Sunteți pe pagina 1din 2

PROCES VERBAL

Încheiat azi, 30 octombrie 2018 între elevii clasei .................... și profesorul însoțitor al
grupului, prin care se atestă faptul că elevii au luat la cunoștință următoarele reguli cu privire la
deplasarea în afara unității de învământ.

- Pe timpul deplasării, elevii vor avea un comportament și un limbaj civilizat, evitând


deranjarea celorlalți colegi, profesori și trecători; deplasarea se va face în coloană, doi
câte doi;
- Vor respecta întocmai programul și regulile impuse de profesori pe tot parcursul zilei;
- Se vor adresa respectuos tuturor persoanelor cu care relaționează, vor evita discuțiile
contradictorii, conflictele și violența (fie ea și sub formă de joacă);
- Comportamentul lor nu va denigra imaginea proprie, a clasei sau a școlii;
- Nu se vor îndepărta de grup și nu vor interacționa cu persoane străine;
- Nu vor părăsi trotuarul, nu vor trece strada prin locuri nepermise, se vor asigura tot
timpul că au același ritm de deplasare cu ceilalți colegi;
- În timpul vizionării spectacolului și a vizitei la Biblioteca Județeană, vor avea un
comportament adecvat, vor păstra curățenia și disciplina;
- Orice problemă apărută în timpul deplasării se va comunica profesorilor însoțitori și nu
se va acționa asupra ei de unul singur;
- Fiecare elev este responsabil pentru obiectele sale;

Nerespectarea regulilor prezentate prin acest proces verbal și a tuturor regulilor care apar
pe parcursul deplasării duce la pierderea dreptului de participare la activitățile următoare, precum și
la comunicarea situației părinților. Sancțiunile aplicate vor fi în conformitate cu Regulamentul Școlar.

Am luat la cunoștință,

Nr Nume și prenume Semnătură Nr. Nume și prenume Semnătură


crt. crt.

Încheiat,

Profesor însoțitor ............................................

Semnătură ......................................................
Către conducerea Școlii Gimnaziale „George Coșbuc”,

CERERE

Subsemnatele GRAMA ADRIANA, în calitate de diriginte al clasei a V-a A,


și MOLDOVAN ADA, în calitate de diriginte al clasei a V-a B, vă rugăm să ne
aprobați deplasarea în vederea desfășurării activităților cuprinse în calendarul
săptămânii „Să știi mai multe, să fii mai bun!”, în data de 30 octombrie 2018, în
intervalul orar 09:00-14:00.

Activitatea presupune vizită la Biblioteca Județeană Tîrgu Mureș și


vizionarea unui film la Cinema Arta. Deplasarea se va face în grup, pe jos.

Elevii au fost instruiți conform procesului verbal anexat.

Data Semnătura

În atenția doamnei director Laslo Maria