Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRAT

TEMA: CAND/ CUM SI DE CE SE INTAMPLA? SUBTEMA: ,,POVESTE DE PRIMAVARA EDUCATOARE: MADIN TINCA UNITATEA DE NVMNT: G.P.N. NR. 2- OLTENITA GRUPA: Mijlocie FORMA DE REALIZARE: Activitate inte !ata "#ac$eta% &ove'te c!eata% &ict(!a)* FORMA DE ORGANIZARE+ F!ontala, &e !(&(!i #ici, in-ivi-(al* TIPUL DE A.TIVITATE : .on'oli-a!e -e &!ice&e!i 'i -e&!in-e!i a c(no'tintelo!,
eval(a!ea ace'to!a*

Madin Tina- educatoare

SCOPUL ACTIVITII: Stimularea exprimarii orale, utilizarea corecta a structurilor verbale, ezvoltarea creativitatii si a expresivitatii limba!ului, e ucarea "ustului estetic# O$I%CTIV% OP%&ATIO'AL%: ALA I ( Activit)*i pe ce+tre e i+teres: ,#$I$LIOT%CA: ,,Citim ima"i+i espre prim)var)-( S) sorteze ima"i+ile e prim)var) . ( S) povesteasc) up) ilustra*ii iversele aspecte ale a+otimpului e prim)var). ( S) /ormuleze propozitii re/eritoare la actiu+ile es/asurate# 0#A&T: 1ac2eta: ,,3rumoasa prim)var)4 ( S) i e+ti/ice materialele puse la ispozitie. ( S) picteze i/erite /orme i+ coca. ( S) realizeze o mac2eta cu materialele puse la ispozitie# # 5#6TII': 7La /lorarie4 ( S) /ormeze buc2ete e /lori si sa +umere cate /lori are /iecare buc2et.. ( S) raporteze +umarul la ca+titate si ca+titatea la +umar.. ( Sa i+terpreteze rolul /loraresei si rolul clie+tului /olosi+ /ormulele e politete# A8% ( Activit)*i pe ome+ii experie+*iale : 8LC: Poveste creata 7Poveste e primavara4 8%C,: Pictura 7Peisa! e primavara4 ( Sa se exprime i+ propozitii /ormulate corect i+ pu+ct e ve ere "ramatical. ( Sa co+ti+ue sirul povestii utiliza+ structuri verbale, povestiri. ( Sa alcatuiasca o poveste urma+ lo"ica i eilor preze+tate. ( Sa compu+a spatiul plastic /olosi+ materialele puse la ispozitie. ( Sa obti+a e/ecte plastice, /orme spo+ta+e si elaborate pri+ te2+ici speci/ice picturii# ALA 0: Sce+eta( 7Pe+tru ti+e primavara94 ( Sa repro uca cu usuri+ta co+ti+utul versurilor i+vatate. ( Sa i+terpreteze corect si expresiv rolurile atribuite. ( Sa se creeze o atmos/era e spectacol, copiii /ii+ pe ra+ actori si spectatori# ST&AT%:II 8I8ACTIC%: ,#1%TO8% 6I P&OC%8%%: observatia, co+versa*ia, explica*ia, emo+stra*ia, !oc e rol, expu+erea, povestirea, braistormi+"ul, surpriza# 0#1I;LOAC% 8I8ACTIC%: reviste si carti pe+tru copii, /lori +aturale,vaze, materiale suport pe+tru mac2eta , acuarele, lipici, /orme realizate i+ coca, siluete i+ carto+ o+ ulat, carli"e vopsite, C , /ar/urii e u+ica /olosi+ta,servetele, costume speci/ice perso+a!elor etc# Activitate recreativ): costume speci/ice rolurilor i+terpretate, C8, calculator, ecor a ecvat pe+tru ramatizarea sce+etei# &%SU&S%: ( ( uma+e: e ucatoarea <i "rupa e copiii. ( temporale: o zi. ( biblio"ra/ice:

Madin Tina- educatoare

( =Curriculum pe+tru >+v)*)m?+tul pre<colar 5(@AB a+i 4 ( 0CCD $rebe+, Silvia. :o+"ea, %le+a. &uiu, :eor"eta. 3ul"a, 1i2aela E =1eto e i+teractive e "rup4 ( "2i meto ic, e itura Arves. ( :2i ul e bu+e practici pe+tru e ucatia timpurie a copiilor i+tre 5(@AB a+i, 1# %# C# T#,0CCD. ( ;ocuri pe+tru prescolari E cule"ere, % itura Aramis, 0CCF. ( Laure+tia Culea(Aplicarea +oului curriculum i+ e ucatia timpurie( o provocareG, % itura 8ia+a, $ucuresti( 0CCD# ( HHH#ima"i+i#ro

SC%'A&IUL IIL%I I# ACTIVITATII 8% 8%IVOLTA&% P%&SO'AL:


,#SALUTUL - pornete de la educatoare: -,,$u+a imi+ea*a, 3luturasilor9-Este o i deose!it" pentru copii. #ala de $rup" este pre$"tit" pentru sosirea copiilor, care s-au %&!r"cat 'ru&os i au (enit la $r"dini)" curioi s" (ad" ce surpri e le o'er" aceast" i. - Bun dimineaa! Eu sunt o viorea de culoarea mov...('e &!e/int0 e-(catoa!ea) - Cine suntei voi? - Eu sunt zambila de culoarea alba; eu sunt o lalea frumoasa eu sunt o narcisa...( 'e &!e/int0 co&ii). P&%I%'TA Aceasta etapa este un prile* %n care copiii contienti ea " co&ponenta $rupului, e(entualii a!sen)i+ ei pot discuta &oti(ele pentru care unii cole$i lipsesc, aceasta 'iind %nc" o &odalitate prin care se consolidea " rela)iile %n cadrul $rupului. CAL%'8A&UL 'ATU&II - ,n ce anoti&p sunte&- .are sunt se&nele acestui anoti&p- .e &a$ii poate sa 'ac" pri&"(ara- /%n'lorete po&ii, topete "pada i apar $0ioceii+ 'ace soarele s" r1d"+ 2 - .ine tie ce i este a i- .e i a 'ost ieri#e (or sta!ili coordonatele: data, luna i aspecte caracteristice. #e (or 'olosi cartonae, *etoane, di'erite i&a$ini adec(ate te&ei3&o&entului3anoti&pului. J1P&T6I&%A CU C%ILALI 4n copil po(estete %nt1&pl"ri din iua precedent" de la $radini)" sau de acas". .opiii %i trans&it, cu sinceritate, $ri*ile, pro!le&ele, e5perien)ele proprii, p"rerile despre un anu&it e(eni&ent, %nt1&pl"ri la care au 'ost &artori. #e interpretea " cu toata $rupa c1ntecul ,,Pri&a(ara6 'OUTIL% IIL%I Readucerea in pri& plan a 7anei Pri&a(erii prin descoperire unui ele&ent surpri a- un clopotel in 'or&a de 'loare care (a tre i interesul copiilor in des'asurarea acti(itatilor. T&A'IITII: - di'erite 'or&e de &ers+ - *oc de &iscare 89lorile si 'luturasii6, 8 :aca (esel se traieste6

Madin Tina- educatoare

&UTI'%: ( ;Ne pre$ati& pentru acti(itati6- deprinderi de autoser(ire+ - ;Apa si sapunul, prietenii cei &ai !uni6- deprinderi i$ienice<+ - ;Pot si sin$ur6- deprinderi de auto$ospodarire. II# ACTIVITAT%A P% C%'T&% 8% I'T%&%S #e trece la acti(itatea pe sectoare. #e pre int" sarcinile la 'iecare sector. La centrul $ibliotec): copiii (or citi i&a$ini de pri&"(ar", (or alc"tui propo i)ii si&ple i de (oltate, (or recita poe ii dedicate pri&a(arii . Arta: copiii (or a(ea carioca, 'ie cu 'lori de pri&"(ar", panou pentru e5punerea lucr"rilor, iar la 6tii+*) : se&in)e, coule)e, ci're, 'ia de re ol(at. Prin &etoda ,,=eni)i, po(esti)i, aplauda)i>6 se reali ea " e(aluarea acti(it")ilor pe centre. Tra+zi*ie: *oc de &icare: ,,:ac" (esel se tr"iete<< ACTIVITAT%A P% 8O1%'II %KP%&I%'IAL% Le$"tura dintre centrele de interes si acti(itatea pe do&enii e5perien)iale se (a reali a prin pre entarea continu"rii scrisorii de la 71na Pri&"(ara. Pentru ca to)i copiii s" se !ucure de surpri ele de la 71na Pri&"(ara, (o& trece peste c1te(a o!stacole /sarcini2 pe care tre!uie s" le re ol("& pentru a ne ar"ta prietenia 'a)" de 71na Pri&"(ara i &esa$erul ei, Ri)a ?G"r$"ri)a. Pentru a ne rela5a i a c"p"ta 'or)e proaspete pentru reali area ur&"toarei acti(it")i /acti(itatea practic"2, (o& c1nta c1ntecelul: ,,.op"celul<< Tra+zi*ie: c1ntec ,,,n'loresc $r"dinile<< ACTIVITAT%A 8% &%LAKA&% SI &%CUP%&A&% P&O:&A1 A&TISTIC: 7iua se (a %nc0eia cu pre entarea de c"tre copii a unui scurt pro$ra& ,,Pri&"(ar" te iu!i&><<- dra&ati are i (alsul 'lorilor. La s'1ritul ilei se 'ac aprecieri $enerale asupra des'"ur"rii acti(it")ii, conclu ion1nd: 71na este 'oarte &ul)u&it". I-a& de&onstrat c" prin acti(itatea de ast" i %i pute& %ndeplini dorin)a si sunte& prietenii ei. .opiii (or pri&i sti&ulente.

Madin Tina- educatoare

8%S3ASU&A&%A ACTIVITATII
%ve+ime+tul i actic Co+*i+utul abor at Strate"ii i actice 1eto e si proce( ee 1i!loace i actice %valuare LI+strume+te si i+ icatoriM

,#1ome+t or"a+iza toric

Pentru o !una des'"urare a acti(it")ii se iau ur&"toarele &"suri: - aerisirea s"lii de $rup" - aran*area sc"unelelor %n se&icerc Pre$"tirea &aterialului didactic i distri!uirea lui pe centre - intrarea ordonat" a copiilor %n sala de $rup" c1nt1nd o stro'" din c1ntecul ,,=ine, (ine Pri&"(ara>6 .opiii sunt in(itati sa O!ser(area+ participe la intslnirea de .on(ersa)ia+ di&ineata, &o&ent in care :ialo$ul+ =or descoperi ele&entul surpri a- un clopotel in 'or&a de 'loare, lasat de 7ana Pri&a(ara. .lopotel .apacitatea .opiilor de ao!ser(a si de a interactiona+

0#Captarea ate+*iei

5# &eactuali zarea cu+o<ti+*elor

=oi anun)a acti(it")ile ce E5plicatia+ ur&ea " a 'i des'"urate %n .on(ersatia+ 'iecare centru de interes, E5punerea+ in(it1nd $rupa de copii s" le (i ite e i s"-i alea$" te&a dorit". Pe parcursul %ntre$ii ile noi (o& 'i prietenii 71nei Pri&"(ara

Aprecierea &odului de cooperare+

Madin Tina- educatoare

N#A+u+*area temei <i a obiectivelor opera*io+ale

Le (oi spune copiilor ca E5punerea+ asta i ne (o& rea&inti tot ce sti& despre anoti&pul pri&a(ara, iar i&preuna (o& reali a o ;Po(este de pri&a(ara6. .u a*utorul clopotelului E5punerea+ copiii sunt indru&ati spre E5plicatia+ centrele de interes desc0ise. Pre int pe rand &aterialele si sarcinile de lucru din cadrul 'iecarui atelier si le ure ;#por la lucr>6 A#L#A#, $ibliotec):,,.iti& i&a$ini .on(ersatia+ cu aspecte din anoti&pul E5ercitiul+ pri&a(ara6 :ra$i copii, 71na (rea s" (ad" la acest centru dac" (oi ti)i s" selecta)i i&a$inile de pri&"(ar", s" po(esti)i aspectele de pri&"(ar". Arta: Munca ,,71na Pri&"(ara dorete independenta s" lipiti 'run e si petale si de $rup+ de 'lori c1t &ai 'ru&os pe tulpinile pre$atite. =a tre!ui s" le ae a)i in ronduri de di'erite 'or&e pe stratul de iar!a. Alt $rup de copii (a picta 'or&ele din coca, dupa care le asa a pe panoul pre$atit. .u aceste ele&ente se (a reali a &ac0eta ;9ru&oasa pri&a(ara6 Stii+ta: E5ercitiul+ .opiii (or des'asura un *oc a(and la dispo itie 9lori naturale, (a e+ .apacitatea de a nu&ara si de a raporta cantiI&a$ini cu .apacitatea de aspecte de a se e5pri&a, pri&a(ara de a lucra in $rup si indi(idual, de a reali a o &ac0eta+

F#Preze+tarea co+ti+utului# 8iri!area >+v)*)rii

Madin Tina- educatoare

&ulte 'lori naturale si (a e. Au ca sarcina sa nu&ere si sa ase e in (a e !uc0ete de 'lori, di'erite ca nu&ar, 'or&a si culoare dupa care sa a&plase e (a ele cu 'lori in di'erite po itii spatiale. Tra+zi*ii si ruti+e: @oc e5ercitiu+ .opiii sunt in(itati sa des'asoare un *oc de in c&iscare intitulat ;9lorile si 'luturasii6. In cadrul *ocului copiii (or 'i i&partiti in $rupa 'luturasilor /!aietii2 si in $rupa 'lorilor /'etitele2 :upa care (or e5ecuta e5ercitii de &ers /in perec0i2 si e5ercitii de aler$are. A#8#%# Limba si comu+icare Incep acti(itatea de educarea a li&!a*ului prin a rea&inti ca deseori copiii co&pun po(esti, 'ac ri&e, reali ea a lucrari plastice si practice care sunt in 'inal e5puse pentru a le (edea parintii acestora A&intesc titlul te&ei de E5punerea+ asta i: ;Po(este de pri&a(ara6si su$ere copiilor sa asculte &ai intai un inceput de po(este: ! fost odata ca niciodata o fata frumoasa care era sora cu "ara #oamna si $arna si se numea %rimavara. %rimavara era o fata &arnica sensibila si buna.

tatea la nu&ar+

.apacitatea de a repeta re$ulile *ocului+

Ilustratii

Po(estirea+ Arainstor&n$+

Madin Tina- educatoare

batranul !n i-a dariut cele mai frumoase lucruri: o 'radina de un verde crud... Propun copiilor sa cuntinue po(estea 'olosindu-se de &ac0eta sau dand 'rau i&a$inatiei. Rea&intesc ca pot 'olosi e5presii din poe iile si po(estile in(atate. %stetic(creativ .opiii (or tre!ui sa ilustre e (ovestea de (rimavara, si sa reali e e un un ta!lou intitulat ;Peisa* de pri&a(ara6 @# Asi"urarea rete+tiei si a tra+s/erului A#L#A# 0 #ceneta: ;Pentru tine Pri&a(ara6 .opiii (or interpreta corect si e5presi( (ersurile si cantecele in(atate. In costu&e corespun atoare (ersona)elor pri&a(erii, copii sunt pe rand actori si spectatori. Acest &o&ent inc0inat Pri&a(erii 'inali ea a acti(itatea de asta i. 9ac aprecieri asupra $radului de i&plicare a copiilor, asupra co&porta&entului si (oi da reco&pense.

Munca independenta+ Pictura+

.apacitatea de a enunta propo itii, de a crea o po(este+ #uport de .apacitatea de carton+ a reali a luAcuarele+ crari plastice+ #ta&pile din carto'i de di'erite 'or&e .ostu&e corespun atoare persona*elor+ .apacitatea de a interpreta corect si e5presi(+

E5plicatia+ :e&onstratia+

B# I+c2eierea activitatii

.apacitatea de Apreciere si Anali a a co&Porta&entelor.

Madin Tina- educatoare