Sunteți pe pagina 1din 17

PROIECT DE LECȚIE

Jurnalul unei plante. Flori

PROIECT DE LECȚIE
1
Profesor învățător: Dinu Stela
Data: 12.02.2020
Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Holbav
Clasa: a II-a
Aria curriculara: Tehnologii
Disciplina: Arte vizuale și abilități practice
Unitatea de învățare: Unitatea – Jurnalul unei plante
Tema: Flori
Forma de realizare: Activitate integrată
Tipul lecției: de formare de priceperi și deprinderi
Discipline integrate: Comunicare în limba română, Matematică și explorarea mediului, Muzică și mișcare
Scopul lecției: Dezvoltarea îndemânării, a simțului estetic și a imaginației
.
Competenţe specifice:

*Arte vizuale și abilități practice:


1.1 Sesizarea elementelor de detaliu ale unui mesaj vizual simplu, exprimat printr-o varietate de forme artistice;
1.3 Manifestarea curiozității față de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate vizual;
2.1 Identificarea unor caracteristici/ proprietăți ale materialelor întâlnite în mediul cunoscut;
2.3 Realizarea de obiecte/ construcții/ folosind materiale ușor de prelucrat și tehnici accesibile

2
*Comunicare în limba română:
1.1 Identificarea semnificației unui mesaj oral, pe teme accesibile, rostit cu claritate;
1.2 Identificarea unor informații variate dintr-un mesaj rostit cu claritate;
1.4 Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare cunoscute

*Muzică și mișcare:
1.4 Receptarea cântecelor alcătuite din formule ritmico-melodice simple și repetate.

Obiective operaționale:
a) cognitive:
 să decupeze după contur diferite forme;
 să utilizeze corect materialele necesare realizării lucrării;
 să realizeze lucrările respectând tehnica de lucru și indicațiile primite;
 să analizeze după criteriile stabilite lucrările realizate.
 să îmbine armonios culorile folosind imaginația și cunoștințele de la explorarea mediului;
 să dezvolte abilități de finețe ce împlică răbdarea, atenția și concentrarea.

b) afective:
 să participe cu plăcere şi interes la lecţie;

3
c) psihomotorii:
 să folosească în mod corespunzător instrumentele de lucru;
 să menţină o poziţie corectă în timpul lucrului dirijându-şi efortul oculo-motor asupra centrului de interes

Strategii didactice:
a. Metode didactice: explicaţia, conversaţia, observația, demonstrația
b. Mijloace didactice: foarfecă, acuarele, pensule, lipici, imagini, manualul, cofrag de ouă, bețișoare lungi de lemn.
c. Forme de organizare: frontal, individual;
d. Resurse temporale: 45 minute.

Bibliografie:

 Programa şcolară pentru disciplina Arte vizuale și abilități practice – Clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a aprobată
prin Ordinul ministrului educaţiei naționale nr. 5003/02.12.2014.
 Jenei, Georgeta, Bârlovan, Anemaria, Lăutaş, Rodica, ,,Sunt meşter mare! – Colaje pentru copii cu vârste între 6 şi 10 ani”,
Editura Erc Press, Bucureşti, 2006
 Cristina Rizea, Daniela Stoicescu, Ioana Stoicescu, Arte Vizuale și abilități practice, Clasa a II-a, Semestrul al II-lea, Editura
Litera, Bucureşti, 2015.

4
Momentele Tim Ob Activitatea învăţătorului Activitatea elevilor Metode Mijloace Forme de Evaluare
lecției p . didactice didactice organizare
op.
1.Moment 2 Se asigură condiţiile necesare bunei Elevii iau loc în bănci şi Conversația Frontal
organizatoric min. desfăşurări a orei de matematică: îşi pregătesc materialele
pregătirea materialelor didactice, necesare pentru
pregătirea elevilor pentru începerea desfăşurarea orei.
orei. Se notează elevii absenți.
2.Reactualizare 5 Să ne aducem aminte despre: Elevii sunt atenţi şi Conversația Frontal Orală
a cunoștințelor min - Anotimpuri răspund la întrebările Apreciez
anterioare - Lunile anului adresate de către cadrul Individual răspunsurile
- Trăsături specifice anotimpurilor didactic. elevilor
- Ce se întâmplă cu natura, cu
plantele.
3.Captarea 3 Captare atenției se va realiza printr-o Elevii răspund Conversaţia Frontal Orală
atenţiei min. poveste: „Picătura PIC-PIC”. ȋntrebărilor. Apreciez
Se adresează elevilor întrebări pe baza răspunsuri-
povestirii. ( Anexa1) le elevilor

4.Anunţarea 1 Astăzi, la ora de abilități practice, vom Elevii ascultă Conversația Frontal
temei și a min. realiza un colaj de flori alcătuite în informațiile prezentate.
obiectivelor carton de ouă, prin decupare, pictare și
asamblare.
5.Dirijarea 20 Elevii sunt rugați să deschidă manualul Conversația Frontal
învăţării min la pagina 17, unde sunt exemplificați, cu Elevii ascultă
imagini, pașii necesari construirii unei informațiile expuse de
flori dintr-un cofrag de ouă. către cadrul didactic și
O1 Pregătim materialele necesare: cofrag ȋși răspund cerințelor. Individual
de ouă, acuarele, pensulă, foarfecă și Observarea
bețe. Se respectă etapele de lucru: sistematică
Pasul 1: Decupează bucăți din cofraj. Elevii realizează Expunerea
Pasul 2: Pictează fiecare bucată de lucrările sub atenta
cofraj în culorile dorite. Poate fi o îndrumare a Frontal
culoare sau poți îmbina culorile (în învățătoarei.
O2 aceste caz, te apropii de frumusețea din Conversaţia
natură!). Lasă la uscat.
Pasul 3: După uscare, decupează pe
1
margini în moduri diferite, astfel încât
să obții petale rotunjite, ascuțite,
dreptunghiulare, forme neregulate etc.
Pasul 4: În mijloc realizează un orificiu
cu foarfeca și întrodu paiul/bețisorul de
lemn.
6. Evaluarea 10 Se prezintă criteriile de evaluare a Elevii ascultă cu atenţie Conversaţia Lucrările Individual Observarea
lucrărilor min. lucrărilor: finalizarea lucrării, explicaţiile cadrului efectuate sistematică
corectitudinea execuţiei,aspectul estetic, didactic.
originalitatea lucrării. Explicaţia
Se expun lucrările finalizate. Elevii Apreciez
O3 analizează și evaluează lucrările modul în
colegilor, cât și propriile lucrări. care au
rezolvat
sarcina de
lucru
7.Asigurarea 2 Se interpretează cântecelul „ Floricică Răspund ȋntrebărilor. Frontal Aprecieri
feed-back-ului min. de pe șes”. verbale

8.Încheierea 2 Se strâng materialele folosite în timpul Conversația Frontal Se fac


activităţii min. activității. Se fac aprecieri generale şi Individual evaluări
individuale asupra participării elevilor asupra
la lecţie. modului în
care au fost
atinse
obiectivele.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

S-ar putea să vă placă și