culea, “Activitatea integrată din grădiniţă”
o Ghid pentru proiecte tematice. Activităţi integrate pentru preşcolari, Ed. Didactica,
Bucureşti 2008
o Ghid e bune practici pt educatia timpurie a copiilor între 3-6/7 ani, 2008
o Piramida cunoașterii, ed Diamant, Pitești

4
„Vârsta preşcolarităţii este cea a de ce – urilor. Ce sunt eu?
Cine sunt? De ce cresc? Cum respir? De ce-mi place să am
prieteni? Ce e familia mea? De ce merg la grădiniţă?
Pornind de la aceste întrebări şi încă multe altele, precum
şi de la interesul exprimat de unii copii în legătură cu această
temă, aplicând în practică noul curriculum pentru învăţământul
preşcolar şi ajutându-mă de experienţa şi interacţiunea directă a
majorităţii copiilor cu subiectul, mi-am propus, în proiectul
,,POVESTE DE ÎNCEPUT“

SCRISOARE DE INTENŢIE
CĂTRE PĂRINŢI

Stimaţi părinţi,
5
Din dorinţa de a afla cât mai multe despre ei înşişi, copiii grupei „A” au propus
derularea proiectului „Eu, noi şi lumea inconjuratoare”. În acest sens, dorim să ne
sprijiniţi cu fotografii, albume, filmuleţe realizate în momentele importante ale
vieţii dumneavoastră, cărţi, reviste sau orice alte materiale credeţi că ne-ar putea
fi de folos. Vă mulţumim pentru ajutor şi vă invităm alături de noi!
Copiii grupei şi d-nele
educatoare

BIECTIVE CADRU PE DOMENII EXPERENTIALE:


►Domeniul limbă şi comunicare:
O1- Dezvoltarea capacitatii de exprimare orala, de intelegere si utilizare corecta a
semnificatiilor structurilor verbale orale
O2- Dezvoltarea creativitatii si expresivitatii limbajului oral
►Domeniul Ştiinţe:
O1: Dezvoltarea operatiilor intelectuale prematematice
O2: Dezvoltarea capacitatii de rezolvare a unor situatii problematice prin achizitia de strategi
adecvate
O3: Dezvoltarea capacitatii de observare si stabilire a unor relatii cauzale, spatiale, temporale
►Domeniul Om şi societate:
O1: Cunoasterea si respectarea normelor de comportare in societate, educarea abilitatii de a
intra in relatie cu ceilalti
O2: Educarea trasaturilor positive de vointa si caracter si formarea unei atitudini pozitive fata
de sine si fata de ceilalti
►Domeniul Estetic si Creativ:
O1: Realizarea unor corespondente intre diferitele elemente de limbaj plstic si forme, obiecte
din mediul inconjurator (natura, arta si viata sociala)
O2: Stimularea expresivitatii si a creativitatii prin desen, picture, modelaj.
►Domeniul Psihomotric:

6
O1: Formarea si dezvoltarea deprinderilor motrice de baza si utilitar aplicative
O2: Stimularea calitatilor intelectuale, de vointa si afective in vederea aplicarii independente
a deprinderilor insusite.

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ URMĂRITE:


►Domeniul limbă şi comunicare:
- să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc atât în calitate de vorbitor,
cât şi in calitate de auditor;
- să recepteze un text care i se citeste ori i se povesteste, intelegand in mod intuitiv
caracteristicile expresive si estetice ale acestuia;
- să înţeleagă şi să transmită mesaje simple, să reacţioneze la acestea.
►Domeniul Ştiinţe:
- Să efectueze operatii cu grupele de obiecte constituite in functie de diferite criterii date
ori gasite de copilul insusi: triere, grupare/regrupare, comparare, clasificare, ordonare,
apreciere prin punere in corespondenta;
- Să gaseasca solutii diverse pentru situatii problematice reale sau imaginare intalnite in
viata de zi cu zi sau in povesti si povestiri ;
- Să inteleaga si sa numeasca relatiile spatiale relative, sa plaseze obiecte intr-un spatiu dat
ori sa se plaseze correct el insusi in raport cu un reper dat
- Sa inteleaga raporturi cauzale intre actiuni, fenomene (daca…atunci) prin observare si
realizare de experimente
►Domeniul Om şi societate:
- Să cunoască şi să respecte norme necesare integrării în viaţa socială şi de securitate
personală;
- Să-şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului în care trăieşte (familie,
grădiniţă, grupul de joacă);
- Să dobandeasca comportamente si atitudini igienice corecte fata de propria persoana si
fata de alte fiinte si obiecte;
7
- Să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei lucrări practice;
►Domeniul Estetic si Creativ:
- sa intoneze cantece pentru copii;
- să cânte acompaniaţi de educatoare;
- să cunoască şi să diferenţieze materiale şi instrumente de lucru, să cunoască şi să aplice
reguli de utilizare a acestora.
- sa recunoască elemente ale limbajului plastic şi să diferenţieze forme şi culori în mediul
înconjurător;;
- sa exerseze deprinderile,tehnicile specifice modelajului în redarea unor teme plastice;
►Domeniul Psihomotric:
- să fie capabil să execute mişcări motrice de bază: mers, alergare, sărituri, rostogoliri,
căţărări;
- să fie apt să utilizeze în diferite contexte deprinderile însuşite;
- să manifeste în timpul activităţii atitudini de cooperare, spirit de echipă, de competiţie,
fair-play.
EVALUAREA PROIECTULUI:
- expoziţii cu lucrările copiilor în grădiniţă realizate pe parcursul derulării proiectului
- fişe de evaluare

INVENTAR DE PROBLEME

CE ŞTIM ? CE NU ŞTIM ŞI VREM SĂ AFLĂM ?

Mergem la grădiniţă; De ce trebuie să mergem la grădiniţă;


Avem o educatoare/două; Ce rol are educatoarea;
Învăţam multe lucruri; De ce trebuie să învăţăm;
Facem parte dintr-o colectivitate; De ce este necesar să facem parte dintr-o
Ştim cum arătăm; colectivitate;
Avem nas, gura, ochi, urechi etc; Care sunt regulile de comportare la grădiniţă;
Avem părinţi, fraţi,bunici; Care sunt membrii familiei fiecăruia;
Segmentele corpului uman; Ce rol are fiecare în familie;
Oamenii pot să vorbească; Cine face parte din familia grădiniţei;
Copiii se împart în fetiţe şi băieţi; Care sunt regulile de comportare în familie,
Cum trebuie să se comporte în anumite la grădiniţă;
8
situaţii; Care sunt componentele corpului omenesc;
Părinţii îşi îngrijesc şi își iubesc copiii; De ce suntem diferiţi;
Despre ceea ce mâncăm . Ce inseamnă viaţa sănătoasă;
Fiecare copil este unic prin înfăţişare,
atitudini;
Despre cele cinci simţuri;
Despre bunătate şi iubire, răbdare şi
acceptare în familie şi în grupul de copii.

CENTRE DE INTERES DESCHISE ŞI MATERIALE puse la dispoziţia


copiilor

BIBLIOTECĂ ARTĂ CONSTRUCŢII


Caiete de lucru-fişe suport Carioca Cuburi lemn
Albume Acuarele Mozaic
Imagini Pensule Lego
Cărți, reviste Plastilină, planşete Rotodiscuri
Coli de scris, creioane Coli de desen
Carton colorat
Foarfece
Figurine
ŞTIINŢĂ JOC DE ROL JOC DE MASĂ / NISIP ŞI
Albume adecvate temei Jocuri şi jucării (păpuşi, APĂ
Enciclopedii haine bebe, set de vase pt. ,,Alegeți și grupați”
Calculator, telefon bucătărie) ,,Fetiţa şi băiatul”
C.D.-uri - bucătărie utilată ,,Cu ce îmbrăcăm păpuşa?”
Set cu jetoane reprezentând corespunzător activităţilor ,,Corpul uman”
organele de simţ desfăşurate în familie, trusă ,,Jocul umbrelor”
doctor, trusă coafor, haine ,,Mozaic”
fete şi băieţi, şorţuri şi ,,Domino”
bonete ,,Din jumătate – întreg” /
Puzzle

9
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE – TURA I
ZIUA / DATA ADP J ALA ADE
LUNI Î.D.D. “Casa BIBLIOTECĂ: “Citire de D.Ş. “Familia mea-
24.09.2018 parinteasca!” imagini- familia mea.” parintii, fratii, bunicii”
R:“La masa!”- ARTA:”Camera mea-desen” – joc didactic.
formarea
deprinderii de a ALA II: “Cine ajunge primul
manca la ore fixe acasa?” – joc distractiv
T:“Cu familia la
plimbare!” –mers
usor
MARŢI Î.D.D. “Cine e la STIINTE: “De ce trebuie sa DS. “O casa, mai
25.09.2018 noi acasa?” cunoastem adresa unde multe case” –j.d-
R:“La masa!” locuim?” compararea grupelor si
T:“Cu bunicii in CONSTRUCTII: ,,Casa mea” aprecierea globala a
10
parc!”- mers linistit. ALA II: “Mimul” – joc cantitatii.
distractiv D.E.C. “Portret de
familie”–desen
MIERCURI Î.D.D. “Fiecare BIBLIOTECA: “ Asaza-ma DLC”Sarea in bucate”,
26.09.2018 copil are o familie” la casuta mea” de P. Ispirescu(lectura
R:“Este ora mesei!” JOC DE ROL: “La telefon”- dupa imagini)
T:“Cursa convorbire cu membrii D.P.M.”De-a soldatii”
broscutelor”- joc familiei – mersul in cadenta
dynamic

ALA II: “Prinde si arunca”-


joc de miscare
JOI Î.D.D. “Sa retinem ŞTIINŢĂ:“Arborele familiei
27.09.2018 adresa de mele”- discutii
domiciliu” ARTA:”Jucaria mea de D.E.C. “Eu am o casuta
R:“Este ora mesei!” acasa”- modelaj mica, mititica” – cantec
T:“Trenuletul
grupei”- joc ALA II:”Ghici, ghicitoarea
dynamic mea”- concurs de ghicitori
VINERI Î.D.D. “Fiecare ARTA:”Parintii mei” – desen D.O.S. “Camera mea”
28.09.2018 membru al familiei JOC DE MASĂ:”Puzzele” – educaţie pt societate,
are o lipire, activitate
responsabilitate”. ALA II:”Stop!Treci!Stai pe practica.
R:“Este ora mesei!” loc!”- joc distractiv
T:“Cate doi pe
drumul catre casa”

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - TURA II


ZIUA / DATA ADP ALA ADE
LUNI Î.D.D. “Casa BIBLIOTECĂ: “Citire de D.Ş. “Familia mea-
24.09.2018 parinteasca!” imagini- familia mea.” parintii, fratii, bunicii”
R:“La masa!”- ARTA:”Camera mea-desen” – joc didactic.
formarea
deprinderii de a ALA II: “Cine ajunge primul
manca la ore fixe acasa?” – joc distractiv
T:“Cu familia la
plimbare!” –mers
11
usor
MARŢI Î.D.D. “Cine e la STIINTE: “De ce trebuie sa DS. “O casa, mai
25.09.2018 noi acasa?” cunoastem adresa unde multe case” –j.d-
R:“La masa!” locuim?” compararea grupelor si
T:“Cu bunicii in CONSTRUCTII: ,,Casa mea” aprecierea globala a
parc!”- mers linistit. ALA II: “Mimul” – joc cantitatii.
distractiv D.E.C. “Portret de
familie”–desen
MIERCURI Î.D.D. “Fiecare BIBLIOTECA: “ Asaza-ma DLC”Sarea in bucate”,
26.09.2018 copil are o familie” la casuta mea” de P. Ispirescu(lectura
R:“Este ora mesei!” JOC DE ROL: “La telefon”- dupa imagini)
T:“Cursa convorbire cu membrii D.P.M.”De-a soldatii”
broscutelor”- joc familiei – mersul in cadenta
dynamic

ALA II: “Prinde si arunca”-


joc de miscare
JOI Î.D.D. “Sa retinem ŞTIINŢĂ:“Arborele familiei
27.09.2018 adresa de mele”- discutii
domiciliu” ARTA:”Jucaria mea de D.E.C. “Eu am o casuta
R:“Este ora mesei!” acasa”- modelaj mica, mititica” – cantec
T:“Trenuletul
grupei”- joc ALA II:”Ghici, ghicitoarea
dynamic mea”- concurs de ghicitori
VINERI Î.D.D. “Fiecare ARTA:”Parintii mei” – desen D.O.S. “Camera mea”
28.09.2018 membru al familiei JOC DE MASĂ:”Puzzele” – educaţie pt societate,
are o lipire, activitate
responsabilitate”. ALA II:”Stop!Treci!Stai pe practica.
R:“Este ora mesei!” loc!”- joc distractiv
T:“Cate doi pe
drumul catre casa”

ZIUA / DATA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE –TURA I


12
ADP ALA ADE
Î.D.D. “Imagini in BIBLIOTECĂ: “Citire de D.Ş. “Corpul meu”
LUNI oglinda” imagini- Corpul meu” (observare)
1.10.2018 R:“Ne spalam ori de ŞTIINŢĂ:”Organele de simt”
cate ori este
necesar!”
T:“De-a gimnastii” ALA II: “Podul de piatra” –
joc muzical
MARŢI Î.D.D. JOC DE ROL: “Facem DS-AM
2.10.2018 “Acesta/aceasta cunostina” ,,Aseaza-ma la grupa
sunt eu ARTA: ”Mainile mele”- mea!”(fete -baieti)
R:“Acesta este amprente DEC-EAP – modelaj
semnul meu”- depr ”Corpul meu”
de a recunoaste ALA II: ,,Deschide urechea
semnul personal bine” – joc distractiv

MIERCURI Î.D.D. “Acesta sunt JOC DE MASA: “Corpul DLC – povestea


3.10.2018 eu!” prezentarea omenesc” puzzle educatoarei
fotografiei BIBIOTECA: “Citire de ”Povestea clor cinci
personale imagini cu copii in diferite degete”
R:“Semnul il stiu ipostaza” DOS-Es convorbire
mereu ALA II: “Stafeta” – joc ”Cum ne ingrijim
T:“Mima!”- concurs corpul?”
deprinderi de igiena
JOI Î.D.D. “Cum ma ARTA: Pictura – autoportret
4.10.2018 imbrac?” descrierea Stiinta: ”Asemanari si
vestimentatiei de deosebiri” D.E.C. – EM
fete si baieti ”Eu am o casuta mica”
R:“Acesta e “ Bat din palme” –
dulapiorul meu!” ALA II: Concurs de ghicitori j.muzical
T:“Cate unul pe
carare”
VINERI Î.D.D. “Micii JOC DE MASA : ”Copilul – D.P.M.
5.10.2018 reporteri” descriere forme geometrice plane” ”Baietelul si o fetita se
personala JOC DE ROL :”DE-a mama plimba prin gradinita ”-
R:“Manutele si copilul” exersarea diferitelor
curate!” ALA II:”Carnavalul forme de mers
T:“Cate unul pe vitaminelor”
cara

ZIUA / DATA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE –TURA II


13
ADP ALA ADE
Î.D.D. “Imagini in BIBLIOTECĂ: “Citire de D.Ş. “Corpul meu”
LUNI oglinda” imagini- Corpul meu” (observare)
1.10.2018 R:“Ne spalam ori de ŞTIINŢĂ:”Organele de simt”
cate ori este
necesar!”
T:“De-a gimnastii” ALA II: “Podul de piatra” –
joc muzical
MARŢI Î.D.D. JOC DE ROL: “Facem DS-AM
2.10.2018 “Acesta/aceasta cunostina” ,,Aseaza-ma la grupa
sunt eu ARTA: ”Mainile mele”- mea!”(fete -baieti)
R:“Acesta este amprente DEC-EAP – modelaj
semnul meu”- depr ”Corpul meu”
de a recunoaste ALA II: ,,Deschide urechea
semnul personal bine” – joc distractiv

MIERCURI Î.D.D. “Acesta sunt JOC DE MASA: “Corpul DLC – povestea


3.10.2018 eu!” prezentarea omenesc” puzzle educatoarei
fotografiei BIBIOTECA: “Citire de ”Povestea clor cinci
personale imagini cu copii in diferite degete”
R:“Semnul il stiu ipostaza” DOS-Es convorbire
mereu ALA II: “Stafeta” – joc ”Cum ne ingrijim
T:“Mima!”- concurs corpul?”
deprinderi de igiena
JOI Î.D.D. “Cum ma ARTA: Pictura – autoportret
4.10.2018 imbrac?” descrierea Stiinta: ”Asemanari si
vestimentatiei de deosebiri” D.E.C. – EM
fete si baieti ”Eu am o casuta mica”
R:“Acesta e “ Bat din palme” –
dulapiorul meu!” ALA II: Concurs de ghicitori j.muzical
T:“Cate unul pe
carare”
VINERI Î.D.D. “Micii JOC DE MASA : ”Copilul – D.P.M.
5.10.2018 reporteri” descriere forme geometrice plane” ”Baietelul si o fetita se
personala JOC DE ROL :”DE-a mama plimba prin gradinita ”-
R:“Manutele si copilul” exersarea diferitelor
curate!” ALA II:”Carnavalul forme de mers
T:“Cate unul pe vitaminelor” - euritmie
carare”

14
ZIUA / DATA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE –TURA I
ADP ALA ADE
Î.D.D. “Imagini in BIBLIOTECĂ: “Citire de D.Ş. “Corpul meu”
LUNI oglinda” imagini- Corpul meu” (observare)
8.10.2018 R:“Ne spalam ori de ŞTIINŢĂ:”Organele de simt”
cate ori este
necesar!”
T:“De-a gimnastii” ALA II: “Podul de piatra” –
joc muzical
MARŢI Î.D.D. JOC DE ROL: “Facem DS-AM
9.10.2018 “Acesta/aceasta cunostina” ,,Aseaza-ma la grupa
sunt eu ARTA: ”Mainile mele”- mea!”(fete -baieti)
R:“Acesta este amprente DEC-EAP – modelaj
semnul meu”- depr ”Corpul meu”
de a recunoaste ALA II: ,,Deschide urechea
semnul personal bine” – joc distractiv

MIERCURI Î.D.D. “Acesta sunt JOC DE MASA: “Corpul DLC – povestea


10.10.2018 eu!” prezentarea omenesc” puzzle educatoarei
fotografiei BIBIOTECA: “Citire de ”Povestea clor cinci
personale imagini cu copii in diferite degete”
R:“Semnul il stiu ipostaza” DOS-Es convorbire
mereu ALA II: “Stafeta” – joc ”Cum ne ingrijim
T:“Mima!”- concurs corpul?”
deprinderi de igiena
JOI Î.D.D. “Cum ma ARTA: Pictura – autoportret
11.10.2018 imbrac?” descrierea Stiinta: ”Asemanari si
vestimentatiei de deosebiri” D.E.C. – EM
fete si baieti ”Eu am o casuta mica”
R:“Acesta e “ Bat din palme” –
dulapiorul meu!” ALA II: Concurs de ghicitori j.muzical
T:“Cate unul pe
carare”
VINERI Î.D.D. “Micii JOC DE MASA : ”Copilul – D.P.M.
12.10.2018 reporteri” descriere forme geometrice plane” ”Baietelul si o fetita se
personala JOC DE ROL :”DE-a mama plimba prin gradinita ”-
R:“Manutele si copilul” exersarea diferitelor
curate!” ALA II:”Carnavalul forme de mers
T:“Cate unul pe vitaminelor” - euritmie
carare”
15
ZIUA / DATA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE –TURA II
ADP ALA ADE
Î.D.D. “Imagini in BIBLIOTECĂ: “Citire de D.Ş. “Corpul meu”
LUNI oglinda” imagini- Corpul meu” (observare)
8.10.2018 R:“Ne spalam ori de ŞTIINŢĂ:”Organele de simt”
cate ori este
necesar!”
T:“De-a gimnastii” ALA II: “Podul de piatra” –
joc muzical
MARŢI Î.D.D. JOC DE ROL: “Facem DS-AM
9.10.2018 “Acesta/aceasta cunostina” ,,Aseaza-ma la grupa
sunt eu ARTA: ”Mainile mele”- mea!”(fete -baieti)
R:“Acesta este amprente DEC-EAP – modelaj
semnul meu”- depr ”Corpul meu”
de a recunoaste ALA II: ,,Deschide urechea
semnul personal bine” – joc distractiv

MIERCURI Î.D.D. “Acesta sunt JOC DE MASA: “Corpul DLC – povestea


10.10.2018 eu!” prezentarea omenesc” puzzle educatoarei
fotografiei BIBIOTECA: “Citire de ”Povestea clor cinci
personale imagini cu copii in diferite degete”
R:“Semnul il stiu ipostaza” DOS-Es convorbire
mereu ALA II: “Stafeta” – joc ”Cum ne ingrijim
T:“Mima!”- concurs corpul?”
deprinderi de igiena
JOI Î.D.D. “Cum ma ARTA: Pictura – autoportret
11.10.2018 imbrac?” descrierea Stiinta: ”Asemanari si
vestimentatiei de deosebiri” D.E.C. – EM
fete si baieti ”Eu am o casuta mica”
R:“Acesta e “ Bat din palme” –
dulapiorul meu!” ALA II: Concurs de ghicitori j.muzical
T:“Cate unul pe
carare”
VINERI Î.D.D. “Micii JOC DE MASA : ”Copilul – D.P.M.
12.10.2018 reporteri” descriere forme geometrice plane” ”Baietelul si o fetita se
personala JOC DE ROL :”DE-a mama plimba prin gradinita ”-
R:“Manutele si copilul” exersarea diferitelor
curate!” ALA II:”Carnavalul forme de mers

16
T:“Cate unul pe vitaminelor” - euritmie
carare”

17
ZIUA / DATA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE –TURA I
ADP ALA ADE
Î.D.D. “Imagini in BIBLIOTECĂ: “Citire de D.Ş. “Corpul meu”
LUNI oglinda” imagini- Corpul meu” (observare)
15.10.2018 R:“Ne spalam ori de ŞTIINŢĂ:”Organele de simt”
cate ori este
necesar!”
T:“De-a gimnastii” ALA II: “Podul de piatra” –
joc muzical
MARŢI Î.D.D. JOC DE ROL: “Facem DS-AM
16.10.2018 “Acesta/aceasta cunostina” ,,Aseaza-ma la grupa
sunt eu ARTA: ”Mainile mele”- mea!”(fete -baieti)
R:“Acesta este amprente DEC-EAP – modelaj
semnul meu”- depr ”Corpul meu”
de a recunoaste ALA II: ,,Deschide urechea
semnul personal bine” – joc distractiv

MIERCURI Î.D.D. “Acesta sunt JOC DE MASA: “Corpul DLC – povestea


17.10.2018 eu!” prezentarea omenesc” puzzle educatoarei
fotografiei BIBIOTECA: “Citire de ”Povestea clor cinci
personale imagini cu copii in diferite degete”
R:“Semnul il stiu ipostaza” DOS-Es convorbire
mereu ALA II: “Stafeta” – joc ”Cum ne ingrijim
T:“Mima!”- concurs corpul?”
deprinderi de igiena
JOI Î.D.D. “Cum ma ARTA: Pictura – autoportret
18.10.2018 imbrac?” descrierea Stiinta: ”Asemanari si
vestimentatiei de deosebiri” D.E.C. – EM
fete si baieti ”Eu am o casuta mica”
R:“Acesta e “ Bat din palme” –
dulapiorul meu!” ALA II: Concurs de ghicitori j.muzical
T:“Cate unul pe
carare”
VINERI Î.D.D. “Micii JOC DE MASA : ”Copilul – D.P.M.
19.10.2018 reporteri” descriere forme geometrice plane” ”Baietelul si o fetita se
personala JOC DE ROL :”DE-a mama plimba prin gradinita ”-
R:“Manutele si copilul” exersarea diferitelor
curate!” ALA II:”Carnavalul forme de mers
18
T:“Cate unul pe vitaminelor” - euritmie
carare”

ZIUA / DATA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE –TURA II


ADP ALA ADE
Î.D.D. “Imagini in BIBLIOTECĂ: “Citire de D.Ş. “Corpul meu”
LUNI oglinda” imagini- Corpul meu” (observare)
15.10.2018 R:“Ne spalam ori de ŞTIINŢĂ:”Organele de simt”
cate ori este
necesar!”
T:“De-a gimnastii” ALA II: “Podul de piatra” –
joc muzical
MARŢI Î.D.D. JOC DE ROL: “Facem DS-AM
16.10.2018 “Acesta/aceasta cunostina” ,,Aseaza-ma la grupa
sunt eu ARTA: ”Mainile mele”- mea!”(fete -baieti)
R:“Acesta este amprente DEC-EAP – modelaj
semnul meu”- depr ”Corpul meu”
de a recunoaste ALA II: ,,Deschide urechea
semnul personal bine” – joc distractiv

MIERCURI Î.D.D. “Acesta sunt JOC DE MASA: “Corpul DLC – povestea


17.10.2018 eu!” prezentarea omenesc” puzzle educatoarei
fotografiei BIBIOTECA: “Citire de ”Povestea clor cinci
personale imagini cu copii in diferite degete”
R:“Semnul il stiu ipostaza” DOS-Es convorbire
mereu ALA II: “Stafeta” – joc ”Cum ne ingrijim
T:“Mima!”- concurs corpul?”
deprinderi de igiena
JOI Î.D.D. “Cum ma ARTA: Pictura – autoportret
18.10.2018 imbrac?” descrierea Stiinta: ”Asemanari si
vestimentatiei de deosebiri” D.E.C. – EM
fete si baieti ”Eu am o casuta mica”
R:“Acesta e “ Bat din palme” –
dulapiorul meu!” ALA II: Concurs de ghicitori j.muzical
T:“Cate unul pe
carare”
VINERI Î.D.D. “Micii JOC DE MASA : ”Copilul – D.P.M.
19.10.2018 reporteri” descriere forme geometrice plane” ”Baietelul si o fetita se
personala JOC DE ROL :”DE-a mama plimba prin gradinita ”-
R:“Manutele si copilul” exersarea diferitelor
curate!” ALA II:”Carnavalul forme de mers
19
T:“Cate unul pe vitaminelor” - euritmie
carare”

20

S-ar putea să vă placă și