Sunteți pe pagina 1din 2

PROIECT DIDACTIC

Profesor: Bolos Radu Vasile


coala :Scoala Generala Nr 1 Cabesti
Data: 05.10.2012
Clasa a V-a
Aria curricular: Matematic i tiine ale naturii
Obiectul: Matematic
Unitatea de nvare: Numere naturale
Tema leciei: Fisa de lucru
Tipul leciei: Lecie de recapitulare a notiunilor dobandite
Durata: 50 min.
Obiective de referin:
OR1. Cunoaterea i nelegerea conceptelor, a terminologiei i a procedurilor de calcule specifice matematicii:
OR2. Dezvoltarea capacitii de explorare/investigare i de rezolvare a problemelor
OR3. Manifestarea interesului pentru folosirea tehnologiilor informaiei n studiul matematicii.
Obiective operaionale:
a) cognitive
OC1.sa stie sa efectueze adunari si scaderi cu numere naturale
OC2. Sa reprezinte pe axa numerelor numere naturale
OC3. Sa stie sa utilizeze proprietatile acestora in calcule cu numere reale
OC4 sa deduca proprietati ale operatiilor cu numere naturale
b) afective
OA1. Elevii s fie ateni
OA2. S participe cu interes la lecie
OA3. S manifeste curiozitate i creativitate n rezolvarea sarcinilor propuse
c) psiho-motorii
OP1. S aeze corect n pagin
OP2. S scrie lizibil n caiete i pe tabl
Stategii didactice:
a) metode i procedee folosite:
-conversaia
-observaia independent
-explicaia
-nvarea prin descoperire
b) mijloace de realizare:
-caietul
-tabla
c) forma de organizare:
-frontal
-individual

Desfurarea leciei
CONINUT I SARCINI DE INSTRUIRE
ETAPELE
LECIEI
1. Moment
organizatoric
(2 min.)

OBIECTIV
E
OA1
OA2

2.Verificarea
OA2
cunostintelor
OA3
dinlectiile
anterioare
(10 min)
3.Anunarea
OA3
temei
si
a
obiectivelor
(3min )

ACTIVITATEA PROFESORULUI
-Pregtirea leciei cu cele necesare
-Se pun absenii

ACTIVITATEA ELEVILOR
- Se pregtesc pentru lecie.

METODE
DE
EVALUARE

STRATEGII
DIDACTICE
Conversaia

-Prin sondaj, se verific dac elevii si-au - Elevii raspund la intrebarile Conversatia
insusit notiunile din lectiile anterioare
profesorului

-Anun
subiectul
leciei
Recapitulare(fisa de lucru) Comunic
elevilor obiectivele stabilite.
Ne propunem sa consolidam ceea ce am
dobandit pe parcursul lectiilor anterioare

verificarea
prin sondaj

-Noteaz subiectul leciei pe caiet Conversaia


i sunt ateni la obiectivele Explicatia
anunate
Fiecare elev primeste o fisa de
exercitii.
Fisa de lucru

Observare
sistematic

4.Dirijarea
invatarii(15
min)

OC1
OC2
OC3
OC4

5.Intensificarea
retinerii
si
asigurarea
transferului
(13 min)

OP1
OP2

Se solicita cate un elev pentru a prezenta Elevii


participa
activ
la Conversatia
la tabla.un anumit tip de exercitiu de pe discutarea exercitiilor prezentate explicatia
fisa si se discuta frontal rezolvarea lui
la tabla
notand eventualele
observatii sau idei

si Observare
sistematic

6. Evaluarea
performantei
(5 min)
7.Tema pentru
acasa (2 min)

OC1
OC2
OC3

Se fac aprecieri recomandari, notarea -Isi fac autocorectarea folosind Conversatia


elevilor care s-au remarcat la lectie.
fise de lucru.

Aprecierea
verbal

Se propun spre rezolvare exerciitiile


cuprinse in fisa de lucru

Exercitiile ce au ramas neefectuate

Elevii noteaza tema

Conversatia
Munca independenta
Explicatia

Conversatia

Observare
sistematic