Sunteți pe pagina 1din 7

PLANIFICARE ANUALĂ A ACTIVITĂȚILOR LA EDUCAȚIE FIZICĂ

Corciovei Tatiana
Școala Gimnazială Ion Creangă/Grădiniță
Huși, jud. Vaslui

Mi-am propus să vă prezint o proiectare anuală orientativă la educația fizică din


grădiniță. Alte informații utile despre proiectare, evaluare, fișă de progres, proiecte didactice
găsiți în ghidul ACTIVITĂȚI PROIECTATE PENTRU PREȘCOLARI, 4-5 ANI
https://www.facebook.com/groups/501868567240505/posts/980128799414477
sau
https://activitatigradinite.ro/shop/activtati-grupa-mijlocie-ghid-orientativ/

Săptămân Conținuturi Activități


a
1 Evaluare inițială, evaluare deprinderi Traseu aplicativ La plimbare prin
motrice de mers, alergare, săritură oraș.
Exerciții
1. Brațe scurte, brațe lungi
2. Avionul
3. Mersul berei
4. Foarfeca

Joc liniștitor Ghici cine a strigat


păpușa?
2 Evaluare inițială, evaluare perceperea Joc motric Fă la fel ca mine!
schemei corporale și a componentelor Exerciții
spațiale 1. Ridicăm brațele
2. Culegem flori
3. Legănăm piciorul
4. Privim cerul, privim pământul

Joc liniștitor Vrăbiuțele dorm


3 Orientarea în spațiu Joc motric Du-te la... (perete, ușă,
jucărie etc.)
Exerciții
1. Privește sus, jos, într-o parte, în
altă parte!
2. Foarfeca
3. Batem palmele în față, în spate,
lateral
4. Mersul berzei

Joc liniștitor Mirosim florile!


4 Mers organizat în diferite formații, în Se execută prin exerciții de mers
coloană câte unul, câte doi, în cerc, organizat în diferite formații, în
șerpuit. coloană câte unul, câte doi, în
cerc, șerpuit.
Exerciții
1. Brațe scurte, brațe lungi
2. Întindem elasticul
3. Legănul
4. Sari minge! Sus, jos!

Joc liniștitor Plimbă jucăria!


5 Repetare mersul organizat în diferite Joc motric Trenul
formații, în coloană câte unul, câte doi, Exerciții
în cerc, șerpuit. 1. Privim după fluturi!
2. Legănăm păpușa
3. Întindem elasticul
4. Sari minge! Sus, jos!

Joc liniștitor Suflăm păpădia!


6 Mers organizat într-o direcție dată. Joc motric Veniți la jucărie!
Exerciții
1. Suntem mici, cuntem mari!
2. Culegem flori
3. Batem palmele sub genunchi
4. Întindem elasticul

Joc liniștitor Să nu trezim pisica!


7 Diferite forme de mers (mers pe vârfuri, Tema predării diferitelor forme de
pe călcâie, cu pași mari, cu pași mici, mers se realizează prin exerciții.
pas adăugat, cu genunchii ridicați, ca Exerciții
piticii, ca uriașii, ca iepurașii, ca 1. Întindem elasticul
soldații) 2. Batem palmele
3. Legănul
4. Bate genunchiul

Joc liniștitor Pasul furnicuței (pas


adăugat)
8 Mers în colective, rupere de rânduri și Joc motric Atenție la mine!
regrupare Exerciții
1. Brate scurte, brațe lungi
2. Avionul
3. Sari și te întoarce
4.Gândacul răsturnat

Joc liniștitor Cercul veseliei


9 Mers cu ocolire și pășire peste Joc motric Culegem flori din
obstacole. poiană
Exerciții
1. Privește sus
2. Să înotăm
3. Fierăstrăul
4.Cositul

Joc liniștitor Ne odihnim sub


copac
10 Mers în echilibru pe o linie trasată pe Tema predării mersului în
sol. echilibru pe o linie trasată pe sol
se realizează prin exerciții.
Exerciții
1. Barza într-un picior
2. Avionul
3. Mergem ca soldații
4. Sari ca broscuța

Joc liniștitor Scăunelul muzical


11 Alergare organizată cu plecare și oprire Tema predării alergării organizate
la semnal. cu plecare și oprire la semnal se
realizează prin exerciții.
Exerciții
1. Roata mică, roata mare
2. Mergem ca soldații
3. Mergi pe loc și bate palmele
4. Picioare scurte, picioare lungi

Joc liniștitor Zboară, zboară!


12 Alergare și variante de alergare - pe loc, Tema predării alergării și a
cu pas săltat, cu pendularea gambei, cu variantelor de alergare se
genunchii la piept, cu picioarele realizează prin exerciții.
atingând șezutul. Exerciții
1. Sari ca broscuța
2. Cositul
3. Morișca
4. Leagănul

Joc liniștitor Caută obiectul


ascuns!
13 Predarea pașilor simpli de dans înainte Dans popular Hora
și înapoi cu bătaie. Exerciții
1.Rotim capul
2. Legăm șireturile
3. Uriașii, picticii
4. Brațe scurte, brațe lungi

Joc liniștitor Mingea se plimbă


14 Alergarea cu ocolire și pășire peste Joc motric Cursa căluților
obstacole. Exerciții
1. Batem palmele în față
2. Sari ca vrăbiuța
3. Elasticul
4. Foarfeca

Joc liniștitor Umflă balonul!


15 Alergare într-o direcție dată. Joc motric Alergați la iepuraș!
Exerciții
1. Elasticul
2. Desfacem aripile
3. Taiatul lemnelor
4. Barza într-un picior

Joc liniștitor Buchețele


16 Parcurs aplicativ – mers și alergare. Joc motric Cei mai buni câștigă!
Exerciții
1. Leagănul
2. Pisica se întinde
3. Gândacul răsturnat
4. Ploua pic, pic! A ieșit soarele,
ura!

Joc liniștitor Podul de piatră


17. Coordonarea mișcărilor corporale cu Euritmie
ritmul muzicii. Exerciții
1. Sari și te întoarce
2. Bate vântul
3. Căluțul se joacă
4. Sari într-un picior

Joc liniștitor Cercul veseliei


18 Săritura liberă de pe loc cu desprindere Joc motric Sari ca broscuța!
de pe ambele picioare Exerciții
1. Roata mică, roata mare
2. Răsucim capul
3. Sari minge
4. Întindem rufele

Joc liniștitor Ghici cine a plecat?

19 Săritura în înălțime pentru atingerea Joc motric Atinge clopoțelul!


unui obiect suspendat Exerciții
1. Vrăbiuța se dă huța
2. Sari minge
3. Avionul
4. Cositul

Joc liniștitor Zboară, zboară!


20 Săritura în adâncime de pe aparat (30- Joc motric Broscuțele sar în lac!
40 cm). Exerciții
1. Mersul berzei
2. Sari minge
3. Avionul
4. Cositul

Joc liniștitor Zboară, zboară!


21 Rostogolirea mingii pe sol cu ambele Joc motric Mingea se plimbă!
mâini între doi copii. Exerciții
1. Privim după fluturi într-o parte
și în alta
2. Întindem elasticul
3. Tăiem lemne
4. Sari ca vrăbiuța

Joc liniștitor Vine trenul


22 Aruncarea și prinderea mingii cu Joc motric Zboară mingea!
ambele mâini. Exerciții
1. Spălăm rufele
2. Întindem rufele
3. Cățelul își caută coada
4. Vrăbiuța de dă huța
Joc liniștitor Ghicește ce facem
noi!
23 Aruncarea mingii de la umăr cu o mână Joc motric Ochește!
la țintă fixă Exerciții
1. Găina scurmă pământul
2. Fluturașii
3. Pisica se întinde
4. Cositul

Joc liniștitor Vrăbiuța doarme


24 Dans tematic. Dansul florilor
Exerciții
1. Batem cu piciorul
2. Șurubul
3. Lumânarea
4. Morișca

Joc liniștitor Cine l-a strigat pe


Moș Martin?
25 Predarea târârii pe palme și pe Joc motric Ursulețul prin pădure
genunchi. Exerciții
1. Creștem mari
2. Bate toba
3. Gândacul răsturnat
4. Mergem ca soldații

Joc liniștitor Zboară, zboară!


26 Târârea ca șarpele, pe abdomen, cu Tema târârea ca șarpele, pe
sprijin în antebrațe și împingerea cu abdomen cu sprijin în antebrațe și
vârful picioarelor. împingerea cu vârful picioarelor
se realizează prin exerciții.
Exerciții
1. Hai să zburăm
2. Morișca
3. Înotăm
4. Sari minge

Joc liniștitor Umflă balonul


27 Parcurs aplicativ – săritură, mers în Joc motric Micul sportiv
echilibru, aruncarea/prinderea mingii. Exerciții
1. Răsucim volanul
2. Capul la cutie
3. Căluțul nărăvaș
4. Batem palmele sub genunchi

Joc liniștitor Păpușile se odihnesc


28 Coordonarea mișcărilor cu ritmul Gimnastică ritmică cu eșarfe
muzicii și mesajul transmis. Exerciții
1. Închide și deschide fereastra
2. Pisica se întinde
3. Sari ca iepurașul
4. Ceasul

Joc liniștitor Fluturașul se


odihnește pe floare
29 Tracțiunea și împingerea obiectelor Joc motric Depozităm lădițele!
Exerciții
1. Răsucim trunchiul
2. Roata mică, roata mare
3. Ursul caută
4. Bicicleta

Joc liniștitor Ursuleții dorm și


sforăie
30 Transportul de obiecte (individual). Joc motric Cărăm bagajele la
gară!
Exerciții
1. Întindem rufele
2. Ceasul
3. Broscuța
4. Batem palmele sus, jos, lateral

Joc liniștitor Mirosim floarea


31 Cățărarea pe un plan înclinat. Tema cățărarea pe un plan
înclinat se realizează prin
exerciții.
Exerciții
1. Căluțul se joacă
2. Întindem elasticul
3. Șurubul
4. Frecăm podeaua

Joc liniștitor Dormim și visăm


32 Învățarea pașilor de dans lateral cu Dans popular Rața
bataie din picior Exerciții
1. Scoatem dopul
2. Sari și joacă
3. Păpușa se apleacă
4. Lumânarea mică

Joc liniștitor Rățuștele dorm


33 Evaluare sumativă, executarea corectă a Gimnastică ritmică
mișcărilor diferitelor părți ale corpului Exerciții
1. Tobe mari, tobe mici
2. Lumânarea mică
3. Apucă vârfurile
4. Sari ca iepurașul

Joc liniștitor Să nu trezim pisica!


34 Evaluare sumativă, parcurs aplicativ cu Joc motric Ștafeta
deprinderi motrice la alegerea Exerciții
educatoarei 1. Boxăm
2. Bate vântul
3. Mâinile la ceafă
4. Strângem păpușa la piept

Joc liniștitor Arată ce îți spun eu!

S-ar putea să vă placă și