Sunteți pe pagina 1din 12

Grădiniţa cu program prelungit „Sf.

Sava”, Iași

Proiect de activitate
integrată

1
Educatoare Tănăsoaie Diana
Gabriela

Proiect didactic

Data: 22. 03. 2012


Grupa: mică
Tema anuală: Când, cum şi de ce se întâmplă?
Subtema săptămânii „Rândunica a sosit, primăvara a venit!“
Tema activităţii: „Rândunica“
Forma activităţii: Activitate integrată
Tipul activităţii: verificare de priceperi si deprinderi
Scopul:
 Consolidarea deprinderii de a forma mulţimi de obiecte de
acelaşi fel şi a deprinderii de a asocia numărul la cantitate;
 Dezvoltarea limbajului matematic
 Dezvoltarea comportamentului de cooperare

Activităţi de învăţare:

ADP:

2
 Întâlnirea de dimineaţă „Rândunica”
 Tranziţii: audiţie „Vine, vine, primăvara”
 Rutine: „Singurel mă îngrijesc”

ALA1:
1. Artă: colorare in contur „Rândunica”
2. Construcţii: „Cuibul rândunicii”
ADE:
1. DŞ- Activitate matematică- joc didactic „Puii se joacă
de-a ascunselea”
ALA 2:
1. Joc de mişcare: „Rândunelele”

Obiective operaţionale:
ALA1
Artă:colorare după contur: „Rândunica“:
O1: Să recunoască pasărea pe care trebuie să o coloreze,
O2: Să precizeze culorile necesare pentru efectuarea
sarcinii de lucru,
O3: Să coloreze respectând conturul elementelor
reprezentate;
Construcţii:
O4: să colaboreze în executarea sarcinii;

O5: să construiasca cuiburi pentru rândunele;


3
ADE:
O6: - să precizeze numărul rândunicilor si al berzelor găsite sub
fiecare
cutie;
O7: - să formeze multimi de obiecte după criteriul formei si
mărimii;
O8: - Să numere în concentrul 1-3;

ALA 2:
O9: să respecte regulile jocului
O10: să execute mişcări conform indicaţiilor educatorei

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, observarea,


demonstraţia, exerciţiul, jocul

Material didactic:
ALA1:
Artă :creioane colorate, foi A5
Construcţii: piese lego mari
ADE:

Bibliografie:

4
Elena Bojin, Silvia Dima, Elena Firea, Ileana Sima, Jocuri și
exerciții pentru dezvoltarea fizică a preșcolarilor, Editura didactică
și pedagogică, București, 1974

Scenariul zilei

Activitaţile vor începe după servirea micului dejun. Primul


moment este întâlnirea de dimineaţa. În cadrul acestui moment copiii
stau pe scăunele, în semicerc. Se va repeta tema săptămânii şi se va
face prezenţa. În continuare se vor executa câteva exerciţii de dezgheţ.
Acestea vor avea drept scop atât antrenarea muşchilor mâinii cât şi
amuzarea şi captarea atenţiei copiilor.

„Eu am o casă mică”


5
Eu am o casă mică

Aşa, şi-aşa

Şi fumul se ridică

Aşa, şi-aşa

Îmi lustruiesc pantofii

Aşa, şi-aşa

Şi bat la uşa casei

Aşa, şi-aşa

Alte exerciţii de dezgheţ vor fi „Strângem pumnii”, „Batem din


palme”, „Ploaia”

În continuare se va completa calendarul naturii, iar apoi se vor


anunţa noutăţile zilei şi se va discuta tema zilei. Tema întâlnirii de
dimineaţă va fi „Rândunica”. În cadrul acestui moment se va discuta
despre rândunica, despre caracteristicile sale. De asemenea se va
repeta poezia „Rândunica”. Copiii vor fi încurajaţi sa se exprime în
corect. Se vor prezenta centrele de lucru deschise şi sarcinile de lucru,
dupa care va urma tranziţia. Copiii vor fi distribuiţi în centre.

Tranziţii: audiţie „Vine, vine, primăvara ”

6
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

Momentele Ob. Conţinut instructiv- educativ Metode şi Evaluare


lecţiei op procedee
ALA1
Captarea atenţiei se face în timpul
„Întâlnirii de dimineaţă”
1.Anunţarea temei Artă:
şi a obiectivelor Se vor intui materialele de lucru: creioane
colorate şi foi cu desene. Conversaţia
Li se va explica sarcina de lucru copiilor,
colorarea în contur a rândunicii. Explicaţia

7
Construcţii
În centrul de Construcţii copii au pregătite
piese lego mari. Ei vor avea ca sarcină de
lucru să construiască „Cuibul rândunicii”

2. Dirijarea Artă + Construcţii


învăţării
Li se vor adresa câteva întrebări şi vor fi
exerciţiul
încurajaţi să colaboreze în rezolvarea
sarcinii

Vor fi încurajaţi să adreseze întrebări dacă


au vreo neclaritate.

La centrul de Construcţii vor fi încurajaţi


să colaboreze.

Copiii vor executa sarcina de lucru.

3.Încheierea Se vor face aprecieri verbale cu privire la


activităţii activitatea desfăşurată şi la lucrările
realizate.

ADE
Momentele Ob. Conţinut instructiv- educativ Metode şi Evaluare
lecţiei op procedee
1.Moment Pregătirea climatului propice desfăşurării
organizatoric activităţii instructiv- educative; aerisirea
sălii de grupă; pregătirea materialelor
necesare;

2.a.Introducerea - Dacă tot am vorbit astăzi despre


în activitate rândunele şi am aflat că au venit și încă
mai vin în ţara noastră, vom contina să
discutăm despre ele pentru a afla cât mai
multe lucruri frumoase şi interesante

8
despre ele. Conversaţia
Să vedem, copii, cine îmi amintește
poezioara învățată de noi despre
rândunele?
Voi numi 2-3 copii să o recite, după care îi
2.b.Anunţarea voi anunța că astăzi vom juca un joculeț
temei noi foarte frumos intitulat „Puii se joacă de-a
ascunselea“.
Voi pune 3-4 copii să repete titlul jocului,
urmând apoi a le explica modul în care v-a
decurge acțiunea acestuia.
3.Desfăşurarea Le voi expune inițial regulile copiilor: Capacitatea de
activităţii - Copii, ceea ce trebuie să facem noi este să Observare concentrare a
O1 fim foarte atenți și buni detectivi, după cum atenţiei asupra
am mai descoperit și alte dăți că sunteți. activităţii
O2 Mama rândunică își caută puii, așa că noi, Problematiza instructiv-
cum suntem harnici și buni, o vom ajuta să rea educative.
îi găsească și i-i vom aduce înapoi în
cuibușor, nu e așa, copii? Explicaţia Capacitatea de
-Daaa! exprimare corectă
Vom fi atenți, și cei mai cuminți copii, care din punct de vedere
vor ridica frumos mânuța sus, vor putea lexico-gramatical şi
veni să o ajute pe mămică să găsească semantic.
O1 rândunelele.
Mai întâi, când auzim formula: 1, 2, 3,
închidem ochii, toți copiii trebuie să
închidă ochii. Nu trișăm, nu ne uităm pe
furiș, pentru că cine nu va juca cinstit, ne Jocul
vom supăra pe el și va ieși din joc. didactic
Când detectivii le vor găsi, vor spune câți
puișori au găsit în prima cutie, roșie și câți Demonstrația
în a doua,cea albastră, ducându-i la mămica
lor.
După ce rândunelele jucăușe se tot ascund

9
ba într-o cutie, ba în cealaltă de vreo 10-12
ori se va realiza complicarea jocului care Exerciţiul
se realizeză prin apariția unui nou personaj,
barza-mamă, care plânge pentru că nu știe
unde au plecat frații și puișorii săi.
- Vai, copii, dar ce plânge mama-barză!
Oare cum o putem ajuta?!
-Putem să o ajutăm căutându-i puișorii și
frații.
-Așa este copii! Vreți să o ajutăm și pe Conversaţia
barză?
-Da!
-Atunci, voi rosti formula magică și toți
O3 copiii vor închide ochișorii:
„Un, doi, trei, închide-ți ochii!“
-Îi putem deschide. Haideți să vedem un alt
detectiv priceput care v-a descoperi
puișorii de rândunică, care s-au ascuns din
nou de mama lor, pe cei de barză și frații
mari ai berzei, care și ei au chef de joacă.
Copiii vor trebui din nou să numească
păsările găsite sub fiecare cutie, numărul
lor, formând grupa rândunelelor mici,
grupa berzelor mici și a celor mari.
- Bravo,copii, sunteți niște adevărați
detectivi!
4.Fixarea - V-a plăcut joculețul de astăzi?
conţinutului şi -Daaa! Capacităţii de
asigurarea feed- -Cine-mi poate aminti cum anume s-a concentrare a
back-ului numit? atenţiei asupra
-Jocul s-a numit „Puii se joacă de-a desfăşurării
ascunselea“. Conversaţia activităţii
-Așa este, copii! Și ce am făcut în cadrul instructiv-educative
acestui joculeț? şi a cunoştinţelor

10
- Am ajutat rândunica, și apoi pe mama- dobândite pe
barză să își găsească puișorii. parcursul acesteia.
- Pe barză am mai ajutat-o să mai găsească
pe cineva, pe cine?
- Pe frații săi.
-Da, pe frații săi, care erau berze mici sau
mari?
-Erau berze mari.
-Da, copii, așa este, bravo!
5.Încheierea Voi face aprecieri individuale şi colective Explicaţia
activităţii şi le voi oferi câteva floricele vesele, pe
care le voi lipi în piept celor mai harnici şi
mai activi copii.
ALA 2
Momentele Ob. Conţinut instructiv- educativ Metode şi Evaluare
lecţiei op procedee
1.Moment Se va pregăti spaţiul de joc astfel încât să
organizatoric fie luate toate mesele şi scaunele din
spațiul rezervat activităţilor cu tot grupul.

Voi desena cercul, ce va reprezenta casa


pisicii, și un semicerc într-un colț al sălii de
grupă ce va fi casa rândunelelor.

2. Anunţarea -Vom juca un joculeț care sper să vă


temei şi a placă! Acesta se numește „Rândunelele“
obiectivelor

11
3 Desfăşurarea -Noi, copii, vom fi rândunele, în afară de Capacitatea de a
jocului un copil, care va fi pisicuța care doarme. respecta regulile
Le voi arăta cuibul în care vor sta toate jocului
rândunelele și căsuța în care va sta pisica. Jocul
-Vedeți copii, voi alege pisica rostind
formula magică.
Pisicuța nu are voie să iasă din casa ei, iar
rândunelele care sunt atinse de pisicuțe se
vor transforma și ele în pisicuțe, iar
doamna va da, după aceasta, din nou startul
jocului: „Haideți, haideți rândunele,
mergeți și căutați mâncare!“
Cine trișează, iese din joc, aveți grijă!
Pisica se va trezi când rândunelele, venind
în căsuța ei, ciripesc și deranjează pisicuța,
care imediat vrea să-i prindă.
4.Încheierea Voi face aprecieri generale și individuale
activităţii asupra respectării regulilor jocului, dar și
asupra întregilor activități ale zilei, urmând
ca preșcolarii să meargă să ia masa.

12

S-ar putea să vă placă și