Sunteți pe pagina 1din 1

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.

1 SCHITU GOLEŞTI
e-mail: scoalaschitugolesti@yahoo.com
tel/fax: 0248566150

G.P.N. Valea Pechii ,Com.Schitu Goleşti


Grupa: nivel II
Prof.înv.preşcolar: Bratu Elena Ramona

TEMATICA ŞEDINŢELOR / LECTORATELOR CU PĂRINŢII


AN ŞCOLAR 2019 – 2020

Nr. Tema propusă Luna Locul de


crt desfăşurare
SEMESTRUL I
1.  Măsuri organizatorice:
- alegerea comitetului de părinţi pe grupă
- asigurarea materialelor didactice,opţional. Septembrie
- ordonarea sălii de grupă , evaluare iniţială Sala de grupă
 Instruire privind protecţia muncii elevilor
 Alegerea auxiliarelor pentru preşcolari Octombrie
 Lectorat cu părinţii:“Educaţie fără violenţă” Noiembrie Sala de grupă

4.  Antrenarea părinţilor pentru serbarea pomului de Crăciun Decembrie


 Analiza situaţiei evaluării proiectelor tematice pe Sala de grupă
semetrul I
SEMESTRUL AL II LEA
5.  Diverse Februarie Sala de grupă
 Probleme administrative
 Discuţii despre teme propuse pentru programul
“Şcoala altfel”
6.  Antrenarea părinţilor în organizarea proiectului Martie Sala de grupă
antreprenorial de Mărţişor
 Lectorat cu părinţii: “Colaborarea familie-grădiniţă-
comunitate”
Aprilie Sala de grupă
 Probleme organizatorice
 Analiza muncii preşcolarilor din săptămâna “Şcoala
altfel”
9.  Probleme de ordin interior Mai Sala de grupă
 Organizarea unei excursii cu părinţii şi preşcolarii
 Lectorat cu părinţii : „Copilul hiperactiv în grădiniţă”

10.  Pregătiri serbare sfârşit de an şcolar Iunie Sala de grupă


 Analiza evaluării finale ale preşcolarilor

Profesor înv.preşc. BRATU ELENA RAMONA

S-ar putea să vă placă și