Sunteți pe pagina 1din 8

I

DATA: 13 IANUARIE 2020


CLASA II
ARIA CURRICULARĂ: Limba si comunicare
DISCIPLINA: Limba romana
TEMA LECŢIEI: Povesti de Ion Creanga- text suport ”Ursul pacalit de vulpe”
TIPUL LECŢIEI: ÎNVĂȚARE PRIN COOPERARE
Durata: 50 MIN
Scoala: Nr 7 VISEU DE SUS
Invatatoare: Andreca Doina

OBIECTIVE DE REFERINTA
La sfarsitul clasei II elevii vor fi capabili :
3.1- sa identifice elemente de baza ale organizarii textului in pagina
3.2 – sa desprinda informatii esentiale dintr-un text citit
4.2 –sa redacteze texte scurte pe baza unui suport vizual si a unui sir de intrebari

OBIECTIVE OPERATIONALE

OO1-sa recepteze mesajul unui text


OO2-sa raspunda la intrebari pe baza textului citit
OO3-sa gaseasca cuvinte cu sens asemanator si cu sens opus

OO4- sa desparta corect in silabe cuvinte

OO5 – sa gaseasca cuvinte dupa anumite scheme


STRATEGIA DIDACTICĂ:
Resurse :
Procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, munca independentă,
Organizatorice:frontală, individuală
Materiale:fişe de lucru,
Umane: 1 elev

Bibliografie:
Limba si Literatura Romana- manual cls II, Tudora Pitila, Cleopatra Mihailescu
A doua carte a vacantei, Ed. Tamar, Alexandrina Dumitru (coordonator)
Programa pt invatamantul primar
1 Moment organizatoric 1min’
Asigur conditiile necesare pentru buna desfasurare a orei de curs.

2 Anuntarea temei si a obiectivelor


A.D-2 min.
Anunt elevul ca pe parcursul orei de limba romana va citi un fragment din
povestea ”Ursul pacalit de vulpe” si va lucra cateva exercitii.
3 Dirijarea invatarii
A.I- 35 min.
Prezint elevului fisa de lucru, ii explic sarcinile si il verific ori de cate ori este
nevoie. (Anexa 1)

4 Obtinerea performantei
AD- 10 min
Elevul trebuie sa povesteasca in scris fragmentul din fisa.

5 Asigurarea retentiei si a transferului


AD-2 min.
Verific fisa elevului si ii apreciez participarea la lectie.
ANEXA 1
Completează diamantul de mai jos pe baza textului Ursul păcălit de vulpe

1. un cuvânt format dintr-o silabă;


2. două cuvinte – acțiuni;
3. trei cuvinte formate din 3 silabe;
4. o propoziție alcătuită din 4 cuvinte;
5. ursul și vulpea sunt .....
II
DATA: 13 IANUARIE 2020
CLASA III
ARIA CURRICULARĂ: Matematică şi Ştiinţe ale naturii
DISCIPLINA: Matematică
TEMA LECŢIEI: Inmultirea si impartirea numerelor naturale mai mici decat
100
TIPUL LECŢIEI: ÎNVĂȚARE PRIN DESCOPERIRE
Durata: 50 MIN
Scoala: Nr 7 VISEU DE SUS
Invatatoare:Andreca Doina

OBIECTIVE DE REFERINTA
La sfarsitul clasei III elevii vor fi capabili :
1.4 – sa efectueze operatii de inmultire si impartire cu numere naturale mai mici
decat 100;
2.6- sa rezolve si sa compuna probleme
2.7 – sa foloseasca simboluri pentru a pune in evidenta numere necunoscute in
rezolvarea de probleme

OBIECTIVE OPERATIONALE

OO1-sa completeze corect un rebus


OO2- sa efectueze operatii de inmultire si impartire si sa faca proba
OO3- sa cunoasca terminologia matematica
OO4- sa afle factorul necunoscut dintr-o relatie
OO5 – sa rezolve exercitii respectand ordinea operatiilor
OO6 – sa efectueze corect o problema data

STRATEGIA DIDACTICĂ:
Resurse :
Procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, munca independentă, jocul
didactic,
Organizatorice:frontală, individuală
Materiale:fişe de lucru
Umane: 4 elevi

Bibliografie:

Matematica , manual cls. III, Anina Badescu


Programa pt invatamantul primar

1 Moment organizatoric 1’
Asigur conditiile necesare pentru buna desfasurare a orei de curs.

2 Captarea atentiei
AI-10MIN
Prezint elevilor o fisa de lucru cu un rebus in a carui rezolvare vor gasi una din
cele patru operatii.(Anexa 1)
3 Anuntarea temei si a obiectivelor
A.D -2 min.
Anunt elevii ca pe parcursul orei de matematica vom recapitula si consolida cu
ajutorul exercitiilor operatiile de inmultire si impartire.

4 Dirijarea invatarii
AD-15 min
Adresez elevilor cateva intrebari:
- Care sunt cele patru operatii invatate de voi pana acum?
- Cum se numesc numerele care se inmultesc?
- Cum se numeste rezultatul inmultirii?
- Cum se numesc numerele care se impart? Dar rezultatul?
Se fac cateva exercitii de calcul oral:
1) Calculati: 10* 5; 4*9, 7*7; 8*6; 9*5
2)Cate degete au trei copii la maini?
3) Dublati nr. 6 si 7

Impart elevilor cea dea doua fisa de lucru cu exercitii diverse.( Anexa 2)
AI-20MIN
1) Efectueaza , apoi verifica facand proba:
81: 9= 72:9=
45:5= 40:5=
54:6= 25:5=
2) Afla un numar de 3 ori mai mic decat :9,6
3) Afla un numar de 9 ori mai mare decat 4,7,5
4) Afla factorul necunoscut:
8* a= b* 5= 24*d=
5) Calculati respectand ordinea efectuarii operatiilor:
63-(8*2-6:2)=
10:5+(7*4-5:5)=
6) Calculeaza suma dintre produsul numerelor 6 si 8 si catul numerelor 25 si 5.
7) Ramona a colectat deșeuri de hartie: 42 de ziare si de 6 ori mai putine reviste.
Cate ziare si reviste are in total?

5Asigurarea retentiei si a transferului


AD- 2 MIN
Fac aprecieri asupra participarii la lectie a elevilor.
III
DATA: 13 IANUARIE 2020
CLASA IV
ARIA CURRICULARĂ: Matematică şi Ştiinţe ale naturii
DISCIPLINA: Matematică
TEMA LECŢIEI: Adunarea fractiilor cu acelasi numitor
TIPUL LECŢIEI: Consolidare de cunoştinţe PROBLEMATIZAREA
Durata: 50 MIN
Scoala: Nr 7 VISEU DE SUS
Invatatoare:Andreca Doina

OBIECTIVE DE REFERINTA
La sfarsitul orei elevii vor fi capabili :
1.3- sa utilizeze numere fractionare pentru a exprima subdiviziuni ale intregului
1.4- sa efectueze operatii de adunare cu numere fractionare

OBIECTIVE OPERATIONALE

OO1 – sa utilizeze corect terminologia matematica


OO2 –sa reprezinte corect fractii prin desen
OO3-sa efectueze adunari cu numere fractionare
OO4- sa efectueze adunari cu numere fractionare respectand ordinea efectuarii
operatiilor
OO5- sa rezolve corect o problema cu numere fractionare
STRATEGIA DIDACTICĂ:
Resurse :
Procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, munca independentă,
Organizatorice:frontală, individuală
Materiale:fişe de lucru
Umane: 1 elev

Bibliografie:

Matematica, manual pt cls. IV, Gheorghe Mandizu Catruna, Liliana Catruna


Programa pt invatamantul primar

1 Moment organizatoric 1’
Asigur conditiile necesare pentru buna desfasurare a orei de curs.

2 Actualizarea cunostintelor
AD-5 min.
Adresez elevului cateva intrebari :
Din ce este alcatuita o fractie?
Ce arata numaratorul unei fractii? Dar numitorul?
3 Anuntarea temei si a obiectivelor
AD-2 MIN
Anunt elevul ca pe parcursul orei de matematica vom consolida operatiile de
adunare a fractiilor.

4 Dirijarea invatarii
AI-30MIN
Prezint elevului fisa de lucru ,explic sarcinile si intervin ori de cate ori este
nevoie.(Anexa 1)

1) Calculeaza:
1/5 +3/5= 25/15+30/15=
4/8 + 2/8= 43/72+25/72=
24/2+12/2+5/2=
10/9+14/9+3/9=

2)Reprezinta grafic urmatoarele fractii:


3/4; 2/6;4/8;1/4;3/6

3) Rezolva respectand ordinea efectuarii operatiilor:

(2/9+5/9) + ( 14/9 +27/9) =

(34/6 +25/6) + (47/6 +17/6) =

4) Scrie fractiile: o doime, cinci septimi , patru zecimi , opt zecimi, doua treimi
5 Obtinerea performantei
AI-10 MIN
Elevul rezolva problema de pe fisa de lucru

Copiii au plantat 2/18 dintr-o suprafata panselute, cu 8/18 mai mult trandafiri.
Ce parte din toata suprafata este plantata cu flori?

6 Asigurarea retentiei si a transferului


AD -2MIN
Fac aprecieri asupra participarii la lectie a elevilor.
ANDRECA
DOINA