Sunteți pe pagina 1din 6

Planificare integrată

Unitatea de învatare 1:  La început de drum

Competente Activităţi integrate/pe discipline; Detalii de


Ziua Resurse Evaluare
specifice organizarea colectivului de elevi continut

Luni 16  Festivitatea de deschidere a noului an școlar


sept.  “Să facem cunoștință” – dialog cu copiii și pă rinții


Observa
 Recitarea unor poezii învă ţate
CLR - 1.1; 2.1 stimulente re
la gră diniţă . Ascultarea
plastilină Expune
•Modelaj: Jucă ria preferată din unui mesaj
AVAP - 2.4 rea
gră diniţă
lucră rilor
 “Şcoala mea” – prezentarea
şcolii
Observa
Marti MEM - 3.1 • Caracteristici ale anotimpurilor. Să ne
rea
17 sept. AVAP-2.4 Mediul de viata al animalelor. cunoastem
sistemati
Coloreaza partile componente ale scoala

unei flori corespunzator.

 Materiale si tehnici de lucru acuarele, Expune


AVAP – 2.4
 Recunoasterea culorilor Pictură pensule, rea
 Auditie: “Culorile se ceartă” foi desen lucră rilor

RELIGIE

 Întă lnirea de dimineață


Observa
 Activitatea scolară
CLR - 1.1; 2.3 Comunica rea
„Stabilim împreună regulile imagini
rea orală sistemati
clasei”

 Joc de rol: „La scoală ”
Apreci
Mier- Clasa noastră (identificarea obiectele eri
MEM - 1.1;
curi obiectelor din clasa noastră , Orientarea din sala globale
2.1
18 sept. pozitionarea lor) în spatiu de clasă si
CLR - 2.1
 Joc: “Ce poti spune despre…” individu
ale
ED.FIZICA SI
SPORT
LIMBA
ENGLEZA
Joi  Întă lnirea de dimineață
19 sept. Povestire creată cu început dat: Apreci
„Prima zi de scoală” eri
bloc
CLR - 1.1; 2.1  crearea unui mesaj oral Comunicare globale
desen,
AVAP – 1.2  identificarea cuvintelor dintr- orală si
culori
un mesaj scurt individu
 Desen: Eu, în prima zi de scoală ale
 Gruparea jucă riilor si a Sortarea si fisă de
MEM – 3.1 obiectelor din clasă după clasificarea lucru
mă rime si compararea lor (cel obiectelor
mai mare, lung, înalt, gros)
Joc: „Ne jucam, sarcini rezolvam”
Planificare integrată
• Alcatuirea si invatarea unui
OPT- 1.1 , 1.3 cantec ,,Prietenia’’ Câ ntarea în
Jucarii
colectiv
muzicale

 Autoportret. Pictură Observa


 Câ ntec: “Bat din palme” re
acuarele,
AVAP- 1.3 Expuner
Pictură pensule,
2.2 ea
foi desen
lucră rilo
r
 Întâ lnirea de dimineaţă caietul
Observa
DP – 1.1, 3.1  Evaluare initială : Cine sunt eu? auxiliar
Autocunoast rea
MM – 2.1  Repetarea câ ntecului “Bună (pag 2)
ere sistema
dimineata” fisă de
tică
lucru
Apreci
 „Iată ce ştiu” – reactualizarea
Elemente de eri
cunoştinţelor din gră diniţă
CLR - 1.1; 2.1 constructie fisă de globale
(sunete, silabe, cuvinte,
Vineri a lucru si
propoziţii)
20 sept. comunicarii individu
ale
ED. FIZICA SI
SPORT
casetofon Aprecier
 Evaluare initiala cu CD i globale
Evaluare
MM – 2.1 “Ce cântece stiu de la grădinită!” buline si
initială
 Concurs de câ ntece recompen individu
se ale
 Întâ lnirea de dimineaţă –
Observa
prezentare, impresii, aşteptă ri Cine sunt mascota
rea
DP- 1.1, 3.1 (activitate frontală ) eu? clasei
sistema
CLR -2.1  Joc: “ Să mă prezint ” calculator
tică
Apreci
 Evaluare initiala (I)
eri
Propozitia, cuvâ ntul silaba- caietul
CLR - 1.1; 2.1 Evaluare globale
elemente de constructive a auxiliar
MEM – 1.1 initială si
comunicarii (pag 2)
individu
Luni
ale
23 sept.
Apreci
Formă , mă rime, culoare.
eri
MEM - 1.1; Orientare spatială caietul
Evaluare globale
2.1 Joc: “Asează obiectul unde îți auxiliar
initială si
CLR - 2.1 spun” (pag 2)
individu
 Joc: “Ce poti spune despre…”
ale
 Învă tarea câ ntecului calculator Observa
MM - 1.4 , 2.1 “Noi acum suntem scolari” Câ ntarea în , rea
CLR – 2.1  Alcă tuirea unor enunturi colectiv videoproi sistemat
despre scoală ector ică
Marti CLR - 1.1; 1.2  Întâ lnirea de dimineată Autocunoast caietul Observa
24 sept. AVAP – 3.1  Audierea povestii ere si auxiliar rea
“Comoara neasemuită” de Clara atitudine (pag 3) sistema
Ruse pozitivă tică
 Colorează imaginea
personajului fericit
Planificare integrată
 Evaluare initială Aprecier
MEM – 3.1 Caracteristici ale anotimpurilor caietul i globale
Evaluare
CLR - 2.1 Mediul de viata al animalelor auxiliar si
initială
AVAP – 1,2  Colorează corespunzator (pag 3) individu
partile componente ale unei flori ale
 Proba pentru verificarea
tehnicilor de modelaj Observa
„Modelează ce-ti place”- re
Verificarea Plansetă
AVAP – 2.4 activitate individuala Expune
tehnicilor de si
AV – 1.2  „Denumeste culoarea rea
modelaj plastilină
utilizata!” lucră ri
lor

RELIGIE
 Întâ lnirea de dimineată
 Clasa mea.
Apreci
 Audierea şi memorarea caietul
eri
DP – 3.1 poeziei “Adio gradinita!” auxiliar
“Adio, globale
CLR - 1.1; 1.2  Formularea întrebă rilor şi (pag 4)
gră dinită ” si
ră spunsurilor pe baza textului calculator
individu
 Alcă tuirea unor prop. cu
ale
cuvinte date
Mier
curi  Orientarea spatială si localizari
25 sept. in spatiu caietul Apreci
MEM – 2.1,  Observarea imaginii unei sali auxiliar eri
3.1 de clasa Orientarea (pag 4) globale
CLR - 2.1  Stâ nga-dreapta-orientare spatială fisă de si
spatială lucru individu
 Continuă sirul ale

ED. FIZICA SI
SPORT
LIMBA
ENGLEZA
Joi 26 Apreci
 Clasa mea. Elemente de
sept. caietul eri
CLR - 1.1; 2.1,  Alcă tuirea unor propoziţii cu constructie
auxiliar globale
4.1 doua cuvinte; cu trei cuvinte; a
(pag 5) si
AVAP - 2.2  Decorare cu semne grafice; comunicarii
individu
 Semne grafice: punctul si linia
ale
 Corpul omenesc. Igiena
corpului
 Identificarea partilor caietul
componente ale corpului auxiliar Apreci
omenesc; rolul lor (pag 5, eri
DP – 3.1
 Obiectele de igienă personală pag. 7) globale
MEM – 3.1 Corpul
 Pozitia corectă în bancă calculator si
omenesc
 Tâ nă r-bă trâ n videoproi individu
 Decuparea imaginilor şi ector ale
aşezarea în ordine a
programului zilnic

OPT- 1.2; 5.2 •Jocuri de miscare cu Cantarea in


CLR -1.1 reguli: ,,Lupul si gastele’’ , ,,Oaia colectiv Calcula
inauntru, lupul afara’’. tor, CD
Planificare integrată
•Colorează anotimpul în care te- Observa
AVAP- 1.2 ai nă scut Fise, rea
Colaj
CLR- 1.1 • Dialog pe baza unor imagini planse, sistemat
imagini ică
Autocunoast caietul Observa
DP – 1.1, 3.1  Întâ lnirea de dimineată ere si auxiliar rea
CLR -1.1  Mă prezint (numele, vâ rsta) atitudine (pag 4) sistema
pozitivă tică

 Audierea şi memorarea
caietul
poeziei “Prima zi de scoală”
auxiliar
DP – 3.1  Formularea întrebă rilor şi Observa
(pag 6)
CLR - 1.1; 2.1, ră spunsurilor pe baza textului. “Prima zi de rea
fise de
4.1  Alcă tuirea unor prop. cu scoală ” sistema
Vineri lucru
MM -2.1. cuvinte date. tică
27 sept. calculator
 Semne grafice: linii orizontale,
CD
verticale, oblice
 Câ ntec –“Scolarei si scolarite”
ED. FIZICA SI
SPORT
 Învă tarea câ ntecului “Unu, doi,
Observa
trei – asa copiii” calculator
MM – 2.1 Câ ntarea în rea
 Ne jucă m, sarcini rezolvă m: videoproi
DP – 5.1 colectiv sistema
Aranjă m jucă riile în dulap după ector
tică
formă mă rime, culoare
caietul
 Întâ lnirea de dimineată 4axiliar
DP – 3.1 Observa
 Despre mine (activită ti Sortare si (pag 7)
MEM – 1.1 rea
preferate) clasificare fise de
sistema
 Obiectele scolarului-clasificare de obiecte lucru
tică
calculator
, CD
 Despă rtirea cuvintelor în
silabe Elemente de
 Ex. grafic: bastonas, oval, constructie
Luni CLR- 1.1 ;2.1 semioval a
30 sept. M.M  Câ ntec –“Noi acum suntem comunică rii
scolari” Câ ntarea în
colectiv

 Obiectele scolarului Aprecier


MEM – 2.1, caietul
 Sortarea si clasificarea Sortare si i globale
3.1 auxiliar
obiectelor după formă , mă rime, clasificare si
CLR - 4.1 (pag 6)
culoare, grosime, înă ltime de obiecte individu
 Scrierea punctului ale
calculator Observa
 Învă tarea câ ntecului
MM - 1.4 , 2.1 Câ ntarea în videoproi rea
“Degetelele”
colectiv ector sistemat
 Exercitii de numarare
sablon ică

CLR - 1.1; 2.1,  Cartea, prietena mea.. Povestea caietul Apreci


Marti 4.1  Audierea povestii ”Povestea că rtii de auxiliar eri
1 oct. AVAP - 2.2 cartii de povesti” de Emilia povesti, de (pag 8) globale
Caldararu. E. Că ldă raru si
 Coloreaza imaginile; individu
Planificare integrată
 Descrie cartea (coperta, foaie,
pagina , imagine, text)
ale
 Joc de rol: La bibliotecă
 Exercitiu grafic: câ rligul
Sortare si caietul
 Sortarea si clasificarea clasificare auxiliar Aprecier
MEM – 2.1,
obiectelor după materialul din de obiecte (pag 8) i globale
3.1
care sunt fă cute, după utilitate fise de si
CLR - 4.1
 Semne grafice: linia verticală si lucru individu
orizontală videoproi ale
ector
Observa
re
 Tehnici de lucru: decupare
AVAP– 2.3, Expune
după contur, lipire: Colaj: foarfece,
2.4 rea
Obiectele scolarului- numarare, Colaj lipici,
MEM- 2.1 lucră ri
sortare imagini
lor

RELIGIE
 Cartea, prietena mea. Observa
caietul
 Desparte in silabe cuvitele rea
auxiliar
corespunzatoare imaginilor. sistemat
CLR - 1.1; 2.1, (pag 9)
 Decorarea obiectelor cu semne ică
4.1 Cartea fise de
grafice.
MEM - 1.1 lucru
 Câ t pagini poate avea o carte?
calculator
 Ex. grafic: noduletul, linia
CD
Mier serpuită
curi  Identificarea organelor de simt caietul
Aprecier
2 oct.  Corespondentă între simturi si auxiliar
MEM – 3.1 i globale
organele de simt (pag 9)
CLR – 4.1 Simturile si
 Trasează linii după model – calculator
individu
ex.grafic videoproi
ale
ector
ED. FIZICA SI
SPORT
LIMBA
ENGLEZA
Semne caietul
 Întâ lnirea de dimineată grafice 5auxiliar Observa
DP – 3.1
• Am învă țat să scriem fise de rea
CLR – 4.1; 2.1
 Semne grafice - repetare lucru sistema
AVAP – 2.4
 Modelaj – semen grafice calculator tică
, CD
Joi 3
oct.
 Evaluare: Elemente Apreci
MEM – 5.1 Coloj fisă de
pregă titoare pentru înţelegerea eri
AVAP-2.4 evaluare
unor concepte matematice individu
 Coloreaza imaginile ale

DP – 1.1, 3.1  Întâ lnirea de dimineată Autocunoas caietul Observa


Vineri CLR- 1.1; 2.1  Corpul meu - pă rtile tere si auxiliar rea
4 oct componente atitudine (pag 6) sistemat
 Identificarea pă rtilor corpului, pozitivă ică
Planificare integrată
rolul lor -dialog

 Întâ lnirea de dimineată


Aprecier
DP – 3.1  Evaluare: Propozitia, cuvâ ntul,
Semne fise de i
CLR - 1.1; 4.1 silaba. Semne grafice
grafice evaluare individu
MM- 1.4  Câ ntec –“Noi acum suntem
ale
scolari”
ED. FIZICA SI
SPORT
 Învă tarea câ ntecului “Unu, doi, Câ ntarea în Observa
calculator
MM – 2.1 trei – asa copiii” colectiv rea
videoproi
CLR – 5.1  Aranjă m jucă riile în dulap sistemat
ector
după formă mă rime, culoare ică