Sunteți pe pagina 1din 13

GRUPA MARE a

AN ŞCOLAR 2016-2017
GRĂDINIŢA CU PP NR. 16 SIBIU

EDUCATOARE:
PALCU ALINA IOANA

EVALUARE INIŢIALĂ
DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE – DLC
EDUCAREA LIMBAJULUI

Obiective vizate:
- să recunoască sunetul iniţial al cuvântului;
- să enumere cuvinte, pornind de la un sunet iniţial sugerat;
- să alcătuiască propoziţii despre imaginile prezentate;
- să recunoască anumite poveşti și personajele principale, cu ajutorul imaginilor;
- să descrie personajul, precizând dacă este pozitiv sau negativ, argumentând;
- să transforme singularul în plural şi invers al unor cuvinte;

Tema activității/ forma de realizare:


„Jocul sunetelor” – joc didactic
„Ce ştii despre...?” – joc didactic
„Ghicește povestea!” – joc didactic
„Eu spun una, tu spui multe” – joc didactic

Itemi:
1. Recunoaşte sunetul iniţial.
2. Formulează cuvântul, pornind de la sunetul iniţial.
3. Alcătuieşte propoziţii simple/dezvoltate.
4. Recunoaşte poveştile prezentate în imagini, personajele.
5. Desenează o bulină roșie sub personajele pozitive și o bulină neagră sub cele negative.
6. Transformă corect formele de singular ale cuvintelor în plural şi invers.

Punctaj:
1. – 2 puncte
2. – 2 puncte
3. – 4 puncte
4. – 6 puncte
5. – 3 puncte
6. – 3 puncte

Interpretare:
0 – 8 puncte = Necesită sprijin (NS)
9 – 15 puncte = Comportament în dezvoltare (D)
16 – 20 puncte = Comportament atins (A)

EVALUARE INIŢIALĂ
DOMENIUL ŞTIINŢĂ – DŞ
ACTIVITATE MATEMATICĂ

Obiective vizate:
- să precizeze poziția spațială a unor obiecte;
- să așeze un obiect într-o poziție spațială indicată;
- să formeze mulțimi după criterii date;
- să raporteze numărul la cantitate și invers;
- să compare două mulțimi prin punere în corespondență;
- să numere în limitele 0-5;
- să identifice vecinii unui număr;
- să precizeze forma, culoarea, mărimea figurilor geometrice;

Tema activității/ forma de realizare:


„Unde s-a ascuns jucăria?” – joc didactic
„Ne jucăm cu mulțimile” – joc didactic
„Răspunde repede și bine!” – joc didactic
„Săculețul fermecat” – joc logic

Itemi:
1. Precizează poziția spațială a obiectelor.
2. Așează obiectul în poziția spațială indicată.
3. Formează mulţimi de elemente după un criteriu dat.
4. Desenează în diagramă atâtea mere câte liniuțe sunt și realizează corespondența cu cifra.
5. Compară, prin punere în corespondenţă, 2 mulţimi de obiecte, stabilind care e mulțimea cu mai multe
elemente.
6. Identifică vecinii cifrei date.
7. Colorează atâtea căsuțe câte indică cifra.
8. Precizează forma, culoarea, mărimea figurilor geometrice prezentate.

Punctaj:
1. – 2 puncte
2. – 2 puncte
3. – 4 puncte
4. – 3 puncte
5. – 2 puncte
6. – 1 punct
7. – 2 puncte
8. – 4 puncte

Interpretare:
0 – 8 puncte = Necesită sprijin (NS)
9 – 15 puncte = Comportament în dezvoltare (D)
16 – 20 puncte = Comportament atins (A)

EVALUARE INIŢIALĂ
DOMENIUL ȘTIINȚE – DȘ
CUNOAȘTEREA MEDIULUI

Obiective vizate:
- să recunoască animalele domestice şi sălbatice;
- să diferenţieze fructele de legume;
- să diferenţieze fructele pe baza unui criteriu dat (de toamnă, vin);

Tema activității/ forma de realizare:


„În lumea animalelor” – joc didactic
„Fructe sau legume?” – joc didactic

Itemi:
1. Colorează toate animalele domestice.
2. Încercuieşte toate animalele sălbatice.
3. Marchează animalele care fac ouă.
4. Colorează doar fructele de toamnă.
5. Încercuieşte legumele.
6. Marchează fructul din care se face vinul.

Punctaj:
1. – 2 puncte
2. – 2 puncte
3. – 1 punct
4. – 2 puncte
5. – 2 puncte
6. – 1 punct

Interpretare:
0 – 4 puncte = Necesită sprijin (NS)
5 – 7 puncte = Comportament în dezvoltare (D)
8 – 10 puncte = Comportament atins (A)

EVALUARE INIŢIALĂ
DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV – DEC
EDUCAȚIE PLASTICĂ
Obiective vizate:
- sa redea forme de dimensiuni şi culori diferite prin aplicarea unor tehnici ale picturii și desenului;
- să finalizeze lucrarea, respectând modul de lucru indicat și timpul alocat;
- să analizeze critic şi autocritic lucrările.

Tema activității/ forma de realizare:


„Grădinița mea” – desen
„Peisajul preferat” – pictură

Itemi:
1. Trasează cu siguranță linii, puncte şi pete de culoare, pentru redarea unei teme plastice.
2. Păstrează proporțiile în aranjarea în pagină a imaginilor desenate/pictate.
3. Lucrează corect și îngrijit, respectând indicațiile date.
4. Descrie lucrările proprii sau ale celorlalți copii, ținând cont de aspectul lor.

Punctaj:
1. – 3 puncte
2. – 3 puncte
3. – 2 puncte
4. – 2 puncte

Interpretare:
0 – 4 puncte = Necesită sprijin (NS)
5 – 7 puncte = Comportament în dezvoltare (D)
8 – 10 puncte = Comportament atins (A)

EVALUARE INIŢIALĂ
DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV – DEC
EDUCAȚIE MUZICALĂ
Obiective vizate:
- să intoneze corect linia melodică a unui cântec cunoscut;
- să recunoască un cântec după un fragment melodic audiat;
- să execute mişcările sugerate de text.

Tema activității/ forma de realizare:


„Cel mai bun interpret” – repetarea cântecelor învățate
„Cântă mai departe!” – joc muzical

Itemi:
1. Interpretează în grup sau individual un cântec cunoscut.
2. Recunoaşte fragmentul audiat şi continuă.
3. Efectuează mişcările cerute de textul cântecului.

Punctaj:
1. – 4 puncte
2. – 4 puncte
3. – 2 puncte

Interpretare:
0 – 4 puncte = Necesită sprijin (NS)
5 – 7 puncte = Comportament în dezvoltare (D)
8 – 10 puncte = Comportament atins (A)

EVALUARE INIŢIALĂ
DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE – DOS
ACTIVITATE PRACTICĂ

Obiective vizate:
- să efectueze operații simple de lucru cu hârtie creponată și hârtie glasată (rupere, mototolire, lipire);
- să asambleze elementele lucrării, respectând etapele de lucru;
- să finalizeze lucrarea, respectând modul de lucru indicat și timpul alocat;
- să analizeze critic şi autocritic lucrările realizate.

Tema activității/ forma de realizare:


„Strugurele” – rupere, mototolire și lipire
„Vaza cu flori” – lipire

Itemi:
1. Rupe bucăţi de hârtie, le mototoleşte și le lipește corespunzător.
2. Lipește elementele lucrării la locul potrivit, respectând ordinea cerută.
3. Lucrează corect și îngrijit, respectând indicațiile date.
4. Descrie lucrările proprii sau ale celorlalți copii, ținând cont de aspectul lor.

Punctaj:
1. – 3 puncte
2. – 3 puncte
3. – 2 puncte
4. – 2 puncte

Interpretare:
0 – 4 puncte = Necesită sprijin (NS)
5 – 7 puncte = Comportament în dezvoltare (D)
8 – 10 puncte = Comportament atins (A)

EVALUARE INIŢIALĂ
DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE – DOS
EDUCAȚIE PENTRU SOCIETATE

Obiective vizate:
- să identifice formule de politețe, de salut, de adresare folosite în diferite contexte prezentate;
- să descrie unele comportamente şi atitudini, în raport cu normele morale cunoscute;
- să îşi exprime opinia cu privire la consecinţele pozitive sau negative ale unor comportamente.

Tema activității/ forma de realizare:


„Sunt copil politicos și știu să vorbesc frumos!” – joc didactic
„Așa da! Așa nu!” – joc didactic

Itemi:
1. Precizează formula de salut, de adresare corectă.
2. Descrie acțiunile prezentate în imagini.
3. Identifică imaginile cu fapte rele/ fapte bune și motivează alegerea făcută.

Punctaj:
1. – 4 puncte
2. – 2 puncte
3. – 4 puncte

Interpretare:
0 – 4 puncte = Necesită sprijin (NS)
5 – 7 puncte = Comportament în dezvoltare (D)
8 – 10 puncte = Comportament atins (A)

EVALUARE INIŢIALĂ
DOMENIUL PSIHOMOTRIC – DPM
EDUCAȚIE FIZICĂ

Obiective vizate:
- să aplice reguli de igienă a efortului fizic;
- să adopte o poziție corporală corectă (în poziţia stând, şezând şi în deplasare);
- să execute la comandă mişcări ale diferitelor segmente ale corpului;
- să execute exerciții de mers, săritură, târâre, cățărare, transport de obiecte;
- să perceapă componentele spațio-temporale (ritm, durată, distanță și localizare;
- să respecte regulile jocurilor;
- să manifeste în timpul activităţii atitudini de cooperare, spirit de echipă, de competiţie, fair-play.

Tema activității/ forma de realizare:


„În excursie” – parcurs aplicativ
„Micii campioni” – jocuri și întreceri sportive

Itemi:
1. Cunoaște și aplică reguli de igienă a efortului fizic (inspiră pe nas și respiră pe gură etc).
2. Respectă poziția corectă a corpului și a segmentelor acestuia.
3. Execută corect la comandă exerciţii de încălzire pentru diferite segmente ale corpului.
4. Execută corect acțiunile motrice învățate.
5. Respectă regulile jocurilor de mișcare în care este implicat.

Punctaj:
1. – 2 puncte Interpretare:
2. – 2 puncte 0 – 4 puncte = Necesită sprijin (NS)
3. – 2 puncte 5 – 7 puncte = Comportament în dezvoltare (D)
4. – 2 puncte 8 – 10 puncte = Comportament atins (A)
5. – 2 puncte

CENTRALIZATOR EVALUARE INIŢIALĂ

NR. NUME D.L.C. D.Ş. D.S. D.O.S. DOS D.E.C. D.E.C. D.P.M
CRT. PRENUME Ed. Act. Cun. Ed.pt. Act. Ed.muz Act.art Ed.
limbaj Mat. Med. soc. practic .- pl. fizică
ă
AVRAM CĂLIN D D A D D D A A
1
2 D A A A A A
BĂDILĂ DARIA D D
3 A A A A A A
BELIA MATEO D D
4 D D A A A A
BENA MARIUS D D
5 D D D A A A
BENA MIHAELA A D
6 A A D D A A
BENCHEA IOAN A A
7 D D D D A A
BOSNEA SOFIA A A
8 BUDA THEODOR A A A A A A A A
9 CHIOREAN D A A A A A
RITA D D
10 D D D A A A
DAVID MIRUNA A A
11 DRAGA SARAH D D D A A D A A
12 DRAGOMAN A A A D A A
ALBERT D A
13 GÂNDILĂ ARRIS A A A A D D A A
14 GOIA A A A A A A
RAISA A A
15 IANCU NS NS D D NS D
IANIS D NS
16 D A A A A A
IVAN ALEXANDRA D D
17 MADINA IONUŢ A D D A A A A A
18 NECULA ALESIA A D D A A A A A
19 OLARIU ABIGAIL A A A A A A A A
20 PĂUNA A A A A A A
ANAMARIA A A
21 ROTAR ARIANA A A A A A A A A
22 SPATACEAN A A A A A A
RADU A A
23 ȘOAITĂ ALESIA A D D D A A A A
24 TOROCZKAY A D D A A A
MARCU D A
25 VAIDA IOAN A A A A A A A A
26 RUSU D D D D D D
ALEXANDRU D D
27 OLARIU SOPHI NS NS NS NS NS NS NS NS
28 DĂNEASĂ FILIP A A A D A A A A

COMPORT ED. CUN ACT. ACT.AR ED. ED. ACT. ED. TO

AMENT LIMB MED. MATE T-PL MUZ SOC PRT FIZ T

A 16 14 14 25 19 17 17 25 147
D 11 12 12 1 8 9 9 2 64

NS 1 2 2 2 1 2 2 1 13

EDUCAREA LIMBAJULUi CUNOAŞTEREA MEDIULUi


A D NS A D NS
4% 7%
39%
50%
57% 43%

ACT MATEMATICE ACT ART PALSTICE


A D NS A D NS
11% 4% 7%
22%

67% 89%

EDUCAŢIE PT SOCIETATE EDUCAŢIE FIZICĂ


A D NS A D NS
7% 7% 4%
32%
61%
89%

RAPORT COMPORTAMENTE
A D NS
6%
29%

66%

Rezultatele evaluarii initiale arata ca nivelul la care se situeaza grupa , in ansamblu este
ridicat , la toate domeniile experientiale / domeniile de comportament cu toate ca prescolarii grupei
mijlocii trec printr-o perioada de acomodare si inegrare in colectivul grupei dar si acceptarea unor reguli
stricte impuse de programul gradinitei de 8 ore;
. S-au inregistrat rezultate bune si foarte bune dand dovada de :
 Capacitatea de comunicare in recunoaşterea a unor povesti, personaje si poezii accesibile
vârstei;
 “Citesc” imagini din povesti / activitati ale omului folosind propoziţii simple si rar
dezvoltate ;
 Recunosc cu usurinta imaginile si asociaza cu cuvintele corespunzatoare;
 Folosesc instrumentele de scris corespunzator ( marea majoritate )si coloreaza in contur
 Formeaza grupe de obiecte dupa criteria date, continua sirurile;
 Identifica 3, 4 insusiri ale obiectelor;
 Prescolarii cunosc partile componente ale corpului uman, plantelor şi animalelor ( cele
elementare );
 Identifica caracteristicile anotimpurilor , denumesc jucarii, animale, plante, mijloace de
transport, articole de imbracaminte si unele meserii (conform nivelului-particularitatilor de varsta)
 Raspund si executa comenzile motrice date;
 Executa miscari simple elementare de dexteritate in aplicatii si colaje utilizand
deprinderile specific activitatilor practice – rupere, mototolire, lipire);
 Realizeaza lucrari artistico-plastice, recunoscand si utilizand culori (primare) , folosind
diferite tehnici ale picturii (dactilopictura, stropire );
 Folosesc un limbaj adecvat comportamentului in grup (in general)si respecta
regulamentul de ordine interioara al grupei stabilite de comun acord cu copiii si parintii acestora
(regulile grupei- in limitele nivelului de intelegere si adaptabilitate).

Masuri pedagogice ameliorative :


 Pe viitor se urmareste desfasurarea activitatilor insreuctiv-educative cu continut specific /
adecvat varstei si particularitatilor individuale ale fiecarui prescolar in parte;
 Se vor aborda activitati cu intreg colectivul de prescolari / pe grupuri si individual,
obligatorii sau optionale care sa stimuleze si sa aprofundeze centrul cunoasterii prescolarilor , respectand
interesul si aptitudinile acestora;
 Se urmareste stabilirea unor relatii cat mai apropiate intre gradinita si familie , in vederea
implicarii cat mai active a parintilor in procesul instructiv-educativ in vederea atingerii obiectivelor
prestabilite;
Domeniul limba si comunicare:
- Stimularea auzului fonetic si lexical, a articularii corecte a sunetelor si grupurilor de
sunete prin exercitii specifce si jocuri de stimulare;
- Corectarea exprimarii si expresivitatii verbale sub indrumarea logopedului;
- Organizarea diferitelor tipuri de activitati care sa stimuleze comunicarea verbala prin
largirea sferei de cunoastere si reprezentari in plan literar specific: basme, povestiri, ghicitori, poezii,
fabule…, precum si crearea de texte literare: povesti si repovestiri cu inceput dat sau create de copii,
rime …

Domeniul stiinte:
- Formarea si dezvoltarea unor deprinderi de munca individuala, desfasurarea unor
activitati si jouri de recunoastere a cifrelor, a pozitiilor spatiale, de formare a multimilor dupa anumite
criteria…
- Stimularea senzoriala, perceptiv-olfactiva, precum si antrenarea tuturor analizatorilor in
perceperea notiunilor complexe de cantitate, insusiri ale obiectelor, cifrele si simbolurile grafice;
- Stimularea comportamentelor pozitive in finalizarea sarcinilor, in desfasurarea jocurilor
didactice si respectarea regulilor, aprecierea lucrarilor si autoevaluarea personala;
- Desfaşurarea cât mai multor activitati cu valente practice;

Domeniul om si societate:
- Organizarea unor discutii colective si pe grupuri in cadrul intalnirilor de dimineata in
vederea stimularii comunicarii si stabilirea unor relatii cat mai apropiate intre prescolari;
- Aprecierea unor comportamente positive: finalizarea lucrarilor conform cerintelor ,
spiritual de colaborare si intrajutorare intre coechipieri…
- Determinarea prin intermediul diferitelor tipuri de activitati de respectare a unor reguli de
comportare civilizata in diferite context;
- Organizarea de activitati care sa determine comunicarea in grup si ascultarea celuilalt;

Domeniul estetic si creativ:


- Organizarea unor activitati specific care sad ea posibilitatea largirii sferei de reprezentari
in domeniul musical prin exersarea deprinderii de a canta in grup si individual, precum si a unor tehnici
si instrumente utilizate in picture, desen, modelaj…
- Organizarea unor activitati cu valente practice;
- Aprecierea unor comportamente positive;

Domeniul psiho-motric:
- Organizarea diferitelor tipuri de activitati care sa duca la stimularea psihomotrica, la
realizarea unor actiuni cu valente practice, intreceri, concursuri care sa determine educarea unor trasaturi
comportamentale precum: vointa, perseverenta, rigoarea, strictetea, disciplina…