Sunteți pe pagina 1din 5

ŞCOALAGIMNAZIALĂ NR.

1 SCHITU GOLEŞTI
e-mail: admin@scoalaschitugolesti.ro
tel/fax: 02485661
C.I.F.: 29382251

Director,
Prof. Cătălina BREBU

G.P.N. SCHITU GOLEȘTI


GRUPA MIJLOCIE
Prof.înv.preşcolar,
Bratu Elena Ramona
Comitetul de părinți al grupei:
Preşedinte – DASCĂLU ISABELA
Membru – SANDU ANDREEA
Membru (casier)- RUSU IONELA
ARGUMENT:

”ÎMPREUNĂ PENTRU COPIII NOȘTRI”este un proiect de parteneriat educaţional


iniţiat de educatoare din dorinţa de a colabora, coopera cu familiile preşcolarilor în scopul
dezvoltării relaţiei dintre grădiniță şi familie. Parteneriatul are la bază interesul, atât al grădiniței
cât și al familiei de a colabora pentru dezvoltarea fizică, cognitivă și socio-emoțională a
preșcolarului, dar și stimularea interesului familiei de a se implica în activitățile grădiniței.
Această colaborare presupune desfăşurarea de activităţi curriculare- activităţi practice, dar şi
extracurriculare - programe artistice şi activități ecologice.

Considerăm că părinţii trebuie stimulați și ajutați să conştientizeze rolul mediului familial


în educaţie şi să înveţe modurile în care îşi educa și susține copiii, de aceea trebuie implicaţi într-
o comunicare permanentă cu grădiniţa, încurajaţi să se ofere voluntar pentru realizarea diferitelor
activităţi specifice. Activitățile propuse creează părinților oportunitatea de a participa alături de
copii la activitățile specifice grădiniței, de a cunoaște mult mai bine specificul acestor activități
și de a-și observa îndeaproape copilul, modul de reacție și comportament al acestuia în timpul
programului grădiniței.

Scopul:
- dezvoltarea relaţiei dintre Grupa mijlocie , GPN Schitu Golești şi părinţii preşcolarilor;
- prezentarea unor programe artistice cu diferite ocazii.
Obiective:
 strânsa legătură dintre părinţi, copii şi educatoare;
 desfăşurarea unor acţiuni online care să marcheze marile evenimente de peste an.
 organizarea de activități cu participarea online a părinților;
 promovarea cooperării în domeniul educaţional;
 desfășurarea de activități în cadrul programului Școala Altfel;
 îmbunătățirea comunicării grădiniță – familie;

PARTENERI IMPLICAŢI
 Educatoarea,
 Preşcolarii grupei mijlocii,

 Părinţii ,bunicii.

 Elevii clasei a IV-a, învăţătoare,director, educatoarele de la alte


grădiniţe,preşcolari, comunitatea locală

OBLIGAŢII COLATERALE

-            Educatoarea şi părinţii au obligaţia de a participa la activităţile întreprinse ;


-              Părinţii participă online de bună voie la acţiunile desfăşurate la grupă,dar au obligaţia
de a asigura mijloacele necesare pentru preşcolari.
-              Să se implice activ în activităţile desfăşurate şi să se implice în soluţionarea unor
probleme de tip educaţional.
DURATA: Anul şcolar 2021-2022

LOCUL DE DESFĂŞURARE: G.P.N. Schitu Golești, sala de grupă,curtea școlii

RESURSE:
Umane:
 Preşcolarii de la grupa mijlocie;
 Educatoarea  de la grupă;
 Părinţii şi bunicii preşcolarilor;

Materiale:
- cărţi ,pliante, reviste, fişe, calculator , ecusoane,jetoane,etc;

MODALITĂŢI DE REALIZARE

 Şedinţe cu părinţii ;
 Lectorate online pe diverse teme;
 Activităţi desfăşurate online împreună cu părinţii;
 Activităţi în parteneriat cu şcoala, grădiniţe;
 Sărbătorirea onomastică şi de naştere a copiilor;
 Expoziţii cu lucrările copiilor ;
 Serbările realizate în diferite momente ale anului

MODALITĂŢI DE EVALUARE

Întâlnirea se va desfăşura online lunar ,pe o perioadă de un an şcolar , moment în care se vor
discuta temele propuse. La finele fiecărei întâlniri, educatoarea anunţă teme pentru luna viitoare ,
pentru a le  da posibilitatea părinţilor de a se pregăti cu materiale şi noutăţi .Se vor distribui
diferite fişe de observaţie,chestionare şi alte modalităţi de evaluare.
CALENDARUL ACŢIUNILOR DESFĂŞURATE ÎN PARTENERIAT CU FAMILIA PE
TOT PARCURSUL ANULUI ŞCOLAR 2021-2022

DATA TEMA FORMA DE REALIZARE PARTICPANŢI


”Parteneriatului Prima sedinţă cu părinţii; Părinţii
Septembrie grădiniţă familie”- ●alegerea comitetului de părinţi,
2021 cunoaşterea regulamentului Educatoarea
gradiniţei,prezentarea ofertei
educaţionale,necesitatea
achiziţionării de material
didactic.
Părinţii
“Cât de bine îmi cunosc Dezbatere Educatoarea
Octombrie copilul?” Chestionare
2021
Confecţionare diverse Preşcolarii
Toamnă harnică,toamnă machete,obiecte,activitate Părinţii
darnică practica materialec din natură Educatoarea

Noiembrie “Cât timp îi ofer Lectorat online cu părinţii: Părinţii


2021 copilului meu în fiecare Educatoarea
zi”

Periodic Şedinţe cu părinţii”- Întâlniri periodice cu familiile Părinţii


periodic copiilor la care vor fi dezbătute Educatoarea
probleme ce privesc atât
procesul instructive educative
cât şi gospodărirea resurselor
dar şi alte teme propuse de
părinţi; Părinţii
Copiii
Educatoarea
Confecţionarea podoabelor şi
Decembrie ”Îl asteptăm pe Moş ornamentelor pentru pomul de
2021 Crăciun” iarnă Familiile copiilor
Educatoarea
Program artistic cu prilejul
Crăciunului la care participă
online familiile copiilor;

Familiile copiilor
Februarie Sedinţe cu părinţii Discuţii online despre teme Educatoarea
2022 propuse pentru programul Alţi parteneri
“Şcoala altfel” implicaţi în proiect
Activităţi comunitare sau de Familiile copiilor
Martie « Daruri mici din suflet voluntariat de tip Educatoarea
2022 mare » colectă,activităţi gospodăreşti Alţi parteneri
etc, organizate în cadrul implicaţi în proiect
parteneriatelor cu diferite
instituţii şi nu numai.
Părinţii
Martie “Medierea conflictelor Lectorat online şi dezbatere Educatoarea
2022 între copii”

Mărţişorul-simbolul Activitate confecţionare Părinţii


primăverii mărţişoare pentru expoziţie Educatoarea
Preşcolari
Aprilie Activitate online pregatită în
2022 “La multi ani mămico!” cinstea mămicilor

Expoziţie cu lucrări ale copiilor


“Iepuraşul de Paşte” legate de sărbătorile pascale

Părinţii
Educatoarea
Activitate practic- Preşcolari
Mai 2022 „Activitate ecologică” gospodarească în curtea Alţi parteneri
grădiniței/școlii implicaţi în proiect

“Evoluţia copilului
meu” Chestionare feedback
Dezbatere

Iunie 2022 “Carnaval, carnaval” Program artistic online cu Părinţii


ocazia încheierii anului şcolar Educatoarea

Prof.înv.preşcolar
Bratu Elena Ramona

S-ar putea să vă placă și