Sunteți pe pagina 1din 3

CLASA PREGĂTITOARE

AN ȘCOLAR 2013-2014

Planificarea activităţilor

NR. TEMA DATA OBS.


CRT.
1. Regulamentul de ordine interioară 20 sept.
2013
2. Norme de protecţie ale elevilor. 27. sept.
Situaţia la învă ţă tură .Probleme organizatorice. 2013
3. Programul zilnic al elevilor 4 .oct.
2013
4. Să - i învă ță m cu dragoste autodisciplinarea pe copiii 10 oct.
noștri ! Acesta este copilul meu ! 2013
5. Vreți să aveți un copil disciplinat? 11 . oct.
2013
6. Familie-şcoală , interacţiune şi comunicare pentru 18 oct.
reuşita şcolară . Situaţia la învă ţă tură . 2013
7. Greșelile pă rinților în educația copiilor. 25 oct.
2013
8. Drepturile şi îndatoririle copiilor 15 nov.
2013
9. Câ t de bine ne cunoaştem copii? 22 .nov.
Recompense şi pedepse. 2013
10. Dialogul cu pă rinții- o strategie optimă de colaborare 29 nov.
cu familia. 2013
11. Prevenirea îmbolnă virii prin aplicarea normelor de 6 dec.
igienă cotidiană . 2013
12. Stabilirea modului de desfă şurare a serbă rii de 13 dec.
iarnă . 2013
Prezentarea rezultatelor şcolare.
13. Cele mai rele șapte lucruri pe care le poți spune 20 dec.
copilului tă u. 2013
14. Şcoala şi familia – calită ţi şi defecte ale copilului. 10 ian
2014
15. ADHD –Boală sau diversitate umană ? 17 ian. 2014
17. 10 pentru pă rinți. 24 ian.
2014
18. Situaţia la învă ţă tură pe semestrul I 31 ian.
Succesul şi insuccesul şcolar-implicaţii, cauze 2014
,remedii
19. Succesului şcolar 14 feb.
2014
20 Cum să devii un pă rinte competent? 21 feb.
2014
21. “Copil ca tine-am fost şi eu” activită ţi comune copii- 28 feb.
pă rinţi 2014
22. ,,Elevul meu , copilul dumneavoastră ” - omagiu 7 mart.
mamelor 2014
23. Educarea şcolarilor mici în srijinul valorilor morale 14 mart.
2014
24. Rolul grupului în dezvoltarea personalită ţii elevilor 21 mart.
2014
25. Ce rol joacă grupul de prieteni ? 28 mart.
Cum ne alegem prietenii ? 2014
26. Violenţa în şcoli – norme de conduită morală în 4 apr.
relaţia învă ţă tor-elev , elev-elev 2014
27. Focul-prieten sau duşman - norme PSI 11. apr.
2014
28. Norme de igienă – combaterea bolilor transmisibile 25 apr.
2014
29. Dezordinea şi neglijenţa – tră să turi negative de 2 mai.
caracter la elevi. Prevenirea şi înlă turarea lor 2014
30. Să nă tatea fizică , emoţională şi socială 9 mai
2014
31. Situaţia la învă ţă tură şi purtare 16 mai
Pericolul stresului de la o vâ rstă fragedă 2014
32. Tendinţe greşite în educarea copiilor de că tre 23 mai
pă rinţi 2014
33. Scrisoarea copilului pentru parinții să i 30 mai.
2014
34. Influențe negative ale lumii moderne 6 iun.
2014
35 Şedinţa cu pă rinţii vă zută ca o conferinţă de presă 13 iunie 2014
36. Situaţia la învă ţă tură şi purtare în sem. al II-lea 20 iunie
Vine vacanţa mare! Proiecte de vacanţă 2014