Sunteți pe pagina 1din 2

PROCES VERBAL ,

Incheiat astazi____.02.2017 cu prilejul ntrunirii Consiliului clasei a X-a D, conf. Art. 60-64
din Regulamentul de Organizare si Funcionare a Unitailor de Invaamnt Preuniversitar.
Consiliul clasei este statutar.
D-na dirigint a clasei a X-a D, prezint membrilor Consiliului clasei situaia la nvtur si
purtare a elevilor.
D-na dirigint a clasei solicita membrilor Consiliului clasei opinii i propuneri privind
scderea notei la purtare pentru conduit necorespunztoare i alte abateri de la disciplin i de la
Regulamentul de Ordine Interioar.
S-a propus scderea notei la purtare pentru urmatorii elevi (pentru fiecare elev se
consemneaza numele profesorului care face propunerea si se vor consemna abaterile
disciplinare):
Situaia votului pentru fiecare elev este urmatoarea:
S-a aprobat scderea notei la purtare astfel:
Elevul ___________________ Nota____________Nr. voturi pentru_____Nr.voturi impotriva______
Elevul ___________________ Nota____________Nr. voturi pentru_____Nr.voturi impotriva______
Elevul ___________________ Nota____________Nr. voturi pentru_____Nr.voturi impotriva______
Elevul ___________________ Nota____________Nr. voturi pentru_____Nr.voturi impotriva______
Elevul ___________________ Nota____________Nr. voturi pentru_____Nr.voturi impotriva______

Drept pentru care a fost ncheiat prezentul proces verbal .


ntocmit ,
Prof. diriginte: ebrean Anca

Participanii la edina Consiliului clasei a X-aD din data de ___.02.2017:


Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Disciplina
Limba romna
Limba francez
Limba englez
Matematic
Fizic
Chimie
Biologie
Psihologie
Istorie
Geografie
Educaie anteprenorial
Religie
Educaie fizic
T.I.C.
M1,M2,M3, C.D.L.
Consiliere i orientare

Numele i prenumele profesorilor


Mihai Vasilica
uuianu Elena
Bordianu Oana
Ioni Dumitria
Svan Vasile
Precub Maria
Apalaghiei Gabriela
Loghin Mirela
Alupei Lenua
ebrean Anca
Ioni Dumitru
Calu Daniel
Rusu Ctlin
Gavrilu Ileana
Tr Nicoleta
ebrean Anca

Semntura