Sunteți pe pagina 1din 1

CLASA : a XI-a A

DIRIGINTE:

TEMATICA ACTIVITĂŢILOR DE CONSILIERE


ŞI SUPORT EDUCAŢIONAL OFERITE PĂRINŢILOR
ÎN ANUL ŞCOLAR 2018-2019

Nr. Data şi ora Tema activităţii


crt.
1. SEPTEMBRIE Probleme organizatorice;alegerea comitetului de părinţi al clasei.
2. Regulamentul de ordine interioară; Regimul zilnic al elevului
3. Surse de informare privind educaţia părinţilor
4. OCTOMBRIE Care este specificul adolescenţei
5. Prevenirea şi combaterea bolilor de sezon
6. Codul bunelor maniere pentru adolescenti
7. Bacalaureatul-examenul maturităţii.
8 Cum îi putem ajuta pe copiii noştrii să obţină rezultate bune la
NOIEMBRIE învăţătură?
9. Rolul familiei în formarea la adolescenţi a unui ideal de viaţă, la nivelul
exigenţelor actuale
10. Străinătatea şi singurătatea copiilor
11. Prevenirea bolilor cu transmitere sexuală
12. Părinţii- model pentru viitorul adult
13. DECEMBRIE Mijloace de stimulare a intereselor, de cultivare a înclinaţiilor şi de
dezvoltare a aptitudinilor .
14. Cum să ne alimentăm sănătos?
15. IANUARIE Analiza situaţiei la învăţătură şi disciplină pe semestrul I
16. Ce stiţi despre prietenii copiilor dumneavoastră?
17. Prevenirea abuzului şi violenţei în familie şi în societate
18. Climatul afectiv al familiei şi personalitatea adolescentului
19. FEBRUARIE Consecinţele absenteismului în procesul de învăţare
20. Ce este traficul de fiinţe umane?
21. Combaterea şi eliminarea discriminării din şcoală şi societate
22. Ce înseamnă să investesc în copilul meu?
23. MARTIE Cum influenţează climatul din familie rezultatele elevului.
24. Drogurile şi efectele lor. Implicarea familiei în protejarea copilului de
acest pericol real
25. Dinamica pieţei muncii-cerere şi ofertă la nivel local şi naţional
26. APRILIE Cerinţe actuale în exercitarea unei profesii
27. Cum să scapi de stresul şi emoţiile examenelor
28. Cum sprijină familia elevul în pregătirea examenelor care vor urma
29. MAI Rolul familiei în orientarea viitorului absolvent de liceu
30. Internetul - o necesitate sau un dezavantaj?
31. Cum ne comportăm în situaţii de urgenţă?
32. Drepturi şi responsabilităţi în familie
33. Îmi cunosc copilul?
34. IUNIE A mai trecut un an……
35. Rezultatele la finalul anului

Profesor diriginte,