Sunteți pe pagina 1din 16

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

DATA: 17.XII.2013
ŞCOALA: Liceul Tehnologic ,,Mihai Eminescu” Dumbrăveni
CLASA PREGĂTITOARE A
PROFESOR: Moisiuc Adelina
UNITATEA TEMATICĂ : Degețica
DISCIPLINE: Comunicare în limba română; Dezvoltare personală; Matematică şi explorarea mediului; Arte vizuale şi abilități practice;
Muzică și mișcare;
UNITATEA TEMATICĂ : Degețica
TEMA LECȚIEI: Verificarea poveștii ,,Degețica’’
TIPUL LECŢIEI: formare şi dezvoltare de competenţe
DURATA: o oră

SCOPUL LECȚIEI: îmbunătățirea capacității de comunicare și optimizarea abilităților de relaționare socială.

COMPETENŢE SPECIFICE VIZATE:

CLR: 1.1. Identificarea semnificației unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar și rar.
2.4. Exprimarea propriilor idei în contexte cunoscute manigestând interes pentru comunicare.
3.4. Exprimarea în cuvinte proprii a mesajelor redate pe suport vizual sau auditiv, manifestând interes pentru lucrul cu cartea.
4.1. Trasarea elementelor grafice și a contururilor literelor, folosind resurse variate.
4.2. Redactarea unor mesaje simple, în contexte uzuale de comunicare.
DP: 2.2. Identificarea regulilor de comunicare în activitatea școlară.
2.3. Explorarea caracteristicilor ființelor și obiectelor preferate și a interacțiunii simple cu acestea.
MEM: 1.2. Recunoașterea și scrierea numerelor în concentrul 0-31.
6.2. Utilizarea unor unități de măsură pentru determinarea/estimarea duratelor unor evenimente familiare.
AVAP: 2.2. Exprimarea ideilor și trăirilor personale, în aplicații simple, specifice artelor vizuale.
2.3. Realizarea de aplicaţii/compoziţii/obiecte/construcţii simple pe baza interesului direct.
MM: 2.1. Cântarea în colectiv asociind mișcarea sugerată de text.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

O1: să salute utilizând formule adecvate un coleg de clasă;


O2: să identifice caracteristicile unei zile, completând panoul educațional ,,Întâlnirea de dimineață’’;
O3: să formuleze enunțuri corecte și clare în contexte variate de comunicare;
O4: să identifice corect personajele poveștii studiate;
O5: să rezolve sarcinile de lucru propuse individual și/sau prin cooperare;
O6: să interpreteze cântecele propuse respectând linia melodică adecvată.

STRATEGII DIDACTICE:

1. METODE ȘI PROCEDEE:
 conversația, exercițiul, povestirea, munca independentă, problematizarea, activitatea practică, jocul didactic, activitatea practică.
2. MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT:
 ROATA POVEȘTILOR, panoul ,,Întâlnirea de dimineață’’, jetoane cu diferite imagini și cifre, bilete cu sarcini de lucru, creioane,
culori, carioci, puzzle, joc de construcții, LCD, fișe de lucru, laptop, USB, PPT.
3. FORME DE ORGANIZARE:
 frontal, pe grupe, în perechi, individual.

RESURSE:
 temporale: 40 minute + 10 minute activități recreative
 umane: 24 de elevi

FORME ȘI TEHNICI DE EVALUARE:


 observarea sistematică a comportamentului elevilor, evaluare orală, aprecieri verbale, proba practică, interevaluarea, autoevaluarea.

BIBLIOGRAFIE:

 Programele școlare pentru disciplinele: Comunicare în limba romană, Matematică și explorarea mediului, Arte vizuale și lucru manual,
Dezvoltare personală (Nr. 3418/19.03.013)
 Documentele profesorului pentru clasa pregătitoare, Editura Sigma, 2013
NR. COMPETEN DETALIERI DE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE ȘI FORME DE OB. RESURSE EVALUARE
CRT. ȚE CONȚINUT ORGANIZARE OP.
SPECIFICE MATERIA- PROCEDURALE TEMPORALE
VIZATE LE
1. DP 2.2 Comunicarea Întâlnirea de dimineață: O1
în activitatea Salutul și prezența: Conversația 3’ Observarea
școlară ,,Bună dimineața, dragi Licurici! Mă sistematică
bucur că începe o nouă zi și că sunt alături a
de voi!’’ (activitate frontală) comportam
entului
Copiii se salută între ei și își adresează LCD
cuvinte frumoase! ( activitate în perechi) Latop Proba
Se identifică stările de spirit experimentate USB practică
pe parcursul exercițiului de mai sus.
Se interpretează melodia ,,Bună
dimineața!’’ (activitate frontal) Observarea
Conversația participării
Se completează împreună cu elevii panoul Exercițiul la dialog
,,Întâlnirea de dimineață’’ făcându-se O2 5’
referiri la dată (se recită strofa referitoare Panouri
la luna decembrie), anotimp, starea educațio-
2. MM 2.1. vremii, noutățile și mesajul zilei (,,Fiți nale
încrezători în forțele proprii!’’).
Se reactualizează regulile clasei și se
distribuie responsabilitățile pentru ziua
care începe (activitate frontală). 1’

3. CLR 1.1. Dialog despre Se audiază un scâncet. Elevii sunt invitați Observare
2.4. textul și cartea să facă predicții asupra personajului care LCD Metoda 1’ sistematică
3.4. ,,Degețica’’ plânge. (activitate frontală) O3 Latop predicției
4.2. Se vizionează un fragment din desenul USB
animat Degețica – scena care ilustrează Observarea
sistematică
tristețea și plânsetul fetiței. (activitate
a comporta-
frontală)
Sunt enumerate titlurile cărților uriașe ale mentului
căror povești au fost studiate pe parcursul elevilor
semestrului de către elevi. Conversația 1’
Se solicită identificarea și prezentarea Evaluare
orală
cărții ,,Degețica’’: titlu, autor, impresii O3 Expunerea
Cărți
etc. (activitate frontală) uriașe
Povestirea Se realizează repovestirea textului Povestirea
după imagini ,,Degețica’’ pe baza cărții uriașe și a 5’
cărților de joc (activitate fronală, apoi în Cărți de Evaluare
grupuri mici). joc orală

Se lansează întrebările: O3
Dialogul Cum ți-ai fi dorit să se termine povestea?
Ce s-ar întâmpla dacă ar dispărea Problematiza 1’
poveștile? (activitate frontală) rea
Evaluarea
Se solicită copiilor să precizeze ce stări de stării de
4. DP 2.3. Emoții de spirit au experimerimentat pe parcursul Conversația spirit a
bază povestirii și se discută despre faptul că 1’ elevilor
poveștile înfrumusețează viața oamenilor!
(activitate frontală). 3’

Joc didactic: Recunoaște personajul!


5. Pe ROATA POVEȘTILOR se află diverse
personaje. Treptat, roata va fi învârtită de
către un copil care va recunoaște O4 Jocul didactic
personajul în dreptul căreia se va opri acul Roata
10’
roții, iar apoi ca rezolva sarcina indicată poveștilor
de personajul identificat.
Personaje și sarcini:
DP 2.3. Emoții de Degețica: Identifică trei stări prin care am
bază trecut eu pe parcursul poveștii!
Vrăjitoarea: Desparte în silabe numele
CLR Propoziția. meu. Precizează numărul acestora. Observarea
4.2. Cuvântul. Alcătuiește un enunț în care să fiu și eu O5 sistematică
Silaba inclusă! Exercițiul a capacității
Broasca: Imită împreună cu colegii glasul Bilețele de a rezolva
cu sarcini sarcinile
MM 2.1. Cântarea și saltul meu. Cântați apoi o strofă din
propuse
vocală melodia ,,Ce petrecere frumoasă!’’. Proba
Rândunica: Alege imaginea O6 Activitatea practică
MEM Anotimpurile corespunzătoare anotimpului în care voi practică
6.2. sosi din nou în țara ta!
MEM Numere Craiul florilor: Numără florile din jurul O3 Aprecieri
1.1. naturale meu și alege cifra potrivită! Jocul didactic globale și
Metamorfoza Fluturașul: Prezintă cu ajutorul jetonului individuale
fluturelui de sub aripa mea, etapele transformării O5 Jetoane
mele!
Planșe cu
CLR Dialogul Se solicită adresarea de întrebări și de
imagini Evaluarea
2.4. sfaturi personajelor din poveste. orală
Formarea grupelor de lucru în funcție de O3 Conversația
culoarea ecusonului din piept: 2’ Observarea
,,Alergăm, alergăm sistematică
Și-apoi iute ne grupăm a comporta-
Ținând cont de culoarea pe care o mentului
purtăm.’’
Activitate pe grupe 1’
AVAP Sarcini de lucru:
2.3. Tehnici  Grupa zâmbăreților roșii:
simple Reconstituirea puzzle-ul ce Observarea
cuprinde imagini din povestea Ecusoane sistematică
studiată. Activitatea a capacității
O5 practică 5’ de
CLR Trasarea  Grupa zâmbăreților galbeni: Puzzle implicare în
4.1. literelor de Transcrie denumirea obiectelor din rezolvarea
tipar imagine. sarcinilor
de grup
Numere  Grupa zâmbăreților albaștri: Exercițiul Autoevalua
MEM naturale Unește punctele din dreptul Fișe cu rea
1.1. Linia și cifrelor și ornează floarea obținută. imagini
AVAP punctul Munca
2.3.  Grupa zâmbăreților verzi: Fișă de
independentă
Tehnici Construiește din piesele jocului un lucru Proba
AVAP simple castel pentru Degețica. practică
2.3. Joc de Activitatea
 Grupa zâmbăreților albi: O6 construc- practică
Cântarea Interpretează cântecele: Iarna și ții
vocală și Capra cu trei iezi. Observarea
MM 2.1.
mișcarea pe sistematică
muzică O6 CD a
casetofon comportam
Activități în completare: entului
1. Jocul interactiv: ,,ARAM-ZAM- Jocul didactic
elevilor
ZAM’’. 10’
MM 2.1. 2. Activități la alegere la centrele
tematice din clasă.
Aprecieri
Se realizează evaluarea frontală și verbale
individuală a activității elevilor. Jetoane - Întărirea
Se oferă recompense elevilor (jetoane cu recompen 1’ pozitivă
felicitări din partea Degețicăi). să Conversația Interevaluar
e
IMAGINE PENTRU PUZZLE (SCENA DIN POVESTE)
IMAGINE PENTRU PUZZLE (COPERTA CARTII)
IMAGINE PENTRU PUZZLE (COPERTA DVD-ULUI)
FISA DE LUCRU

NUFĂR PRINȚ SPIRIDUȘ

NUCĂ FRUNZĂ
ORZ
FISA DE LUCRU
BRAVO BRAVO!
!

RECOMPENSE

SARCINI PENTRU BRAVO


BRAVO !
! ROATA
POVESTILOR

Degețica:
Identifică trei
stări prin care
am trecut eu pe parcursul poveștii!
Vrăjitoarea: Desparte în silabe numele meu.
Precizează numărul acestora. Alcătuiește un
enunț în care să fiu și eu inclusă!

Broasca: Imită împreună cu colegii glasul și


saltul meu. Cântați apoi o strofă din
melodia ,,Ce petrecere frumoasă!’’.

Rândunica: Alege imaginea corespunzătoare


anotimpului în care voi sosi din nou în țara ta!

Craiul Florilor: Numără florile din jurul meu


și alege cifra potrivită!

Fluturașul: Prezintă cu ajutorul jetonului de


sub aripa mea, etapele transformării mele!
ROATA POVESTILOR
CAIET DE LUCRU ,, DEGETICA’’ – EDITURA SIGMA (COPERTA
CARTEA URIASA ,,DEGETICA’’ – EDITURA SIGMA CONTINE CARTILE DE JOC CE SE UTILIZEAZA LA POVESTIREA
TEXTULUI)