Sunteți pe pagina 1din 15

Gradinita cu Program Normal Bunea-Mare

Educatoare:Ivan Lorena Simona


-Februarie2019-

DATA : 28.02.2019
Educatoare: prof.Ivan Lorena Simona
Unitatea:Grădinița cu Program Normal Bunea-Mare
Grupa:mică
Tema anuală de studiu:”Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?”
Tema proiectului tematic:”De vorbă cu Zâna Primăvara”
Tema săptămânii:”Ghiocei și mărțișoare”
Tema zilei:”Legenda ghiocelului”
Tipul activității: formarea de priceperi și deprinderi
Forma d erealizare:Activitate integratăADP+ALA1+ADE(DLC+DEC)+ALA2
Forma de organizare: frontal, pe grupuri, individual
Mijloace de realizare:povestirea educatoarei, pictură, joc de masă, bibliotecă,
jocuri distractive,
Activități de învățare:
•Activităţi de dezvoltarepersonală (ADP)
Întâlnirea de dimineață:”Bunădimineața, gingași ghiocei!”
Noutatea zilei:“Ghiocelul„-macheta polistiren
Rutine:Gustarea,ne pregatim pentru activitati.
Tranziții: Cantecul “Bat din palme!”,”Dacă vesel se trăiește”,
Cantecul “Vine,vine primavara!”.

• Activităţi liber alese(ALA) :


ALA I :
Joc de masă - “Ghiocei”(puzzle)

Bibliotecă– “Rochița primăverii”-(exerciții grafice)

ALA II (Activităţi liber alese)


-“Atinge ghiocelul”-joc de mișcare

• Activităţi p edomenii experienţiale(ADE) :


Domeniul Limbă și comunicare(DLC):
Povestea educatoarei -“Legenda ghiocelului”

Domeniul Estetic și Creativ(DEC):


Activitate artistico-plastică(Pictură):“Buchetul de ghiocei”

Durata: 1 zi
Locul de desfășurare: sala de grupă.

Scopul activității:
- Verificarea și consolidarea cunoștințelor copiilor privind
aspecte și caracteristici ale florilor de primăvară ;
- Dezvoltarea capacității de exprimare orală, de înțelegere și
utilizare corectă a semnificațiilor, structurilor verbale orale ;
- Dezvoltarea creativității și expresivității limbajului oral ;
- Formarea și consolidarea unor deprinderi de lucru pentru
realizarea unor desene, picturi;
- Dezvoltarea simțului practic și estetic ;

Obiective operaționale:
ADP:
- Să salute corect în diferite momente ale zilei;
- Să sesizeze absența sau prezența colegului său;
- Să sesizeze schimbările din natură.

ADE:
DLC: Educarea limbajului:
- Să audieze cu atenție un text, să rețină ideile principale ale
acestuia;;
- Să răspumdă la întrebări legate de text;
- Să-și îmbogățească vocabularul activ și pasiv pe baza
experienței, activitățtii personale și/sau a relațiilor cu ceilalți și simultan să
utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical;;
- Să recunoască personajele din poveste;
- Să repovestească după un șir de ilustrații.

DEC: Activitate artistic-plastică-Pictură:


- Să denumească materialele de lucru prezentate pe măsuțe;
- Să utilizeze corect materialele și instrumentele de lucru;
- Să aplice culoarea pe silueta pusă la dispoziție;
- Să urmărească cu atenție explicațiile educatoarei;
- Să păstreze acuratețea suportului de lucru(siluetele) ;
- Să finalizeze lucrările;

ALA I:
Joc de masă : “Ghiocei”
- Să ansambleze piesele de puzzle corect pentru a reda imaginea
cerută;
Bibliotecă: “Rochița primăverii”-exerciții grafice
- Să traseze semne grafice pe rochița primăverii;
- Să respecte spațiul dat;
- Să mânuiască corect intrumentul de scris;
- Să adopte o poziție corectă a corpului.

ALA II: “Atinge ghiocelul”-joc de miscare


- Să respecte regulile jocului;
- Să respecte regulile jocului folosindu-se de mișcare;
- Să întrețină o atmosferă de joc prin participarea afectivă la
activitate.

Strategii didactice:
Metode și procedee: explicația, demonstrația, exercițiul, conversația,
observația, instructajul verbal, jocul, Turul galeriei, munca independentă,
munca în grupuri mici;

Mijloace didactice: planșe cu imagini din poveste, ghiocei din polistiren ,


modelul educatoarei, tempera, șervețele umede, palete, pahare cu apă, fișe de
muncă individuale, creioane, calendarul naturii, stimulente, ecusoane, pensule,
lipici.

Resurse:
•umane: educatoarea și copiii;
•temporale : o zi;

MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
 Dumitrana, Magdalena,“Educarea limbajului in invatamantul
preşcolar”, Vol.I, Editura Compania, Bucuresti, 1999;
 Grama Filofteia, PleteaMioara,… “Aplicatiile noului curriculum
pentru invatamantul prescolar”, Editura Didactica Publishing House,
Bucuresti, 2009;
 “Metodica activitatilor instructiv educative in gradinita de copii”,
Editura Sitech, Craiova, 2011;
 “Revista Invatamantului Prescolar 1-2/2010”, Editura Arlequin.
 www.didactic.ro
SCENARIUL ZILEI
Înainte de venirea copiilor în sala de grupă se pregătesc o parte din
materiale și se aranjează sala pe sectoare de activitate.
Ziua debutează cu Întalnirea de dimineaţă, cu tema “Bună dimineața,
gingași ghiocei!”. În cadrul căreia educatoarea şi copiii, asezați în semicerc se
salută și se prezintă. Educatoarea salută copii, salut realizat prin intermediul
următoarelor versuri:
“Dimineața a sosit,
Toți copii au venit,
În semicerc să ne așezăm,
Cu toții să ne salutăm,
A început o nouă zi,
Bună dimineața, copii!”
- Bună dimineața, dragii mei ghiocei !
- Bună dimineața, doamna educatoare !
În continuare se va discuta despre caracteristicile anotimpului de
primăvară, despre prima floare care vestește acest anotimp : cum este vremea în
ziua respectivă și despre data în care ne aflăm (ziua, luna, anul), în ce anotimp
suntem, în vederea așezării jetoanelor corespunzatoare la Calendarul naturii.
Copiii se vor așeza în semicerc și se vor saluta, copiii au posibilitatea de
a-și împărtăși ideile, de a-și manifesta starea de spirit de bună dispoziție.
Educatoarea le zâmbește, transmitându-le căldură și încurajare prin toate
formele de comunicare.
Împărtășirea cu ceilalți și activitatea de grup se realizează printr-o
ghicitoare :
„Zăpada s-a topit,
Ghiocelul a răsărit,
Pomiiau înmugurit
Ce anotimp a sosit ?
( Primăvara )“
Copiii sunt solicitați să spună dacă sunt triști sau bucuroși că vine
primăvara și să aleagă un pătrat cu emoția corespunzătoare : “ Mă bucur că vine
primăvara pentru că…..„, „Sunt trist pentru că…“
Noutatea zilei–: ,,Este o zi specială pentru că avem oaspeți!”. Se prezintă
copiilor silueta “Ghiocel„.
Educatoarea prezintă copiilor, întermenia ccesibili, activitățile pe care le
vor desfășura în această zi, precizând pe scurt sarcinile ce le vor îndeplini în
cadrul activităților.
Copiii descoperă centrele pregătite şi sarcinile de lucru şi işi aleg centrul
preferat. La sectorul “Bibliotecă” vor decora rochița Primăverii cu semne
grafice, la centrul “Joc de masă” vor avea de rezolvat un puzzle.
După ce sarcinile de la sectoare vor fi îndeplinite, copiii impreunã cu
educatoarea vor trece pe la toate centrele pentru a vedea si aprecia rezultatele
activității.
Tranziția către activitatea frontală se va realiza prin cântecul cu
mișcare“Luați seama bine!”.
Rutina: copiii se pregãtesc pentru a servi masa(Spălarea mâinilor,
autoservirea).
Se pregătește sala de grupă pentru următoarea secvență, activitățile pe
domenii experiențiale(DLC și DEC).
În continuare vor avea loc activitățile pe domenii experiențiale.
La domeniul Educarea limbajului (DLC) copiii vor asculta povestea
“Legenda ghiocelului”, unde voi prezenta obiectivele, planșele cu secvențe din
poveste, pe care le vom discuta. Voi expune povestea clar, concis și expresiv și
voi explica cuvintele noi.
Tranzitie: joc cu cantec“Bat din palme!”
La domeniul Activitate artistico-plastică (DEC) copiii vor avea de
realizat o pictură.
Înainte de începerea efectivă a lucrului, se realizează câteva exerciții de
încălzire a mușchilor mici ai mâinii.
Tranzitie: copiii vor interpreta cântecelul“Vine, vine primavara”,timp în
care educatoarea le va pune la dispoziţie materialele necesare.
Copiii vor lucra individual, ținând cont de explicațiile educatoarei. La
finalul activitătii, prin metoda ”Turul galeriei” preșcolarii vor analiza lucrările
colegilor, dar și propriile lucrări, ținând cont de anumite criterii (acuratetea
lucrarii, respectarea culorilor, aspectul estetic). Lucrările realizate de copiii vor
fi puse la expoziție în Sectorul Artă.
Se face tranziția către activitatea recreativă “Atinge ghiocelul!” prin
cântecul “Dacă vesel se trăiește!”
În ultima etapă a zilei,se va desfasura un joc de miscare numit “Atinge
ghiocelul! ” iar la final copiii vor fi răsplatiți cu stimulente.
DESFĂȘURAREA ACȚIUNII

Nr. Evenimentul Strategii didactice


Crt didactic Conținut științific Evaluare
Metode și Mijloace Forma de
procedee didactice organizare
1. Moment Crearea condițiilor necesare bunei desfășurări a activității:
organizatoric -aerisesc sala de grupă;
-pregătesc materialul didactic; Conversația Frontal
- aranjez scăunelele sub formă de semicerc;
-asigur intrarea ordonată a copiilor în sala de grupă
-aranjarea mobilierului pe centre: artă, știință, bibliotecă,
activitate practică.

2. Captarea atenției Se va realiza prin apariția- surpriză a unui ghiocel. Conversaţia Silueta unui Frontal Observarea
„Dragi copii, Ghiocelul a venit în vizită la noi pentru că vrea ghiocel din curentă a
să vă cunoască și să vrea să vadă dacă vreți ca el să o aducă Frontal polistiren educatoarei
pe Zâna Primăvară la noi! De aceea dacă vrem să-l ajutăm Denumește
trebuie să fim ascultători și atenți la tot ceea ce vom face obiectul
astăzi!“ Elementulsur
priza

3. Anunțarea temei Se anunță tema activității în termeni accesibili și se prezintă Observatia Frontal
și a obiectivelor pe scurt sarcinile pe care le vor avea de îndeplinit: Planșe poveste
”-Astăzi , dragi copii, vă voi spune o poveste despre un Explicatia
ghiocel, numită “Legenda ghiocelului„, și că în cadrul
acestei activități ei vor trebui să rețină titlul poveștii Conversatia
prezentate; să urmărească cu atenție linia poveștii
concomitent cu imaginile; să rețină semnificația cuvintelor și Frontal
expresiilor noi: „legenda“, “adiere„, „astru“, “firav„,
„răsfățată“, “surate„, „trenă“.
După aceea trebuie să rezolvăm sarcinile de la fiecare
sector unde vom avea de rezolvat un puzzle, vom rezolva o
fișă, vom picta un buchețel de ghiocei.

4. Prezentarea Voi povesti ținând cont de mimica și gestica cerută de Frontal


noului conținut text. Voi urmări momentele principale:
și dirijarea -decizia fetei astrului luminos de a se plimba printr-o Povestirea
învățării Grădină. Recunoaște-
-descoperirea ghiocelului plângăcios Planșe poveste rea
-darul făcut de prințesă ghiocelului personajelor
- anunță sosirea Primăverii.
La finalul povestirii voi expune pe rând planșele cu
momentele principale. Se analizează cu copiii printr-o
scrurtă conversație.
Pentru fixarea conținutului voi prezenta copiilor planșele Conversația
și le voi cere să le ordoneze și să prezinte pe scurt conținutul
acestora.

5. Obținerea Se va realiza prin câteva întrebări din povestea redată: Conversația Evaluarea
performanței -Cum se numește povestea? Exercițiu orală
-Ce personaje întâlnim în poveste? Copii
-Cine a plâns într-un colț a grădinii? răspund la
întrebări
6. 6.Asigurarea Vor fi prezentate copiilor centrele de interes pregătite. Se Copii observă
retenției și a merge la fiecare centru pentru a familiariza copiii cu centrele și
transferului de materialele, sarcinile de lucru și obiectivele urmărite. Conversatia materialele
informații Intuirea materialului. prezentate pe
Se vor intui materialele de la cele trei centre: măsuțe
La sectorul BIBLIOTECĂ vor decora rochița Explicatia Individual
Primăverii cu semne grafice.
La sectorul JOC DE MASĂ vor avea de realizat un Exercitiul
puzzle.Copiii primesc piesele de puzzle pe care le vor
ansambla pentru a realiza imaginile.

Vor fi apreciați copiii pentru modul cum și-au desfășurat


activitatea . Copii sunt
La DEC copii vor enumera materialele de pe măsuțe: atenți la
Intuirea materialelor: Exercitiul Individual explicațiile
-acuarele Tempera; educatoarei
- siluete-ghiocel –din polistiren
- șervețele umede
Instructajul și demonstrația
Se explică și se demonstrează modul de lucru. Priviți cu Demonstrația
atenție modelul pe care vi l-am făcut eu.
Exerciții de încălzire a musculaturii fine a mâinilor:
•Închidem și deschidem pumnii;
•Morișca înainte, inapoi;
•Cântăm la pian;
Se urează“Spor la lucru„ și se dă semnalul de începere a
lucrului.
Îi voi supraveghea la toate centrele și îi voi ajuta acolo
unde întâmpină greutăți.
Executarea temei de către copii în mod Individual ,
conform modelului educatoarei, respectând indicațiile
primite, utilizând o tehnică corectă de lucru; atenționarea
păstrării ordinii și disciplinei.

7. Evaluarea şi Când lucrările vor fi terminate, vor fi expuse și se vor Conversatia Frontal Evaluarea
încheierea analiza. globală
activităţii Se face aprecierea asupra modului în care s-a
desfasurat intreaga activitate precizandu-se ca sunt foarte
multumita de activitatea lor.
Ziua se încheie cu un joc distractiv ,,Atinge ghiocelul,, . Explicația Un ghiocel
Le voi explica cum se va desfășura jocul: copii se vor așeza Demonstrația atârnat de o ață
în șir indian și vor trebui să sară de pe ambele picioare
pentru a atinge ghiocelul.
Dreptrecompense,ceimicivorprimi o surprizadulce. Stimulente

S-ar putea să vă placă și