Sunteți pe pagina 1din 18

Proiect de activitate integrată

Data:
Grădinița:
Grupa: mare
Nivel de studiu: II (5-6 ani)
Tema anuală: „Ce și cum vreau să fiu?”
Tema proiectului: „Să fii mândru de mine!”
Tema săptămânii: „Meserii iubite de copii”
Tema activității: „Ce vreau să devin, actunci când voi fi mare?”
Tipul activității: Mixtă
Forma de realizare: Activitate integrată

Categorii de activități abordate:


1. Activități de dezvoltare personală (ADP)

Întâlnirea de dimineață: Salutul, prezența, calendarul naturii, povestitorul zilei, activitatea de grup, noutatea zilei (plicul de la
„Școala de Meserii a Ursuleților Inteligenți”)
Rutine: primirea copiilor, micul dejun, igiena
Tranziții: versurile poeziei Ce miros au meseriile? de G. Rodari
A doua tranziție se va desfășura sub forma unui cântecel: „Eu pe tata azi l-am întrebat/ Care meserie e cea mai bună./ El a râs
și mi-a spus îndată/ <<Asta nu știe nimeni să îți spună.>>”
2. Activități pe domenii experiențiale (ADE)
DȘ: „Ce știm despre meserii” – joc didactic
DOS: Micii cofetari – activitate practico-gospodărească

3. Jocuri și activități liber alese (ALA1 + ALA2)


Artă: Colorăm meserii
Joc de masă: Puzzle cu meserii
Scenetă: „Ne lăudăm cu meseriile” (Anexa 4)

OBIECTIVE GENERALE:
 Consolidarea și sistematizarea cunoștințelor copiilor referitoare la caracteristicile diferitor meserii
 Consolidarea unor deprinderi practice specifice nivelului de dezvoltare motrică
 Educarea independenței în acțiune, a perseverenței, a încrederii în sine, a gustului și simțului estetic, prin utilizarea
unor tehnici de lucru specifice activității practice

Comportamente urmărite pe parcusrsul activității practice:


A 1.1. Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei
1.3. Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activităţi variate
2.1. Utilizează simţurile (văzul, auzul, simţul tactil, mirosul etc.) în interacţiunea cu mediul apropiat.
B 1.1. Manifestă încredere în adulţii cunoscuţi, prin exersarea interacţiunii cu aceştia
1.2. Demonstrează abilități de solicitare și de primire a ajutorului în situaţii problematice specifice
1.3. Inițiază/participă la interacţiuni pozitive cu copii de vârstă apropiată
C 1.1. Manifestă curiozitate şi interes pentru experimentarea și învăţarea în situații noi
1.2. Inițiază activități de învățare și interacțiuni cu copiii sau cu adulții din mediul apropiat
2.1. Realizează sarcinile de lucru cu consecvență
2.2. Integrează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmplină dificultăți.
3.1. Manifestă creativitate în activități diverse
3.2. Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații și povestiri creative
3.3. Demonstrează simț muzical ritmic, armonic prin cântec, joc cu text și cânt, dans etc.
E 1.2. Compară experienţe, acţiuni, evenimente, fenomene/relaţii din mediul apropiat
2.2. Demonstrează familiarizarea cu informații despre mărime, formă, greutate, înălţime, lungime, volum
2.3. Identifică şi numește formele obiectelor din mediul înconjurător
2.4. Efectuează operaţii de seriere, grupare, clasificare, măsurare a obiectelor
3.1. Evidenţiează caracteristicile unor obiecte localizate în spaţiul înconjurător

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O1: să denumească meseriile pe baza unei imagini, cel puțin 80% dintre copii
O2: să formeze piramida meseriilor, în funție de criteriile prestabilite, cel puțin 80% dintre copii
O3: să asocieze imaginea care sugerează o meserie cu imaginea uneltelor/ ustensilelor necesare în desfășurarea ei, cel puțin
80% dintre copii
O4: să identifice, pe baza unei ghicitori, meseria indicată, cel puțin 80% dintre copii
O5: să respecte regulile jocurilor, cel puțin 90% dintre copii
O6: să identifice corect produsele sau uneltele specifice unei meserii, pe baza experienței anterioare, cel puțin 80% dintre copii
O7: să realizeze bomboanele, folosind ingredientele și ustensilele, cel puțin 80% dintre copii
O8: să coloreze meseriile, folosind un anumit cod de culori, cel puțin 80% dintre copii
O9: să obțină imaginea unor diferite meserii, folosind piese puzzle, folosind cel puțin 80% dintre copii
O10: să recite rolurile, respectând intonația, cel puțin 80% dintre copii

Strategii didactice:
 Metode și procedee de învățământ: Conversația, expunerea, demonstrația, explicația, jocul didactic, exercițiul
 Mijloace de învățământ: planșe, cartoane colorate, piramidă, scrisoare-surpriză, panoul de punctaj, roata meseriilor,
fișe de lucru, produse de patiserie, ingrediente, ustensile pentru realizarea bomboanelor, costume, unelte specifice
rolurilor.
 Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe

Sistem de evaluare:
 Forme de evaluare: evaluare formativă
 Metode de evaluare: verificare orală; analiza produselor activității; observarea sistematică a comportamentului
preșcolarilor.
 Instrumente de evaluare: aprecieri verbale, recompense

Resurse temporale: O zi
Finalitatea zilei: Preșcolarii vor participa la o scenetă.
Bibliografie:
 Albulescu, I., Catalano, H. (2019), Sinteze de pedagogia învățământului preșcolar. Ghid pentru pregătirea
examenelor de titularizare, definitivat și gradul didactic II, Editura Didactica Publishing House, București.
 Curriculum pentru educație timpurie – Anexă la ordinul ministrului Educației Naționale nr. 4.694/2.08.2019

SCENARIUL ZILEI

Sala de grupă va fi organizată pe două compartimente: o jumătate în care scăunelele vor fi așezate în formă de semicerc (unde
se va desfășura  Întâlnirea de dimineață, precum și prima parte a activități integrate) și cealaltă jumătate, unde măsuțele vor fi aranjate
pe centre. Copiii vor intra în sala de grupă și se vor așeza pe scăunelele aranjate în formă de semicerc, pentru desfășurarea Întâlnirii de
dimineață, astfel încât fiecare copil să aibă contact vizual cu toți ceilalți copii ai grupei.
Întâlnirea de dimineață va debuta prin recitarea unei poezii de către educatoare: Dimineața a sosit,/ Toți copiii au venit,/ În
semicerc să ne adunăm,/ Pe scăunele să ne așezăm,/Cu toții să ne salutăm./ Bună dimineața, copii voinici!/ Mă bucur că sunteți aici!/
A început o nouă zi,/ Bună dimineața, dragi copii!
Are loc salutul care va porni de la educatoare „Bună dimineața, micii mei meseriași!”, apoi fiecare copil își va saluta colegul
Prezența o va realiza elevul de serviciu. El va întoarce cartonașele cu fotografiile copiilor, iar aceștia își vor confirmă
prezența. Stabilirea coordonatelor zilei le voi face după ghicirea răspunsului la următoarea ghicitoare: „Timpul ce rămâne / Între ieri și
mâine...”
Se vor preciza: ziua săptămânii, data, luna, anul, timpul, starea vremii și se vor completa la Calendarul Naturii, după care se va
intona cântecul „Soarele a răsărit”.
Povestitorul zilei va fi ales, numărându-se câte un copil pe fiecare silabă: Foaie verde. măr domnesc,/ Astăzi eu vă povestesc.
Povestitorul zilei va ieși în față și va fi întrebat: Ce miros crezi că au meseriile? Acesta va răspunde la întrebare, apoi fiecare copil va
fi răspunde, pe rând, la această întrebare.
Noutatea zilei va cuprinde informații privind desfășurarea activității. Voi anunța tema activiății: „Ce vreau să devin, atunci
când voi fi mare?”, apoi voi numi doi copii care vor repeta tema activității integrate. Elementul-surpriză va fi o scrisoare trimisă de la
Școala de Meserii a Ursuleților Inteligenți, pe care educatoarea o va citi elevilor. (Anexa 2). De asemenea, vor fi și câteva poze ale
unor copii care simulează diferite meserii (doctor, profesor, polițist, judecător) etc. La final, se va adresa întrebarea: Voi ce vreți să
deveniți? De ce?, elevii răspunzând, pe rând, la întrebare.
În continuare, educatoarea le citește elevilor poezia intitulată Ce miros au meseriile? de Gianni Rodare. (Anexa 1)
Ce ştim despre meserii? este prima activitate pe domenii experienţiale, care aparţine domeniului Ştiinţe şi care va fi realizată
sub forma unui joc didactic - concurs între două grupe. Concursul va consta în rezolvarea a patru sarcini diferite, fiecare răspuns
corect va fi răsplătit cu aplauze şi recompensă pe panou. Echipa care va acumula cele mai multe puncte va fi declarată câştigătoare şi
copiii vor primi medalii.
Se prezintă clar, de către educatoare sarcinile și regulile jocului. Jocul va fi realizat sub forma unui concurs între două echipe,
acesta are trei probe, iar fiecare răspuns corect în cadrul probelor va fi răsplătit atât cu aplauze, cât și cu o recompensă pe panoul de
punctaj. Câştigă echipa cu cele mai multe recompense. Cele două echipe se vor numi Echipa iscusiţilor şi Echipa descurcăreţilor.
Explicarea şi demonstrarea probelor din concurs.
Fiecare probă va fi explicată de la început foarte clar.
Proba 1: Piramida meseriilor
Educatoarea explică în ce constă această probă: vor fi afişate pe rând planşe cu diverse meserii.
Se vor afișa câteva planșe cu diferite meserii. Pe rând, copiii vor fi numiți, scoși în fața grupei și va denumi meseria indicată de
educatoare. De asemenea, va spune și câteva cuvinte despre aceasta. Apoi, copiii vor așeza meseriile pe panoul piramidei, respectând
criteriile pe care educatoarea le enunță clar (meserii care asigură oamenilor tot felul de servicii – șofer, tâmplar, croitor, zidar; meserii
care asigură hrana oamenilor – cofetar, bucătar; meserii care apără oamenii – polițist; meserii care îngrijesc oamenii – doctor).
Proba 2: Roata meseriilor
Copiii rotesc roata şi denumesc meseria observată pe imaginea în dreptul căreia s-a oprit. Despart în silabe numele meseriei și
precizează numărul de silabe.
Proba 3: Ghiceşte meseria
Educatoarea va citi o serie de ghicitori, iar copiii din fiecare echipă răspund pe rând. (Anexa 3)
Echipa care rezolvă corect sarcinile propuse pentru fiecare dintre probe, primeşte la sfârşitul probei câte o steluță. Câştigă echipa care
la sfârşitul concursului are cele mai multe steluțe.
Trecerea la cea dea doua activitate se face prin interpretarea unui cântecel despre meserii.
La Domeniul Om și Societate, se grupează copiii în 2 grupe. Se observă materialele de pe mese, iar educatoarea le explică
modul de realizare, fâcându-le copiilor o demonstrație. După recunoașterea materialelor și a ingredientelor, se trece la următorul pas.
Ingredientele se amestecă cu o lingură, până când se omogenizează. Cu lingura, se pune amestecul în palmă și prin mișcări de rotire se
formează bomboane rotunde. Bomboanele astfel formate se aşază într-o tăviţă. Cu nucă de cocos sau bucăți de lămâie se ornează
bomboanele obţinute.
Educatoarea va oferi ajutor şi explicaţii suplimentare copiilor care întâmpină dificultăţi.
La Artă, preșcolarii vor primi foi cu diverse meserii, pe care le vor colora, în funcție de un cod de culori prestabilit.
La centrul Joc de masă, copiii reconstituie imagini tip puzzle, pentru a obţine imaginea diferitor meserii.

În încheierea activităţii, copiii aşezaţi în semicerc interpretează versurile scenetei „Ne lăudăm cu meseriile”, îmbrăcați cu
costume sugerate de versurile recitate de fiecare.

Pe tot parcursul activităților, copiii vor fi încurajați și sprijiniți, în vederea sarcinilor primite. Voi trece pe la fiecare sector,
acordându-le preșcolarilor ajutorul necesar. Le voi aprecia fiecare progres.

De asemenea, împreună cu mine, vor face ordine la locul de joacă. Voi face evaluări la fiecare sector și voi aprecia fiecare elev
în parte.
La finalul zilei, vom stabili cum s-a numit activitatea derulată, cu ce s-au jucat, ce lucrări au realizat, ce au învățat, cum s-au
simțit pe tot parcursul zilei. Voi face aprecieri globale și particularizate asupra activității desfășurate. Fiecare copil va lua acasă
coronița realizată.

Copiii părăsesc sala de grupă, intonând cântecul: Unul după altul.

Demersul didactic se va realiza conform scenariului zilei, având în vedere următoarea rubricație.

Evenimente Obiective Conținutul Metode și Mijloace de Forme de Sistem de evaluare


didactice specifice științific procedee învățământ organizare

1. Moment Se va pregăti sala


organizatoric de grupă:
materialele,
mobilierul,
ambientul,
asigurându-se
astfel condițiile
optime de
desfășurare a
activității propuse.

2. Crearea Educatoarea va Conversația Scrisoarea- Frontal


motivației deschide plicul explicația surpriză
specifice primit și le va citi
pentru copiilor conținutul
învățare scrisorii.

Va avea loc o
discuție.

3. Anunțarea Pornind de la Conversația Frontal


temei și a discuția de mai Explicația
obiectivelor devreme, voi
operaționale anunța titlul temei
și le voi prezenta,
pe înțelesul lor,
obiectivele
operaționale.

4. Dirijarea Prima tranziție: Frontal Observarea sistematică


învățării prin exerciții motrice. a comportamentului
abordarea preșcolarilor
Științe: Științe – Conversația
integrată Cunoaşterea
Explicația Planșe Frontal
mediului. Analiza produselor
O1 Demonstrația Panou Individual
Desfășurarea activității.
O2 activității se va Exercițiul Roata Pe grupe
realiza sub forma meseriilor
O3
unui joc.
O4 Se vor explica
regululile.
O5
Jocul va avea trei
O6
probe:

Proba 1: Piramida
meseriilor

Proba 2: Roata
meseriilor
Proba 3: Ghicește
meseria.

Analiza produselor
Domeniul Om și activității.
Societate –
obținerea Conversația Frontal

bomboanelor. Explicația Ingrediente Individual


Analiza produselor
O7 Demonstrația Ustensile
activității.
Artă: Copiii vor
primi fișe de lucru
Conversația Fișe de Frontal
și vor avea de
lucru
Explicația Individual
colorat anumite
O8 meserii, în funcție Demonstrația Culori
de un cod tematic.

Analiza produselor
Joc de masă - se activității.
reconstituie, cu
Conversația Frontal
ajutorul pieselor
de puzzle, anumite Explicația Piese de Individual
meserii. puzzle
O5 Demonstrația

O9

5. Fixarea O 10 Copiii vor Conversația Costume Frontal


cunoștințelor participa la sceneta Convorbirea cu aspect
Ne lăudăm cu evaluativ
meseriie.

Rolurile vor fi
stabilite, copiii vor
îmbrăca
costumele,
educatoarea îi
coordonează și îi
ajută pe tot
parcursul
activității.

Apoi, educatoarea
va adresa o seri de
întrebări despre
toate activitățile
din această zi.

Ce activități am
realizat? Cum v-
ați simțit?

6. Încheierea Le voi spune Conversația Frontal Observarea sistematică


activității copiilor că au fost a comportamentului
foarte harnici pe preșcolarilor
parcursul
activităților.
Convorbirea cu aspect
Vom citi cealaltă evaluativ
scrisoare primită
de la Școala
Ursuleților.

Copiii vor primi


recompense. Recompense

Copiii părăsesc
sala de grupă,
intonând cântecul:
Unul după altul.
Anexa 1
Ce miros au meseriile?
Ginanni Rodari

Oricare meserie
Are un miros, copii,
A pâine şi plăcinte
Miroase-n brutării.

În orice tâmplărie
În sat sau în oraş,
A scânduri noi miroase,
A vrafuri de talaş.

Şoferul are-n haină


Mirosul de benzină.
Un muncitor, mirosul
De uleiuri de maşină.

Miroase cofetarul
A nuci şi scorţişoară,
Iar un halat de medic
A doctorie-amară.

Va mirosi a peşte,
Pescarul cel vânjos
Şi numai trândăvia
Nu are un miros.
Anexa 2

1. Dragi copii, noi am aflat că în grădinița voastră sunt foarte mulți copii deștepți și că în această săptămână ați avut o discuție
cu doamna educatoare despre meserii. Noi am vrea să vă propunem un joc care se numește Ce știm despre meserii? Am
pregătit pentru voi o serie de sarcini surpriză. În fiecare plic veți găsi o sarcină creată de câte un ursuleț-profesor de la
școala noastră. Doamna educatoare vă va ajuta să rezolvați sarcinile create de fiecare dintre noi. Câștigătorii vor primi o
serie de recompense.
SEMNĂTURĂ: Ursulețul-director de la „Școala de Meserii a Ursuleților Inteligenți

2. Dragii mei copii, v-ați descurcat foarte bine. Toți ursuleții-profesori de la școala noastră sunt foarte mândri de voi. Cu
siguranță că fiecare dintre voi va avea, cândva, meseria mult dorită. Trebuie să nu renunțați la visul vostru. Poate, într-o zi,
veți ajunge să studiați la școala noastră.
Semnat, : Ursulețul-director de la Școala de Meserii a Ursuleților Inteligenți; Ursulețul-profesor de matematică; Ursulețul-
profesor de științe; Ursulețul-profesor de arte; Ursulețul-profesor de activități practice.
Anexa 3

GHICITORI

La şcoală, în orice zi, Cu ciocan şi cleştişor


Desenează-ntruna Victor, Face mobila de zor,
Ştiţi voi, dragi copii, Ne repară uşi, ferestre,
Ce vrea să fie el? Hai, ghiceşte, cine este?
(Pictor) (Tâmplar)

Cu undiţa stă să prindă Multe prăjituri gustoase,


Peştişorul năzdrăvan, Cu pricepere le face,
Care vrea să se ascundă Când mergem la cofetărie,
Iute, sub un bolovan. Avem o mare bucurie.
(Pescar) (Cofetar)

Cine îţi spune să zâmbeşti, Când maşina s-a stricat,


Din ochi să nu mai clipeşti, O ducem la reparat,
Pe buton apasă o dată Cu unelte potrivite,
Şi poza-i gata îndată? O repară iute, iute.
(Fotograf) (Mecanic)

Anexa 4:
Politițistul: Eu sunt un polițist, apăr lumea de hoți și oameni răi și îi ajut pe toți. Am cea mai frumoasă meserie.
Profesorul: Ba nu! Eu am cea mai frumoasă meserie. Eu îi ajut pe copii să devină ceea ce își doresc.
Doctorul: Ba nu! Eu am cea mai frumoasă meserie. Salvez viețile oamenilor.
Profesorul: Da, dar dai și injecții. Nu îmi place meseria ta!
Doctorul: Iar tu dai note mici copiilor!
Avocatul: Degeaba vă certați, domnilor! Eu am cea mai frumoasă meserie! Eu apăr lumea. Țin mereu cu dreptatea.
Polițistul: Haha! Dar, de multe ori, aperi și oamenii răi! Ce mai meserie!
Avocatul: La fel și tu!
Brutarul: Degeaba tot vorbiți, cea mai frumoasă meserie a mea. Toată lumea iubește pâinea caldă.
Cofetarul: Haha, mă faci să râd. Toți iubesc prăjiturile, ai vrut să zici.
Dentistul: Prăjiturile strică dinții, iar oamenii ajung la mine! Deci, nu e indicat să mâncăm prăjituri.
Cofetarul: De tine se teme lumea cel mai mare.
Dentistul: Dar fac și mult bine. Vă ajut să aveți dinți sănătoși.
Brutarul: Nu-l credeți! Mi-a scos mai demut un dinte bun.
Profesorul: Dragii mei! Haideți să ne liniștim! Cu toții avem meserii frumoase! Fără noi, lumea nu ar exista.

S-ar putea să vă placă și