Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE ACTIVITATE

DATA:
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT:
NIVEL: I ,Grupa mijlocie-,,Albinuțele”
TEMA ANUALĂ: ”Cine sunt/suntem?”
PROIECT TEMATIC: ” Eu , noi și lumea înconjurătoare”
SUBTEMA: ”Corpul meu”
TIPUL DE ACTIVITATE: Verificare și consolidare de cunoștințe și deprinderi .
SCOPUL ACTIVITĂȚII INTEGRATE:
Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător, îmbogățirea
cunoștințelor despre corpul uman;
Dezvoltarea simţului practic şi estetic ;
Dezvoltarea încrederii în forţele proprii , perseverenţei şi stabilităţii.

DOMENII DE DEZVOLTARE:
I. Dezvoltarea fizică, a sănătății și igienei personale:
Competență generală:
C.1.Utilizarea motricității fine în contexte de viață familiare
Competență specifică:
1.3. Utilizarea mâinilor și a degetelor pentru realizarea de activități variate

II. Dezvoltarea socio-emoțională:


Competență generală:
C.2. Manifestarea unor comportamente pro-sociale, de acceptare și respectare a diversității.
Competență specifică:
2.4. Inițierea sau participarea la interacțiuni pozitive cu copii de vârstă apropiată.

III. Capacități și atitudini de învățare:


Competență generală:
C.1. Manifestarea curiozității, a interesului și a inițiativei de învățare.
Competență specifică:
1.1. Manifestarea curiozității și interesului pentru experimentarea și învățarea de lucruri noi.

IV. Dezvoltarea limbajului, a comunicării și a premiselor citirii și scrierii:


Competență generală:
C.2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situații de comunicare.
Competență specifică:
2.2. Respectarea regulilor de exprimare corectă în diferite contexte de comunicare.

FORMA DE REALIZARE: activitate integrată ADP+ALA+ADE(DOS)

1. ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP):


 Întâlnirea de dimineață: ”Cine te-a strigat?”
 Rutine:,,Mainile curate ,aduc sanatate”-deprinderea de a se spala pe maini
Sosirea copiilor,gustarea (deprinderi de ordine, disciplină, autoservire).
 Tranziții:,,Mergem toti in pas vioi”,
,,Centrele le vizităm ,lucruri bune să-nvățăm!”,
,,Bat din palme clap,clap,clap!”

2. JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI LIBER ALESE (ALA 1):

ARTĂ: „Mainile mele (amprentă);


BIBLIOTECA: „Maricica”(povestea educatoarei);
STIINTA: ,,Completeaza ce-i lipseste corpului”.

Sarcini didactice: Copiii vor picta mainile, folosind culoarea corespunzătoare;


Copiii vor asculta cu atentie povestea”Maricica”
Copiii vor completa piesele astfel încât să obțină corpul uman.

Metode și procedee: explicația, demonstrația, exercițiul;


Materiale didactice:, pensule, acuarele, carte de povesti,carton colorat.

3. ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE(ADE):

a) DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE (DOS) - „Chipul meu’’- lipire

Obiective operaționale:
O1 – să denumească materialele puse la dispoziție;
O2 – să utilizeze corect instrumentele de lucru și materialele puse la dispoziție pentru realizarea
temei date;
O3 – să lipească, executand o lucrare estetica.
Mijloce și materiale didactice: recompense, lipici, carton colorat.acuarele,carţi de poveşti
Metode și procedee didactice: conversația, observarea, explicaţia, demonstrația, exercițiul,
problematizarea, turul galeriei;

4. JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI LIBER ALESE (ALA ):

Joc de mișcare „Bate vantul frunzele”


-să execute corect mişcările coordonându-se cu ritmul melodiei;

Sarcini didactice:
Copiii vor executa corect mişcările
Metode și procedee didactice: conversația, explicația, demonstrația,exercițiul;

FORMA DE ORGANIZARE: frontal, pe centre,individual.


DURATA: 5 ore
LOCUL DESFĂȘURĂRII: sala de grupă
BIBLIOGRAFIE
1. Curriculum pentru educația timpurie(copii de la naștere la 6 ani)- 2019;
2. Păiși- Lăzărescu M., Ezechil L., Laborator preșcolar- ghid metodologic. EdituraV & I
Integral,București, 2011;
3. Berbeceanu G., Cioflica S., Ilie E., Marta C., Ziua bună începe la „Întâlnirea de
dimineață„, Editura Tehno-Art, 2009;
4. Toma G., Suport pentru aplicarea noului curriculum pentru învățământul preșcolar,
Editura Delta Cart Educațional, Pitești, 2009;
5. Culea L., Sesovici A., Activitatea integrată din grădiniţă (ghid pentru cadreledidactice din
învăţământul preuniversitar), editura Didactică Publishing House, Bucureşti, 2008;
6. Ghid metodic: „Metode interactive de grup”, Ed. Arves.

SCENARIUL ZILEI

Ziua debutează cu Întâlnirea de dimineaţã în cadrul căreia copiii și educatoarea se salută:


„Dimineaţa a venit
Toţi copiii au sosit
În semicerc să ne adunăm
Cu toţii să ne salutăm!”
Buna dimineaţa, dragi copii!
A început o nouă zi!
În cerc să ne așezăm
Cu toţii să ne prezentăm:
Bună dimineaţa …….! – cum te simți astăzi?
Prezența este realizata de catre copilul de serviciu aranjând fotografiile copiilor în funcție de
prezența sau absența lor.
Calendarul naturii
Se completează calendarul naturii, adresând copiilor intrebări cu ajutorul cărora vor
denumi anotimpul, ziua dar şi starea vremii. Zilele săptămânii sunt repetate în grup pentru a fi
consolidate.
- Ce anotimp este?
- Cum este vremea?
- Cum ne îmbrăcăm?
Împărtăşirea cu ceilalţi:
Noutatea zilei:
.
Tranziția spre centre se va realiza prin:,,Mergem toti in pas vioi!”
Copiii sunt invitaţi să viziteze centrele :,,Centrele le vizităm,lucruri bune să –nvățăm!,, La
fiecare centru copiii vor găsi materiale didactice cu ajutorul cărora vor rezolva sarcinile date .

ALA 1
La centrul ARTĂ, Copii vor picta mainile, folosind culoarea corespunzătoare.
La centrul BIBLIOTECA, Copii vor asculta cu atentie povestea”Maricica”.
La centrul STIINTA, Copiii vor completa piesele astfel încât să obțină corpul uman.
După finalizarea sarcinilor la centrele de interes ,prin tranziția:
“Bat din palme, clap,clap,clap
Din picioare trap, trap,trap
Ne-vârtim , ne răsucim,
Și la masă noi pornim”,
copiii vor părăsi sala de grupă pentru a servi gustarea.
La întoarcerea în sala de grupă, preşcolarii sunt invitaţi să se aşeze pe scăunele pentru
desfăşurarea activităţii pe domenii experienţiale.

ADE:
Domeniul om și societate
Tema activității se numește “Chipul meu ”
Copiii vor intui materialele, vor asculta modul de lucru și se vor implica activ în realizarea temei.
Astfel, aceștia vor lipi elementele componente pentru a realiza corpul uman

Tranziția se face prin versurile: “Unu,doi,unu,doi


Mergem toți în pas vioi
În costume ne îmbrăcăm
Un dans să vă prezentăm!”
ALA :
1 Joc de mișcare „Bate vantul frunzele”
DEMERS DIDACTIC
- DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE - ,,Chipul meu”- lipire

EVENIMENTUL CONȚINUTUL STRATEGII DIDACTICE EVALUARE


DIDACTIC ȘTIINȚIFIC METODE ȘI MIJLOACE FORMA DE
PROCEDEE DIDACTICE ORGANIZARE
1. Moment Voi asigura condițiile optime
organizatoric pentru desfășurarea activității:
-aerisirea sălii de grupă;
-aranjarea materialului
didactic;
-aranjarea mobilierului.
-așezarea ordonată a copiilor
la măsuțe.

2. Captarea O voi face printr-o scurtă Observarea


atenției conversaţie cu copiii Expunerea Frontal comportamentului
Intuirea materialului. copiilor
Le voi cere copiilor să
descrie materialele aflate pe
măsuțe

3. Anunțarea Astăzi , cu ajutorul


temei și a materialelor de pe mese Explicația Pe grupe Observarea
obiectivelor vom realiza” Chipul uman comportamentului
„ și va trebui să folosiți în nonverbal al
mod corect materialele puse copiilor
la dispoziție .
Voi repeta tema activităţii
cu 2-3 copii pentru fixarea
ei.
4. Dirijarea Explicarea şi demonstrarea
învățării modului de lucru Explicația Lipici,acuarele,carton
Voi prezenta lucrarea model .
Voi demonstra tehnica de
lucru verbalizând acţiunile Frontal
făcute .
Execut împreună cu copiii
exerciții de încălzire a Demonstrația
mușchilor fini ai mâinii:
„Batem palmele cu zor/ Observarea
Batem palmele cu spor/ / Pe comportamentului
mânuţe ne spălăm,/ Curat noi copiilor
ca să lucrăm./ La pian noi să
cântăm,/ Linişte! Să
ascultăm! ”
Li se cere copiilor să lucreze Lipici,acuarele.carton
cu Executarea temei de Individual
către copii Exercițiul
Se dă startul de începere a Respectarea
activităţii spunându-le Explicația Pe grupuri modului de lucru
copiilor ,,Spor la lucru!,,
Copiii vor lucra individual.
Se vor da indicaţii acolo unde
este cazul .
5. Obținerea După ce au finalizat lucrările,
performanței și vom amenaja o expozitie . Turul galeriei Frontal
asigurarea Lucrările vor fi expuse în fața Individual Aprecieri verbale
feedbak-ului grupei, unde toți copiii le vor
studia, vom alege cea mai
frumoasă lucrare și cea la care
s-au respectat corect
indicațiile de lucru.
6.Evaluarea Activitatea este finalizată cu Conversația Recompense Frontal Aprecieri verbale
activității aprecieri asupra efortului
depus de către copii. Se vor
face aprecieri asupra modului
în care s-au comportat copiii
pe parcursul activităţii. Se
oferă recompense.

S-ar putea să vă placă și