Sunteți pe pagina 1din 7

Clasa a II-a

Proiectarea unităţii tematice


1. „Bun venit (din nou) la şcoală!”

Perioada: 2 săptămâni: 11.09.2017 – 22.09.2017


Competenţe
Ziua Activităţi integrate/pe discipline Detalii de conţinut Resurse Evaluare
specifice
Luni,  Festivitatea de deschidere a noului an școlar
11. 09  Să facem cunoştinţă! – Activitate comună părinţi – elevi pentru informarea părinţilor privind organizarea programului, structura anului şcolar,
rechizitele necesare, orarul clasei, activităţile ce se vor desfăşura în primele două săptămâni
Marţi, CLR - 1.1; 1.2;  Bun venit la şcoală! Alfabetul – scrierea jetoane cu imagini Observarea
12. 09 2.1; 2.2; 2.3  Formularea de mesaje despre sine (nume, vârstă, literelor mari şi mici calculator sistematică
MM – 1.4 , 2.1 adresă), familie, colegi, preferinţe ale alfabetului video-proiector
AVAP - 2.2  Discuţii despre prima zi de şcoală, amintiri din vacanţă, Aprecieri globale şi
exprimarea sentimentelor etc. conversatia individuale
2h  Compunerea unui text după imagini – Prima zi de şcoală explicatia
 Scrierea literelor mari / mici de tipar jocul didactic
 Alcătuirea alfabetului şcolarului, pornind de la litera
iniţială a unor cuvinte. activitate frontală
 Acte de vorbire: a saluta, a se prezenta, a formula o individuală
rugăminte, o părere, o cerere
 Exersarea formulelor de salut în diferite momente ale
zilei
 Joc de rol “ Cum salut persoanele din jurul meu?” ; “Cum
mă prezint?”
 Cântec: Şcolărei şi şcolăriţe
MEM - 2.2  Recunoaşterea monedelor şi bancnotelor Monede şi fişă de lucru Observarea
CLR – 4.1  Utilizarea monedelor şi bancnotelor în calcule şi activităţi bancnote manual sistematică
AVAP – 2.2 practice
 Rezolvare de probleme care se rezolvă prin una/două activitate frontală Aprecieri globale şi
operaţii matematice, în care se utilizează unităţile individuală individuale
monetare
 Compunere de probleme care se rezolvă prin una/două
operaţii matematice, în care se utilizează unităţile
monetare
 Joc de rol: La cumpărături
DP – 1.4; 2.1  Eu, familia şi prietenii Eu şi ceilalţi manual Observarea
CLR – 1.4  Prezentarea membrilor familiei explicatia sistematică
 Realizarea unei liste cu preferinţele comune ale lor şi ale jocul didactic
prietenilor lor activitate frontală
 Joc: Ghiceşte colegul individuală
Ziua Competenţe Activităţi integrate/pe discipline Detalii de conţinut Resurse Evaluare
specifice
Miercuri, Educație Fizică
13. 09 Religie
MEM – 2.1  Unităţi de timp mai mici/mai mari decât o zi Unităţi de timp fişă de lucru Observarea
CLR – 4.1  Recunoaşterea unităţilor de timp manual sistematică
 Recunoaşterea instrumentelor de măsurare a timpului
 Exerciţii practice de stabilire a orei pe ceas act. frontală Aprecieri globale şi
 Citirea orelor de pe ceas individuală individuale
AVAP – 1.2  Să facem cunoştinţă! (Alida şi Mareo) Jocul culorilor, al manual Observare
MM – 4.1  Prezentarea manualului, a simbolurilor şi casetelor pe liniilor şi al acuarele Expunerea lucrărilor
care le vor întâlni în manual punctelor pensule
 Observarea caleidoscopului şi rezolvarea sarcinilor date explicatia
 Desenarea unui personaj fantastic exercitiul
 Cântec: Şcolărei şi şcolăriţe frontal/individual
Joi, CLR – 3.2; 1.3  Audierea textului Povestea abecedarului pierdut, după Povestea manual Observarea
14. 09 AVAP– 2.2 Passionaria Stoicescu abecedarului sistematică
MEM – 1.1  Efectuarea de predicţii pornind de la titlul textului, apoi pierdut, după conversatia
pe parcursul lecturii Passionaria explicatia Aprecieri globale si
 Transcrierea/despărţirea în silabe a cuvintelor ce denu- Stoicescu jocul didactic individuale
2h mesc animalele întâlnite de Mihai pe drumul către
abecedar activitate frontală
 Formularea unor opinii cu privire la comportamentul lui individuală
Mihai privind păstrarea abecedarului
 Scrierea cuvintelor rămase la exerciţiul 1 (p.9), în ordinea
crescătoare a numărului de silabe
 Cântec: Scolărei şi şcolăriţe
MEM – 2.1  Ex. de orientare spatială: sus-jos; pe-sub-deasupra; Orientarea spaţială fişă de lucru Observarea
AVAP – 4.1 stânga-dreapta; aproape-depate; interior-exterior; între şi localizări în sistematică
CLR – 4.1  Identificarea poziţiei pe care o ocupă diverse obiecte în spaţiu activitate frontală
spaţiu în raport cu alte obiecte precizate; individuală Aprecieri globale si
 Colorarea unor elemente în funcţia pe care o ocupă faţă individuale
de un anumit reper într-un desen;
 Cântec: Stâng, drept învătăm
AVAP – 1.2  Observarea instrumentelor şi a materialelor de lucru Materiale şi manualul Observare
MM – 4.1  Verbalizarea regulii de folosire a foafecii instrumente foarfecă
 Poziţia corectă în timpul lucrului
 Prelucrarea N.G.P.M. explicatia
 Formularea unui mesaj simplu prin care să-şi exprime exercitiul
opinia referindu-se la lucrările colegilor
 Colectarea unor frunze şi presarea acestora
Vineri, Lb. Engleză - opțional
15. 09 CLR – 1.2; 1.3  Identificarea sunetului iniţial şi final al unor cuvinte date; Sunetul manual Observarea
 Exemplificare de cuvinte care încep sau se termină cu Silaba sistematică
MEM – 1.1 anumite sunete date; conversatia
MM – 1.4  Exerciţii de formare a cuvintelor prin schimbarea unui explicatia Aprecieri globale si
sunet; jocul didactic individuale
 Indicarea silabelor prin diferite semne
 Despărţirea cuvintelor în silabe; activitate frontală
 Formarea unor cuvinte pornind de la o silabă dată; individuală
 Formarea unor cuvinte noi schimbând silaba dintr-un
cuvânt dat;
 Auditie: A, a, a acum e toamnă, da!
MEM – 1.1;  Citirea si scrierea numerelor 0 – 100 Numerele 0 - 100 fişă de lucru Observarea
1.2; 1.3  Exerciţii de numărare a elementelor şi scriere a sistematică
AVAP – 2.2 cardinalului unor mulţimi date explicatia
 Ordonare crescător şi descrescător exercitiul Aprecieri globale si
 Colorarea numărului mai mare/mai mic dintr-o pereche problematizarea individuale
de numere
 Identificarea numerelor pare/impare dintr-un şir de activitate frontală
numere individuală
 Completarea multimilor cu numărul de elemente astfel
încât multimea să aibă atâtea elemente cât indică
cardinalul multimii
MM – 1.4; 2.1  Citirea poveştii în versuri Începe povestea... Muzică şi culoare Manual Observarea
CLR – 1.3  Identificarea cuvintelor care au legătură cu muzica CD sistematică
AVAP – 2.2  Explicarea rolului pictorilor/a compozitorilor Audiţie laptop
 Stabilirea unei legături între muzică şi culoare Culorile, de Raluca act. frontală, individuală
 Desen: Combinarea într-un desen a elementelor care apar Andrei
în cântecul Culorile, de Raluca Andrei
Ed. Fizică

Competenţe
Ziua Activităţi integrate/pe discipline Detalii de conţinut Resurse Evaluare
specifice
Luni, Lb. Engleză
18. 09 CLR – 1.2; 1.3;  Completarea unor enunţuri, folosind cuvinte Propoziţia manualul Observarea
4.1 corespunzătoare fișe de lucru sistematică
MM - 2.3  Identificarea numărului de cuvinte din propoziţii caiet
 Alcătuire de propoziţii cu 1-6 cuvinte conversatia Aprecieri globale şi
 Ordonarea cuvintelor pentru a obţine propoziţii explicaţia individuale
 Scrierea propoziţiilor obţinute jocul didactic
 Cântec: Vai, vai, vai ce întâmplare act.
frontală/individuală
MEM – 1.4;  Adăugarea sau extragerea de elemente dintr-o mulţime Adunarea şi fisă de lucru Observarea
1.5; 1.6; de obiecte si scrierea operatiei corespunzătoare scăderea concentrul sistematică
AVAP – 2.2  Scrierea de adunări si scăderi cu ajutorul imaginilor 0 - 100 exercitiul
 Rezolvarea de adunări si scăderi problematizarea Aprecieri globale şi
 Unirea operatiei cu rezultatul corect ac.frontală individuale
 Încercuirea rezultatului corect individuală
 Rezolvarea/Compunerea de probleme
MM – 1.4; 2.1  Citirea poeziei Căsuţa din pădure Muzică şi poezie manual Observarea
CLR – 1.3  Recitarea pe silabe a poeziei CD sistematică
AVAP – 2.2  Explicarea diferenţei dintre poezie şi cântec Căsuţa din pădure, laptop
 Interpretarea cântecului Căsuţa din pădure, de I. de I. Nicorescu act. frontală,
Nicorescu individuală
 Desen: Căsuţa din pădure şi locatarii ei
Marţi, CLR – 1.2; 1.3;  Recitirea lecţiei Povestea abecedarului pierdut, după Biletul manual Observarea
19. 09 4.1 Passionaria Stoicescu caiet sistematică
AVAP - 2.3  Citirea biletului găsit de animăluţe în tufă conversatia
 Formularea de răspunsuri la întrebări explicatia Aprecieri globale şi
2h  Redactarea unui bilet către animăluţe jocul didactic individuale
 Desen: Animăluţele din lectură act.
frontală/individuală
MEM – 3.1;  Recunoașterea anotimpurilor Anotimpurile fișă de lucru Observarea
5.2  Caracterizarea anotimpurilor: lunile, fenome naturale Probleme de sistematică
AVAP – 2.2 specifice, activităti ale oamenilor adunare şi scădere exercitiul
 Identificarea simbolurilor specifice fiecărui anotimp problematizarea Aprecieri globale si
 Rezolvarea de probleme de adunare si scădere act. frontală individuale
 Desen: Ilustrarea anotimpului preferat act. individuală
DP – 1.2; 2.1  Citirea textului Fetiţa pistruiată Cum arată oamenii casetofon Observarea
CLR – 1.1  Realizarea unei liste cu asemănări/deosebiri ale sistematică
aspectului fizic dintre ei şi colegi activitate frontală
 Identificarea trăsăturilor fizice ale unei persoane individuală
 Dezbatere: Căutăm soluţii
Miercuri, Ed. Fizică
20. 09 Religie
MEM – 1.4;  Test de evaluare iniţială Evaluare iniţială Test de evaluare Evaluare inițială
2.1  Itemii vizează: formarea, scrierea, ordonarea,
compararea numerelor în concentrul 0 – 100; adunarea şi
scăderea fără/ cu trecere peste ordin; plante, animale,
om, compunere de probleme, unităţi de măsură
AVAP – 2.3  Discutarea tipurilor de comunicare Oamenii comunică manual Observare
CLR – 2.3  Observarea şi discutarea alfabetului pentru surdomuţi semne de circulaţie Expunerea lucrărilor
AVAP – 2.1  Utilizarea unor tehnici accesibile lipire, colorare conversatia, explicatia
 Desen: Semne de circulaţie/convenţionale frontală/individuală
Joi, CLR – 2.1  Test de evaluare iniţială Evaluare iniţială Test de evaluare Evaluare inițială
21. 09  Itemii vizează: scrierea corectă după dictare, înţelegerea
textului, formularea de răspunsuri la întrebări, despărţirea
în silabe, formarea pluralului şi a diminutivului unor
cuvinte, formulare de propoziţii, cuvinte cu înțeles opus,
cuvinte cu înțeles asemănător
CLR – 1.2; 1.3;  Corectarea testului Propoziţia Fișă de lucru Observarea
4.1  Completarea unor enunţuri, folosind cuvinte date caiet sistematică
MM - 2.3  Identificarea numărului de cuvinte din propoziţii
 Ordonarea cuvintelor pentru a obţine propoziţii conversația Aprecieri globale şi
 Scrierea propoziţiilor obţinute explicaţia individuale
 Copieri, transcrieri, dictări act.
 Cântec: Vai, vai, vai ce întâmplare frontală/individuală
MEM – 3.1;  Corectarea textului Plante şi animale fișă de lucru Observarea
5.2  Recunoaşterea părţilor componente ale plantelor; sistematică
AVAP – 2.2  Prezentarea rolului fiecărei părţi a plantei; exercitiul
 Identificarea părţilor corpului la animale; problematizarea Aprecieri globale si
 Descrierea animalului preferat; act. frontală/ individuale
 Asemanari/deosebiri între animale; individuală
 Rezolvarea de probleme de adunare şi scădere cu suport
imagistic sau obiecte;
 Desen: Animalul preferat
AVAP – 2.2  Cuvinte şi numere dragi: numele şi data de naştere Litere şi cifre bloc de desen Observare
CLR – 4.1  Decorarea literelor/a cifrelor care compun cuvintele/ acuarele Expunerea lucrărilor
numerele dragi cu linii, puncte, pete pensule
 Scrierea unor cuvinte care să conţină litera ilustrată vase pentru apă
 Realizarea Jurnalului de învăţare
 Evaluare
Vineri, Lb. Engleză - opțional
22. 09 CLR – 4.1  Ex. de citire a unui text de mică întindere Textul Fişe de lucru Observare
AVAP – 2.2  Formularea de răspunsuri la întrebări carioci, caiet de scriere Expunerea lucrărilor
 Transcrierea unei propoziţii din text explicatia
 Găsirea unor cuvinte cu acelaşi înţeles/înţeles opus exercitiul
 Despărţirea în silabe act. pe grupe
 Grupurile de litere
 Alcătuirea unor propoziţii în care fiecare cuvânt să
înceapă cu o literă dată
 Realizarea unui desen în legătură cu textul citit
MEM – 1.4;  Adăugarea sau extragerea de elemente dintr-o mulţime Probleme fişă de lucru Observarea
1.5; 1.6; de obiecte si scrierea operatiei corespunzătoare exercitiul sistematică
AVAP – 2.2  Scrierea de adunări si scăderi problematizarea
 Rezolvarea de adunări si scăderi ac.frontală Aprecieri globale şi
 Rezolvarea/Compunerea de probleme individuală individuale
MM – 1.4; 2.1  Învătarea cântecului Hora, din folclorul copiilor Muzică, film şi dans Boxe Observarea
CLR – 1.1  Explicarea importanţei coloanei sonore a unui film laptop sistematică
 Acompanierea cântecului cu mişcări sugerate de textul Hora, din folclorul
cântecului – pasul de horă; copiilor activitate frontală
individuală
Ed. Fizică