Sunteți pe pagina 1din 100

Teme

Tema 1
Elaborați un chestionar destinat părinţilor și unul destinat elevilor, pe o problematică de actualitate, de interes pentru
cadrul didactic, pentru elevi şi părinţi, care vizează atitudinea acestora față de activitățile instructiv educative desfășurate
în condițiile ʺizolării la domiciliuʺ. Conluzii. Modalități de optimizare și eficientizare.

CHESTIONAR PENTRU PĂRINŢI


Clasa:
Elev:
Data:
Parinte:

1.Spuneţi cel puţin un lucru cu care nu sunteti de acord legat de copilul dvs.?

2.Considerati că petreceţi zilnic timp suficient cu copilul/copiii dvs.?

3. Care sunt cele mai frecvente cauze ale discuţiilor în contradictoriu cu copilul/copiii dvs.?
a. vestimentaţie nepotrivită
b. limbaj nepotrivit
c. anturaj (prieteni)
d. timp liber prea scurt / mare
e. nu învată suficient
f. cere bani
g. altele. Care?....................

4. Cum procedaţi atunci când copilul/copiii dvs. încalcã regulile?


5. Enumeraţi câteva recomandãri pe care le-aţi fãcut copilului/copiilor dvs.?

6.. Ce-i place copilului dvs. sã facã în timpul liber?

7. Alegeţi una dintre preocupãrile de mai sus pe care aţi încuraja-o.

8. Care sunt activitãţile familiale pe care aţi dori sã le facã mai bine copilul/copiii dvs.?

9. Doriti teme mai multe pentru copilul dvs? Dar teme de vacantă?

10 . Care este ultima carte citita de catre dumneavoastra?Dar cea citita de copilul dumneavoastra?

Semnatura

CHESTIONAR PENTRU ELEVI

1 . Îți face plăcere și comunici cu cei din jurul tău?


a. întotdeauna;
b. uneori;
c. foarte rar;
2. În ce mod comunici mai ușor?
a. oral;
b. în scris;
c.prin gesturi;
3. Care sunt partenerii tăi preferați pentru a discuta?
a. colegii și prietenii;
b. părinții;
c.persoane străine
4. În ce modalitate te exprimi mai ușor?
a. scris;
b. desen;
c. dans, mișcare;
5.Întâmpini blocaje în comunicare?
a. deseori;
b. rareori;
c. niciodată;
6. Îți convingi partenerii de comunicare?
a. întotdeauna;
b. uneori;
c. rareori.
7.Întâmpini blocaje în calea comunicării cu doamna învățătoare?
a. niciodată;
b. uneori;
c. deseori;
8. Unde găsești cel mai des informații necesare pe lângă,cele primite la
școală?
a. cărți;
b. televizor;
c. internet;
9. Ce preferi să faci in timpul liber?
a. să citesc;
b. să mă joc la calculator;
c. să mă joc în aer liber;.
10. Ai fost sincer în toate răspunsurile date în acest chestionar?
a. da
b. nu
-NIVEL OPTIM-1a,2a,3a,4a,5c,6a,7c,8a,9a,10a
-NIVEL MEDIU-1b,2b,3b,4b,5b,6b,7b,8b,9c,10a
-NIVEL MAXIM-1c,2c,3c,4c,5a,6c,7a,8c,9b,10b

Realizați un proiect pentru o excursie tematică

PLAN DE EXCURSIE

1. Școala Gimnazială nr 7
2. Clase: clasa a- III-a
3. Destinația: Cluj-Napoca
4. Scopul excursiei:
 Stimularea motivaţiei pentru cunoașterea și promovarea elementelor de istorie locală, formarea comportamentului ecologic adecvat şi
derularea de acţiuni concrete care să atragă copiii spre activităţile extracurriculare ,precum și prezentarea unor informatii suplimentare
privind organizarea si menţinerea unor medii de viaţă necesare creşterii şi dezvoltării unor plante şi animale specifice diferitelor zone ale globului.

5. Data/Perioada călătoriei; 21.04..2016

6. Data și ora plecării : 21.04.2016, ora 7:00


7. Data și ora întoarcerii:.21.04.2016, ora 17:00
8. Tabelul cu numărul, numele și prenumele copiilor participanți, precum și datele de contact ale părinților/tutorilor lor legali instituiți
9. Numărul și datele de contact ale cadrelor didactice însoțitoare
10. Tabelul cu nr, numele și prenumele adulților participanți (alții decât profesori)
11. Locul plecării,
Curtea Școlii Gimnaziale nr 7

12. Locul sosirii_ Curtea Școlii Gimnaziale nr7


13 Persoana de contact la firma de transport (nume, prenume, date de contact),
D-nul ,telefon (șofer autobuzul M3 al Școlii Gimnaziale 7)
14. Datele de contact ale operatorului economic responsabil pentru asigurarea serviciilor de cazare și masă _NU este cazul__
15. Adresa și numărul de telefon ale structurii turistice de primire, care asigură cazarea și masa ____ NU este cazul _
16. În cazul în care este posibil și permis înotul, există și un salvamar pe toată perioada cât copiii sunt în apă? NU este cazul
Certific că toate datele de mai sus sunt conform cu realitatea

17. Cadru didactic organizator (nume, prenume, semnătură)


Andreca Doina ___________________

(director — nume, prenume și semnătură)

18. Aprob – Inspector Şcolar General


(inspector — nume, prenume și semnătură

OBIECTIVE OPERATIONALE;

La sfârşitul excursiei, elevul va putea:

- să motiveze de ce cunoşterea şi ocrotirea naturii reprezintă datoria elementară a

fiecărui locuitor al ţării noastre

- să manifeste, prin comportament, respect faţă de mediul înconjurător;

- să se comporte responsabil ca participant la traficul rutier;

- să-şi dezvolte relaţiile de cooperare şi respect în grupul din care face parte într-o
excursie.

MIJLOCUL DE TRANSPORT:autobuzul școlii M3

EVALUAREA EXCURSIEI:

- întocmirea unui “Album al clasei” cu fotografii realizate în excursie;

- realizarea unor compoziţii plastice cu teme inspirate din excursie;

- crearea de compuneri, texte înspirate din excursie;

- iniţierea de discuţii şi propuneri pentru alte excursii.

PROGRAMUL EXCURSIEI:

- ora 7:00: plecarea din curtea şcolii;

- itinerarul parcurs:- Cluj Napoca + Muzeul de zoologie şi acvariul

- Grădina Botanică.

- popas la Iulius Mall( Cluj-Napoca)

Monumentele istorice Nicula și Rohia

-Vizitarea localității Măgoaja-locul natal a lui Pintea Viteazu


REGULAMENT SI SFATURI
privind buna desfăşurare a excursiei din 21.04.2016

Elev:________________________________________ ; Clasa a-III-a


1. Pentru plecare, elevii vor fi prezenţi la şcoală la ora 6:45. Plecarea va avea loc la ora 7:00.
Întoarcerea va avea loc în intervalul de timp 16:00_17:00 la şcoală.
2. Obiective turistice propuse: :- Cluj Napoca + Muzeul de zoologie şi acvariul

- Grădina Botanică.

- popas la Iulius Mall( Cluj-Napoca)

-Monumentele istorice Nicula și Rohia

-Vizitarea localității Măgoaja-locul natal a lui Pintea Viteazul

3. Pentru siguranţa elevilor şi pentru desfăşurarea în mod plăcut a activităţii, se vor respecta următoarele reguli:
 În autobuz:

 Fiecare participant îşi respectă locul repartizat;


 Nu ne deplasăm prin autobuz în timpul mersului;
 Nu scoatem mâna sau capul pe fereastră;
 Respectăm curăţenia;
 Dacă avem vreo problemă, cerem sprijnul domnei invatatoare;
 Nu deranjăm şoferul;
 Nu mâncăm în autobuz, ci în locurile de popas.

 La coborârea din autobuz şi la urcare:

 Nu ne împingem;
 Nu ne apropiem de şosea;
 Rămânem grupaţi şi ascultăm sfaturile domnilor profesori;.

 La vizitarea obiectivelor turistice:

 Rămânem grupaţi şi ascultăm explicaţiile ghidului şi a domnilor profesori;

4. Ce lucruri luăm cu noi de acasă?


 rucsac;
 mâncare: sandvişuri, biscuiţi, banane,
 apă plată;
 şerveţele; pungi de nailon;
 o haină mai groasă, în caz de frig;
În cazul în care părinţii ştiu că fiul/fiica lor are probleme privind deplasarea cu autobuzul (stări de rău, de vomă) sunt rugaţi să ia legătura cu
medicul de familie sau cu farmacistul pentru a le recomanda medicamente care se folosesc în astfel de situaţii.
INSTRUCTAJ

privind normele de conduită


ce trebuie respectate in excursia ce se va desfăşura la Cluj-Napoca,
în data de 21.04.2016

Elevii de la Școala Gimnazială nr7 care participă:


- răspund personal pentru nerespectarea indicaţiilor date de către profesorii însoţitori
- nu au voie să părăsească grupul sau locul de cazare fără permisiunea unui profesor însoţitor
- nu au voie să consume alcool , droguri sau alte substanţe sau combinaţii de substanţe interzise
- nu au voie să distrugă bunurile din hotel sau orice altă clădire în care se află
- trebuie să dea dovadă de un comportament civilizat şi să nu provoace scandal
- trebuie să respecte liniştea, bunurile şi persoana oricărui turist aflat în staţiune
- nu au voie să fumeze în locuri interzise
- sunt obligaţi să achite contravaloarea stricăciunilor provocate. În cazul în care nu se cunoaşte persoana vinovată răspunderea este colectivă!
- sunt obligaţi să respecte repartiţia în camere iniţială
- nu au voie să realizeze instalaţii electrice improvizate sau să încerce să repare instalaţii electrice stricate
- nu au voie să se caţăre sau să se deplaseze în locuri periculoase
- nu au voie ca printr-o activitate sau acţiune personală sau colectivă să pună în primejdie integritatea fizică a nici unei persoane
- trebuie să respecte regulile de circulaţie rutieră
Nerespectarea normelor de mai sus atrage după sine pedepsirea celor vinovaţi în conformitate cu sancţiunile din Regulamentul Şcolar şi poate
duce chiar la anularea excursiei !

 Elaborați cinci proiecte de lecţie la disciplinele: Comunicare în limba română, matematică, cunoașterea mediului /
științe, arte vizulale și abilități practice, dezvoltare personală.

PROIECT DE LECTIE

Data: 18.04.2020
Invatator: ANDRECA DOINA
Clasa: I
Aria curriculara: Matematica si Stiinte ale naturii
Obiectul: Matematica
Subiectul: Adunarea si scaderea numerelor naturale in concentrul 0-10
Tipul lectiei: Formare si consolidare de priceperi si deprinderi
Scopul lectiei:
a) Consolidarea algoritmului de calcul al adunarii si scaderii in concentrul 0-10;
b) Consolidarea deprinderilor de calcul oral si scris;
c) Dezvoltarea gandirii matematice prin rezolvarea de exercitii si probleme;

Obiective operationale: Pe parcursul lectiei elevii vor fi capabili:


O1 – sa efectueze oral si scris operatii de adunare si scadere in concentrul 0-10;
O2 – sa aplice algoritmul de calcul al adunarii si scaderii folosind betisoare, numaratoarea;
O3 – sa aplice in calcul terminologia pe care o implica cele doua operatii (adunare si scadere);
O4 – sa rezolve corect (oral si scris) probleme care presupun o singura operatie dintre cele invatate;
O5 – sa compuna probleme dupa ilustratii care presupun o singura operatie dintre cele invatate;
Resurse:
a) procedurale: conversatia, explicatia, brainstormingul, exercitiul, munca independenta, problematizarea, jocul
didactic
b) materiale: planse, fise de lucru, numaratoare, betisoare
c) temporale: 50minute
d) forme de organizare: frontal, individual, pe grup

Momentele Obiective Continuturi si strategii didactice Evaluare


lectiei
1. Moment -pregatirea celor necesare pentru desfasurarea lectiei in frontala
organizatoric conditii optime
-elevii sunt organizati pe 3 grupe de cate 5 elevi
2.Reactualizarea -li se solicita elevilor sa deschida caietele cu tema pentru individuala
cunoştinţelor: acasa

-verificarea temei -in timp ce eu verific tema elevii vor completa


O1
scrise; urmatoarea fisa de munca independenta:
1. Calculati:
2+4= 7–3=
5+3= 8–4=
2+5= 4–2=
-verific corectitudinea şi aspectul temei, evidenţiez elevii
care au caiete îngrijite. frontala
-verificarea muncii -verific munca independentă şi completez la tablă
independente. rezultatele corecte.

3. Captarea atenţiei -organizez un joc didactic:


elevilor
„Ursuletul Martinica s-a ratacit in padure in timp ce
cauta fragi si mure. El este foarte suparat. Hai sa il
ajutam impreuna sa ajunga la mama lui ca sa nu il mai
vedem asa trist. Pentru aceasta trebuie ca voi sa
rezolvati exercitiile si problemele intalnite de Martinica
pe drum. Succes!”
-elevii urmaresc cu atentie plansa ilustrata

4. Anunţarea titlului - ii anunt pe elevi ca in aceasta ora vor rezolva probleme


lecţiei şi anunţarea si exercitii de adunare si scadere cu numere naturale de
obiectivelor la 0 la 10
5. Dirijarea Brainstorming
consolidării
-le solicit elevilor sa imi spuna tot ce stiu ei legat de
cunoştinţelor
cuvantul ADUNARE, respectiv SCADERE, reactualizand
astfel cunostintele legate de cele doua operatii
matematice invatate de elevi

ADUNARE

 termen
 suma
 total
 +
 =
 cu atat mai mare
 cu atat mai mult

SCADERE

 descazut
 scazator
 diferenta
 rest
 -
 =
 cu atat mai mic
 cu atat mai putin
- pe imaginile cu fragi aflate pe plansa sunt scrise
exercitiile si problemele pe care le vor rezolva
elevii:
Calcul oral
1. Calculati:
2+3= 9–6= 3+4=
5+0= 5+5= 7–4=
7+1= 8–3= 6–6=
10 – 3 = 10 – 6 = 9–2=

2. Aflati suma numerelor:


2 si 3;
6 si 4;
8 si 1;
0 si 6.

O1 3. Aflati diferenta numerelor: permanent


formativa
7 si 5;
9 si 3;
8 si 4;
8 si 6;
O3 4. Gasiti numerele cu 4 mai mici decat: 4, 6, 7, 10.
5. Gasiti numerele cu 2 mai mari decat: 8, 5, 3, 7.
6. Trenuletul: exercitii de adunare si scadere in lant

Calcul scris:
1. Fiecare grupa primeste cate o fisa cu sarcina de a
descompune numerele 7, 8, 9.
O3

2. Rezolvati exercitiile de adunare si scadere pe tabla


si pe caiete:
3 +2 = 5+1=
9–4= 3–2=

O3 5+3= 10 – 9 =

O3
O1 3. Cauta rezultatul corect si uneste!
O2
2+4= 1
6+3= 2
9–8= 6 permanent
formativa
5–3= 9

4. Semnele + si – s-au ratacit. Gaseste-le locul


potrivit :
2 7=9
3 3=0
4 3=7
7 2=5

5. Rezolvarea unei probleme:


Pe catedra se afla un cos cu 8 mere. Eu iau 3 mere.
Cate mere sunt acum in cos?

6. Compunerea de probleme dupa imagini


Le prezint elevilor plansa cu o problema ilustrata iar
O1 ei trebuie sa compuna si sa rezolve problema

O4

frontala

O5 individuala
6. Obţinerea O2 Ghicitoare matematica: permanent
performanţei formativa
”In ghiozdan Maria are
Opt pere galbioare
Ii da doua lui Cosmin
Cate oare ii raman?”
Dupa aflarea raspunsului la ghicitoare, care a fost
ultimul obstacol pentru Martinica, in sfarsit acesta a
ajuns la mama lui si acum e foarte vesel.
7. Activitate „ Sa ocrotim animalele!”
transdisciplinara
Elevii primesc o fisa care il ilustreaza pe Martinica vesel
si au ca sarcina sa il coloreze.
8. Tema pentru Se da tema pentru acasa si se explica.
acasă
9. Evaluarea Se fac aprecieri asupra comportamentului elevilor pe
activităţii parcursul orei si se acorda stimulente elevilor si grupelor
care au participat intens la toate activitatile.

PROIECT DE LECTIE
Data: 18.04.2020
Invatator: ANDRECA DOINA
Clasa: I
Aria curriculara: Limba si comunicare
Obiectul: Limba romana
Subiectul: Recapitularea literelor invatate (a – s)
Tipul lectiei: repetare si sistematizare a cunostintelor
Scopul lectiei:
a) identificarea de litere, grupuri de litere, silabe, cuvinte si enunturi in textul tiparit si in textul scris de
mana;
b) sesizarea sensului cuvintelor in enunturi;
c) scrierea corecta, lizibila si ingrijita a literelor, silabelor, cuvintelor si propozitiilor.
Obiective operationale:
O1- să citească litere, silabe, cuvinte, propoziţii;
O2- să scrie corect litere, cuvinte, propoziţii;
O3- să formeze cuvinte / propozitii date cu literele din alfabetar;
O4- să scrie cuvinte asociate unor desene;
O5- sa alcatuiasca propozitii dupa imagini;
O6- sa desparta corect in silabe cuvinte date;
O7- să găsească pluralul unor cuvinte date;
O8- să ordoneze cuvintele într-o propoziţie;
O9- să completeze propozitii lacunare cu cuvinte potrivite;
Resurse:
e) procedurale: metoda fonetică, analitico- sintetică, citirea explicativă, citirea selectiva, explicaţia, demonstraţia,
exerciţiul, jocul didactic
f) materiale: fise de lucru, scrisoare, jucarie de plus
g) temporale: 2 ore de curs
h) forme de organizare:frontal, individual, pe grupe
Momentele Obiec- Continuturi si strategii didactice Evaluare
tive
lectiei
1. Moment - pregatirea celor necesare pentru desfasurarea lectiei in frontala
organizatoric conditii optime
-elevii sunt organizati pe 3 grupe de cate 5 elevi
2. Verificarea O1 - in timp ce se verifica tema scrisa elevii vor citi lectia din individuala
temei manual
- se realizeaza citirea in lant, citirea selectiva si citirea integrala DORA
a textului Cu sania
3. Captarea - li se prezinta elevilor o jucarie de plus (un om de zapada) : O
atentiei aveam de
” Eu sunt Snowy. Dupa cum vedeti sunt un om de zapada. Am
venit la voi sa va rog ceva. Doamna Vreme mi-a spus ca o sa-l câţiva ani.
mai tina ascuns pe domnul Soare doar daca rezolv mai multe O
exercitii de limba romana. Cum sa le rezolv daca eu nu am fost
niciodata la scoala? Ajutati-ma, va rog! Nu vreau sa ma topesc!
Daca ma ajutati va voi da premii la sfarsit.”
4. Anuntarea - elevii sunt anuntati ca in aceste doua ore de limba romana se
temei si a vor juca cu sunetele si literele invatate pana acum: vor citi
obiectivelor cuvinte, propozitii, vor alcatui cuvinte si propozitii, vor desparti
in silabe cuvinte, vor schimba sensul unor cuvinte si multe alte
jocuri interesante.
5. Dirijarea Activitatea se va desfasura rezolvand exercitiile din fisele de
consolidarii lucru.
cunostintelor
Fisa 1: Munca in echipa
O1 individuala
Cu ajutorul alfabetarului magnetic se alcatuiesc cuvinte care se
O3 frontala
ordoneaza apoi pentru a forma o propozitie. propozitia
formata se scrie pe tabla si pe caiete. permanent
formativa
crescusem de micǎ, aşa cum fǎceam cu toţi câinii de vânǎtoare pe care i-am avut, fie cǎ erau din rasa brac sau copoi sau
mai ştiu şi eu ce alte rase.
“Câinii ǎştia, spunea tata, trebuie scoşi de mici, dacǎ vrei sǎ iasǎ ceva din ei. Sǎ salte ei singuri vânatul, altfel se
învaţǎ puturoşi.”
Dora era o cǎţeluşǎ de vânǎtoare absolut superbǎ. Frumoasǎ,inteligentǎ,harnicǎ…
Când pleca cu tata la vânǎtoare, curţii noastre îi lipsea ceva. Era mai goalǎ, mai tristǎ.
Într-o zi, Dora nu l-a mai însoţit pe tata în drumul spre casǎ.
-Unde-i Dora? a venit firesc întrebarea când l-am vǎzut pe tata singur.
-Nu ştiu, am fluierat cu semnalul cunoscut, dar n-a apǎrut de nicǎieri. Parcǎ s-a bǎgat în pǎmânt. Si-am aşteptat-o
ceva timp…
O nelinişte apǎsǎtoare s-a lǎsat peste chipurile noastre. Aveam presimţiri sumbre. Dora era un câine de nǎdejde,
râvnit de mulţi vânǎtori. Pǎdurea în care se rǎtǎcise se afla la marginea satului, şi se învecina cu alt sat. Ar fi putut sǎ ajungǎ
în satul vecin şi sǎ n-o mai găsim niciodatǎ sau, cine ştie…
-Nu se poate s-o pierdem, a spus atunci mama. Si ea o iubea nemǎrginit pe Dora.
Şi a plecat în cǎutarea cǎţeluşei. O zi, nimic, altǎ zi ,tot nimic şi tot aşa o sǎptǎmânǎ la rând. Speranţa dispǎruse. Nu
ne puteam consola cu lipsa ei. Şi parcǎ mereu ne veneau în minte ochii mari, blânzi şi umezi ai Dorei. Cine o vedea prima
oarǎ, n-ar fi crezut cǎ Dora avea momente de agresivitate: atunci când instinctul ei de câine de vânǎtoare îi aducea aminte
cine este.
Trecuse o sǎptǎmânǎ de cǎutǎri. Nimic!
-Mai plec şi astǎzi, apoi renunţ. Dacǎ nu a apǎrut pânǎ astǎzi, nu cred…a spus mama îndreptandu-se cǎtre poartǎ.
Au trecut ore bune, ore de febrilǎ aşteptare.
În faţa porţii, obositǎ, demult nemâncatǎ, dar mişcând veselǎ din coadǎ, Dora se arǎta în toatǎ splendoarea ei. La
bune minute distanţǎ, timp ce ni s-a pǎrut o veşnicie cǎci nu aveam explicaţii, apare şi mama, cea care refuzase sǎ creadǎ
cǎ Dora nu va mai umple cu voioşia ei curtea noastrǎ.
-Am gǎsit-o lângǎ o sperietoare de ciori ce-avea pe “cap” o pǎlǎrie pe care taicǎ-tu o poartǎ când pleacǎ la
vânǎtoare. Dora îl confundase pe tata cu sperietoarea aceea…
Ce bucurie!...
De scurtǎ duratǎ însǎ. Peste câteva luni am gǎsit-o pe Dora moartǎ lângǎ zarzǎrul din curtea casei. Cineva o
otrǎvise…
PROIECT DE LECTIE

Invatator: ANDRECA DOINA


Data: 18 ianuarie 2020
Clasa: I
Aria curriculara: Tehnologii
Obiectul: Abilitati practice
Tehnica de lucru: Decupare si lipire – colaj din hartie si ascutitura de creion
Subiectul: Vaza cu flori
Tipul lectiei: Formare de priceperi si deprinderi
Scopul lectiei:
a) Cunoasterea si utilizarea unor tehnici noi de lucru cu diverse materiale si ustensile;
b) Dezvoltarea deprinderilor si abilitatilor practice de lucru individual
c) Dezvoltarea gustului estetic, a imaginatiei si creativitatii;
d) Cultivarea spiritului critic si autocritic
Obiective operationale:
O1- sa descrie materialele folosite;
O2- sa-si insuseasca tehnica de lucru;
O3- sa deseneze si sa decupeze dupa contur;
O4- sa obtina lemnul prin ascutirea creionului;
O5- sa asambleze corect si estetic partile componente ale colajului;
O6-sa aprecieze obiectiv lucrarea personala si pe ale colegilor.
Resurse:
i) procedurale: conversatia, explicatia, demonstratia
j) materiale: hartie colorata, creioane colorate, lipici, foarfeca, ascutitoare
k) temporale: 50’
l) forme de organizare: individuala
Bibliografie:
 Stan, Lucian - Stan, Ileana – Botezatu, Elisabeta: Educatie plastica – Ghid metodic clasele I-IV, Editura Aramis2004
 M.E.C.T - C.N.C., ”Programa scolara clasele I-II”, Bucuresti 2003

Momentele Obiec- Continuturi si strategii didactice Evaluare


tive
lectiei
1. Moment  pregatirea materialelor de lucru si asigurarea individuala
conditiilor optime de desfasurare a activitatii
organizatoric
2. Reactualizarea  se poarta o discutie referitoare la lucrarile anterioare: frontala
materiale utilizate, tehnici de lucru etc.
cunostintelor
3. Captarea  se realizeaza printr-o ghicitoare: individuala
E un vas mai special
atentiei
Ce-i facut doar pentru flori
Mai rotund sau mai oval
In diferite culori.
( vaza)
4. Dirijarea
invatarii
a) anuntarea temei  se anunta subiectul si tehnica de lucru
si a tehnicii de lucru  se prezinta o vaza cu flori
 invatatoarea orienteaza atentia elevilor spre a
b) discutii
observa: frontala
pregatitoare *forma si culoarea vazei
permanent
*forma si culorile florilor formativa
*aranjamentul florilor in vaza
*marimea florilor
c) recunoasterea  se cere elvilor sa observe materialele cu care vor lucra frontala
materialelor O1
(hartie glassata, lemnul obtinut prin ascutirea
creionului)
 se prezinta plansa model
d) explicarea si  se explica pe plansa etapele de realizare a lucrarii
demonstrarea  se demonstreaza operatiile de efectuat :
tehnicii de lucru -desenarea si decuparea vazei prin suparapunere;
-obtinerea lemnului prin ascutirea creioanelor colorate;
-imbinarea si lipirea lemnului in asa fel incat sa
reprezinte o floare;
-asezarea in pagina (plansa) incat sa se respecte
echilibrul plastic al lucrarii.
5. Executarea O2  elevii executa lucrarea individuala
 invatatoarea urmareste executarea lucrarii: ajuta
lucrarii de O3 permanent
elevii neindemanatici, da indicatii individuale
formativa
catre elevi O4 suplimentare unde este cazul.
O5
6. Evaluarea O1  se selecteaza cele mai reusite lucrari ( de catre evaluarea
invatator sau elevi) produsului finit
O6
 se argumenteaza alegerea lucrarilor (evaluare /
autoevaluare)
 se acorda calificative
 se reactualizeaza tehnica de lucru si materialele
utilizate
Fisa 1
Munca in echipa
 Folosind alfabetarele alcatuiti cuvintele: este, Matei, sania, cu
 Ordonati-le pentru a alcatui o propozitie.
 Scrieti propozitia pe tabla si pe caiete.

Fisa 6
 Scrieti pe caiete trei nume de copii.

Fisa 2
Fisa 3
Fisa 4

 Scrie cuvintele reprezentate de imagini:


Fisa 5

 Alcatuiti propozitii dupa imaginile urmatoare:


Fisa 7

 Citeste propozitiile:

Ion e cu Mara. El numără oile. Mara are o nucă mare.


 Incercuieste cuvintele formate din doua silabe.

Fisa 8

 Desparte in silabe cuvintele:


Fisa 9

 Joc didactic: Eu spun una, tu spui multe!

mar-
cercel-
creion-
carte-
copil-
cana-
stea-
etc.
Fisa 11

 Munca in echipa

Completati propozitia cu cuvantul potrivit:

Mircea cere un ………………. (sanie, masa, stilou)


Fisa 10
Fisa 12

 Schimba sensul cuvintelor inlocuind prima litera cu litera s.


Plicul 1

Calcul oral
7. Calculati:
2+3= 9–6= 3+4=
5+0= 5+5= 7–4=
7+1= 8–3= 6–6=
10 – 3 = 10 – 6 = 9–2=

2. Aflati suma numerelor:


2 si 3;
6 si 4;
8 si 1;
0 si 6.

3. Aflati diferenta numerelor:


7 si 5;
9 si 3;
8 si 4;
8 si 6;
4. Gasiti numerele cu 4 mai mici decat: 4, 6, 7, 10.
5. Gasiti numerele cu 2 mai mari decat: 8, 5, 3, 7.
6. Trenuletul: exercitii de adunare si scadere in lant
Plicul 2
Calcul scris:
1. Fiecare grupa primeste cate o fisa cu sarcina:
 Rezolvati exercitiile in lant:

2+4+3–4–5+8+2–6–3+7–8=

2. Rezolvati exercitiile de adunare si scadere pe tabla si pe


caiete:
3 +2 = 5+1=
9–4= 3–2=
5+3= 10 – 9 =

3. Cauta rezultatul corect si uneste!


2+4= 1
6+3= 2
9–8= 6
5–3= 9

4.Semnele + si – s-au ratacit. Gaseste-le locul potrivit :


2 7=9
3 3=0
4 3=7
7 2=5

Plicul 3

 Rezolvarea unei probleme:


Pe catedra se afla un cos cu 8 mere. Eu iau 3 mere. Cate mere sunt acum in cos?
Plicul 4

 Compunerea de probleme dupa imagini


Le prezint elevilor plansa cu o problema ilustrata iar ei trebuie sa compuna si sa rezolve problema
Plicul 5

Ghicitoare matematica:

”In ghiozdan Maria are


Opt pere galbioare
Ii da doua lui Cosmin
Cate oare ii raman?”
Munca independenta

1. Calculati:
2+4= 7–3=
5+3= 8–4=
2+5= 4–2=
Fisa de lucru

1. Cauta rezultatul corect si uneste!

2+4= 1
6+3= 2
9–8= 6
5–3= 9
2. Semnele + si – s-au ratacit. Gaseste-le locul potrivit :

2 7=9
3 3=0
4 3=7
7 2=5
Munca pe grupe
 Rezolvati exercitiile in lant:

2+4+3–4–5+8+2–6–3+7–8=
PROIECT DIDACTIC

Data: 23.09.2013

Clasa: I

Învățătoare: ANDRECA DOINA


Școala: Gimnazială NR.7

Aria curricurală: Tehnologii

Disciplina: Arte vizuale și abilități practice

Unitatea de învățare: Activități cu materiale din natură

Tema lecției: „Școala noastră”

Obiective de referință:

- 2.1. Identificarea unor caracteristici/ proprietăți ale materialelor întâlnite în mediul înconjurător;
- 2.3. Realizarea de obiecre/ construcții/ folosind materiale ușor de prelucrat și tehnici accesibile.

Obiective operaționale:

 O1 – să asculte cu atenție indicațiile date;


 O2 – să manifeste interes pentru activitatea desfășurată;
 O3 – să dovedească îndemânare în folosirea instrumentelor specifice;
 O4 – să lucreze curat și ordonat;
 O5 - să realizeze corect din chibrituri „școala”.

Metode și procedee: Conversația, explicația, observația.


Mijloace de învățământ: Foaie bloc de desen,chibrituri, frunze, griș, acuarele, pensulă, pahar de apă, lipici, foarfecă.

Bibliografie: OMEC - Programa școlară pentru clasa pregătitoare,clasa I și a II-a, București, 2013.

DEMERSUL DIDACTIC

Secvențe O Activitat Activita Metode Evaluar


didactice b ea tea e
. învățăto elevilor
arei
Moment Creez un Pe
organizat climat bancă
oric optim fiecare
pentru o elev are
mai bună material
desfășur ele
are a necesar
activității e;
de
Educație
Plastică;
Captarea O voi Asculță Convers Frontal
atenției realiza cu ația ă
prin atenție
recitarea
poeziei
„Școala”
de Tudor
Arghezi
(Anexa 1)
Anunțare Scriu
a temei și O tema
a 1 lecției pe Asculă Convers Frontal
obiectivel tablă și cu ația ă
or prezint atenție Explicați
un a
model
realizat
de mine
cu tema
prezentă
.
Explic
elevilor
ce au de
lucrat.
Va trebui

realizeze
din
chibrituri
școala si
alte
element
e
(copaci,
nori,
gard,
etc.) cu
material
e din
natură.
Dirijarea -Dacă au
învățării O înțeles
2 pot să Încep să Convers Frontal
începe să lucreze ația ă
O lucreze. Explicați Individu
3 Arăt cum a ală

O loloseasc
4 ă corect
foarfeca.
O -În timp
5 ce
lucrează
îi
supraveg
hez și îi
voi ajuta
pe cei
care
întâmpăi

dificultăți
in
realizare
a lucrării.
Realizare Ce am Noi
a feed- făcut noi astăzi la Convers Frontal
back-ului astăzi la ora de ația ă
ora de arte
arte vizuale
vizuale? am
realizat
un colaj
cu
școala
noastră.
Evaluarea În încheiere fac
lucrărilor aprecieri și voi Fac curățenie Conversația Frontală
expune pe pe bănci.
panou în clasă
cele mai
frumoase și mai
îngrijite două
lucrări.
Anexa 1
Școala
De Tudor Arghezi

Un loc e minunat pe lume,


Locul unde ai învățat să scrii,
Să socotești, să ai prieteni și să fii.
Profesorii te-nvață acolo,
Multe lucruri valoroase,
Care-n viață-s necesare.
Ați ghicit voi oare,
Care-i locul minunat?
Este școala cea de aur,
Profesoară pentru toți
Care carte vor să știe.
Proiect didactic
Clasa: I B
Data: 28.III. 2014
Propunător: ANDRECA DOINA
Aria curriculară: Consiliere și orientare
Disciplina: Dezvoltare personală
Unitatea tematică: Prietenia
Forma de realizare: lecţie integrată
Tipul lecţiei: Predare-învățare

Competenţe specifice :

Dezvoltare personală
1.1 Prezentarea unor trăsături personale elementare , în contexte variate;
2.3 Explorarea caracteristicilor necesare pentru a fi bun prieten.
2.2. Transmiterea unor mesaje verbale simple despre propriile experienţe de viaţă

Competente integrate:

Comunicare în limba română


1.1Identificarea semnificației unui mesaj scurt, pe teme accesibile,rostit cu claritate;
1.2Identificarea unor informații variate dintr-un mesaj rostit cu claritate;
2.1 Formularea unor enunțuri proprii în diverse situații de comunicare
2.3 Participarea cu interes la dialoguri simple, în contexte de comunicare

Arte vizuale și abilități practice


1.3 Manifestarea curiozității față de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate vizual
Muzică și mișcare
2.3 manifestare liberă, adecvată pe muzică, apelând la diverse forme de exprimare;

Obiective operaţionale :

a. Cognitive :

 să răspundă la întrebări privind conținutul poveștii;


 să identifice personajele;
 să recunoască animalele domestice și sălbatice;
 să citească versuri despre prietenie;
 să descopere tipuri de prieteni;

b. Motrice:

 să deseneze prietenii;

c. Afective:
 Să manifeste atitudine pozitivă față de colegi și de activitatea propriu-zisă.

Resurse:

I. Metodologice

Strategii didactice:
a) Metode şi procedee :explicația,jocul didactic, conversația, expunerea,brainstorming
b) Mijloace de învăţământ : calculator, fișe, culori, ecusoane
c) Forme de organizare : frontală, individuală.

II. Temporale

Ora are o durată de 50 minute, din care 45 minute activitatea propriu-zisă și 5 minute activități recreative. Este
prima oră din totalul de 3 ore alocate unității tematice: ”Prietenia”.
III. Umane
Evenimentu Ob. Activități de învățare Metode și Mijloace Forme de Evaluare
l didactic op. procedee de organizare
învățămân
t
1. Moment Copiii vor fi așezați în cerc și vor cânta Conversați frontal Observare
organizatori mișcându-se pe melodia ”Bună dimineața” a sistematică
c
Salutul :,,Bună dimineața,copii veseli!
V-am spus’’ copii veseli’’ pentru că vă
bucurați că a sosit anotimpul primăvara,cu
soare cu căldură ,cu mireasma îmbietoare a
florilor.
Calendarul naturii: Se stabilește anotimpul,
DP
luna, ziua, data, ziua de ieri, ziua de
1.1 mâine,vremea etc.
Mesajul zilei:,,Suntem prieteni!’’(poezie pe Fișa – individual
tablă) Portretul

Elevii vor completa o fișă-Prețul corect-prin Joc didactic


care se urmărește înțelegerea corectă a
noțiunilor și normelor care stau la baza
sentimentelor morale.
Lucrările vor fi discutate și expuse pe un Analiza
panou răspunsuril
Anunț copiii că în această ora de dezvoltare or
calculator
2.Captarea explicația Frontal
personală le voi citi o poveste pe care o vor
atenţiei și Imagini cu
asculta cu atenție ,o vor povesti , vor
orientarea personajel
recunoaște personajele, vor discuta
atenției expunerea e
despre” comoară” vom lucra pe fișe și vom
încheia activitatea cu un cântec.
Elevilor li se citeste și li se prezintă imagini
cu povestea: ”Comoara cea mai de preț”
CLR conversatia Frontal
Ghidați de întrebările învățătoarei, elevii
vor parcurge drumul lui Petru în căutarea
comorii:
Care este personajul principal?
Cine îl ajută să ajungă la comoară?
3. brain- Frontal
De ce are nevoie de prieteni?
Enunţarea storming
Capacitate
temei și a Câte personaje îl ajută? – 6
a de a
obiectivelor
Ce fel de animale sunt? urmari cu
Ciorchinele -Prietenia atenție
Învățătoarea va scrie pe tablă toate ideile povestea,
Individual
despre prietenie descoperite de elevi . și de a o
Discuții pe marginea ”prieteniei” reproduce.
4. Fișa de
Ce înseamnă pentru tine un prieten?
Prezentarea lucru
optimă a Cine-ți poate fi prieten?
conţinutului Unde te întâlnești cu prietenii? Imagini
Când te întâlnești cu prietenii?
Exercițiul
Echipe Capacitate
Cum te comporți cu un prieten?
Munca în a de a
individual
CLR Cum sunt prietenii tăi? echipă Fișa de răspunde
lucru corect și
Fișă de lucru în echipă-
coerent
ecuson frontal
Relații de prietenie
Dintr-un ”sipet” vor extrage ”comori” și le
vor prezenta colegilor(versuri despre
prietenie, tipuri de prietenie etc.)
În limita timpului vor rezolva fișa în clasă
sau ca temă pentru ora următoare. – Fișa
Capacitate
‚Prietenii’ Aceștia sunt prietenii mei….
a de a
(desen și nume)
răspunde
Elevii sunt felicitați pentru prestația la oră și corect la
5.Dirijarea vor primi câte un ecuson pentru cel mai întrebările
învăţării bun prieten în cadrul colectivului. puse
ME
M Lecția se va încheia cu „CÂNTECUL
1.1 PRIETENIEI”.

.....
Capacitate
a de a lucra
în echipă

6. Obţinerea
performanţ
ei Capacitate
a de a citi
corect în
ritm
AVL propriu
7. Retenția
M
și transferul
M
M Analiza
răspunsuril
or
8. Evaluarea
cunoştinţelo Apreciere
r verbală
Capacitate
a de a
interpreta
un
cântec
Tema 2

 Concepeți două fişe de evaluare analitică a activităţii didactice

Data :

Scoala/Gradinita:

Obiectul: Clasa/grupa:

Tema:
LECTIEI/ACTIVITATII EVALUATAACTIVITATEA

CALIFICATIVE
SI NOTE CALIFICATIVUL SI
CARACTERISTICILE PARTIALE NOTA
INDICATORI INDICATORILOR INDICATORULUI
OBSERVAT

NS S B FB

a)Structura si -documentare stiintifica si metodica;


functionalitatea
proiectului de -stilul de redactare, aspectul estetic;
lectie/activitate
b)definirea obiectivelor -exprimarea sarcinilor de invatare in
operationale termeni corecti;
-includerea unei singure sarcini de
invatare;
c)stabilirea etapelor -precizarea tuturor etapelor in functie
PROIECTAREA

lectiei/activitatii de tipul de lectie/activitate;


-succesiunea corecta a etapelor;

d)creativitatea in -abordarea creativa a continutului;


conceperea -utilizrea unor strategii didactice;
lectiei/activitatii

a)pregatirea conditiilor -asigurarea materialelor si


necesare desfasurarii mijloacelor necesare;
lectiei -izarea colectivului de elevi;
b)asigurarea continutului -rigurozitatea conceptelor si
stiintific al notiunilor;
lectiei/activitatii si -sistematizarea, esentializarea,
prelucrarea pedagigica a accesibilitatea continutului;
-volumul si calitatea cunostintelor,
priceperilor si deprinderilor insusite
de elevi/prescolari;
-valorificarea practice-aplicativa a
acesteia cunostintelor;
-utilizarea continutului in sprijinul
obiectivelor formative si educative;
-corelatii inter si intradisciplinare;
c)selectarea si utilizarea -adecvarea metodelor la modalitatile
metodelor de predare- de prezentare a continutului, la
invatare capacitatile de invatare si ritmurile de
lucru ale elevilor, la formele de
organizare ale instruirii, la tipul de
lectie/activitate;
-accentuarea valentelor active-
participative ale metodelor;
d)integrarea mijloacelor -oportunitatea si functionalitatea
REALIZAREA LECTIEI/ACTIVITATII

de invatare in structura mijloacelor folosite;


lectiei/activitatii -aspectul estetic;
-valorificarea completa a valentelor
intuitive ale materialului didactic;

e)imbinarea diferitelor -frontale;


forme de activitate in -pe grupe;
lectie
-individual-independenta;
-realizarea individualizarii si
diferentierii;
f)activizarea elevilor -gradul de antrenare a elevilor in
lectie/activitate;
-folosirea unor modalitati de
stimulare a potentialului creativ;
g)evaluarea permanenta, -realizarea feed-back-ului;
formativa -calitatea aprecierilor verbale;
-obiectivitatea notarii;
COMPORTAMENTUL PROPUNATORULUI
a)comportamentul de -trezirea curiozitatii prin asigurarea
sensibilizare si cotei de inedit, problematica
atentionare a elevilor continutului, metodelor;
-utilizarea adecvata a mijloacelor de
stimulare a motivatiei pentru
invatare:pozitive(lauda,incurajarea,in
demnul, sugestia, aprobarea,
recompensa, evidentierea),
negative(dezaprobarea, sanctiunea),
intreceri, utilizarea perspectivelor;
b)conduita de organizare, -urmarirea activitatii intregii clase;
orientare si control a -crearea unei atmosfere de lucru in
activitatii clasa;
-valorificarea rationala a timpului in
lectie;
c)conduita socio-afectiva -adoptarea unei conduite empatice;
-calitatea relatiilor pedagogice;
d)calitatea comunicarii -calitatea expunerii, nivelul
didactice argumentarii ideilor;
-claritatea intrebarilor;
-respectarea expresivitatii orale,
emotionale si sintetice,
ritmul/cadenta prezentarii ideilor,
pauza didactica;
-preocuparea pentru insusirea si
exersarea exprimarii corecte;
AUTOEVALUAREA

a)autoevaluarea nivelului -autoaprecierea obiectiva a nivelului


de realizare a lectiei de realizare a lectiei/activitatii;
-identificarea corecta a aspectelor
reusite;
b)sesizarea unor aspecte -identificarea corecta a aspectelor
mai putin realizate neizbutite;
-precizarea cauzelor care au condus
la nereusita;
-propunerea unor alternative;
FIŞĂ DE EVALUARE
Punctaj
Analiză Aspecte evaluate: criterii a activității didactice în cadrul inspecţiei
Maxim Realizat speciale la clasă

2 3 4

Aspecte formale 1 Unitatea de


(documente, documentaţie, materiale didactice disponibile)
învăţământ: ..................................................
Proiectare – motivare
(relaţionarea intra- şi interdisciplinară, intra şi cross-curriculară, perspectiva 1
Activitate Numele şi prenumele cadrului
în raport cu unitatea de învăţare, relevanţa pentru viaţă a conţinuturilor) didactic : .........................
didactică Conţinut ştiinţifico-aplicativ 1
(obiectivizare, structurare, sistematizare, coerenţă, consistenţă) Funcţia didactică şi
Metode şi mijloace didactice 1 specialitatea: ......................................
(varietate, oportunitate, originalitate, eficienţă)
Climat psihopedagogic Data efectuării
1
inspecţiei: ..............................................
(ambient specific disciplinei, motivaţie pentru lecţie)
Achiziţii cognitive, verbalizate/nonverbalizate 1
(calitate, cantitate, relaţionare, operaţionalizare)
Elevii - Deprinderi de activitate intelectuală individuală şi în echipă
(operaţii logice, mecanisme de analiză şi sinteză, tipuri de inteligenţe, 1
dominante
consecvenţă, seriozitate, ambiţia autodepăşirii, colegialitate, responsabilitate
vizate şi răspundere, flexibilitate în asumarea rolurilor)
Atitudine faţă de şcoală - statutul şi rolul la ora de clasă 1
(pozitivă – colaborator, indiferenţă – spectator)
Competenţe profesionale şi metodice
(de cunoaştere – gradul de stăpânire, organizare şi prelucrare a informaţiei;
de execuţie – rapiditatea, precizia acţiunilor şi distributivitatea atenţiei; 1
Profesorul –
de comunicare – fluiditatea, concizia şi acurateţea discursului, captarea şi
dominante păstrarea interesului elevilor, abilitatea pentru activitate diferenţiată)
vizate Competenţe sociale şi de personalitate
(sociabilitate, comunicativitate, registre diverse de limbaj, echilibru 1
emoţional, rezistenţă la stres, ingeniozitate, flexibilitate, fermitate, toleranţă,
rigurozitate, obiectivitate, disponibilitate pentru autoperfecţionare)
TOTAL 10
 Elaborați o programa pentru un opţional din Curriculum la decizia şcolii
PROGRAMA PENTRU OPŢIONAL
1. Denumirea opţionalului: LUMEA povestiilor
2. Tipul opţionalului : C.D.Ş.
3. Aria curriculară :
 Limbă şi comunicare

 Om şi societate

 Arte şi tehnologii

4. Clasa : Clasei pregătitoare B


5. Durata: 1 an, 2016 – 2017
6. Instituţia de învăţământ : Şcoala Gimnazială „Mihail Drumeş” Balş
7. Propunător : Cîrceanu Elena
În ultima vreme s-a constatat că lectura , principala preocupare a multor generaţii de elevi este din ce în ce mai
neglijată , în sfera preocupărilor principale ale copilului trecând calculatorul, televizorul si alte surse de informare .
Programele oferite de mass-media sunt foarte atractive cromatic , le captează atenţia pe moment , însă nu stimulează
dezvoltarea competenţelor de înţelegere şi exprimare orală , nu contribuie la îmbogăţirea , activizarea şi nuanţarea
vocabularului .
Minunata lume a basmelor oferă posibilităţi nemăsurate de receptare , de înţelegere a mesajului care poate fi valorificat
în scop educativ. Aici este locul în care totul este posibil , real sau imaginar, locul în care valorile morale sunt stabile si
respectate , deoarece încălcarea lor atrage după sine oprobiul şi „răsplata”, iar pentru personajele pozitive totul se termină cu
bine.
Acest univers oferă perspective largi imaginaţiei , stimulează creativitatea artistică de orice fel , contribuie la
dezvoltarea intelectuală , morală şi estetică a micului şcolar.
Am ales această disciplină opţională împreună cu părinţii elevilor clasei având convingerea că va fi un mijloc de educaţie
, instruire, divertisment, dat fiind faptul că îmbină obiective specifice ariilor curriculare : limbă şi comunicare, om şi
societate, arte şi tehnologii.
Implicat într-o astfel de activitate, elevul va reuşi mai uşor sa-şi depăşească inhibiţiile, să se manifeste spontan
învingându-şi emoţiile, să se integreze în colectiv, va putea emite judecăţi de valoare, revizuindu-şi propriul comportament.

Prin povestirea liberă , prin expunerea întâmplărilor, prin explicarea faptelor , identificarea personajelor pozitive sau
negative , copilul învaţă să ordoneze ideile , îşi dezvoltă vorbirea fluentă,învaţă să se exprime în propoziţii clare, îşi
îmbogăţeşte vocabularul.
Activităţile de creaţie plastică , jocurile de rol, dramatizările , realizarea unor măşti ale personajelor, vizionarea unor
filme , ascultarea unor poveşti interpretate de actori intră în sfera preocupărilor , cunoştinţelor şi intereselor elevilor dându-
le posibilitatea sa se exprime cât mai uşor şi le vor pune în valoare aptitudinile artistice .

Competenţe specifice Exemple de activităţi de


învăţare
C.L.R. - exerciţii de identificare a timpului si
2.2 Transmiterea unor informaţii a locului în care se desfăşoară acţiunea
referitoare la sine şi la universul - exerciţii de identificare a trăsăturilor
apropiat, prin mesaje scurte morale ale unor personaje;
- exerciţii de alcătuire a unor propoziţii
după cerinţe date ,
- jocuri de alegere a cuvintelor
potrivite pentru descrierea unor lucruri
sau evenimente – rebus ;
2.4 Exprimarea propriilor idei în - exerciţii de exprimare a propriilor
contexte cunoscute manifestând interes idei, opinii , sentimente ;
pentru comunicare
- jocuri de modificare a poveştilor
audiate , schimbarea succesiunii
evenimentelor;
- exerciţii de dramatizare a unor
fragmente din opere cunoscute
respectând intonaţia , ritmul ,
nuanţarea vocii ;
3.2 Identificarea semnificaţiei
- exerciţii de ordonare logică a
unei/unor imagini care prezintă
imaginilor , care reprezintă momentele
întâmplări,fenomene, evenimente
familiare cheie ale textului ;
- exerciţii de continuarea a unei
poveşti după ilustraţii date ;
- exerciţii de formularea a unor
răspunsuri ce presupun alegere
duală/multiplă

AVAP

2.2. Exprimarea ideilor şi trăirilor - desenarea unor imagini sugerate de


personale , în aplicaţii simple specifice textele prezentate;
artelor vizuale
- organizarea unor expoziţii cu lucrări
( desene , picturi , colaje ) care
reprezintă personajul preferat , scene
sau obiecte din poveşti ;

MM - audierea unor creaţii muzicale care


declanşează mişcarea liberă,spontană
3.1. Manifestarea liberă , adecvată, pe
muzică apelând la diverse forme de - organizarea unor jocuri inspirate de
exprimare muzica audiată
- serbări cu teme diverse,pe baza
textelor studiate, în care fiecare copil
să se înscrie firesc.
Conţinuturile învăţării :

- Lectură după imagini ;


- Discuţii libere despre personaje, exprimarea propriilor păreri despre comportamentul lor ;
- Numirea personajelor pozitive şi negative , evidenţierea unor modele de comportament ;
- Aprecierea ca adevărate sau false a unor enunţuri care testează înţelegerea textului
- Recunoaşterea unor enunţuri care nu se potrivesc ca sens cu un mesaj audiat anterior ,
- Alcătuirea de propoziţii despre fapte sau personaje ,
- Memorizare – poezii, ghicitori , cântecele ;
- Dramatizarea unor fragmente din poveşti ;
- Realizarea unui desen , pictură , colaj pentru a ilustra despre ce este vorba în text sau personajul , scena preferată ,

Modalităţi de evaluare :

- probe orale: ,,citirea “ imaginilor, redarea conţinutului textului cu suport ilustrat, caracterizarea personajelor,
alcătuirea de scurte poveşti originale;
- probe practice : realizarea de desene potrivite conţinutului textului, aşezarea imaginilor respectând momentele
subiectului, iniţierea de dialoguri pe teme date, dramatizări, joc de rol;
- şezători în cadrul cărora se povestesc basmele audiate , se interpretează cântece despre personajele din poveşti ;
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
1 oră pe săptămână – 34 ore anual
Unitatea de Conținuturi Nr. Data/ Obs.
învățare ore săptămâna
Cine sunt? Copilul si poezia 1 S 1,2
Ce sunt basmele? 1
Școala mea! ,,Hai să facem o poveste!” 1 S3
Lucrurile Iedul cu trei capre 1 S4
mele
Foșnet de Frunza 1 S 5,6
toamnă Prâslea cel voinic si merele de 1
aur
Să ne hrănim Ridichea uriaşă 1 S7
corect!
Lumea Povestea gâştelor 1 S 8,9
animalelor Punguţa cu doi bani 1
domestice
Știm sa 1 S 10
circulam Scufiţa Roşie
corect!
Lumea Prinţesa şi bobul de mazăre 1 S 11,12
poveștilor Frumoasa din pădurea 1
adormită
Colinde , Colinde româneşti 1 S13
colinde ! Legenda lui Moş Crăciun
Iarna ne aduce Fetița cu chibrituri 1 S14,15
bucurii Crăiasa Zăpezii 1
Animalele 1 S16
sălbatice Bambi
Pământul , 1 S17
parte a Cărţile cu Apolodor
universului
Sănătate prin Ce s-ar întâmpla dacă...? 1 S18
sport
La petrecere! Cenușăreasa 1 S19
Ce voi fi când Motanul încălțat 1 S20, 21
voi fi mare? Fructul cel mai valoros 1
Adie vânt de Legenda privighetoarei 1 S22, 23
primăvară! La cireșe 1
Apa, sursă a 1 S24
vieții La scăldat!
În călătorie cu 1 S25
mașina , cu
trenul, cu Vrăjitorul din Oz
avionul
La Pupăza din tei 1 S26
cumpărături!
Învăț să Ciuboțelele ogarului 1 S27
folosesc banii!
Cum trece Povestea ceasului cu inima 1 S28
timpul ?
Prieteni din Muzicanţii din Bremen 1 S29, 30
lumea Cei trei purceluși 1
întreagă
Jocuri și Alice in Țara Minunilor 1 S31
jucării
La bunici Bunicul 1 S32,33
Bunica 1
Vara, 1 S 34
anotimpul Lebedele sălbatice
călătoriilor
BIBLIOGRAFIE :

 FIERĂSCU,AURELIA ; LAPOVIŢĂ, ANA - LITERATURA PENTRU COPII (DISCIPLINE OPŢIONALE),


E. PETRION, BUCUREŞTI – 2001;
 PÎRÎIALĂ, OLGA LITERATURA PENTRU COPII (DISCIPLINE OPŢIONALE ) ED.ARAMIS, BUCUREŞTI –
2003;
 ŞERDEAN, IOAN DIDACTICA LIMBII ŞI LITERATURII ROMÂNE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR,
EDITURA CORINT – BUCUREŞTI – 2007.
 GRIGORE, ADINA; ZMĂRĂNDESCU, NELA; TĂNASE, ILEANA;…. - PE ARIPILE CUVINTELOR,
LITERATURĂ PENTRU COPII, EDITURA ARS LIBRI, COSTEŞTI, 2008.
 “LITERATURA PENTRU COPII” – MANUAL PENTRU LICEE PEDAGOGICE, EDITURA DIDACTICĂ ŞI
PEDAGOGICĂ, BUCUREŞTI, 1980
 AURELIA ANA, ZOE IVĂNUŞ, „ACTIVITĂŢI OPŢIONALE PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR ŞI
PRIMAR”, EDITURA ASTRA, DEVA, 2005
 LAURENŢIU CULEA, FILOFTEIA GRAMA, STELA ANGHEL, „CULEGERE DE TEXTE LITERARE
PENTRU COPII”, VOL. I, E.D.P.,BUCUREŞTI,1994
 MAGDALENA DUMITRANA, „EDUCAREA LIMBAJULUI PREŞCOLAR”, VOL.I ŞI II, EDITURA
DIDACTICĂ „COMPANIA”,1999

 Realizați câte o probă de evaluare sumativă la disciplinele: comunicare în limba română, matematică, cunoașterea
mediului / științe

TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ


CLASA I
Numele şi prenumele elevului ................................................................

1. Alcãtuiţi propoziţii cu urmãtoarele cuvinte : România, vacanţã , soare, Braşov, kilometri şi Alexandra.

2. Gãsiţi cuvinte cu sens asemãnãtor pentru : înalt, elev, odaie, copac şi ogradã .

3. Dacã nu este aşa , cum este?

mare--------------------
urâtã -------------------
luminã-----------------
harnic ------------------
gras --------------------
4. Aranjaţi cuvintele pentru a obţine propoziţii :

mãrii, Apa, , caldã ,vara, este .

trãiesc, mãrii, Peştii , în , apa , curatã .

ghiozdan ,am, În, cãrţi , multe .

Mihaela, , cã , vacanţa , fericitã, , este , mare, a venit.

5. Pune semnul de punctuaţie corespunzãtor la fiecare propoziţie :

a) Cine merge cu noi în excursie


b) La varã mergem pe munte cu cortul douã sãptãmâni
c) Ooo, ce ordonat ai scris tema
6.Scrie alfabetul limbii române cu litere mari de mânã.

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ

FOARTE BINE

Itemul I : alcãtuieşte propoziţii cu toate cuvintele date


Itemul II : gãseşte cuvinte cu sens asemãnãtor pentru toate cuvintele
Itemul III: gãseşte cuvintele cu sens opus pentru toate cuvintele date
Itemul IV :aranjeazã corect cuvintele în propoziţie
Itemul V : pune în mod corect semnele de punctuaţie la sfârşitul propoziţiilor
Itemul VI : scrie corect toate literele mari ale alfabetului limbii române
BINE :

Itemul I : alcãtuieşte trei propoziţii cu cuvintele date


Itemul II : gãseşte patru cuvinte cu sens asemãnãtor pentru cuvintele date
Itemul III: gãseşte cuvintele cu sens opus pentru aproape toate cuvintele date
Itemul IV :aranjeazã corect cuvintele în propoziţie
Itemul V : pune în mod corect semnele de punctuaţie la sfârşitul propoziţiilor
Itemul VI : scrie corect toate literele mari ale alfabetului limbii române

SUFICIENT :

Itemul I : alcãtuieşte douã propoziţii cu cuvintele date


Itemul II : gãseşte trei cuvinte cu sens asemãnãtor
Itemul III: gãseşte cuvintele cu sens opus pentru toate cuvintele date
Itemul IV :aranjeazã corect cuvintele în propoziţie
Itemul V : pune în mod corect semnele de punctuaţie la douã propoziţii
Itemul VI : nu scrie corect toate literele mari ale alfabetului limbii române,
sãrind peste anumite litre

Nume si prenume...........................................................................
Test de evaluare MATEMATICA
CLASA III
Înmulţirea numerelor naturale 0 - 100
1. Scrie înmulţirile corespunzătoare imaginilor de mai jos.
2 Efectuează:
9 x8= 3x7= 4x2x3=
4x 6= 5x0= 3x3x2=
5x 7= 7x6= 1x8x0=

3. Completează cu factorul potrivit:

a) 3 x __ = 12 b) 9 x __ = 45 c) 7 x __ = 49
__ x 6 = 36 __ x 2 = 14 __ x 8 = 0
24 = 3 x ___ 63 = 9 x ___ 21 = 3 x ___
2. Calculează, respectând ordinea operaţiilor:
2x4+5= 28 – 5 x 2 = 8 x (7 + 2) =
= = =

(19 – 9) x 4= ( 36 – 18 – 10) x 9 = 100 – 9 x 8 + 3 x 4 =

1. Află:
a)produsul numerelor 8 si 9
.....................................................................................................................................
b) numărul de 7 ori mai mare decât diferenţa numerelor 45 şi 36;
____________________________________________________________________
c)triplul numărului 7 adunat cu dublul numărului 9;
____________________________________________________________________
d)suma dintre produsul numerelor 6 şi 7 şi produsul numerelor 9 şi 5;
OBIECTIVE:
1.Să stabilească corect legătura dintre înmulţire şi adunarea repetată;
2.Să efectueze corect operaţii de înmulţire,
3.Să scrie corect factorul necunoscut într-o înmulţire dată;
4.Să cunoască şi să aplice corect odinea efectuarii operatiilor;
5.Să afle corect produsul,triplul,suma produselor unor nimere.

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ

ITE FOARTE BINE BINE SUFICIENT


M
1 Rezolvă corect a, b, Rezolvă corect b sau a, Rezolvă partial
2 Rezolvă corect toate Rezolvă corect doua Rezolvă corect doar o
înmulţirile coloane de exercitii coloana de exercitii
3 Scrie corect factorul Scrie corect factorul Completează corect doar
necunoscut la toate necunoscut la a, b sau b, c la unul din punctele a
punctele: a, b şi c sau a, c sau b sau c
4 Rezolva corect cele sase Rezolvă corect 4 exercitii Rezolvă corect 2
exercitii exercitii
5 Rezolvă corect toate Rezolvă corect toate Rezolvă corect toate
exercitiile de la a, b c,d exercitiile de la a, b c exercitiile de la a,

Cunoașterea mediului / științe

Numele:………………………………………………………

Mă verific!

1. Notează trei însuşiri ale apei:


*…………………………………………………….
*…………………………………………………….
*…………………………………………………….
2. Completează:
Solul este un corp…………………………….., aerul este…………………………… iar apa este……………………….. .
Prin evaporare, apa trece din stare…………………… în stare …………………………… .
Topirea este fenomenul prin care un corp trece din stare ……………….. în stare …………………………. .
Lacul este o apă ……………………………….. iar râul una ………………………………….. .
3. Adevărat sau fals?
Apa poate exista în stare solidă, gazoasă şi lichidă.
Fluviul este o apă stătătoare.
Prin condensare, apa trece din stare de vapori în stare lichidă (picături).
Rufele se usucă mai repede când este frig.
4. Scrie:
 două ape curgătoare –
 două ape stătătoare –
 două corpuri care nu pot reveni la starea iniţială dacă au suferit o transformare –
 două corpuri care pot reveni la starea iniţială dacă au suferit o transformare –
 patru foloase ale apei –
-
-
-
 patru precipitaţii –
5. De ce se usucă rufele?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cum se formează zăpada?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Desenează, pe verso, circuitul apei în natură.

Termene:
20 aprilie 2020 – tema 1
25 mai 2020 – tema 2