Sunteți pe pagina 1din 10

INSPECŢIA C1 GRADUL DIDACTIC I

AN ŞCOLAR 2017-2018

,, PĂLĂRIA
PRIMĂVERII”
PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

Metodist: Prof. Cârlănaru Mariana


Prof.înv.preşcolar:BRATU(IONESCU) I. ELENA-RAMONA
Unitatea: Şcoala Gimnazială Nr.1 Schitu Goleşti
Structura:G.P.N. Valea Pechii
Grupa : mijlocie
Data: 12.03.2018
Tema anuală de studiu:,,Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?”
Tema de proiect:,,Zvon de primăvară”
Tema săptămânii:”Gingaşe flori”
Tema zilei:,,Pălăria primăverii”
Forma de realizare: Activitate integrată :ALA1+DŞ+DOS+ALA2
Tipul de activitate: Verificare şi consolidare de cunoştinţe şi deprinderi
Varianta de realizare: joc didactic, activitate practică
Locul desfăşurării: sala de grupă
Forma de organizare: frontal, grup, individual

Elementele componente ale activităţii integrate:


I.ADP:ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ:
Întâlnirea de dimineaţă:Salutul:,,Bună dimineaţa florilor”, “Floarea mea preferată de primăvară
este…”; activitatea de grup: ,,Sunt vesel/trist, pentru că….”, prezenţa copiilor, calendarul
naturii,mesajul zilei:,,Florile-s frumoase/Şi-n grădini şi-n case/Sunt prietenele mele/Şi mă pot juca
cu ele ”
Tranzitii: ,, Bat din palme ” ,,Vine,vine primăvara!, „Ghiocel,ghiocel”,
II.ALA I: JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ALESE
Artă : ,,Tablou cu flori de primăvară”-colorare
Bibliotecă: ,,Laleua”-semne grafice
Construcţii: “Ghivece pentru flori”
III. ADE :ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE:
Domeniul ştiinţă:,, Bucheţele de flori”-joc didactic
SARCINA DIDACTICĂ: Formare de grupe cu elemente de același fel,sesizarea absenţei uneia
dintre grupe, rezolvare de sarcini pe fişa de lucru.
REGULILE JOCULUI: Copiii împărţiţi în două echipe ,echipa ghioceilor şi echipa lalelelor, vor
trebui să parcurgă mai multe probe. Probele vor consta în alcătuirea de grupe cu flori naturale de
același fel,acestea fiind puse în găleţi mici,iar numărul florilor din fiecare grupă va fi indicat pe un
jeton, compararea grupelor de flori, sesizarea absenţei uneia dintre găleţi cu flori,efectuarea de
operaţii de adunare şi scădere cu una/două unităţi; rezolvarea sarcinilor din fişele de lucru. Pentru
fiecare probă rezolvată corect copiii vor primi câte un jeton cu floare pe care îl vor lipi pe rochiţa
zânei primăvara.
ELEMENTE DE JOC: surpriza, închiderea şi deschiderea ochilor, aplauze, manipularea
materialelor, utilizarea jetoanelor pentru rochiţă, parada florilor
Domeniul om şi societate:,,Pălăria primăverii” -activitate practică –lipire şi ataşare şabloane
în formă de flori pe o pălărie confecţionată din hârtie.
IV. ALA II : JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ALESE : joc cu text şi cânt: „Parada florilor”, joc
senzorial:”Ghiceşte ce floare ai mirosit?”
Obiective operaţionale:

DŞ: activitate matematică:

O1- Să formeze grupe de flori de acelaşi fel;


O2 - Să numere corect şi conştient în limitele 1- 5;
O3 - Să identifice numeralul cardinal şi ordinal dintr-un şir dat;
O4 - Să efectueze operaţii de adunare şi de scădere în limitele 1-5 cu una/două unităţi;
O5- Să rezolve corect sarcinile din fişa individuală de lucru

DOS:activitate practică:

O1 - Să recunoască florile de primăvară;


O2 - Să denumească materialele necesare realizării lucrării;
O3 - Să folosească corect tehnicile de lucru însuşite anterior: îndoire,lipire
O4 - Să păstreze acurateţea lucrării individuale;

Strategii didactice:
a)Metode şi procedee:observaţia, conversaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea,demonstraţia,
munca independentă, munca în echipe,turul galeriei;
b)Elemente de joc: surpriza, mişcarea, mânuirea materialelor, aplauze, dansul,întrecerea;
c)Resurse materiale:
Domeniul DŞ-,, Bucheţele de flori”- joc didactic:- flori naturale,flori din autocolant,găleţi, planşă cu
diferite flori, jetoane cu flori, Zâna primăvară,scrisoare, fişe de lucru, creioane
Domeniul DOS-,,Pălăria primăverii” - activitate practică: pălării realizate din hârtie, flori şi frunze
decupate, jetoane flori,lipici;
ALA1:
Centrul ,,Artă”:- fişe cu flori de primăvară ,creioane colorate
Centrul ,,Bibliotecă”: - fişe cu lalea desenată cu semne grafice , creioane;
Centrul ,,Construcţii”:- cuburi de lemn, cuburi de plastic
Alte materiale folosite pe parcursul activităţii: ecusoane, panou,recompense.

SCENARIUL ZILEI

INTRAREA în sala de grupă. Formarea cercului prieteniei.


SALUTUL educatoarei: „Bună dimineaţa, flori de multe culori!” CALENDARUL NATURII:
- Văd că astăzi sunteţi îmbrăcaţi foarte frumos.Cine-mi răspunde la întrebare:
,,Iarna a trecut,
Iarba a înverzit,
Floarea a-nflorit
Cine a venit?”
(Primăvara)
- Haideţi să completăm şi calendarul naturii: ce zi este astăzi, în ce anotimp suntem, în ce lună,cum
este timpul afară,care sunt lunile anotimpului primăvara.
ÎMPĂRTĂŞIREA CU CEILALŢI:
- Care este floarea ta preferată de primăvară?
DISCUŢIE DE GRUP:
- Cum credeţi că este floarea ofilită? Tristă sau veselă?
- Voi cum vă simţiţi astăzi?
-Când sunteţi veseli/trişti?
Noutatea zilei. Li se prezintă copiilor „musafirul surpriză” –“ Zâna primăvară” care îi va asista la
activităţi pentru a vedea cum lucrează şi cât de cuminţi sunt.

Scrisoare de la ,,PRIMĂVARĂ”:

Dragi copii,
,,Am auzit că astăzi vreţi să intraţi în minunata lume a florilor, de aceea m-am gândit să vă fac
şi eu câteva surprize . Prin jocurile pe care le veţi desfăşura astăzi veţi descoperi frumuseţea
florilor,veţi decora pălăria primăverii cu care apoi vă veţi juca. Voi ştiţi că florile ne înfrumuseţează
şi ne fac viaţa mai frumoasă .
Pentru că abia a trecut iarna geroasă,iar primăvara a sosit repede, nu am avut timp să îmi ataşez
florile pe rochiţă. Aţi vrea să mă ajutaţi să lipim florile de primăvară pe rochiţa mea?
Pentru a putea face acest lucru, trebuie să răspundeţi şi să rezolvaţi corect toate sarcinile de la
activitatea de matematică şi veţi primi câte o floare pe care o veţi ataşa pe rochiţa mea.
La sfârşitul zilei, dacă toţi copiii s-au comportat frumos şi au răspuns corect, veţi putea obţine
recompensa voastră pentru această zi minunată.”
Vă mulţumesc şi vă doresc o zi minunată în compania florilor,
prietenele mele şi sper că şi ale voastre.
Spor la lucru!
Zâna Primăvară
- Haideţi să vedem ce surprize ne-a pregătit primăvara!
ALA1:
La ARTĂ-vom colora ,,Flori de primăvară”
La BIBLIOTECĂ vom scrie semne grafice pe lalele desenate.
La CONSTRUCŢII vom construi din cuburi de lemn şi de plastic, ghivece pentru flori

TRANZIŢIE: ,,Bat din palme”.


Pentru că aţi lucrat corect şi frumos la centrele de interes , la DŞ - activitate matematică - vom
face un joc didactic “Bucheţele de flori”.
Se prezintă regulile şi sarcina jocului, se face demonstraţia , apoi se trece la jocul propriu-zis. După
fiecare sarcină corect rezolvată, copiii vor primi flori decupate, pentru a le lipi pe rochiţa Zânei
Primăvara
Se recită versurile pentru gimnastica de înviorare,apoi preşcolarii vor lua micul dejun.
TRANZIŢIE: ,,Vine ,vine primăvara”,
La DOS- activitate practică, preşcolarii vor decora pălăria primăverii cu frunze şi flori de primăvară.
După ce vor termina lucrările, prin metoda “turul galeriei”, îşi vor aprecia reciproc pălăriile de
primăvară realizate.
TRANZIŢIE:”Ghiocel,ghiocel”
În final , ALA 2, copiii îşi vor pune pe cap pălăriile realizate şi vor face “Parada florilor”, pe
melodii de primăvară. Vor mai juca şi jocul senzorial “Ghici ce floare ai mirosit?”

Finalitatea zilei

La sfârşitul zilei se realizează o expoziţie cu lucrările realizate şi se trec în revistă


toate activităţile desfăşurate în această zi.
Se fac aprecieri generale şi individuale cu privire la activitatea şi comportarea
copiilor, iar fiecare copil va primi câte o recompensă.

DEMERSUL DIDACTIC: DŞ - Activitate matematică


Strategii didactice
Mometele
Elementele esenţiale de conţinut Obiective Metode şi Mijloace de
activităţii
procedee învăţământ
1. Asigurarea condiţiilor necesare unei bune Mase
Moment desfaşurări a activităţii: scaune
organizatoric - pregătirea materialului didactic;
- aranjarea mobilierului;
- intrarea ordonată a copiilor în sala de
grupă.
2. După ce copii au trecut pe la centrele de interese
Captarea pentru a rezolva sarcinile date ,are loc Întâlnirea
atenţiei de dimineaţă, în cadrul căreia, copiii şi
educatoarea, aşezaţi în cerc , se salută şi se Conversaţia
prezintă: “Bună dimineaţa,flori de multe culori”
Rutine:”Floarea mea preferată de primăvară
este..”, prezenţa, calendarul naturii.
Captarea atenţiei se va realiza prin prezenţa la Elementul Silueta Zânei
activitate a Zânei Primăvara , care a venit la noi surpriză primăvara
în grupã pentru a-i ruga pe copii sã o ajute să-și
ataşeze florile pe rochiţă.
3. Se anunţa tema activităţii în termeni accesibili şi
se prezintã pe scurt sarcinile pe care le vor avea Conversaţia
copiii de îndeplinit:
Anunţarea “- Dragi copii, pentru a o ajuta pe Zâna
temei şi a primăvară să-şi decoreze rochiţa cu flori, astăzi Explicaţia
obiectivelor vom desfaşura un joc didactic care se numeşte
“Bucheţele de flori” Înainte de a defăşura jocul
didactic, se realizează tranziţia “Bat din palme”
4.
Dirijarea În continuare se va desfãşura jocul didactic Explicaţia
învãţãrii “Bucheţele de flori”(DŞ)
Zâna primăvară pentru că nu a vut timp să-şi
ataşeze florile pe rochiţă, îi roagă pe copii să o Plic cu
ajute, educatoarea citind scrisoarea de la Zâna Exerciţiul scrisoare
primăvară
Se prezintă copiilor tema şi obiectivele propuse:
“- Copii, doriţi să o ajutăm pe Zâna primăverii?”
“- Pentru a avea rochiţa decorată, noi o vom
ajuta desfaşurând jocul didactic “Bucheţele de
flori”.
a)Explicarea şi demonstrarea jocului conversaţia
Copiii vor fi împărţiţi în două echipe: echipa
ghioceilor şi echipa lalelelor.În desfãşurarea
jocului, copiii vor avea de rezolvat mai multe Jetoane cu
sarcini pe care educatoarea le explică copiilor(să cifre
alcătuiască grupe de flori de acelaşi fel, să
raporteze numărul la cantitate, să numere corect
în limitele 1-5, să sesizeze a câta găleată cu flori Jetoane cu
a dispărut din mulţimea de găleţi,să efectueze insecte
operaţii de adunare şi scădere cu una/două Demonstraţia
unităţi, să rezolve corect fişa de lucru). Zâna
primăvară primeşte flori pe rochiţă doar dacă
sarcinile celor două echipe sunt realizate corect. Exercitiul;
Pentru a înţelege mai bine regulile ce trebuie O1
respectate în desfãşurarea jocului, educatoarea
face o demonstraţie, cerând copiilor să fie foarte
atenţi la modul în care ea va rezolva sarcinile Exercitiul
expuse mai sus.
b)Jocul de probă Găleţi
Educatoarea solicitã unui copil să formeze o
grupă de 3 lalele, o grupă de 4 garoafe şi o grupă
de 2 zambile, florile fiind aşezate în găleţi,
formând astfel o mulţime de găleţi cu diverse O2
flori.Educatoarea va lua a doua găleată din Flori
mulţime, iar copilul va spune a câta găleată a Demonstraţia naturale
dispărut. De asemenea, un alt copil este pus să (lalele,
numere florile din fiecare grupă formată. ghiocei,
c)Jocul propriu-zis O3 garoafe,
După ce copiii au înţeles regulile jocului, se zambile,
trece la executarea propriu-zisã a acestuia. narcise)
Rezolvările corecte vor fi recompensate cu
aplauze, iar Zâna primăvară va primi flori pentru O1
rochiţă în schimbul sarcinilor corect îndeplinite
de cãtre copii.
Pe tot parcursul jocului, sunt antrenaţi toţi copiii, jetoane cu
încurajându-le spiritul de competiţie. cifre
d)Complicarea jocului
Educatoarea alege o găleată cu lalele şi mai pune Exerciţiul
5.Obţinerea o lalea lângă celelate, iar copiii spun câte lalele
performanţei sunt acum, folosind operaţie de adunare cu o
unitate.
De asemenea dintr-o găleată cu ghiocei,
educatoarea ia doi ghiocei, iar copiii spun câţi
ghiocei au rămas, folosind operaţia de scădere cu
două unităţi.
Se repetă câteva exerciţii de efectuare a
operaţiilor de adunare şi scădere,fiind antrenaţi O4
toţi copiii.
6.Asigurarea Copii vor primi câte o fişă de lucru cu diferite Exerciţiul Fişă de lucru
feedback- sarcini pe care o vor rezolva corect pentru a mai O5 individual creioane
ului şi a putea primi flori să ataşeze pe rochiţa Primăverii
transferului
7. Evaluarea Se vor aprecia răspunsurile copiilor precum şi Flori din
activităţii modul de rezolvare al fişelor de lucru, aceştia Conversaţia autocolant
fiind mulţumiţi , felicitaţi şi încântaţi că Zâna Aprecierea
primăvară a reuşit să-şi decoreze rochiţa cu
florile preferate de primăvară

DEMERSUL DIDACTIC : DOS-activitate practică

Momentele Elementele esenţiale de conţinut Obiective Strategii didactice


activităţii Metode şi Mijloace de
procedee învăţământ
Se asigură condiţiile optime pentru Masuţe
desfăşurarea activităţii: scaune
Moment
- aerisirea sălii de grupă,
organizatoric
- aranjarea măsuţelor,
- pregătirea materialului didactic
Captarea Se face prin intrarea copiilor în sala de Euritmie
atenţiei grupă cântând “Vine, vine primăvara”
Momentele Elementele esenţiale de conţinut Obiective Strategii didactice
activităţii Metode şi Mijloace de
procedee învăţământ
- Astăzi, la activitatea practică, vom realiza
pălării ale primăverii.
Voi, copii, va trebui să fiţi foarte atenţi şi Conversaţia
Anunţarea să folosiţi corect materialele pe care le
temei aveţi pe măsuţă, să lucraţi curat şi să
realizaţi o lucrare cât mai frumoasă.

Dirijarea Intuirea materialului didactic. Lipici


învăţării Copiii vor fi antrenaţi în intuirea Conversaţia
materialului de pe măsuţe:
-Ce aveţi voi pe măsuţe? O1
- Ce flori de primăvară sunt? Demonstraţia
-Cu ajutorul lor vom realiza pălăria O2
primăverii
Demonstrarea modului de lucru.
Arăt copiilor lucrarea finalizată. Frunze şi flori
Demonstrez realizarea ei, punând accent din hârtie
pe etapele de lucru. cartonată
Rând pe rând, voi trece pe la fiecare în
parte şi voi analiza împreună cu copiii
modelul.
Se explică tehnica de lucru :
Frunzele decupate: se îndoaie pe Jetoane flori
jumătate de-a lungul, apoi se lipesc pe
pălărie
-Florile: se desface folia de pe dosul lor,
iar apoi se ataşează pe pălărie Pălării din
Exerciţii pentru încălzirea muşchilor mici carton colorat
ai mâinii. Înainte de a trece la executarea Exerciţiul
lucrării, voi cere copiilor să exerseze
câteva exerciţii de încălzire a muşchilor Explicaţia
mici ai mâinii: „Închidem şi deschidem
pumnii“, „Morişca“, „Scuturăm Panou
degeţelele“, „Aplaudăm“,”Bate vântul
frunzele “.
Efectuarea lucrării de către copii. O3
Voi reactualiza cerinţele privind Exerciţiul
corectitudinea şi acurateţea lucrărilor,
cooperarea între copii, utilizarea O4
materialelor şi voi da semnalul de începere
a lucrului. Voi supraveghea modul în care
copiii îşi realizează lucrările, iar dacă va fi
nevoie voi interveni cu explicaţii
individuale. Voi încuraja pe cei mai puţini
abili şi voi urmări ca toţi copii să-şi ducă
Momentele Elementele esenţiale de conţinut Obiective Strategii didactice
activităţii Metode şi Mijloace de
procedee învăţământ
munca la bun sfârşit.

Obţinerea După ce copiii vor termina lucrările, expunerea


performanţei aceştia vor expune pălăriile realizate pe o măsuţă
măsuţă. Preşcolarii împreună cu dna O4 observaţia
educatoare apreciază reciproc lucrările Lucrările
realizate,folosind turul galeriei. aprecierea copiilor
Tranziţie : “Ghiocel,ghiocel“
Momentele Elementele esenţiale de conţinut Obiective Strategii didactice
activităţii Metode şi Mijloace de
procedee învăţământ
- Ce joc am desfăşurat noi astăzi, la
activitatea matematică?
Conversaţia
Retenţia - Ce am confecţionat la activitatea
practică?

- Pentru că aţi fost atenţi şi aţi lucrat


corect, acum vom face Parada florilor,în
Recompense
paşi de dans pe melodii de primăvară,
folosind pălăriile confecţionate.La sfârşitul
Dansul
Evaluarea acestei activităţi copiii vor efectua jocul
Baloane
senzorial „Ghiceşte ce floare ai mirosit?”
Preşcolarii primesc şi recompense(baloane)
conversaţia

Prof.înv.preşcolar
Bratu Elena Ramona

S-ar putea să vă placă și