Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATA

DATA: 04.10.2017
GRADINITA: PN Jebel
PROPUNĂTOARE: Lăcătușiu Roxana
TEMA DE STUDIU: CINE SUNT / SUNTEM ?”
TEMA PROIECTULUI: ,,EU ŞI LUMEA MEA”
SUBTEMA: “ACESTA SUNT EU!”
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată ALA+ADE+ADP.
TEMA ZILEI: „Sunt fetiță/sunt băiat!”
TIPUL ACTIVITĂŢII: Dobândire de noi cunoştinţe.

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂŢII INTEGRATE

I. ADP -ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ:


RUTINE :
 Întâlnirea de dimineaţă :
1. Primirea copiilor
2. Salutul
3. Prezenţa
4 Calendarul naturii
5. Împărtăşirea cu ceilalţi
6. Noutatea zilei : „ Sunt fetiță/sunt băiat! ”
7. Activitatea de grup
8.Rutina: Ne pregătim de activităţi- deprinderi de ordine şi autoservire,servirea micului dejun;

TRANZIŢIE: Cel mai mult, aici la gradi,/Noi am vrea sa ne jucam,/Dar trebuie sa si lucram/La masute ne-
asezam,/In caiete completam/Cu creionul desenam.

II. ALA – ACTIVITĂŢI LIBER ALESE:

Bibliotecă: Corpul uman – formare de propoziţii

Construcţii:-“Fetiţa şi băiatul”
(din figuri geometrice);

TRANZIȚIE

,,1,2 ...1,2 de atelier ne depărtăm


1,2...1,2 pe mâini ca să ne spălăm
1,2...1,2 curaţi pe urmă să lucrăm”

III. ADE – ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE:


DLC:Educarea limbajului :“Ce am?” (memorizare);

TRANZIȚIE: 1, 2, 1, 2,/Cate doi in pas vioi./Bratele le ridicam,/Mainile le fluturam.


Stanga, dreapta 1, 2,/Faceti si voi ca si noi.

DEC:Educaţie muzicală:„Părțile corpului” –cântec


-“Cu degetele ne jucăm…” (joc muzical)

1
IV. ALA – ACTIVITĂŢI LIBER ALESE:

Joc senzorial:„Atinge şi spune cum este!”

SCOPUL ACTIVITĂŢII:
Consolidarea şi sistematizarea cunoştinţelor copiilor referitoare la aspecte legate de corpul
uman;
Memorizarea poeziei „Simțurile “ de autor popular
Dezvoltarea capacitătii de memorare a unui text liric şi valorificarea acestuia în contexte noi;
Consolidarea deprinderii de a cânta în grup omogen, după semn dirijoral ,diferite exerciţii
melodico-ritmice.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
1) ADP
-să recunoască cum este vremea prin stabilirea corectă a jetoanelor la calendarul naturii;
-să schimbe impresii, idei pe baza materialului vizionat;
-să răspundă corect la întrebări, formulând răspunsuri clare şi concise;
-să participe cu plăcere la joc alături de ceilalţi copii.

2) ALA1
 Să recunoască corect părțile corpului uman din fotografiile şi imaginile prezentate
 Să formuleze propoziții simple pe baza imaginilor.
 Să construiască cu ajutorul pieselor geometrice fetița/băiatul.
 Să accepte sugestii din partea educatoarei;
 Să colaboreze în realizarea construcției;

3) ADE
să recite corect si cat mai expresiv, respectand intonaţia, ritmul si pauzele necesare;
să-şi îmbogăţească vocabularul cu cuvinte si expresii noi;
să inţeleaga mesajul poeziei ;
să memoreze logic poezia “Simțurile”.
să execute exerciţiile ritmice cu combinaţiile de optimi şi pătrimi, respectând ritmul impus;
să cânte corect linia melodică a cântecului nou, respectând intervalele de cvartă întâlnite ;
să realizeze corect mişcările jocului muzical, sugerate de text
4) ALA2
să recunoască forma și textura;
să răspundă cu promptitudine la întrebările puse;
să-şi înţeleagă eşecul şi să nu reacţioneze violent atunci când nu ghicesc.
să participe cu plăcere la activităţile distractive.
să execute acţiuni motrice simple, participând activ în spiritul jocului, în vederea îndeplinirii
unei sarcini date.
să respecte regulile jocului

STRATEGII DIDACTICE:

METODE ŞI PROCEDEE: Observarea comportamentului;Surpriza,Conversaţia


Explicaţia,Lucrul în perechi,Demonstrația,Munca individuală,exerciţiul;auditia; convorbirea;Jocul,
Observarea comportamentului inițial,Evaluare orală,Aprecieri verbale
Observarea comportamentului inițial,Evaluare orală,Proba practica,Îndeplinirea sarcinilor primite la fiecare
sector,Analiza produselor activității
MATERIAL DIDACTIC: imagini din poezie, figuri geometrice,cartonașe cu
imagini,scaune,televizor,diferite obiecte,fular, recompense.
DURATA: o zi
FORMA DE ORGANIZARE: Frontal, individual și pe grupe.
2
LOCUL DE DESFAŞURARE: Sala de grupa
MATERIAL BIBLIOGRAFIC:

1. « Programa activităţii instructiv – educative in gradiniţa de copii », Bucureşti 2000 ;


2. « Metodica activităţilor de educare a limbajului in invăţămantul preşcolar », editura PRO
HUMANITATE, 1999.
3. Toma G., Ristoiu M., Anghel M., Nicolae I., Petre D., 2009, Suport pentru aplicarea noului
curriculum pentru învăţământul preşcolar, Editura Delta Cart Educaţional, Piteşti.

SCENARIUL ZILEI
Întâlnirea de dimineaţă - Copiii sunt salutaţi prin intermediul versurilor:

3
,,Dimineaţa a sosit,
Toţi copiii au venit.
În semicerc să ne-adunăm,
Cu toţi să ne salutăm:
- Bună dimineaţa, dragi iepurași,
Mă bucur că sunteţi aici.
A-nceput o nouă zi.
-Bună dimineaţa, copii!”
Prezenţa prin aplicarea pozelor pe panoul cu copiii prezenţi. Se va lucra la calendarul naturii pentru a
stabili anotimpul în care se află, ziua din săptămână, luna, anul şi fenomenele naturii specifice zilei
respective.
Cadrul didactic le prezintă copiilor cortonașele cu ghicitori,la care trebuie să dea răspunsuri.
Copiii primesc medalioane colorate şi sunt îndrumaţi spre atelierele de lucru pregătite pentru ei. În
funcţie de medalionul primit, copiii se vor grupa la atelierele de lucru, unde se află imagini cu legume
redate pe medalioane.
Are loc tranziția, care se realizează prin poezia: Cel mai mult, aici la gradi,/Noi am vrea sa ne
jucam,/Dar trebuie sa si lucram/La masute ne-asezam,/In caiete completam/Cu creionul desenam.
Prin această tranziţie, se formează trenuleţul şi se merge la atelierele de lucru, unde se explică pe
rând copiilor ce sarcini au de îndeplinit, după care vor lucra în grupuri mici.
Copii se asează la centre și se familiarizează cu materialele pregătite. La centrul de interes bibliotecă vor
alege coartonașe ,vor alcătui propoziții simple cu imaginile de pe acestea. La centrul construcții copiii vor
primi forme geometrice și vor trebui să construiască o fetiță/un băiat. După ce lucrează la cele două centre se
va face evaluarea activității cu ajutorul metodei „Turul galerie”Apoi copiii vor face curat la locul de joacă și
se vor îndrepta către baie intonând : ,,1,2 ...1,2 de atelier ne depărtăm/1,2...1,2 pe mâini ca să ne
spălăm/1,2...1,2 curaţi pe urmă să lucrăm”, secvența care face trecerea către activitățile pe domenii
experiențiale..
La domeniul DLC copii vor memora poezia „Simțurile” cu ajutorul planșelor cu imagini din poezie.
Urmează tranziția: 1, 2, 1, 2,/Cate doi in pas vioi./Bratele le ridicam,/Mainile le fluturam.
Stanga, dreapta 1, 2,/Faceti si voi ca si noi.La domeniul DEC Educație muzicală copiii vor învăța cântecul
„Părțile corpului uman”,iar la final ne vom juca jocul cu text “Cu degetele ne jucăm…” (joc muzical),mai
apoi copii vor fi apreciați și recompensați pentru munca depusă și vor primi abțibilduri.
Tranziția către ALA 2 se va face intonând cântecul „Bat din palme clap,clap,clap!”, copii vor merge apoi
la baie și vor bea apă. La întoarcere se vor juca jocul senzorial:„Atinge şi spune cum este!”se prezintă
regulile jocului și se va juca o data jocul.

DEMERS DIDACTIC
4
Evenimentul Strategia Evaluare
Didactic Conţinutul ştiintific didactică
MOMENT Voi aşeza mobilierul şi voi pregăti cele Observarea
ORGANIZATORIC necesare pentru buna desfăşurare a activităţii: comportamentului;
aranjarea măsuţelor
pregătirea materialelor didactice;
aerisirea sălii de grupă;
intrarea copiilor ordonată în sala de
grupă.
Copiii vor fi aşezaţi la măsuţe.
CAPTAREA Se va realiza cu ajutorul câtorva ghicitori: Observarea
ATENŢIEI Am o grebluţă cu cinci dinţişori comportament
Pe zi îmi trebuie de-o mie de ori Surpriza ului inițial
( Mâna )
Am zece copilaşi
Cu câte-o jumătate de căciulă pe cap.
(Degetele
Am doi căluşei
Cutreier lumea cu ei.
( Picioarele )
REACTUALIZAREA Vom purta o scurtă discuţie despre corpul Conversaţia Evaluare orală
CUNOŞTINŢELOR uman, întrebându-i pe copii: Aprecieri
“Tu ai un corp uman?” verbale
“Din ce este alcătuit?”
“Ce facem cu mâinile și picioarele?”
ANUNŢAREA Copii vor fi anunțați că astăzi vor lucra la Observarea
TEMEI ŞI A două sectoare diferite unde vor alcătui comportament
OBIECTIVELOR propoziții cu cuvintele din imagini, vor ului inițial
asambla o fetiță/băiat din figuri geometriceun. Conversaţia
Apoi vor memoriza poezia „Simțurile”, iar Explicația
după aceea vor trebui să intoneze cântecul
„Părțile corpului” iar la sfârșit vor juca un joc
distractiv.
-După anunțarea activităților, copii vor primi
ecusoane colorate care vor fi folosite pentru
împărțirea pe grupe la centrele de interes.
DIRIJAREA Se organizează colectivul de preşcolari pe Explicaţia Frontală
ÎNVĂŢĂRII sectoare.
La sectorul “Biblioteca”, le voi arata câteva Conversaţia
imagini cu părți ale corpului, iar copiii vor Evaluare orală
trebui să alcătuiască propoziții. Lucrul în perechi
Următorul sector este “Construcții”. Aici copiii
vor primi forme geometrice pentru a construi o Demonstrația
fetiță/un băiat. Proba practica

,,1,2 ...1,2 de atelier ne depărtăm Munca individuală Îndeplinirea


1,2...1,2 pe mâini ca să ne spălăm sarcinilor
1,2...1,2 curaţi pe urmă să lucrăm” primite la
DLC- Memorizarea poeziei „Simțurile”. Le fiecare sector
vom recita poezia pentru început şi le voi
prezenta planşe care descriu acţiunile,
întâmplările din poezie pentru a memora mai
uşor. Analiza
Simțurile produselor
5
Eu, cu ochii, dragi copii, activității
Vad papusi si jucarii.
Cu urechile, oricind, conversaţia
Aud fiece cuvint.
Limba si cu cerul gurii
Imi spun gustul prajiturii.
Degetele-mi spun si ele explicaţia
De sint moi hainele mele. Frontală
Iar cu nasu' adeseori
Sorb parfumul tot din flori.
Obtinerea performanţei TRANZIȚIE: 1, 2, 1, 2,/Cate doi in pas explicaţia;
vioi./Bratele le ridicam,/Mainile le fluturam.
Stanga, dreapta 1, 2,/Faceti si voi ca si noi.

DEC:Educaţie muzicală:„Părțile corpului” –


cântec-“Cu degetele ne jucăm…” (joc muzical) Proba practică
Pentru a avea o activitate cât mai reuşită va
trebui să facem mai întâi câteva exerciţii de
cultură vocală .
Exerciţii de respiraţie:
a)”Suflăm frunza care cade din copac”-se trage
aer în piept, apoi suflăm uşor spre o frunză demonstraţia
imaginară- de două ori;
b)”Umflăm baloane colorate”-se trage aer
adânc în piept şi-l suflăm puternic afară printr-
o singură expiraţie- de două ori;
Exerciţii de dicţie:
„Nas,bas, contrabas.
Rac, pac într-un lac, exerciţiul;
Par rar sub mărar”.
Exerciţii melodice:
a)de incălzire a vocii- se foloseşte silaba neutră
“la”pe un fragment din cântecul ce va fi
învăţat: exerciţiul;

La,la,la,la,la,la la

La, la, la la, la, la


b)de omogenizare a vocii:
-“vine ursul la miere”-sunete joase:

Vin la mie – re
Cu plă-ce - re.
-“clopoţelul”-sunete înalte:
auditia;

Cling, cling, cling


Cling, cling, cling!
convorbirea;
1.După ce s-au executat exerciţiile, voi
6
prezenta la televizor cântecul ce va fi învătat
timp în care copiii vor asculta cu atenţie.
După audiţie se va purta o scurtă discuţie legată
de impresia artistică, stări emoţionale,apoi se
analizează textul prin formularea unor idei
principale, se explică cuvintele necunoscute.
2.Se va trece la învăţarea textului pa fragmente exerciţiul;
logice
3.După însuşirea textului se face familiarizarea
melodică, moment în care copiii vor cânta linia
melodică a cântecului fără text, folosind
diferite silabe neutre (ma, la, mi,etc.) . Se va
trece apoi la intonarea cântecului folosind
textul învăţat.
4.Obţinerea performanţei- se realizează prin
interpretarea căntecului, cu toată grupa de
copii, urmând apoi a se interpreta cântecul de demonstraţia
către câţiva copii,individual sau pe grupuri
evaluarea calităţii interpretării lor făcându-se
de către ceilalţi copii. exerciţiul
Aprecieri
Asigurarea retenţiei şi a După ce au învăţat cântecul, se trece la partea a Explicaţia verbale
transferului doua a ctivitătii: Jocul cu text și cânt „Cu
degetele ne jucăm”voi face jocul de probă, Conversaţia
urmând apoi să se realizeze jocul şi de către
copii. Jocul
Se va face aprecieri asupra modului in care au Frontală
participat copiii la desfasurarea activitatii și se
vor oferi recompense.
Incheierea activităţii Tranziția către ALA 2 se va face intonând Conversaţia Recompense
cântecul : „Bat din palme clap, clap, clap,/Din Aprecieri
picioare trap, trap, trap/Ne-nvârtim, ne Explicatia verbale
răsucim/Şi la baie ne pornim!, copii vor merge Frontală
la baie și vor bea apă Demonstratia
Încheierea activități se va realiza jocul
senzorial:„Atinge şi spune cum este!” Exercitiul

S-ar putea să vă placă și