Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect didactic

Școala Gimnazială ,,Ștefan cel Mare” Galați


Data: 2.04.2019
Clasa: Pregătitoare B
Învățătoare: Văduva Ioana Alexandra
Disciplina: Arte vizuale și activități practice
Aria curriculară: Arte
Unitatea de învățare: În livadă
Subiectul: Copacul prieteniei
Discipline integrate: CLR
Forma de realizare: Activitate integrată
Tipul lecției: formare de priceperi și deprinderi
Durata: 45 de minute

COMPETENȚE SPECIFICE:

AVAP
 1.2. să aplice tehnici de prelucrare a materialelor utilizând instrumente şi ustensile adecvate
 2.2. să îmbine în mod adecvat tehnicile de realizare a unor produse simple şi/sau complexe.

CLR:
1.1. Sesizarea semnificaţiei globale a unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar şi rar

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
a) Cognitive
Pe parcursul și la sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili:

AVAP
 1.2.1: să folosească în mod corespunzător materialele primite;
 2.2.1: să asambleze corespunzător elementele necesare;
 2.2.2: să lipească floricelele de porumb pe fișa dată la locul potrivit;
 2.2.3: să decoreze cât mai original lucrările confecţionate.

CLR
 1.1.1: să descrie conţinutul etapelor de parcurs în realizarea lucrării pe baza modelelor şi a explicaţiilor primite.

STRATEGIA DIDACTICĂ

a) Resurse procedurale (metode și procedee): conversaţia, explicaţia, demonstraţia, observația, munca independentă, evaluarea reciprocă

b) Resurse materiale: planșe cu copacel, floricele de porumb, lipici, carioci;


c) Resurse temporale : 35 min + 10 min activitate recreativă;
d) Forme de organizare: frontal, individual;
e) Mijloace de evaluare: aprecieri verbale, observarea sistematică a comportamentului elevilor.

BIBLIOGRAFIE:
 Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului – Programa școlară pentru clasa pregătitoare, 2013

Etapele OP Conținutul instructiv-educativ al activității Strategia didactică Evaluare


activității
Metode și Materiale Forme de
Activitatea învăţătoarei Activitatea elevilor
procedee didactice org.
1. Moment  Pregăteşte materialele -se pregătesc pentru conversaţia frontal
organizatoric necesare desfăşurării în desfăşurarea lecţiei;
(1 min) bune condiţii a orei de arte
vizuale și abilităţi practice.
2. Captarea -prezintă elevilor drept model
atenţiei Copacul prieteniei realizat în -răspund la întrebări conversaţia ghicitori frontal
(5 min) ora de MEM
 dirijează discuţia către
frunze, flori, fructe
3. Anunţarea  comunică tema lecţiei –
temei şi a Copacul prieteniei şi -Ascultă şi reţin tema explicaţia frontal
obiectivelor obiectivele într-o manieră lecţiei şi obiectivele conversaţia
(1 min) accesibilă elevilor.
4. Discuții -Se inițiază un scurt dialog Frontal Aprecieri
pregătitoare despre livadă, fructe, flori... Conversația verbale
(5 min) -Unde putem întâlni un copac Răspund la întrebări. Problematizarea
al prieteniei?
-Cu ce este plin acest copac?
-Ce culori au florile?
-Cum ați reacționa dacă ați
vedea că un copil rupe florile
din copac?
5. Dirijarea  Prezentarea şi intuirea
învăţării modelului -Observă modelele şi explicaţia Frontal
(25 min) - prezintă lucrarea model – răspund la întrebări
Copacul prieteniei conversaţia planșă Individual
-cere copiilor să precizeze ce
materiale s-au folosit pentru
realizarea acestei lucrări.
 Explicarea şi
demonstrarea tehnicii de
lucru frontal
 -se lipesc floricelele de explicaţia planșe Obs.
porumb pe planșă cu lipici, lipici comporta-
astfel încât copăcelul să fie floricele mentului
decorat cu flori -Urmăresc explicaţiile demonstraţia de porumb copiilor
- cu o cariocă scriu titlul lucrării: şi demonstraţia. individual
Copacul prieteniei
 Realizarea lucrării
Urmăreşte modul de
realizarea a lucrărilor de către -Realizează lucrările exerciţiul
copii, îndrumând şi ajutând respectând explicaţiile
acolo unde este nevoie. primite.
6. Evaluarea  Prezintă criteriile de
lucrărilor O5 evaluare a lucrărilor:
(7 min) finalizarea lucrării, -îşi prezintă lucrările Frontal
corectitudinea -observă lucrările evaluarea evaluarea
execuţiei,aspectul estetic, celorlalți copii, le reciprocă reciprocă
originalitatea lucrării. evaluează respectând
 Expune lucrările criteriile prezentate.

7. Încheierea  Se fac aprecieri cu privire la - ascultă aprecierile aprecierea


lecţiei modul de participare al făcute; verbală frontal
(1 min) elevilor la lecţie