Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

,,MĂNUŞA MAGICĂ”

Unitatea de învăţământ: GRĂDINŢA CU P.P. Nr.29, SIBIU


Nivel I: Grupa Mijlocie D – Grupa Mămăruţelor
Cadru didactic: Prof. înv.preşc. Roxana Fană
Tema anuală de studiu: ,,CUM ESTE, A FOST ŞI VA FI AICI PE PĂMÂNT?”
Tema proiectului: ,,Animalele, prietenii copiilor”
Tema săptămânii: ,,Animale din pădurea fermecată”
Tema activităţii: ,,Mănuşa magică”
Tipul activităţii: Consolidare de cunoştinţe şi deprinderi
Forma de realzare: Activitate integrată la nivelul ADE (DLC, DOS)
Mijloc de realizare: Joc didactic
Forma de organizare: Frontal, individual
Dimensiuni ale dezvoltării:
- A.1. Motricitate grosieră şi motricitate fină în contexte de viaţă familiare
- A.2. Conduită senzorio-motorie, pentru orientarea mişcării
- C.2. Finalizarea sarcinilor şi a acţiunilor (persistenţă în activităţi)
- C.3. Activare şi manifestare a potenţialului creativ
- D.1. Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute
- D.2. Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare
Comportamente vizate:
- 1.1. Îşi coordonează muşchii în desfăşurarea unor activităţi diversificate, specifice vârstei
- 1.3. Utilizează mâinile şi degetele pentru realizarea de activităţi variate
- 2.1. Utilizează simţurile (văzul, auzul, simţul tactil, mirosul etc.) în interacţiunea cu mediul apropiat
- 2.1. Realizează sarcinile de lucru cu consecvenţă
- 3.1. Manifestă creativitate în activităţi diverse
- 3.3. Demonstrează creativitate prin activităţi artistico-plastice, muzicale şi practice, în conversaţii şi povestiri creative
- 1.2. Demonstrează înţelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoţiilor, semnificaţiilor etc.
- 2.1. Demonstrează capacitate de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozităţi, acţiuni, emoţii proprii
- 2.2. Respectă regulile de exprimare corectă, în diferite contexte de comunicare
- 2.3. Denonstrează extinderea progresivă a vocabularului
Scopul activităţii: Consolidarea şi verificarea cunoştinţelor despre poveştile învăţate (,,Cei trei purceluşi”, ,,Ursul păcălit de vulpe”, ,,Mănuşa”)
Obiective operaţionale:
O1: să identifice personajele din povestea ,,Mănuşa,” în urma labirintului parcurs;
O2: să redea firul povestirii pe baza imaginilor extrase;
O3: să interpreteze un rol din povestea ,,Mănuşa”;
O4: să lipească animalele din poveste respectând ordinea corectă;
SARCINA DIDACTICĂ:
Regulile jocului: Copiii numiţi vor rezolva sarcinile şi vor răspunde întrebărilor educatoarei. Fiecare răspuns corect este recompensat prin aplauze, iar cel greşit va fi
corectat.
Elemente de joc: surpriza, aplauze, mişcarea, recompense reprezentând medalii.
STRATEGII DIDACTICE:
- Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul,munca individuală, povestirea, mâna oarbă, turul galeriei, dramatizarea;
- Material didactic: Elsa şi Olaf, mănuşa mare din material, mănuşi mici din material, siluetele reprezentând animale din poveştile învăţate, cufar, scrisoare,
răvaşe reprezentând imagini din povestea ,,Mănuşa”, bănuţi aurii din ciocolată, bagheta magică, măşti reprezentând animale, lipci, săculeţi cu jetoane
reprezentând animale prezente în povestea ,,Mănuşa”, şerveţele.
DURATA: 35-40 min.
BIBLIOGRAFIE:
1. Curriculum pentru educaţia timpurie(a copiilor de la naştere până la vârsta de 6 ani), M.E.C.T – 2019, București;
2. Revista Naţională De Profil Psihopedagogic Pentru Cadrele Didactice Din Învăţântul Preşcolar Şi Primar, Invăţământul preşcolar şi primar 1-2/2014, Editura
Arlequin
3. Revista Naţională De Profil Psihopedagogic Pentru Cadrele Didactice Din Învăţântul Preşcolar Şi Primar, Invăţământul preşcolar şi primar 1-2/2015, Editura
Arlequin
ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂŢII INTEGRATE
ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP)

Scopul: Participarea şi implicarea activă a copiilor în vederea stimulării comunicării, favorizării interrelaţionării şi împărtăşirii cu ceilalţi.
Obiective operaţionale:
- Să participe la activităţile zilnice de autoservire, ordine şi disciplină;
- Să utilizeze diferite formule de politeţe în diferite situaţii;
-Să utilizeze formule de salut adecvate momentelor zilei sau în diferite împrejurări;
-Să sesizeze prezenţa unui coleg cunoscându-i chipul şi în acelaşi timp numele;
-Să observe cu atenţie vremea de afară oferind verbal câteva caracteristici ale acesteia;
-Să schimbe impresii, păreri, opinii, transmiţând cu sinceritate experienţele, părerile despre un anumit eveniment;
-Să identifice emoţiile de bază în funcţie de indicii non-verbali şi de expresia lor facială şi posibile cauze ale acestor emoţi;
-Să intoneze cântece pentru copii în grup;
-Să ia parte la activităţile de joc, de învăţare şi de grup.
Strategii didactice:
- Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, jocul, observarea, demonstraţia, exerciţiul.
- Materiale didactice: mănuşi colorate, imagini fete-băieţi,calendarul naturii, cub cu imagini ale animalelor din pădure, cd player,
Forme de organizare: frontală, individuală
Durata: 20-25 minute
După servirea micului dejun, copiii vor intra în clasă , se vor aşeza pe scăunele si vor interpreta cântecul,, In pădurea cu alune”.
1. RUTINE:
- ,,Poftiţi la masă, dragi copii!” (servirea micului dejun- deprinderi de autoservire)/-,,Sunt curat” (deprinderi igienico-sanitare, disciplină şi autoservire)/- ,,Ne pregătim
pentru activităţi” (deprinderi de ordine)
2. ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ: Activitatea debutează cu întâlnirea de grup dintre educatoare şi copii, apoi are loc salutul de dimineaţă.
Dimineaţa,copiii extrag din cutie câte un ecuson reprezentând mănuşi de diferite culori( roşii, galbene, albastre, roz) pe care le vor pune în piept pentru a fi folosite la
activităţile liber alese (metoda mâna oarbă).
SALUTUL: Se va face printr-o scurtă poezie: ,,De mânuţe ne luăm/Ochi în ochi noi ne uităm /Şi frumos ne salutăm.”
GIMNASTICA DE ÎNVIORARE: se desfaşoară cu ajutorul unei poezii: ,,Dacă vreau să cresc voinic /Fac gimnastică de mic:/Trec în pas alergător,/Sar apoi într-un
picior.../Mă opresc, respir uşor,/Întind braţele şi zbor!/Toată lumea e a mea,/Când mă aşez jos la podea!/Asta-i doar un început.../Ia priviţi cât am crescut!”
PREZENŢA COPIILOR: Se realizează cu ajutorul jetoanelor în formă de imagini fetită-băiat; copiii prezenţi îşi iau „imaginea” şi o aşază pe panou. Această etapă
este un prilej în care copiii conştientizează componenţa grupului, eventualii absenţi; ei pot discuta motivele pentru care unii colegi lipsesc, aceasta fiind încă o
modalitate prin care se consolidează relaţiile în cadrul grupului.
CALENDARUL NATURII: prin intermediul unei conversaţii stabilim împreună cu copiii anotimpul în care ne aflăm, caracteristicile zilei respective - aleg imaginea
specifică anotimpului de iarnă.
NOUTATEA ZILEI: Educatoarea le spune copiilor că astăzi au venit în grupă musafiri, care vor să vadă cum se joacă ei la grădinită, cât de bine cunosc animalele din
pădure dar şi poveştile.
ACTIVITATEA DE GRUP: ,,Recunoaşte imaginea ( animale din pădure) şi alcătuieşte o propoziţie”-joc .Un copil este invitat să rostogolească cubul. Pe fiecare faţă
a cubului se află imaginea unui animal din pădure. El trebuie să recunoacă animalul şi apoi să alcătuiască o propoziţie.
ÎMPĂRTĂŞIREA CU CEILALŢI: ,,Cum mă simt azi? Sunt vesel / trist pentru că ...”
Tranziţia către centre se face prin recitarea unor versuri: ,,Eu acasă-s cel mai mic/Dar aici sunt un voinic./ Cuminţi în rând ne aşezăm/Şi spre mese ne îndreptăm.”
ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA I)
Forma de organizare: în grupuri
Durata: 30 minute
La centrul Construcţii: Tema activităţii: „Scăriţa mănuşii”
La centrul Joc de masă: Tema activităţii: ,,Găseşte perechea”
La centrul Nisip şi apă:Tema activităţii: ,,Animale vesele”
Mijlocul de realizare: kinetic sand
Tranziţie: Se recită următoarele versuri: ,,Tic-tac, tic-tac,/Este timpul de spălat."
Copiii vor intra în sala de grupă şi se vor aseza în semicerc pe perniţe.
Captarea atenţiei se realizează prin apariţia celor două personaje surpriză: Elsa şi Olaf, care îi roagă pe copii să descopere împreună ,,Comoara Mănuşii“ cu ajutorul
personajelor din povestea ,, Mănuşa”.
Educatoarea anunţă titlul activităţii: ,,Mănuşa magică”. Astăzi, împreună vom rezolva un labirint, vom descoperi comoara din cufar, lipim pe o mănuşă animalele din
povestea ,,Mănuşa” iar la final vom face un spectacol.
Explicarea sarcinii şi fixarea regulii de joc:
Pe covor se află o mănuşă mare. Pe mănuşă este realizat un labirint compus din personaje din poveştile învăţate. Copiii vor avea ca sarcină să descopere ,,Comoara
Mănuşii” pe baza personajelor din povestea ,,Mănuşa”. La sfârşitul labirintului se descoperă comoara (cufărul) în care se află ,,răvaşe” din povestea ,,Mănuşa” şi bănuţi
aurii.
Educatorea va verifica corectitudinea executării sarcinii Răspunsul corect va fi răsplătit prin aplauze. Educatoarea realizează jocul demonstrativ, după care se trece la
executarea jocului de probă pentru a se asigura că toţi preşcolarii au înţeles modul de desfăşurare.
Executarea jocului propriu-zis va continua până la descoperirea comorii.
În complicarea jocului, copiii atinşi de bagheta magică, vor trebui să extragă din cufăr ,,răvaşe” reprezentând imagini din povestea ,,Mănuşa”. Pentru a putea deschide
cufărul, preşcolarii vor rosti următoarele cuvinte magice:
,,Abracadabra, să se deschidă cufărul”. După deschiderea cufărului, educatoarea le v-a citi o scrisoare trimisă de către Elsa. Copiii identifică imaginea şi o aşează în
ordine cronologică realizând firul acţiunii poveştii.
Tranziţie:
Copiii vor interpreta versurile următoare imitând mişcări sugerate de text:
,,În pădure pe cărare/Mergem veseli la plimbare,/Uite sus şi uite jos/Totu-i vessel şi frumos./ Umblă ursul prin pădure,/ După fragi şi după mure/ Uite sus şi uite
jos,/Totu-i vessel şi frumos”.
Copiii vor merge la măsuţe unde vor lipi pe o mănuşă imagini reprezentând animalele din povestea ,,Mănuşa”, respectând ordinea apariţiei în poveste.
Se intuieşte materialul de pe măsute: săculeţi cu jetoane ale animalelor din povestea ,,Mănuşa”, lipici, şerveţele,mănuşi.
Cu ajutorul acestor materiale fiecare copil îşi va realiza mănuşa.
Se vor executa exercţii de încălzire a musculaturii mici:
„ Mişcăm degeţelele,/Batem tare palmele,/Cade ploaia binişor,/Stoarcem rufele uşor”.
Educatoarea va da indicaţii individuale şi colective dacă va fi cazul. Activitatea se va desfăşura pe un fond muzical.
Cu ajutorul metodei ,,Turul galeriei”, copiii vor putea viziona şi aprecia rezultatul muncii lor.
În obţinerea performanţei copiii vor prezenta un scurt spectacol, în care vor interpreta rolul unui personaj din povestea ,,Mănuşa”.
Asigurarea retenţiei şi a transferului se realizează printr-o scurtă conversaţie. Se va sublinia importanţa poveştilor precum şi mesajele transmise de acestea.
În incheierea activităţii se vor face aprecieri asupra comportamentului copiilor precum şi a modului de realizare a sarcinilor date,se repetă titlul jocului şi se împart
recompense (bănuţi aurii).
ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA II)
Activităţi complementare: ,,Labirintul animalelor"- joc distractiv

S-ar putea să vă placă și