Sunteți pe pagina 1din 15

Educatoare : Piele Mariana

G.P.P NR.9 BUZĂU

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: “CUM ESTE, A FOST SI VA FI PE PĂMÂNT?”

TEMA PROIECTULUI: “PRIETENII MEI, NECUVÂNTĂTOARELE”

SUBTEMA: “ÎN OGRADA BUNICILOR”

TEMA ZILEI: “ ANIMALE MARI SI MICI CUNOSCUTE DE PITICI”


PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

DATA: 1 FEBRUARIE 2012


UNITATEA DE INVĂŢĂMÂNT: G. P. P. Nr. 9 BUZAU
EDUCATOARE: PIELE MARIANA

GRUPA: MICĂ “B”

TEMA ANUALĂ: “CUM ESTE, A FOST SI VA FI PE PAMANT?”


TEMA PROIECTULUI: ”PRIETENII MEI, NECUVANTATOARELE”

SUBTEMA PROIECTULUI: “ANIMALE DIN OGRADA BUNICII”

TEMA ZILEI: “ANIMALE MARI SI MICI CUNOSCUTE DE PITICI”

MIJLOC DE REALIZARE: ACTIVITATE INTEGRATĂ

COMPONENTELE ACTIVITAŢII INTEGRATE:

 DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE


 DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV
 ACTIVITAŢI LIBER ALESE

SCOPUL ACTIVITĂŢII: Familiarizarea copiilor cu diferite cunoştinţe ce vizează


animalele domestice

I. ADP- Activităţi de dezvoltare personală


 RUTINE:.
ÎD: “Bună dimnineaţa, prieteni ai animalelor”
Salutul, Prezenţa, Calendarul naturii
 TRANZIŢII: “Unu-doi, unu-doi, căţeluşule vioi!” – joc cu text şi cânt

II. Jocuri şi activităţi alese ( ALA 1)


 BIBLIOTECĂ - „Cărticica mea cu animale”
 ŞTIINŢĂ: – “Găseşte întregul!”

 CONSTRUCŢII: - „Curtea animalelor” – îmbinare


III. Activităţi pe domenii experienţiale – ADE - activitate integrată
(DLC+DOS):“ANIMALE MARI SI MICI CUNOSCUTE DE PITICI”
 DLC: (domeniul limbă şi comunicare) – “Peticel învaţă să latre” - povestirea
educatoarei
 DEC: (domeniul estetic şi creativ) – “Măşti cu animale din poveste” – pictură

IV. Jocuri şi activităţi recreative (ALA2):


„ PETICEL ŞI PRIETENII SE DISTREAZĂ”:
- joc de miscare „Animale, fugiţi la căsuţa voastră!”
- “Carnavalul animalelor”- Dans şi voie bună

Finalitatea zilei
La finalul zilei, copiii vor folosi măştile realizate la educaţie artistico-plastică în
desfăşurarea jocului de mişcare, acesta oferind posibilitatea copiilor să-şi manifeste energia.
De asemenea, la sfârşitul zilei, va fi prezentată părinţilor cartea cu animale realizată de copii.
-
 ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ
TEMA ZILEI: “ANIMALE MARI ŞI MICI CUNOSCUTE DE PITICI”
TIPUL DE ACTIVITATE: Formare de deprinderi
ETAPELE ACTIVITĂŢII:
- SALUTUL: “Buna dimineata, prieteni ai animalelor!”
- PREZENŢA COPIILOR: Verificarea prezenţei copiilor în urma anexării unor simboluri cu
fotografiile acestora
- COMPLETAREA CALENDARULUI NATURII
- NOUTĂŢI/ EVENIMENTE/ ŞTIREA ZILEI: Prezentarea musafirilor, scurte istorisiri ale
copiilor despre animale întâlnite de ei.
- ACTIVITATE DE GRUP: O scurtă poveste a educatoarei despre cum trebuie sa îngrijim şi
să ne comportăm cu animalele.
SCOP: Participarea şi implicarea activă a copiilor în vederea stimulării comunicării,
favorizării interrelaţionării, împărtăşirii cu ceilalţi şi formării comportamentului empatic la
preşcolari.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
- să utilizeze formule de salut adecvate momentelor zilei sau în diferite împrejurări;
- să sesizeze prezenţa sau absenţa unui coleg cunoscându-i numele;
- să observe cu atenţie vremea de afară oferind verbal câteva caracteristici ale acesteia,
marcându-le prin simboluri adecvate.

STRATEGII DIDACTICE:
 METODE ŞI PROCEDEEE: conversaţia, explicaţia, negocierea, jocul,
problematizarea.
 ELEMENTE DE JOC: mişcarea, surpriza, mânuirea materialelor, dansul.
 RESURSE MATERIALE: panoul, calendarul naturii, jetoane cu caracteristici ale
vremii.
 FORME DE ORGANIZARE: frontal, individul, în perechi.
BIBLIOGRAFIE:
 „ Curriculum pentru învăţământ preşcolar”-MECI 2008
 Breban Silvia, Fulga Mihaela- „ Metode interactive de grup”- Editura Arves, 2007
TEMA ZILEI: “ANIMALE MARI SI MICI CUNOSCUTE DE PITICI”
CATEGORIA DE ACTIVITATE: ALA 1
TIPUL DE ACTIVITATE: Exersarea şi consolidarea deprinderilor
FORMA DE REALIZARE: activitate pe centre de interes
SCOP: consolidarea cunoştinţelor copiilor referitoare la animale, aspect fizic, mod de viaţă,
hrană, adapost.

I. La centrul BIBLIOTECĂ se propune copiilor selectarea jetoanelor pentru


realizarea unei cărticele cu animale domestice.
Tema: ,, Cărticica mea cu animale ”
Obiective operaţionale:
- să „ citească” imaginile decupate denumind animalele;
- să diferenţieze câteva trăsături sau obiceiuri proprii fiecărui animal;
- să lipească imaginile respectând indicaţiile date.

II. La centrul ŞTIINŢĂ copiii vor reconstitui imagini cu animale domestice, cu


hrana sau adapostul acestora.
Tema - ,, Găseşte întregul! ”
Obiective operaţionale:
 să recunoască animalele ilustrate în imagini;
 să reconstituie imaginea formând din bucăţi – întregul;
 să denumească imaginea întregită;
;

III. La centrul CONSTRUCTII copiii vor realiza curtea animalelor folosind diferite
materiale – jocuri Lego, cuburi de lemn, siluete de animale - folosind operaţii de
alăturare sau îmbinare;
.Tema: „ Curtea animalelor”
Obiective operaţionale:
 să construiască cu ajutorul materialelor, respectand tema data;
 să precizeze utilitatea construcţiei realizate.
 să colaboreze în realizarea construcţiei;
STRATEGII DIDACTICE:
 METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, observaţia explicaţia, demonstraţia,
exerciţiul, lucrul individual, jocul, problematizarea,.
 MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: jetoane cu animale, coli cartonate colorate, lipici,
puzzle-uri jocuri de construcţie, siluete ale animalelor, lego, cuburi de lemn.
 FORME DE ORGANIZARE: pe grupuri, frontal, individual.

BIBLIOGRAFIE:
 „ Curriculum pentru învăţământ preşcolar”-MECI 2008
 Suport pentru aplicarea noului curriculum pentru învăţământul preşcolar, nivel 3-5
ani
 Aplicaţiile noului curriculum pentru învăţământul preşcolar.
EVENIMENTE STRATEGII
DIDACTICE CONŢINUT ŞTIINŢIFIC DIDACTICE EVALUARE
Organizarea spaţiului şi a
1.Moment climatului educaţional într-un
organizatoric mod optim de desfăşurare a
activităţii.

Se realizează prin prezentarea


2.Captarea
centrelor de activitate, prin
atenţiei Observaţia
explicaţii corespunzătoare şi se
prezintă materialele.
3.Anunţarea
temelor şi Se prezintă sarcinile care vizează Explicaţia,
enunţarea obiectivele operaţionale urmărite. conversaţia
obiectivelor

4.Dirijarea În funcţie de opţiunile copiilor, ei Explicaţia, Evaluare practic


învăţării vor constitui micro-grupuri. Se va conversaţia, actionala
intervenii cu mici explicaţii dacă demonstraţia, Evaluare pe grupe
se solicită ajutorul. exerciţiul, si individual
jocul.

5.Obţinerea Fiecare copil explică ce a lucrat şi Analiza Orală


performanţei şi modul de lucru. Lucrările vor fi produselor Criterii:
asigurarea feed- realizate pentru decorarea sălii de * Colaborarea cu
back-ului grupă. ceilalţi;
* modul de
exprimare
* îndemânarea şi
creativitatea
DOMENIUL: LIMBĂ ŞI COMUNICARE
TEMA ACTIVITĂŢII: “Peticel învaţă să latre”
MIJLOC DE REALIZARE: Povestirea educatoarei
TIPUL ACTIVITĂŢII: Achiziţie de noi cunoştinţe, priceperi şi deprinderi

SCOPUL ACTIVITĂŢII: Dezvoltarea exprimării orale, înţelegerea şi utilizarea corectă a


semnificaţiilor structurilor verbale orale;
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
a) cognitive:
- să asculte cu atenţie conţinutul poveştii;
- să răspundă la întrebări pe baza conţinutului povestirii în vederea însuşirii acestuia;
- să-şi însuşească cuvinte şi expresii noi (căpiţă cu fân, a-şi bate capul, pivniţă) ;
- să se exprime corect în propoziţii din punct de vedere gramatical.
b) psiho-motorii:
- să adopte o poziţie corectă pe scăunele;
c) afective:
- să partcipe cu interes la activitatea desfăşurată;

STRATEGII DIDACTICE:
 Metode şi procedee: lectura, observaţia, demonstraţia, conversaţia, explicaţia,
povestirea, problematizarea.
 Mijloace de învăţământ: Planşele cu imagini din poveste reprezentând momentele
principale, cubul cu animale domestice, recompense.
 Forme de organizare: frontală, individuală.
FORME DE EVALUARE: aprecieri verbale, globale şi individuale, acordare de
recompense.
LOCUL DESFĂŞURĂRII: sala de grupă
DURATA: 15 min

BIBLIOGRAFIE:
 “Curriculum pentru invatamantul prescolar”- prezentare si explicitari, Editura
Didactica Publishink House, 2009
 “Ghid pentru proiecte tematice” , Viorica Preda, Mioara Pletea, Marcela Calin,
Aureliana Cocoş, Daniel Oprea, Filoftea Grama
 “Aplicarea noului curriculum pentru educatie timpurie-o provocare?”. Culea
Laurentia, Editura Diana, Pitesti, 2008

SCENARIUL DIDACTIC

ETAPELE STRATEGII EVALUARE


ACTIVITĂŢII CONŢINUT ŞTIINŢIFIC DIDACTICE

Observarea
1. Moment Se crează condiţii optime pentru desfăşurarea comportamen-
organizatoric activităţii (aşezarea mobilierului, aerisirea sălii Explicaţia tului
de grupă, pregătirea materialelor necesare). conversaţia Corectarea
ţinutei
Se va realiza printr-o scurta conversatie despre Surpriza Interesul
2. animalele domestice. pentru surpriză
Reactualizarea  Ce animale domestice cunoaşteţi?
cunoştinţelor  Care animale domestice vă plac cel mai
mult?

3. Captarea Se va realiza sub formă de surpriză: câteva Conversaţia Răspunsurile


atenţiei personajele măgăruşul şi iepuraşul interpretate copiilor
de doi copii vor aduce cu ei un caţeluş de pluş
şi o scrisoare pe care o voi citi copiilor.
Se vor anunta titlul povestirii si obiectivele
4. Anunţarea în termeni accesibili copiilor. Povestea pe care
temei şi m-a rugat căţelusul să v-o spun se numeşte
enunţarea “Peticel învaţă să latre”.Voi trebuie să ascultaţi
obiectivelor povestea, să fiţi atenţi şi să spuneţi ce animale
apar în poveste şi să faceţi şi voi cum fac ele, să
răspundeţi la întrebările mele.
Căţelul care a venit la noi ne-a adus un plic în
care am gasit imaginile din poveste, măşti ale
animalelor din poveste pe care le vom picta
mai târziu şi ne vom juca cu ele la carnavalul
animalelor.

 Prezentarea conţinutului povestirii Povestirea


5. Dirijarea Se va prezenta conţinutul povestirii cât mai educatoarei
învaţării expresiv, folosind mimica şi gestica
corespunzătoare. Vocea si tonul trebuie sa fie
potrivite cu importanţa faptelor povestite.
Conţinutul povestirii va fi expus urmărindu-se
succesiunea evenimentelor. Explicaţia
Pe parcursului expunerii conţinutului se vor
explica cuvintele noi. Exercitiul
Momentele principale ale povestirii sunt:
1. Căţelul Peticel era suparat ca nu stia să
latre.
2. Merge la văcuţă să-i ceară ajutorul.
3. Se întalneste cu purceii, dar nici Problematizare
aceştia nu-l pot ajuta.
4. Măgăruşul îl trimite în pivniţă pentru a
învaţa să latre.
5. Când broasca îi sare pe nas, căţelul se
sperie şi latră ham ham.
6. Lătrând, Peticel dă de veste prietenilor
că a învăţat să latre.
7. Peticel este fericit alături de familia sa.
 Fixarea conţinutului povestirii Conversaţia
Li se vor adresa copiilor cateva întrebări:
- V-a placut povestea?
- Cum s-a numit?
- De ce era suparat?
- Cu cine s-a întâlnit întâi căţelul?
- Unde l-a trimis măgăruşul?
- De cine s-a speriat în pivniţă?
- Ce a făcut cand s-a speriat?
- După ce a învăţat să latre, mai era
supărat?

6. Obtinerea Li se va cere copiilor să povestească conţinutul Conversaţia Evaluare


performantei poveştii, cu ajutorul întrebărilor adresate de orală
educatoare, pe baza imaginilor.

7. Evaluare Li se propune copiilor un joc în care aceştia Conversaţia


trebuie să rostogolească un cub, să privească Explicaţia Evaluare
imaginea unui animal şi să formuleze propoziţii Jocul orală
scurte, precizând daca acesta a fost sau nu Exerciţiul
prezent în poveste, făcând apoi ca el.

Incheierea Se fac aprecieri asupra modului cum s-au Aprecieri


activitatii implicat copiii in desfasurarea activitatii. verbale
Se vor acorda stimulente.

Tranzitie: “ Am în curte la bunici”- joc muzical

DOMENIUL: ESTETIC ŞI CREATIV


CATEGORIA DE ACTIVITATE: EDUCAŢIE PLASTICĂ
TEMA ACTIVITĂŢII: “ MĂŞTI cu animale din poveste”
MIJLOC DE REALIZARE: DACTILOPICTURĂ
TIPUL ACTIVITĂŢII: Formare de priceperi şi deprinderi
SCOPUL: Formarea deprinderii de a reda plastic o temă dată folosind tehnica dactilopicturii;
stimularea creativităţii şi expresivităţii prin pictură.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
 COGNITIVE:
- să utilizeze tehnica dactilopicturii în realizarea lucrării;
- să aplice corect pata picturală pe mască cu ajutorul degetului arătător;
 PSIHO-MOTRICE:
- să execute exerciţii de încălzire ai muşchilor fini ai mâinii;
- să-şi coordoneze mişcările oculo-motorii în vederea realizării temei.
o AFECTIVE:
- să participe activ pe tot parcursul activităţii;
STRATEGII DIDACTICE:
o FORME DE ORGANIZARE: individual
o METODE SI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, Turul
galeriei.
o MATERIAL DIDACTIC: măşti, acuarele, şerveţele, calculator, CD, flanelograf
DURATA:15 min.
BIBLIOGRAFIE:
o Curriculum pentru învăţământul preşcolar, Didactica Publishing House, 2009
o Bojneag, Maria, Educaţie plastică – ghid metodic pentru învăţământul preşcolar,
Editura Tehno Art, 2007
DEMERSUL DIDACTIC – DEC (EDUCAŢIE PLASTICĂ)

CONŢINUT ŞTIINŢIFIC STRATEGII EVALUARE


EVENIMENT DIDACTICE
DIDACTIC
1. Moment Voi asigura condiţiile optime pentru Observarea
organizatoric desfăşurarea activităţilor: directă;
 aranjarea mobilierului;
 pregătirea materialului necesar
pentru activitate;
 intrarea ordonată a copiilor în sala
de grupă.

2. Captarea O voi face încă din cadrul întâlnirii de Conversaţia


atenţiei dimineaţă, când în sala de grupă îşi fac Explicaţia
apariţia Căţeluşul Peticel şi prietenii lui.

3. Anunţarea Vom picta măşti ale prietenilor lui Peticel Observarea


temei şi a pe care le vom picta prin tehnica amprentei. Expunerea reacţiilor
obiectivelor Voi repeta tema activităţii cu 2-3 copii, copiilor;
pentru fixarea ei.

4. Dirijarea Intuirea materialului: Copiii vor fi Observaţia Evaluare orală


activităţii solicitaţi să recunoască şi să descrie individuală;
materialele de pe mese: suprafaţa de lucru, Conversaţia
acuarele, şerveţele.
Explicarea şi demonstrarea modului Explicaţia
de lucru: Voi prezenta copiilor modul de
lucru, insistând asupra tehnicii amprentei.
Demonstrez cum trebuie lucrat şi le voi
atrage atenţia copiilor că trebuie să facă o
lucrare frumoasă şi curată, pentru ca Peticel
să fie mulţumit.
- Copii, trebuie să aveţi mare grijă când
veţi aplica culoarea, să nu depăşiţi conturul
şi să murdăriţi masa, pentru că lucrarea nu
va mai fi la fel de frumoasă.
5. Obţinerea Voi executa cu copiii exerciţii de Exerciţiul Aprecierea
performanţei încălzirea muşchilor mici ai mâinii: pozitivă
“Batem, batem palmele” privind
”Jocul degetelor” executarea
Mişcăm degeţelele mişcărilor;
Ne lipim pălmuţele
Pumnişorii îi răsucim
Şi apoi îi învârtim
Executarea lucrărilor:
Pe tot parcursul activităţii voi urmări
îndeaproape modul de executare al lucrării
(sugestii, explicaţii suplimentare, corectarea
poziţiei la masa de lucru), voi stimula copiii Conversaţia Evaluarea
în realizarea temei şi îi voi îndruma pe cei Explicaţia modului de
care întâmpină greutăţi. Exerciţiul lucru al
În timpul lucrului asigur climatul copiilor;
favorabil muncii independente prin audierea
unor cântece despre animale.

6. Evaluarea La terminarea lucrului, copiii îşi vor Turul galeriei Aprecierea


performanţei prezenta lucrările şi le vor folosi la jocul de modului de
mişcare. lucru;
Lucrările vor fi analizate având în vedere
realizarea cerinţelor şi aspectul final al
acestora.

7. Încheierea Se adresează copiilor întrebări legate de


activităţii activitatea desfăşurată:
- Ce am pictat noi astăzi? Conversaţia Aprecieri
- Ce reprezintă măştile? generale şi
- La ce le vom folosi? individuale
Se fac aprecieri privind modul de Explicaţia
realizare a lucrărilor şi asupra
comportamentului copiilor.
Activitatea se va încheia cu mimarea
”glasului animalului” reprezentat de masca
pictată.
ACTIVITĂŢI LIBER ALESE

”PETICEL SI PRIETENII SE DISTREAZĂ

SCOP: Antrenarea copiilor în desfăşurarea unor activităţi distractive pentru a le crea buna
dispoziţie,

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
 să interpreteze rolul animalelor din poveste, folosind mimica si gestica adecvata;
 să imite glasul animalelor din poveste;
 să respecte regulile jocului de mişcare.
 să manifeste interes şi initiativă pentru folosirea propriilor lucrări în jocuri de mişcare.

STRATEGII DIDACTICE:
o METODE ŞI PROCEDEE: demonstraţia, conversaţia, explicaţia;
o MATERIAL DIDACTIC: măşti cu animale, calculator, CD cu cântece despre
animale.

Copiii vor folosi măştile realizate la educaţie artistico-plastică în desfăşurarea jocului


de mişcare „Animale, fugiţi la căsuţa voastră!”, acest joc oferindu-le posibilitatea să-şi
manifeste energia.
Copiii vor fi impărţiţi în echipe: purceluşi, căţeluşi, văcuţe şi măgăruşi. În colţurile
sălii de grupă vor fi căsuţele animalelor. Educatoarea va fi conducătorul jocului şi le va
prezenta copiilor regulile jocului. La semnalul: ”Animăluţele pleacă la joacă!” din fiecare
căsuţă, copiii vor pleca prin sala de grupă jucându-se şi imitând glasul animalelor. La al
doilea semnal „Animale, fugiţi la căsuţa voastră!”, ”copiii-animăluţe” vor trebui să se ducă
la căsuţa lor. Pe parcursul jocului se va schimba căsuţa.
Programul se va încheia cu carnavalul şi hora animalelor.

S-ar putea să vă placă și