Sunteți pe pagina 1din 11

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DEÁK FARKAS” MIERCUREA NIRAJULUI

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT

1
DATA: 29.11.2022

EDUCATOARE: BALOGH JUDIT- KÁDÁR ILONA

GRUPA: MARE

TEMA ANUALĂ DE STUDIU :„Cine sunt/ suntem?”

TEMA SĂPTĂMÂNII : ” Corpul omenesc”

DOMENIUL EXPERIENȚIAL: Domeniul limbă și comunicare

TEMA ACTIVITĂȚII: Corpul meu

FORME DE REALIZARE- DLC: Memorizare: Poezia: Ce am…- autor necunoscut

TIPUL ACTIVITĂȚII: Predare- învățare

SCOPUL ACTIVITĂȚII:

- dezvoltare gândirii logice a copilului, pe baza succesiunii sentimentelor și ideilor poetice, ale textelor literare;

2
- dezvoltarea atenţiei şi a puterii de concentrare;
- dezvoltarea memoriei voluntare prin comunicarea unor obiective urmărite în demersul didactic, prin conştientizarea efortului
solicitat, prin însuşirea, în timp, de către copii, a schemelor mnemice
- dezvoltarea auzului fonematic al copiilor;
- dezvoltarea capacităţii de a păstra si de a reproduce cunoştinţele;
- formarea deprinderii de a recita corect si expresiv;
- sensibilizarea copiilor la expresivitatea limbajului prin însuşirea unor cuvinte și expresii cu valoare emotiva
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:

- D1. Mesaje orale în diverse situații de comunicare


COMPORTAMENTE VIZATE:
- să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor;
- să distingă şi să pronunţe corect sunetele specifice limbii române în diferite context
- să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv prin diferite experienţe de învăţare
- să participe cu interes şi cu plăcere la activităţile în limba română
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
- a.)cognitiv-informațional
O1: să cunoască părțile componente ale corpului uman;

O2: să memoreze poezia clar, corect, expresiv;

O3: să manifeste interes pentru activitate.

O4-sa identifice părtile componente ale corpului omenesc;

O5-sa interpreteze cântece si poezii învățate

3
O6-să numere în limitele 1-20

a) psiho-motorii:

O8 -să arate la semnalul educatoarei o anumită parte a corpului;

O9 -să execute mișcări ale corpului dupa indicațiile versurilor, cântecului;

b) afective:

O10-să manifeste spirit de echipă;

O11-să colaboreze la realizarea unei activitați în comun;

O12-să participe activ la joc și la activitate

STRATEGII DIDACTICE :

Metode şi procedee: conversaţia, exercițiul, demonstraţia, jocul , explicația, memorizare


Mijloace didactice: Cipi, scrisoare, recompense, mingi, lumânare.
Forme de realizare: individulă și frontală

Durata: 30 minute
Strategii și instrumente de evaluare:: aprecierea verbală, evaluarea individuală şi frontală.

Scenariul zilei

4
ADP (Activitate de dezvoltare personală) :Programul zilei debutează cu Întâlnirea de dimineaţă.

Pentru început se rostesc următoarele versuri:

„Ochișorii când deschidem,/ Bună dimineața zicem.

Peste zi când ne- întâlnim/ Bună ziua noi rostim.

Când soarele s- a culcat,/ Bună seara v-am urat.”

Salutul: ,,Bună dimineaţa copii!”-copiii se vor saluta, unul după altul folosind planșele, însoțit de o îmbrățișare sau o
strângere de mână.

Ne vom aşeza în semicerc cu cântecul ”Un băiat și o fetiță…” ,vom realiza prezenţa copiilor la grupă prin numărare
de către copii.

Înviorarea se va realiza prin imitarea sunetelor specifice a limbii române și unelor animale:

- Cum plânge păpușa?- Oa, oa, oa...- Cum face pisica?- Miau, miau, miau...- Cum face șarpele?- Sssss....
- Cum face albinuța?- Zum, zum, zum...
Cu ajutorul următoarei tranziții vom trece la ADE (Activități pe domenii experiențiale):
”M-a trimis boiarul să macin piperul”- Cu ce? – Cu ce? – Cu ce?

5
ETAPELE STRATEGIA DIDACTICĂ
ACTIVITĂȚII CONȚINUT ESENȚIAL
DIDACTICE
METODE DIDACTICE MIJLOACE
DIDACTICE
Pentru asigurarea unei bune desfașurări a activității, se
1.Moment vor lua următoarele măsuri: Conversație
organizatoric -aerisirea sălii de grupă;
-aranjarea scaunelor în formă de semicerc;
-intrarea ordonată a copiilor în sala de grupă;
-controlul ținutei și a poziției copiilor: drepți, cu pieptul
scos.
- Bună dimineața copii! Exersare
- Cum vă simțiț?
- Ați dormit bine?

Copiilor li se vor adresa întrebări de către Cipi,


2.Reactualizare papagalul de marionetă Cipi, papagal
a cunoștințelor - Cum te cheamă pe tine? Conversația
- Câți an ai?
- Tu ești băiat sau fetiță?
Educatoarea aprobă răspunsurile copiilor şi li se
propune copiilor să înceapă jocul propus de Cipi,
papagal. Exersare
Vă mai amintiţi ceea ce am discutat zilele trecute despre
corpul nostru?
- Ridicați- vă în picioare!

6
- Ridicați-vă mâinile sus!
- Mâinile înainte!
- Mâinile la spate! Jocul
Haideţi să repetăm din ce este alcătuit corpul nostru?
Repetarea celor învățate despre părțile corpului.

La final se va desfășura jocul ” Arată ce spun!”, în care


educatoarea va încerca să-i încurce pe copii, solicitând
indicarea unei părți, în timp ce ea va arăta altceva.

Copiii trebuie să reacționeze corect și să arate ceea ce


spune educatoarea.

Sunt apreciați copiii care executa corect.

3.Captarea Captarea atenției se va realiza prin aducerea unei Conversația Scrisoare


atenției scrisori de către poştaş
Educatoarea adresează copiilor următoarea întrebare:
-De la cine credeţi că este scrisoarea?

4.Anunțarea
temei și a Astăzi vom învăţa o poezie frumoasă, o poezie în care
obiectivelor este vorba despre corpul nostru.

7
Ce am
5.Dirijarea Am un nas Demonstrația
învățării Pe obraz
Unu!
Ochi am doi,
Ca și voi,
Unu, doi!
Și mai am
Cinci degețele, Lumânare
Parcă sunt niște lumânărele
Unu, doi, trei, patru, cinci!

Recit pentru a doua oară poezia, doar că de data aceasta


recitare este pe fragmente, pe parcursul recitării purtăm
o conversaţie despre conţinutul poeziei.

Voi explica sensul cuvintelor: „degețele”, precum şi


„lumânărele”.

6.Obținerea
performanței
Copiii repetă individual poezia pe fragmente până ce se Exersare
parcurge întreaga poezie.
Vom repeta poezia în colectiv după ce fiecare copil a
repetat-o individual.

8
Poezia se recită de către un copil, împreună vom fixa
titlul poeziei şi conţinutul de idei. Jocul

- Voi propune să ne jucăm „Unu, doi, unu, doi,


joacăte și tu cu noi”

7.Asigurarea Fac aprecieri verbale asupra modului în care s-a Explicația


feedback-ului desfăşurat activitatea, despre modul în care s-au
implicat în activitate.
Ca recompensă vom juca jocul de atenție: ”Arată ce zic” Mingi
Copii vor așeza în covor împerecheate cu față-n față,
vor avea între fiecare perechea de copil câte două mingi
( roșu, galben)
Educatoarea zice părțile corpului, copii trebuie să
arate, când zice roșu/ galben trebuie să prindă mingea
roșu, cel care e mai atent și mai rapid prinde mingea.

Toți copii vor primi o bomboană în recompensă, dar


numai după ce vor denumi culoarea bomboanei dorite. Conversația Recompense
8.Aprecieri Vor primi și o prăjitură cu o bețișoare din lemn cu
finale formă de copil. Evaluarea
Se vor face aprecieri cu privire la modul cum s-a
desfăşurat întreaga activitate.

9
10
11

S-ar putea să vă placă și