Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DIDACTIC

Data: 02.VI.2016

Clasa: a III-a C.

Școala Gimnazială Baia Sprie

Prof. înv. primar Balint Klara

Obiectul: Arte vizuale și abilități practice

Unitate tematică: „În lumea poveștilor”

Subiectul: „Ursul” – colaj.

Tipul lecției: formare de priceperi și deprinderi practice

Forma de realizare: activitate integrată

DISCIPLINE INTEGRATE:

Matematică și explorarea mediului

Comunicare în limba română

Muzică și mișcare

COMPETENȚE SPECIFICE:

A.V.A.P.

2.3. Realizarea de produse utile și/sau estetice combinând materiale ușor de prelucrat și tehnici
accesibile.

2.6. Participarea la activități integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază


elemente de exprimare vizuală, muzicală, verbală, kinestezică.

M.E.M.
3.2. Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relație cu mediul natural și social.

4.2. Formularea unor consecințe rezultate în urma observării unor relații, fenomene, procese
simple.

C.L.R.

2.3. Participarea cu interes la dialoguri, în diferite contexte de comunicare.

M.M.

2.1. Cântarea în colectiv, în grupuri mici și individual, asociind dirijatul intuitiv.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

O1 Să enumere materialele folosite pentru realizarea lucrării

O2 Să aplice tehnicile de lucru învățate, în realizarea compoziţiei

O3 Să realizeze sarcini de lucru mânuind corect materialele şi ustensilele de lucru

O4 Să asambleze corect puzzle-ul primit

O5 Să respecte etapele de lucru

RESURSE PROCEDURALE:

METODE ȘI PROCEDEE:

M1. Conversația

M2. Explicația

M3. Exercițiul

M4. Demonstrația

M5. Observația

M6. Munca independentă


RESURSE MATERIALE:

MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT:

m1 planșă model

m2 lipici

m3 hârtie creponată

m4 plic cu piese de puzzle

m5 stickere

m6 fișă labirint

FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual

FORME DE EVALUARE: observare sistematică, aprecieri verbale colective și individuale

RESURSE:

Umane: 17 ELEVI

Temporale: 45 MINUTE

BIBILOGRAFIE:

1. Ministrul Educației Naționale, „Programe școlare pentru clasa a III-a”


2. Lucian Stan, Ileana Stan şi Elisabeta Botezatu , „Abilităţi practice- ghid metodic clasele
I-IV„, Editura Aramis, Bucureşti, 2003
3. www.krokotak.com
DESFĂȘURAREA LECȚIEI

Nr. Etapele lecției O.O. Activitatea cadrului didactic Resurse Resurse Metode de
crt. procedurale materiale evaluare
1. Moment Asigurarea unui climat educațional favorabil Conversația
organizatoric desfășurării lecției și pregătirea de către elevi a celor
necesare lecției.
2. Captarea O4 Elevii vor primi câte un plic în care vor găsi piesele Conversația, Plic cu piese Aprecieri
atenției unui puzzle pe care trebuie să îl asambleze.(Anexa 1) explicația de puzzle verbale
Voi adresa elevilor întrebări despre animalul
descoperit în puzzle:
Unde trăiește ursul?
Cu ce se hrănesc urșii?
3. Anunțarea Se anunță temei lecției de astăzi „Ursul” din materiale Conversația
temei și a sintetice
obiectivelor
4. Dirijarea Prezentarea şi intuirea modelului Planșă model Observarea
învățării - prezint lucrarea model –,,Ursul”. sistemică
Explicarea şi demonstrarea tehnicii de lucru: Conversația,
- Cer elevilor să indice materialele pe care le au pe observația
bancă.
- Prezint elevilor lucrarea model şi împreună Explicația
identificăm materialele din care sunt alcătuite, precum Demonstrația
O1 şi principalele tehnici de lucru. Planșă cu urs,
-Explic şi demonstreaz modul de execuţie al lipici, hârtie
lucrărilor. creponată
-Pe panou este scris planul de lucru necesar
realizării lucrării.
-Pânǎ sǎ înceapǎ realizarea lucrǎrii, voi cere unui
elev să repete etapele de lucru.

Încălzirea mușchilor mici ai mâini Exercițiul Observare


- vom intona cântecelul „Ne jucăm” sistemică,
O2 aprecieri
Realizarea lucrării: individuale
O3 - Solicit elevilor să realizeze lucrarea ajutându-se de
planul de lucru, folosind corect tehnicile de lucru
O5 Pe parcursul orei: Munca
= urmăresc modul de realizare a lucrărilor de către independentă
elevi;
=îndrum, corectez, încurajez.
5. Evaluarea Prezint criteriile de evaluare a lucrărilor: Observația Aprecieri
lucrărilor  finalizarea lucrării, verbale
 corectitudinea execuţiei, individuale și

 aspectul estetic, colective

 originalitatea lucrării.
Lucrările finalizate vor fi expuse
Toți elevii vor fi recompensați cu stickere
Stikere
6. Încheierea Moment recreativ Conversația
activității Elevii vor primi o fișă labirint „Ajută pasărea să explicația Fișă labirint Aprecieri
ajungă la ursuleț”(Anexa 3) verbale
Fac aprecieri cu privire la modul de participare a
elevilor la lecţie.

ANEXA 1
ANEXA 2
ANEXA 3

Ajută păsărica să ajungă la ursule

S-ar putea să vă placă și