Sunteți pe pagina 1din 11

Unitatea de învãţare:

,,Lumea magicã a basmelor’’

Perioada (3 saptamani) : 10 – 28 februarie


Auxiliar: Delta Cart
Competente Activităţi integrate/pe Detalii de
Ziua specifice discipline; organizarea continut Resurse Evaluare
colectivului de elevi
Luni, 10 DP - 1.1; 1.2;  Întâlnirea de dimineaţă Igiena Creioane Observarea
febr. 3.1; 3.2  Audierea poveştii “Porcuşorul de personală. colorate sistematică
CLR - 1.1; 2.1 Guineea se face curăţel” Curăţel sau Caietul
AVLM – 1.2; 3.1  Formulare de întrebări şi murdărel? auxiliar – Autoevaluarea
răspunsuri pe baza textului pag.17
 Enumerarea unor reguli de
igienă personală
 Colorarea copilului curăţel sau
murdărel, cu care se identifică
fiecare elev
CLR - 1.1; 2.1; -formularea de enunţuri pe baza Unde a zburat Observarea
2.3;2.4 ilustraţiilor; rândunica, de Caiet curentă
- recunoaşterea poveştii ilustrate; Titel auxiliar –
AVLM - 2.3 - numirea şi descrierea personajelor; Constantinescu Pag 32
- explicarea cuvintelor noi şi Creioane
integrarea lor în propoziţii colorate
- găsirea cuvintelor cu înţeles Imagini
asemănător/opus pentru cuvintele
date
 Joc de rol: Unde a zburat
rândunica?
CLR – 1.5  Ghicitori matematice Numerele Fişe de Observarea
 Exerciţii de recunoaştere a naturale 0 - 9 lucru sistematică
MEM - 5.1 numerelor 0 - 9
 Formare de şiruri numerice în Beţişoare
AVLM – 2.3 concentrul 0 -9
 Compararea numărului de Socotitori
elemente din mulţimi date
 Exerciţii de scădere şi adunare cu Creioane
1 – 2 unităţi colorate
 Compunerea şi descompunerea
numerelor
 Joc: Uneşte cifrele apoi
colorează!
MEM – 4.1; 5.1  Recunoaşterea animalelor şi Muzică şi Imagini cu Observarea
MM – 2.1; 2.2 obiectelor prezentate în imagini zgomot – animale si sistematică
 Imitarea sunetelor produse de Sunete din obiecte ce Autoevaluarea
animale şi obiecte mediul produc
 Audiţie şi interpretare “Cântecul apropiat zgomot
animalelor” Calculator
DP – 3.1 Întâlnirea de dimineaţă Sunetul şi Caiet Observarea
CLR – 1.1; 1.2; -despărţirea în silabe a unor cuvinte literele P, p auxiliar – sistematică
3.3; 4.2 date cu precizarea poziţiei sunetului pag.41
AVLM - 2.1 „p”; Tăbliţa
-recunoaşterea literelor „P,p”; magnetică
-scrierea unor silabe şi cuvinte cu Plastilină
literele învăţate folosind tăbliţa Creioane
magnetică; colorate
-realizarea corespondenţei între
cuvânt şi imagine
-scrierea/modelarea literei „P”.
Marti, MEM-4.1; 5.1  Joc didactic ,,Trenuleţul” Semne grafice Semne Observarea
11 febr. CLR – 1.1  Scrierea semnelor grafice în grafice sistematică
caietele auxiliare Creioane Aprecieri
 Ghicitori matematice colorate verbale

AVLM- 2.1  Observarea tehnicii de lucru Rolul decorativ Acuarele Observarea


MM- 2.1; 2.2  Observarea unor modele al punctului - Pahar cu sistematică
prezentate Urciorul apă Expunerea
 Realizarea lucrării plastice pe Calculator lucrărilor
fond muzical
 Aprecierea lucrărilor realizate de
colegi
RELIGIE 

DP – 3.1  Întâlnirea de dimineaţă Litera P Caietul Observarea


CLR- 1.5; 2.2  Recunoaşterea literelor P, p auxiliar – sistematică
AVLM – 1.1  Scrierea literei P în caiete Semne Aprecieri
 Citirea propoziţiilor şi a cuvintelor grafice individuale
date Fişe de
 Scrierea unor silabe şi cuvinte cu lucru
ajutorul tăbliţelor magnetice Tăbliţa
 Joc :Transformă literele în magnetică
personaje
MEM -4.1; 5.1  Obervarea imaginilor Condiţii de Caietul Observarea
Miercuri AVLM – 3.1  Recunoaşterea şi enumerarea viaţă (apă, aer, auxiliar- sistematică
12 febr. condiţiilor de viaţă lumină, pag. 39
 Importanţa plantelor pentru om căldură) Imagini
şi animale Creioane
 Colorează cactusul din caietul colorate
auxiliar
ED. FIZICA SI
SPORT

LIMBA
ENGLEZA
DP – 3.1  Întâlnirea de dimineaţă – Salutul Exerciţii de Fişe de Observarea
CLR- 1.5; 2.2  Recunoaşterea literelor P, p scriere. Dictare lucru sistematică
AVLM – 2.4  Formarea unor cuvinte cu Tăbliţe
litere/silabe date magnetice
 Scrierea unor cuvinte dictate, pe Creioane
tăbliţele magnetice colorate
 Joc: Telefonul fără fir
MEM-4.1; 3.2  Realizează corespondenţa între Adunarea şi Creioane Observarea
mulţimi scăderea cu 1 colorate sistematică
 Completarea numărului de Fişe de
elemente în mulţimi date lucru
 Compunerea numerelor folosind
unele reprezentări
 Scrierea unor adunări şi scăderi
pe baza imaginilor prezentate
 Compunere de probleme
Joi, 13  Ghicitori muzicale: ,,Cine-I
febr. dirijorul ,,Deschide urechea
bine’’
Observarea
OPT-1.1 ; 2.1 - participarea la concursuri
Calculator sistematică
de jocuri Ghicitori si
cd, diplo- Aprecieri
CLR – 1.5 muzicale/recitative etc; jocuri muzicale
me frontale si
 -sesizarea comportamentului
individuale
adecvat/neadecvat;
 - recomandări generale şi
individuale;
AVLM – 2.4  Identificarea materialelor şi Colajul – În Hârtie Observarea
CLR – 2.1 instrumentelor de lucru pădure colorată sistematică
MM – 1.1  Observarea modelului propus Lipici Expunerea
 Explicarea etapelor de lucru Seminţe lucrărilor
 Realizarea lucrării pe fond Flori ,
muzical frunze
 Contemplarea şi aprecierea uscate
lucrărilor realizate de colegi Foarfecă
Calculator
DP - 1.1; 1.2;  Întâlnirea de dimineaţă Igiena Creioane Observarea
3.1; 3.2  Enumerarea unor reguli de igienă personală. colorate sistematică
CLR - 1.1; 2.1 personală Curăţel sau Autoevaluarea
VINERI, AVLM – 1.2; 3.1  Colorarea copilului curăţel sau murdărel?
14 febr. murdărel, cu care se identifică
fiecare elev
ED. FIZICA SI
SPORT
DP -3.1 Recapitulare. Fişe de Observarea
CLR- 1.2;1.3 -recunoaşterea literelor învăţate Evaluare lucru sistematică
-despărţirea în silabe a unor cuvinte Jetoane cu
AVLM- 1.2 reprezentate prin desen litere
-citirea unor propoziţii Creioane
- ordonarea cuvintelor într-o colorate
propoziţie
Joc: Uneşte punctele, apoi colorează!
MEM – 4.1; 5.1  Recunoaşterea animalelor şi Sunete din Imagini cu Observarea
MM – 2.1; 2.2 obiectelor prezentate în imagini mediul animale si sistematică
 Imitarea sunetelor produse de apropiat obiecte ce Autoevaluarea
animale şi obiecte produc
 Audiţie şi interpretare “Albiniţa” zgomot
Calculator

DP- 3.1  Întâlnirea de dimineaţă Cum ne Caietul Observarea


CLR – 1.1; 1.2  Enumerarea regulilor de igienă îmbrăcăm? auxiliar – sistematică
personală în diferite situaţii pag. 21 Autoevaluarea
 Alegerea hainelor şi încălţămintei Imagini
potrivite în diferite situaţii Jetoane
 Joc : Într-o călimară… Creioane
colorate
CLR -1.2; 1.1;  Audierea poveştii Degeţica, H. C. Caietul Observarea
2.1  Discuţii pe baza textului şi a Andersen auxiliar- sistematică
AVLM – 1.1 imaginilor prezentate Pag. 42
 Învăţarea unor cuvinte noi Creioane
 Alintarea unor cuvinte colorate
 Găsirea sinonimelor/antonimelor Recompen
pentru cuvinte date se
 Colorarea imaginilor din caietul
auxiliar
Luni, 17  Joc: “La plimbare cu Degeţica”
febr. MEM- 1.2; 2.2  Rezolvarea unor exerciţii orale Adunarea şi Caietul Observarea
AVLM - 1.1; 2.4  Decuparea şi lipirea numărului scăderea cu 1 auxiliar- sistematică
corespunzător de elemente pag. 40 Autoevaluarea
 Rezolvarea exerciţiilor şi Creioane
încercuirea sau colorarea colorate
rezultatului
MM – 2.1  Observarea imaginilor cu obiecte, Sunete din Calculator Autoevaluarea
AVLM – 2.4 , 2.3 animale mediul Fişa de
CLR-4.4  Imitarea sunetelor unor apropiat – lucru
instrumente Fiecare cu
 Audiţie: “Scene pentru copii”, R. muzica lui
Schumann
 Audiţie şi interpretare “Stă la
geam o păsărică” (folclorul
copiilor)
Marti, DP 3.1  Întâlnirea de dimineaţă Sunetul şi Observarea
18 febr. CLR - 1.1 ; 1.2  Prezentarea planşei model cu literele D, d Caietul sistematică
AVLM – 2.3 ; 2.4 literele D, d auxiliar- Aprecieri
 Exemple de cuvinte care conţin pag.43 verbale
sunetul “d” în diferite poziţii ale Planşă
cuvântului model
 Recunoaşterea literelor “D, d” Creioane
 Recunoaşterea imaginilor care colorate
încep cu sunetul d
 Reprezentarea grafică a
propoziţiilor, cuvintelor,
sunetelor
 Realizarea corespondenţei dintre
desen şi cuvânt
 Scrierea literei D
CLR – 4.4  Construirea unor mulţimi cu Adunarea şi Fişa de Observarea
MEM - 1.1 ; 1.2 ajutorul jetoanelor scăderea cu 1 lucru sistematică
AVLM - 2.4  Descompunerea unor numere cu Creioane
ajutorul imaginilor colorate
 Scrierea operaţiilor pe baza
imaginilor
 Joc: Labirint
CLR- 1.1 ; 1.2  Observarea unor lucrări plastice Rolul decorativ Farfurii de Observarea
AVLM - 1.2 illustrate al punctului - carton sistematică
MM- 1.3  Explicarea tehnicii de lucru Farfuria Calculator
 Realizarea lucrării plastice ul
 Audiţie muzicală
RELIGIE

Miercuri DP – 3.1  Întâlnirea de dimineaţă Sunetul şi Fişe de Observarea


19 febr. MEM – 2.1  Exemple de cuvinte care conţin literele D, d lucru sistematică
CLR- 1.5; 2.2 sunetul d Creioane Autoevaluarea
 Despărţirea cuvintelor în silabe colorate
 Reprezentarea grafică a Sârmă
propoziţiilor acătuite Recompen
 Exerciţii de marcare a numărului se
de cuvinte/silabe din
propoziţie/cuvânt
 Aşezarea corectă a literelor date
pentru a forma cuvinte
 Scrierea literei D cu ajutorul
sârmei
CLR- 4.4  Enumerarea simţurilor şi a Unde şi vibraţii Imagini Autoevaluare
MEM – 1.2 , 2.3 organelor de simţ Creioane
MM – 2.1  Denumirea şi identificarea colorate
părţilor corpului Auxiliar –
 Recunoaşterea unor sunete şi pag 41
zgomote
 Discuţii pe baza imaginilor
 Joc: Deschide urechea bine!
ED. FIZICA SI
SPORT
LIMBA
ENGLEZA
DP- 3.1  Întâlnirea de dimineaţă Litera D Caietul Observarea
CLR- 1.2 , 2.3  Recunoaşterea şi citirea literelor auxiliar- sistematică
AVLM- 2.1 învăţate Semne Expunerea
 Scrierea literei D grafice lucrărilor
 Modelarea literei D şi a unor
obiecte ce încep cu d
MEM -1.1 ; 1.2  Joc: Găseşte vecinul Semne grafice Auxiliar Observarea
AVLM – 1.2  Scrierea semnelor grafice în Fişe de sistematică
caietul auxiliar lucru
 Exerciţii de adunare şi scădere Plastilină
 Modelarea personajului din
povestea preferată Recapitulare
 Exerciţii cu numerele 0 - 30
 Recunoaşterea unor sunete sau
zgomote
Joi, 20  Imitarea unor animale
febr.
Jocuri
muzicale, Culegeri,
OPT- 2.3, 5.2  Dramatizari versificate şi cântate: Observarea
numărători, reviste
,,A fost odată ca-n povești’’ sistematică
poezii din pentru
CLR- 1.2  exercitii de sincronizare Autoevaluarea
folclorul copii
copiilor, din
culegeri;
CLR – 1.1  Ghicitoare Colajul din Materiale Autoevaluarea
AVLM – 1.2; 2.2  Observarea modelului prezentat material textile textile de Expunerea
MM – 2.1  Explicarea tehnicii de lucru – Rochiţa diferite lucrărilor
 Identificarea materialelor şi păpuşii culori
instrumentelor de lucru Lipici
 Realizarea lucrării propuse lichid
(aracet)
Foarfece
Calculator
Vineri, DP- 3.1  Întâlnirea de dimineaţă Cum ne Caietul Observarea
21 febr. CLR – 1.1; 1.2  Enumerarea regulilor de igienă îmbrăcăm? auxiliar – sistematică
personală în diferite situaţii pag. 21 Autoevaluarea
 Alegerea hainelor şi încălţămintei Imagini
potrivite în diferite situaţii Jetoane
 Joc : Într-o călimară… Creioane
colorate
ED.FIZICA SI
SPORT

DP - 3.1  Recunoaşterea şi citirea literelor Recapitulare. Fişa de Autoevaluare


CLR 1.2; 1.3 învăţate. Evaluare evaluare
 Pronunţarea corectă a unor
cuvinte.
 Dictare
 Activitate în grup: realizarea unui
tablou din povestea “Degeţica”
MM – 2.1 Sunete din Calculator Autoevaluarea
AVLM – 2.4 , 2.3  Imitarea sunetelor unor mediul Fişa de
CLR-4.4 instrumente apropiat – lucru
 Audiţie şi interpretare –cantece Fiecare cu
din folclorul copiilor muzica lui
DP- 3.1  Întâlnirea de dimineaţă Programul Caietul Observarea
CLR – 1.1; 1.2  Enumerarea activităţilor meu zilnic auxiliar – sistematică
desfăşurate pe parcursul zilei. pag. 22 Autoevaluarea
 Rutina zilnică din punct de vedere Imagini
al igienei Creioane
 Enumerarea activităţilor colorate
preferate
 Realizarea unui colaj cu
activităţile zilnice
CLR -1.2; 1.1;  Audierea textului Hainele cele Caietul Observarea
2.1  Formularea întrebărilor şi noi ale auxiliar- sistematică
AVLM – 1.1 răspunsurilor pe baza textului. împăratului, H. pag. 44
 Explicarea cuvintelor noi C. Andersen Creioane
 Alcătuirea unor propoziţii cu colorate
cuvinte noi Recompen
Luni, 24  Exemple de omonime, sinonime, se
febr . antonime
 Joc de rol: La croitor
 Colorează imaginile
MM - 1.2 - identificarea elementelor mulţimilor Adunarea şi Caietul Observarea
MEM- 1.2; 2.2 date scăderea cu 2 auxiliar- sistematică
AVLM - 1.1 -compararea mulţimilor pag. 42 Autoevaluarea
 rezolvarea exerciţiilor de scădere Creioane
cu ajutorul imaginilor colorate
 Joc: Uneşte numerele apoi
colorează
MM – 2.1  Discuţii despre postura corectă în Versuri, Calculator Autoevaluarea
AVLM – 2.4 , 2.3 timpul cântecului melodii – Fişa de
CLR-4.4  Observarea unui ansamblu Sunetul vorbit lucru
instrumental ilustrat şi sunetul Imagini
 Joc: Cine te-a strigat? cântat
 Audiţie: Impresii din copilărie, G.
Enescu
DP 3.1  Întâlnirea de dimineaţă Sunetul şi Planşa cu Observarea
Marti,
CLR - 1.1 ; 1.2  Despărţirea în silabe a cuvintelor literele Î, î literele T,t sistematică
25 febr .
AVLM – 2.3 ; 2.4 date cu precizarea poziţiei Creioane Aprecieri
sunetului “î” în cuvinte colorate verbale
 Recunoaşterea literelor Î, î Caietul
(asemanare/deosebire litera i) auxiliar-
 Reprezintă grafic propoziţiile, pag.45
cuvintele, silabele şi sunetele
 Recunoaşterea numărului de
cuvinte din propoziţii
 Scrierea literei “Δ mare de tipar
 Joc: colorează literele care
formează cuvintele date
CLR – 2.2; 3.1  Observarea instrumentelor Unde şi vibraţii Fişe de Autoevaluare
MEM – 1.2 , 2.3 muzicale din imagini lucru
AVLM – 2.1  Clasificarea instrumentelor Creioane
muzicale colorate
 Precizarea altor instrumente Auxiliar –
muzicale cunoscute pag 31
 Recunoaşterea materialelor din
care sunt confecţionate
instrumentele
 Desenează instrumentul preferat
CLR- 1.1 ; 1.2  Observarea unor lucrări plastice Mărţişoare Mărţişoar Observarea
AVLM - 1.2  Explicarea tehnicii de lucru e sistematică
MM- 1.3  Realizarea lucrării plastice Acuarele
 Audiţie muzicală Pensule
Calculator
ul
RELIGIE

DP – 3.1  Întâlnirea de dimineaţă Litera Î Caietul de Observarea


MM – 2.1  Cuvinte care încep şi se termină scriere sistematică
CLR- 1.5; 2.2 cu î Stilou Autoevaluarea
 Scrierea literei “Δ mare de tipar Creioane
 Exerciţii de marcare a numărului colorate
de cuvinte/silabe din Calculator
propoziţie/cuvânt Recompen
 Audiţie muzicală se
MEM -1.1 ; 1.2  Adunări şi scăderi cu 1 şi 2 Probleme Fişe de Observarea
Miercuri AVLM – 1.2  Rezolvarea problemelor illustrate ilustrate lucru sistematică
26 febr.  Compunerea unor problem Puzzle
asemănătoare
 Puzzle
ED. FIZICA SI
SPORT

LIMBA
ENGLEZA
Joi, 27 DP- 3.1  Întâlnirea de dimineaţă Comunicare Fişe de Observarea
febr. CLR- 1.2 , 2.3  Recunoaşterea şi citirea literelor orală lucru sistematică
AVLM – 3.2 învăţate Expunerea
 Găsirea cuvintelor cu sens opus lucrărilor
celor date
 Alcătuirea unor propoziţii după
imagini
 Realizarea unui desen după textul
“Hainele cele noi ale împăratului”
 Joc de rol: Copilul şi împăratul
MEM- 4.1  Compunerea/ descompunerea Adunarea si Fişă de Observarea
MM - 1.2 numerelor date; scăderea cu 1 lucru sistematică
 Compararea a două numere; şi 2. Unde şi Creioane
 Exerciţii de adunare şi scădere cu vibraţii colorate
1 şi 2 Carioca
 Compunerea unor probleme
 Imită animalul preferat
Jocuri
muzicale, Culegeri,
OPT- 2.3, 5.2  Dramatizari versificate şi cântate: Observarea
numărători, reviste
,,A fost odată ca-n povești’’ sistematică
poezii din pentru
CLR- 1.2  exercitii de sincronizare Autoevaluarea
folclorul copii
copiilor, din
culegeri;
MM – 1.1  Audiţie – Martie, zi de întâi Mărţişoare Hârtie Autoevaluarea
AVLM – 1.2; 2.2  Prezentarea mărţişoarelor model colorată Expunerea
CLR – 2.1  Realizarea mărţişoarelor Paiete lucrărilor
 Recitarea unor poezii cunoscute Lipici
despre 1 Martie Calculator

DP- 3.1  Întâlnirea de dimineaţă Programul Imagini Observarea


CLR – 1.1; 1.2  Enumerarea activităţilor meu zilnic Creioane sistematică
Vineri, preferate colorate
28 febr.  Realizarea unui colaj cu
activităţile zilnice

ED. FIZICA SI
SPORT
DP - 3.1  Recapitulare” Hainele cele noi ale Recapitulare. Fişa de Autoevaluare
CLR 1.2; 1.3 împăratului” Evaluare evaluare
 Formulări de întrebări şi Tabla
răspunsuri. magnetică
 Recunoaşterea şi citirea literelor
învăţate.
 Citirea şi scrierea unor silabe,
cuvinte, propoziţii folosind
tăbliţa magnetică
 Pronunţarea corectă a unor
cuvinte.
MM – 2.1  Observarea unui ansamblu Versuri, Calculator Autoevaluarea
AVLM – 2.4 , 2.3 instrumental ilustrat melodii – Fişa de
CLR-4.4  Joc: Cine te-a strigat? Sunetul vorbit lucru
şi sunetul Imagini
cântat